KINDBERG - 8650 - Stiermarken, Schloss Oberkindberg en Parochiekerk St.-Peter und Paul,naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
In de 12de eeuw ontstond hier aan de voet van een burcht een nederzetting die in 1232 marktplaats werd. In dt 19de eeuw kwam er een ijzersmelterij die de industriële ontwikkeling van de plaats stimuleerde.

Schloss Oberkindberg,
een v
óór 1680 opgetrokken bouwwerk met drie vleugels, vier hoektorens en breed middenrisaliet. In 1773-1774 bouwde J Hueber de gevel aan de binnenplaats en twee trappehuizen in ovaalvorm hij verzorgde ook de nieuwe inrichting. De kapel in de noordwestelijk toren kreeg een nieuw altaar, 1785. Hier bevinden zich resten van een gotlsch vleugelaltaar, 1500, en een Hiëronymus van H. A. Weissenkirehne, 1680. Rococo-stucwerk aan het plafond, en wandschilderingen.

P
arochiekerk St.-Peter und Paul,
reeds i
n 1232 vermeld. J. Hueber verbouwde deze gotische kerk in 1773, waarbij hij gebruik maakte van het oude metsel werk. Vermeldenswaard in het interieur zijn vooral een 15de-eeuws Mariabeeld en een altaarstuk van Carolus Laubmann uit 1775.

Andere bezienswaardigheden
De Calvariebergkerk, 17de eeuw, en de Filialkirche hl, Georg, 1232 voor het eerst vermeld, in de 17de eeuw in barokstij gewijzigd.  

Knittefeld 8720 - Stiermarken
Aan een uiteinde van het Ingeringdal
werd door Leopold VI in 1224 een nederzetting aangelegd in de voor Stiermarken typerende H-vorm. Een ronde toren aan de noordoosthoek en restanten van een ommuring zijn daarvan behouden. In 1945 werden de stadsparochiekerk, het Raadhuis en de hospitaalkerk verwoest. De stad werd herbouwd als industriestad.
 
Parochiekerk hl. Johannes
Van de drieschepige hallenkerk met toren bl
even alleen het koor met twee traveeën  en de aansluitende sacristie met kruisribgewelf voor de verwoesting gespaard. In het ontwerp werd het oude koor als zijkapel in het nieuwe gebouw geïntegreerd. Van de oude inrichting bleven een  laatgotische houten sculptuur Christus in de Olijfhof, het crucifix en enkele gotische en barokke beelden over. Opmerkelijk zijn de roodmarmeren wapenstenen van Peter en Anna Murer.  Kerkhofmuur met laatgotisch portaal.

Parochiekerk St.-Johann d. T. im Fe
lde,
vermoedelijk de vroegere parochiekerk. Uit vierkante zandstenen opgetrokken bouwwerk in romaanse stijl. Vierkant koor met ronde apsis; het netgewelf werd in de 16de eeuw aangebracht. Het crucifix aan het hoogaltaar is eveneens uit de 16de eeuw; de overige aankleding is 18de-eeuws.
Omgeving
Ten zuidwesten van Knittelfeld ligt het Schloss Spielberg, ca. 1570 herbouwd
. Reeds in 1141 adellijke behuizing. Gaaf bewaarde oude aankleding.  

Köflach 8580 - Stiermarken
Parochiekerk St.-Magdalena
De kerk wordt in 1245 voor het eerst vermeld. Tot 1786 behoorde zij toe aan het klooster Lambrecht. De architect van het klooster verbouwde de kerk tussen 1643 en 1649. Zij heeft een plattegrond in de vorm van een kruis; de kruising van het tweebeukige schip is vierkant. Het oorspronkelijke kruis ribgewelf werd door een koepel vervangen, zowel de fresco's in het interieur als de hoogaltaarschilderingen
, die zwaar zijn verminkt door overschildering. De twee verdiepingen tellende ronde Karner, in romaanse stijl, werd in 1926 omgebouwd tot gedachteniskapel voor gevallenen.  

Krieglach 8670 - Stiermarken
Parochiekerk hl.
Jakobus:
in 1512 in de huidige vorm verbouwd, met uitzondering van het koor.
Later werd het schip verbreed door toevoeging van twee ellipsvormige zijkapellen; bovendien werd toen de zangers tribune vergroot. Interieur in rococostijl. In de sacristie een fresco: Het laatste oordeel.

Peter-Rosegger-Museum
, Roseggerstr. 223:
in 1949 ingericht ter herinnering aan de dichter Rosegger
1843-1918, die hier heeft gewoond. Vijf kamers. Werk- en sterfkamer in oorspronkelijke toestand bewaard. Herinneringen, documenten, werken.  

Mautern 8774 - Stiermarken
De plaats kreeg in 1634 marktrechten, in 1669 werd er een franciscanenklooster gesticht.

Kloosterkerk hl. Barbara:
de waarschijnlijk door D. Scassia gebouwde kerk, werd in 1676 gewijd. Centraalbouw, in kruisvorm vergroot. Schip met 2 traveeën. Barok inrichting. Kruisaltaar 1676, altaar van de Bewening van Christus 1677. In het koor houten sculpturen van J. Th. StammeI.

Parochiekerk hl. Nikolaus:
al in 1187 in de oorkonden vermeld. Eénschepig bouwwerk uit de late gotiek (1442-1462). In de 17de eeuw voorzien van een nieuw, barok, gewelf. In het koor is het oorspronkelijke netgewelf bewaard. - Inrichting: hoogaltaar met rococo-tabernakel (1786). Kruisaltaar met tabernakelreliëf
, bekroning en een altaarschildering.

Schloss Ehmau
, iets stroomopwaarts:
van oorsprong 13de-eeuws, in de 15de eeuw nieuw opgebouwd door het klooster Admont, in de 17de eeuw in de huidige vorm verbouwd. Simpel, rechthoekig bouwwerk met arcadegaanderijen op de cour. Thans opvoedingsgesticht.

Ru
ïne Kammerstein:
 ermeld in 1150, sedert de 18de eeuw in verval. Bewaard gebleven zijn delen van het woongebouw in het oosten, de donjon, twee torens van de hoofd burcht en de ringmuur van de voorbur
cht.  

Oberwölz 8832 - Stiermarken
In de omgeving vondsten uit de Hallstatt-periode, 1000 tot 800 v.C. In 1007 door keizer Hendrik II geschonken aan het bisdom Freising; in 1256 genoemd als marktplaats, in 1305 als stad, in 1317 bouw van een stadsmuur, waarmee de status van de stad als middelpunt van het domein van Freising wordt bevestigd. Deze middeleeuwse versterking is buitengewoon goed bewaard: er zijn nog twee torens en drie, van de vijf, poorten over.

Stad
s Parochiekerk hl. Martin:
driebeukige romaanse basiliek met een zware toren op het oosten, gewijd in 1280. Laatgotisch koor, voeggotische kapel in de zuidelijke zijbeuk, gotisch portaal. In 1777 maakten de netgewelven plaats voor fresco's; aan de zuidelijke buitenmuur het Laatste oordeel. Barok hoogaltaar
, midden 19de eeuw; Jozefaltaar en Rozenkransaltaar.
 
Filialkirche h
l. Sigismund.
Als hospitaalskapel reeds in 1360 genoemd. Driebeukige hallenkerk, die zich naar het oosten toe versmalt tot twee beuken. Diep koor. De stenen balustrade van de brede galerij is fraai bewerkt. Een spiltrap leidt naar de orgelgalerij, waar zich zes kruiswegstaties bevinden.
 
Burcht Rothe
nfels.
Tot 1805 woonde er de rentmeester van Freising. Ondanks vernieuwingen is het oorspronkelijke karakter goed bewaard.
 
Omge
ving.
Zeiring.

Oberzeiring:
marktrecht in 1284; in 1365 bouw van de parochiekerk S
t.-Nikolaus. In de voormalige kerk hofkapel werd een mooie frescocyclus blootgelegd.
 
Unterzeiring:
ten noorden van
schloss HanfeIden bevindt zich de proosdij die in 1074 aan het stift Admont werd geschonken door de aartsbisschop van Salzburg. Tegen de westvleugel werd in 1424 de St.-Agathakapel aangebouwd.

St. -Ostwald:
tweebeukige, laatgotische hallenkerk met stergewelven. Ten oosten van Oberwölz ligt Baierd
orf, met een goed bewaard gebleven versterkte toren. 
 

 ** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over
Oostenrijk