HORN - 3580 - Nieder÷sterreich, met Friedhofskirche zum hl. Stephan, Alte Pfarrkirche hl. Stephan en kasteel,naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Na de volksverhuizingen vestigen zich lussen Lech en March de eerste Beieren.
Er volgen schermutselingen me
t Moravische vorsten. De Hongaren dringen op naar de Lech, waar zij in 955 worden verslagen. Voor de tweede keer wordt het ontvolkte land door Beieren in bezit genomen. Zij nemen uit het gebied waar ze vandaan komen plaats- en familienamen mee en blijven tot 1803 onder het patronaat van hun bisschoppen. Omstreeks 1050 laten graaf Gerold en zijn echtgenote Christine, die uit Beieren stammen, een kerk op hun landgoed Hornarun op naam stellen van bisschop Egilbert van Passau. Deze kerk, gewijd aan de heilige Stefanus, is de huidige

Friedhofskirche zum hl. Stephan
boven het Taffadal
, de oorspronkelijke houten kerk werd door een gotische vervangen. Uit de tijd van de opvolgers van de Gerolds dateert de eerste burcht, waarvan de toren behouden is. De stad raakt in het bezit van de Maissauers, die in ca. 1400 het hospitaal stichten. De streek is in die tijd dichter bevolkt dan thans, maar de pest en de hussieten decimeren de bevolking. Roofridders persen de bevolking hoge sommen af voor de verdediging. In 1539 bouwt Hans von Puchheim, door keizer Maximiliaan met Hom beleend, een nieuwe burcht. De Puchheims zijn protestant, in 1539 volgt de hele bevolking hen daarin na. In 1593 wordt op de plaats van de oude Georgskapelle op de Marktplatz een nieuwe, protestantse kerk opgericht.
Ho
rn speelt een belangrijke rol in de broedertwist:
Matthias zoekt bondgenoten tegen zijn broer, maar weigert de privileges van de protestanten te erkennen. Op 3 okt. 1608 sluiten 166 edelen zich in Ho
rn aaneen in de zgn. Horner Bund. In 1625 is Wallenstein in Horn. In 1645 perst Torstenson de burgerij een enorm bedrag af voor een vrijgeleidebrief, de zgn. Salva Guardia. In 1652 is de stad weer geheel katholiek. In 1662 wordt de kerk der piaristen gewijd en deze orde neemt het in 1657 gestichte gymnasium onder haar hoede. In 1679 erft de dochter van de laatste graaf von Sprintzenstein, Sprintz = sperwer, Horn, waardoor het toevalt aan haar echtgenoot, graaf Hoyos. In 1890 wordt de Georgskirche gerenoveerd. Zij krijgt een torenhelm naar het voorbeeld van de Teinkerk in Praag.
De fraaie stad werd na de oorlog drastisch gemoderniseerd. Marktplatz met fontein en schijnfašaden.

Kerken
Alte P
farrkirche hl. Stephan:
buiten de stad, op het kerkhof. Gotisch koor. Hoogaltaar 1674. Zeldzam
e houten grafplaten, 17de eeuw. Stenen kansel, 1500.
De Schoolkerk der piaristen,
gewijd aan Antonius van Padua, werd na een brand in de 19de
eeuw gerenoveerd. De Heilige Antonius is van Kremser Schmidt.
De Stadt
Pfarrkirche hl. Georg
werd in 1593 gebouwd. Inrichting uit de 17de en de 18de eeuw.
De Alt÷
ttinger Kapelle,
1655
, kopie van de Beierse kapel, werd gebouwd bij een nederzetting van lakenwevers.
 

Andere bezienswaardigheden
Kasteel:
het sobere bouwwerk, met fraaie Venetiaanse schoorstenen en een barokke fašade, wordt bewoond door de grafelijke familie. Terras aan de tuinzijde. Aansluitend daarop het vroegere Landgericht, met arcaden in twee verdiepingen. In het in 1395 gestichte hospitaal, met kapel, het zeer deskundig ingerichte
H÷barth-museum.
Belangrijke prehistorische verzameling en muntvondsten: een aardewerk pot uit Allensteig met 3000 zilveren munten uit de 10de eeuw, en vondsten uit de oude en de middensteentijd. Vice-kanselier graaf Ferdinand Kurz von Senfftenau bouwde in dit verarmde land, naar het voorbeeld van de Fuggerei in Augsburg, een nederzetting, waarvan nog delen bewaard zijn.

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Hoe maak ik een printversie van de pagina"?