KOLLMITZ post Raabs a.d. Thaya - 3820 - Niederösterreich,  met burcht, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Burcht, fraai gelegen aan een bocht in de Thaya, tussen de burchten Raabs en Eibenstein. In de 16de en de 17de eeuw werd de middeleeuwse burcht verbouwd, in de 17de eeuw kwam zij in handen van protestanten. Hans Adam von Hofkirchen vermoordde op de burcht Raabs zijn, eveneens protestantse, buurman Niklas von Puchheim. De burcht werd door keizerlijke troepen bezet, 1620, was tot 1800 bewoond en werd daarna met opzet verwaarloosd teneinde kosten uit te sparen. De twee hoge, ronde torens en de steil naar de Thaya aflopende, deels nog met fresco's bedekte muren vormen een bezienswaardig geheel.

Korneuburg - 2100 - Niederösterreich
Korneuburg, gelegen aan de voet van de Bisamberg, vormde oorspronkelijk één gemeente met Klosterneuburg. In de 13de eeuw kreeg de ommuurde nederzetting met vier poorten stadsrechten.
Augus
tijnerkerk
De aan de rand van de stad gelegen kerk
, het klooster werd in 1338 gesticht en in 1808 opgeheven, werd tussen 1745 en 1748 gebouwd. Opmerkelijk is het originele hoogaltaar uit de rococo periode : vier zware zuilen, twee ervan zijn beschilderd en flankeren op de achtergrond aangebracht Laatste avondmaal, dragen de geopende schaal van de hemelglobe, waarin de tronende God de Vader de aarde in zijn handen houdt.

Andere bezienswaardigheden:
Parochiekerk S
t. -Ägyd, uit 15de eeuw,
in de 19de eeuw gedeeltelijk en niet erg geslaagd gerestaureerd
. Opgericht bij keizerlijk decreet in 1598. Rudolf II wilde eraan herinneren dat met de verovering van Raab, Hongarije, een grote zege op de Turken was behaald.
 
Omgeving
Burg Kreuzenstei
n:
in 1140 gebouwd, in 1645 door de Zweden nagenoeg met de grond gelijkgemaakt, in 1897 herbouwd naar de mode van de historiserende architectuur. Hij bouwde de burcht als museum voor zijn  laatgotische
verzameling, waaraan in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog verliezen zijn toegebracht. Poort met ronde toren en weergang. Brug over diepe gracht. Op de binnenplaats een fontein en de Kaschauer Gang, een arcadengang uit de kerk in Kaschau. Familiegrafkelder naast de kapel.  

Krenstetten post Aschbach 3361 - Niederösterreich
Parochiekerk Mariae Himmelfahrt:
bedevaartkerk, ressorterend onder Seitenstetten. Driebeukige hallenkerk. Na brand in 1797, barok verbouwd. Koor uit ca. 1500. Opvallend rijk netgewelf met geraffineerd geometrisch patroon. Glasvensters uit de l6de eeuw. Oude beelden bij de neogotische altaren.
  

Krumau am Kamp - 3543 - Niederösterreich
Burcht:
een van de vroegste burchten van Oostenrijk, met donjon, woongedeelte en kapel. De burcht werd omstreeks 1160 gebouwd door de Babenbergs. In 1261 werd het slot toegewezen aan koningin Margaretha, de weduwe van Hendrik von Hohenstaufen en de verstoten gemalin van Ottokar. In 1267 stierf zij hier en zij werd bijgezet in Lilienfeld. De burcht was tot 1781 bewoond; in 1815 werd het slot gekocht door een bankier uit Wenen.
  

Laa a.d. Thays - 2136 - Niederösterreich
Omstreeks 1190 werd deze plaats door de landsvorst versterkt. Als grensstad was zij steeds weer verwikkeld in oorlogshandelingen: Ot
tokar, Matthias Corvinus, de Hussieten, de Dertigjarige Oorlog. In 1866 werd Laa door de Pruisen bezet.
 

Parochiekerk St.-Veit:
kerk uit 1260, die geen essentiële veranderingen heeft ondergaan. Driebeukige pijlerbasilica, met vijf traveeën en een dwarsschip. De vierkante pijlers dragen arcaden met spitsbogen. In het koor een halfcirkelvormige apsis en een zeer fraai hoogaltaar van Ignaz Lengelacher uit Nikolsburg. Voorts een crucifix en een pietà.
 
Burcht
Deze diende oorspronkelijk om het water in de stadsgracht op peil te houden. Verbouwd en voorzien van donjon;  laatgotische
binnenplaats. In de burcht bevindt zich het enige biermuseum van Oostenrijk.
  

Langenlois - 3550 - Niederösterreich
De plaats wordt in 1082 voor het eerst vermeld. In 1310 ontwikkelt zich hier een markt en in 1925 krijgt de plaats stadsrechten. Langenlois is herhaaldelijk geteisterd door rampen zoals branden, verwoestende hagelbuien en pestepidemieën. In 1420 werd er een hospitaal gesticht met een aan de heilige Elizabeth gewijde kerk. In 1518 verleende keizer Maximiliaan I de gemeente een wapen. Het stadsmuseum herbergt talrijke oorkonden.
 
Parochiekerk hl. Lorenz:
1277 voor het eerst vermeld. Laatromaans schip, in ca. 1400 uitgebreid met zijschepen; barok verbouwd, in 1754 voorzien van een andere toren; in 1959 gerestaureerd. Maaswerk en koorvensters werden daarbij blootgelegd, evenals een voeggotische fries langs het gewelf. Laatgotisch hoogaltaar met vijf heilige vrouwen.
 Aan de buitenzijde van het koor o.m. een eccehomo-figuur. Grafstenen met wapens.
Andere bezienswaardigheden
Raadhuis met initialen van keizer Karel VI aan de gevel en een binnenplaats met arcaden. Fraai is de Stad
tplatz, die is omgeven door 17de·eeuwse huizen. In het midden een pestzuil uit 1713. Barokke brug over de Loisbach.   

Lichtenworth-Nadelburg - 2493 - Niederösterreich
Nadelburg
Het plaatsje heeft een merkwaardige geschiedenis. In de 18de eeuw was het, o.m. door de Turkse belegering, zodanig in verval geraakt dat zelfs de bisschop van Wiener Neustadt, onder wie het ressorteerde, geen uitkomst meer vermocht te brengen. Hij verkocht het in 1753 aan de keizerlijke instantie die het munt- en mijnwezen beheerde.
Dit college richtte er tijdens de regering van Maria Theresia
een fabriek op die metaalwaren en messing naalden vervaardigde. Arbeiders werden aangetrokken uit Aken en Neurenberg. Er ontstond een nederzetting van vijftig huizen en een kerk, omgeven door een muur met drie poorten. In 1815 ging het gehele complex over in privébezit. Het werd in de loop der jaren aanzienlijk vergroot en de fabriek bleef tot het begin van de Tweede Wereldoorlog in bedrijf.
 
Bezienswaardigheden
Filialkirche hl. Theresia
:
op verzoek van keizerin Maria Theresia gebouwd door . Pacassi, de bouwmeester van kasteel Schönbrunn. Laatbarokke koepelkerk
met indrukwekkend, geheel in wit gehouden interieur.
 
De parochiekerk Hl. Jakob
,
in Lichtenwörth
, stamt uit het begin van de 15de eeuw, veelhoekig koor met kruisribgewelf, verviel in 1869 tot ruïne en werd in 1908 herbouwd, toren, schip, exterieur.  

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
     Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, boeken in uw taal is mogelijk!
 ** Algemene info over Oostenrijk