KLEINMARIAZELL post Altenmarkt- Thenneberg - 2571 - Niederösterreich, met Voormalig benedictijnenklooster en Kirche Mariae Himmelfahrt, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Voormalig benedictijnenklooster
, in 1136 gesticht in het Wienerwald.
Markgraaf Leopold
III erkende het klooster, vlak na zijn erkenning van Heiligenkreuz. Het klooster, door benedictijnen uit Niederaltaich, Beieren, in bezit genomen, werd in 1256 door de bisschop van Passau, Otto von Lonsdorf, gewijd en het werd het lievelingsklooster van hertog Frederik II, de laatste Babenberg, aan wie het zich altijd aanhankelijk betoonde. Het kwam tot verval tijdens de Reformatie.
De Turken verwoestten de kerk, die tussen 1606 en 1616 werd herbouwd.
Een barokke verbouwing vond in ca. 1750 plaats.
ln 1782 werden de oude kerk en de romaanse Kamer afgebroken. In recente tijd hebben opgravingen plaatsgevonden: een l3de-eeuwse kelderruimte met tongewelf, een deel van de kruisgang, met eenvoudig kruisgewelf en vensters zonder maaswerk, en het zuidelijk portaal, rechthoekig afgesloten met een decoratie van ranken en dierornamenten.

Kirche Mariae Himmelfahrt
,
een oorspronkelijk romaanse basilica met alternerend stelsel, vierkant koor en dwarsschip uit de 12de eeuw. De dikke muren aan de westkant doen een niet uitgevoerd torencomplex vermoeden
, de huidige toren met barokke helm dateert uit 1765. Trechtervormig portaal met een inscriptie in het ongedecoreerde timpaan. Het noordelijk portaal leidde vroeger naar buiten, maar voert thans naar een barokke doopkapel: laatromaanse basementen en vroeggotische knopkapitelen. De fraaie ornamentatie doet denken aan het portaal van de Karner in Mödling.
Interieur
:
het romaanse bouwwerk is in laatbarokke stijl verbouwd. Schip en dwarsschip zijn even breed. Boven de kruising een vlakke koepel met fresco's. Op het gehele plafond levendige scènes uit het leven van Maria: zware draperieën met koorden en kwasten, dubbelzuilen in geraffineerd perspectief. Aan de zijwanden: de jeugd van Christus in grisaille-omraming. Hoogaltaar: de heiligen Florian en Leopold in een theatrale uitbeelding. Boven het tabernakel Maria met kind, daarboven God de Vader met aartsengel.
 

Kleinwetzdorf
post
Glaubendorf 3704 - Niederösterreich
Heldenberg
, aan de Homer Bundesstrasse
In 1833 kocht de legerleverancier Joseph Pargfrieder het kasteel Wetzdorf, verbouwde het in classicistische stijl en schonk het aan veldmaarschalk Radetzky, onder de voorwaarde dat de veldmaarschalk zich ook in het door Pargfrieder voor hemzelf gebouwde mausoleum zou laten begraven. Veldmaarschalk graaf Wimpf
fen zwichtte eveneens voor een dergelijk dringend verzoek van Pargfrieder, die behept was met een extreme heldenverering. Wimpffen stierf als eerste, in 1854, en is met zijn vriend Radetzky en met de heer Pargfrieder in het mausoleum bijgezet. Laatstgenoemde is er uitgebeeld in ridderkostuum: drie helden in eeuwige rust - twee leverden slagen - de derde leverde schoenen. Rondom het mausoleum ontstond de zgn. Heldenberg, met 200 gietijzeren figuren van soldaten, legeraanvoerders en aartshertogen.  

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk