KIRCHDORF AN DER KREMS - 4560 - Oberösterreich, met Parochiekerk hl. Gregor en Burg Altpernstein,naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Parochiekerk hl. Gregor.
Al in de
10de eeuw was hier een parochie gevestigd. De kerk stamt uit de I5de eeuw, maar is vaak verbouwd, voor het laatst in 1962. Geslaagde combinatie van gotiek en moderne architectuur. Modern balken plafond in de vorm van Andreaskruisen, laatgotisch crucifix en Maria-altaar, middenstuk en predella uit hout gesneden, vleugels 'Donauschooi', prachtige epitafen en gegrifte stenen, eind 16de eeuw. Toren met neobarokke uivormige bekroning.

Omgeving
Burg
Altpernstein: Oberösterreich
imposant gelegen op een rots boven de weg Kirchdorf-Micheldorf. Indrukwekkende, goed geconserveerde burcht uit het begin van de 16de eeuw. Toegang: brug over diepe rotskloof. Vroegbarokke kapel. Vanuit het restaurant prachtig gezicht op het Totes Gebirge.

Micheldorf
, Oberösterreich, 3 km ten zuiden van Kirchdorf:
Georgenberg met St.-Georgs- (= Calvarieberg) -Kirche. Opgravingen in de jaren vijftig brachten sporen van vroege bewoning aan het licht: Gallo-Romeinse tempel, laatantieke, versterkte schuilplaats, vroegchristelijk koor met apsiden, Karolingische kerk en een thans in barokstijl verbouwde gotische kerk.
 
Frauenstein
, Oberösterreich, ca. 10 km ten zuiden van Kirchdorf:
bedevaartkerk op een heuvel ten oosten van het Steyrdal. Zeer fraaie mantelmadonna, een gift van keizer Maximiliaan, die aan de 'mannenkant' onder Maria's kleed als eerste staat afgebeeld
, Gregor Erhart, 1515.
 
Klaus an der Steyr
, Oberösterreich, 11 km ten zuiden van Kirchdorf:
een boven het kasteel gelegen bergkerk m
et voortreffelijk barok altaar, sculptuur: Doop van Christus in de tempel, met daarboven een machtige kroon.

Kasteel: naast de ru
ďne; nieuw gebouwd in de 16de eeuw;
barok verbouwd. Alleen toegankelijk tijdens manifestaties. Inlichtingen: Kulturring 4564 Klaus an der Steyr, tel. 07585-155.
 
Inzersdorf
, ca. 5 km ten noorden van Kirchdorf:
in mod
e
rne kerk mooi Mariabeeld, hout, 'weicher Stil', begin 15de eeuw.  

Mondsee 5310 - Oberösterreich
Prehistorische vondsten
- in het meer zijn paalwoningen uit het laat Neolithicum aangetroffen - liggen ten grondslag aan de naam 'Mondseecultuur' voor de paalbouwcultuur in het oostelijk Alpengebied. Van de Romeinse bewoning getuigen grafstenen
, voorhal van de kerk. In 748 werd in Mondsee een klooster gesticht. In 1791 werd het eerbiedwaardige benedictijnenklooster opgeheven.

Voormalige kloosterkerk zum hl. Michael':
het huidige bouwwerk werd in 1487 gewijd. Het is een drieschepige kerk, met vensters aan de zuidzijde van het middenschip. een voorkoor met zijkapellen en een hoofdkoor, dat 14 treden hoger ligt. Aan de noordkant van het koor de sacristie, waardoor aan de buitenkant de indruk gewekt wordt dat de kerk twee koren heeft. Na 1730 werd de kerk voorzien van een façade die niet in directe verbinding met de rest van de kerk staat. Het licht gewelfde middenrisaliet wordt geflankeerd door twee torens. De façade is smaller dan de kerk; van de twee toegangs portalen ligt het rechter precies op de middenas van de kerk. Bepalend voor het aanzicht is, behalve de torens, ook het machtige dak, dat aan een mansardedak doet denken.
De ruimtewerking van het interieur is gotisch,
de inrichting is barok. Het vermelden waard zijn vooral de 5 altaren. Zeer bekend is het Corpus Chris
ti-altaar, met de zgn. 'Kindin' ,kindertjes: putti die wijndruiven dragen. Gotische sacristiedeuren met kielbogen en daarboven, onder baldakijnen, 7 gotische, houten beelden. Fraaie smeedijzeren deur.
 
Musea:
S
treekmuseum in de voormalige kloosterbibliotheek. Prehistorische keramiek, Mondsee-cultuur, klederdrachten, kunstnijverheid en stukken met betrekking tot het verkeerswezen, boten, gemaakt van uitgeholde boomstammen.

Mondseer Rauchhaus:
openluchtmuseum: een soort houten blokhut, die o.m. ten doel had als droogplaats voor het graan te fungeren. Ook de inventaris en bijgebouwen zijn nog in hun oorspronkelijke staat te bezichtigen.
 


Mondsee. voormalige kloosterkerk. 1 Dubbelportaal van de façade; 2 Torens; 3
Toegang tot het middenschip; 4 Corpus-Christi-altaar; 5 Kansel; 6 Hoogaltaar; 7 Deur van de sacristie; a Sacristie.

 ** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk