KEFERMARKT - 4292 - Oberösterreich, met Parochiekerk St.-Wolfgang bekend om z'n predella, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
In de late 15de eeuw liet Christoph von Zelking, slotheer van Weinberg,  
ter ere van de door hem hoogvereerde heilige Wolfgang een kerk bouwen, die later parochiekerk werd. Hij schonk deze kerk een bijzonder fraai altaar, voor de voltooiing waarvan hij tot in zijn testament toe zorgdroeg. Dat is alles wat over het ontstaan van dit altaar, dat tot de beroemdste houten retabels uit de late gotiek behoort, bekend is.
 
Parochiekerk S
t.-Wolfgang
Deze driebeukige laatgotische parochiekerk werd gebouwd
in de 15de eeuw. Kefermarkt trekt, evenals Sankt Wolfgang in Salzkammergut, jaarlijks grote scharen bewonderaars van middeleeuwse kunst. Het retabel in Kefermarkt heeft echter de tijden minder goed doorstaan dan het Pacheraltaar in Sankt Wolfgang: in de barokperiode werd het veranderd en werden enkele delen verwijderd, predella, buitenste vleugels, achterkant van de binnenste vleugels, maar wellicht heeft deze 'modernisering' het retabel voor de totale vernieling behoed. In de 19de eeuw werd het zodanig door houtworm bedreigd, dat het altaar verloren leek.
 
Het was de schrijver Adalbert Stifter,
die als schoolinspecteur voor Opper-Oostenrijk tevens toezicht had op de historische cultuurmonumenten, die ervoor zorgde dat het kostbare altaar gerestaureerd en daarmee van de ondergang gered werd
.

De predella van het retabel is neogotisch.
Hierop rust het middenstuk, met daarin de drie hoofdfiguren, geplaatst in nissen, op fantasierijke sokkels en onder rijk gedecoreerde baldakijnen. De vleugels zijn versierd met vlakreli
ëfs. De beide 'schrijnwachters' - ook hier de ridderlijke heiligen Georgius en Florian - staan thans tegen de koormuren. Het middenstuk wordt bekroond door een rijk versierd bouwsel met elf torentjes waarin zich heiligenbeelden bevinden. Hoe grandioos het altaar ook is als totaal, de betekenis ligt vooral in de drie hoofdfiguren, die sterk individueel gekarakteriseerd zijn. W. Pinder omschreef ze als volgt: 'Petrus hard en grimmig, Wolfgang mild, Christoffel van een geniale, klagelijke, bijna ziekelijke sentimentaliteit.  Petrus en Christoffel zijn hartstochtelijk bewogen mensen, ze hebben niets van de aangenaam aandoende evenwichtigheid die de andere figuren van Pacher kenmerkt. Opmerkelijk is de liefdevolle behandeling van de details: kleding, mijter, bisschopsstaf, enz.

Vleugels:
Annunciatie, Geboorte van Christus, Aanbidding van de koningen, Dood van Maria.

Belangrijk is ook de weergave van architectuur en landschap. In de Annunciatie knielt Maria in een open ruimte, waarvan de architectuur een voor die tijd karakteristieke mengeling van gotische en renaissance-elementen laat zien. Door een open raam kijkt men op een landschap zoals het korte tijd later ook door de 'Donauschool' zal worden geschilderd. Een nog romantischer omgeving vertoont de Geboorre van Christus.

Voorts verdienen in de kerk aandacht:
de gewelfribben, de galerijen
, vooral de balkonachtige bovengalerij, en de grafstenen van de von Zelkings.

Omgeving
Schloss Weinberg, Oberösterreich, ten noorden van Kefermarkt:
een statig renaissancepaleis met machtige toren. Opvallend is de vroeger bewoonbare ringmuur met twee verdiepingen en ronde torens op de hoeken. Het slot heeft in de oorlog te lijden gehad en is niet te bezichtigen. Gered werden het archief
, Landesarchiv, en de rococo­apotheek, Landesmuseum.

Ru
ďne Prandegg, Oberösterreich, ca. 15 km ten oosten van Kefermarkt:
de voormalige burcht is bereikbaar via een lange, overwelfde gang. Vanaf de donjon een prachtig uitzicht.
 
Wartberg ob der Aist
, Oberösterreich, 15 km ten zuiden van Kefermarkt:
Parochiekerk Mari
ä Himmelfahrt,
met drie beukig, laatgotisch schip met netgewelf. Nieuw schip haaks op het koor. Gotisch sacramentshuisje en stenen kansel
, met nieuwe beelden. Daarnaast de St.-Michaels-Kapelle: twee verdiepingen, beneden grafkapel van de Starhembergs.
 
De Wenzelskirche
is hoog en aan de rand van het dorp gelegen. Lange tijd geseculariseerd, thans gedenkplaats van het district Freistadt voor de gevallen en in beide wereldoorlogen. Steil, hoog zadeldak, rijk zuidportaal, mooie tweebeukige ruimte met netgewelf, resten van fresco's in het koor, koning Wenceslas, ca. 1390.

Schloss Riedegg ligt boven
Gallneukirchen, Oberösterreich, ca. 17 km ten zuidwesten van Kefermarkt.
Nieuw gebouwd, begin
17de eeuw, op de plaats van een oude burcht. Vanaf de binnenplaats voert een interessante ruitertrap naar de eerste verdieping. Kapel met stucwerk, eind 17de eeuw. Voorbeeldig ingericht Afrika-museum
van de missionarissen van Mariannhill (tel. 07235­224).

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via
Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over
Oostenrijk