HOLLABRUNN - 2020 - Niederösterreich, hoofdplaats van het Weinviertel, aan de grens tussen de Böhemische Mark en de Ostmark, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Hoofdplaats van het Weinviertel, aan de grens tussen de Böhemische Mark en de Ostmark.
Het gebied wisselde herhaaldelijk van eigenaar en stond dikwijls onder beheer van kloosters. De kerk werd verbouwd onder de Sonnenbergs: het wapen van dit geslacht siert de sluitstenen. Bloeiperiode in de 14de eeuw. In de 17de eeuw bouwde Gundacker von Dietrichstein er een kapucijnenklooster (thans in gebruik als overheidsgebouw) en hij liet de afgebrande kerk opnieuw overdekken.

Parochiekerk S
t.-Ulrich:
driebeukig schip, tongewelf met steekkappen, 13de-eeuws koor. Grafstenen, o.a. van Georg Gilleis (1593).
Andere bezienswaardigheden:
de herdenkingszuil ter herinnering aan de Vrede van Westfalen, en het Städtisches Museum
, Hölzlgasse 13, met prehistorische vondsten en kunstwerken uit de streek.


Imbach post Senftenberg 3541 - Niederösterreich
Parochiekerk Mariae Geburt
In 1269 schonken Albero von Feldsberg en z
ijn gemalin Gisela hun burcht Imbach aan de in 1215 door de heilige Dominicus gestichte orde der dominicanessen. De kerk werd in 1285 met materiaal van de burcht gebouwd en zij geldt als de eerste tweeschepige kerk In Oostenrijk. Zij verbindt elementen van de moederkerk in Toulouse, hoge, slanke vormen, met de ervaringen die men bij de bouw in Imbach had opgedaan. In de 15de eeuw kwam het klooster tot grote bloei. Bedevaart naar de zgn. Ährenmadonna, Madonna van de korenaren. In 1759 had er een verwoestende brand plaats, waarvan het klooster zich nooit meer herstelde. In 1782 werd het door keizer Jozef II opgeheven.
De kerk
, oorspronkelijk een Allerheiligenkerk,
heeft een vierkante westtoren met hoektorentjes van baksteen en een stenen helm. In het midden van de tweeschepige hallenkerk hoge, achthoekige pijlers, zonder kapiteel. Smalle kruisribben, met sluitsteen. Rijk, laag koor, door gotische bogen van het eenvoudiger schipgedeelte gescheiden. Nonnenkoor in het westen. Opmerkelijk zijn vooral: het madonnabeeld
, ca. 1300, in het barokke hoogaltaar, de sacramentsnis met traliewerk in de vorm van rozen, een reliëf in lindehout uit de 16de eeuw, Boheems, de Goede Herder met vier apostelen, en een bedevaartpaneel, een madonna gekleed in korenaren, tempera op hout.
 
Catharinakapel:
in de in 1330 aan de noordwand aangebouwde grafkapel voor de familie Wallsee von Drosendorf resten van beschildering. Blinde arcaden met gebeeldhouwde consoles
, engelen, een 'wilde man', een dame met sluier, enz.. Links naast de bijzonder mooie, lichte ruimte een doorgang naar de Heilig-Grafkapel, een kopie van de Heilig-Grafkerk in Jeruzalem.  

Kaja post Hardegg 2082 - Niederösterreich
Burchtru
ïne
De zeer romantisch gelegen burcht stamt uit de l2de en de 13de eeuw. De burcht heette eertijds Chiowe. Kaja was een leen van de landsvorst. Graaf Burkhart, kanselier van keizer Karel IV, stierf op Kaja. Telkens weer werd de burcht geteisterd door branden en door verwoestingen die Moravische roofridders aanrichtten. Vanaf de 17de eeuw geraakte de burcht in verval en sindsdien is zij verlaten. In de 19de eeuw werd zij enigszins gerestaureerd. Goed bewaard zijn de donjon en de kapel.

Omgeving
Karlslust
, bij Niederfladnitz: Hardegg, Kaja en Karlslust worden door de Thaya van Moravië gescheiden. Het mooie jachtslot Karlslust werd eind 18de eeuw in opdracht van prins Auersperg gebouwd door de Weense architect Polenfürst. Het ligt op een weide in het bos, het heeft drie vleugels en herbergt nog de oorspronkelijke inrichting (eigenaar is graaf Waldstein).   

Katzelsdorf post Leitha 2801 - Niederösterreich
Voormalig slot. In 1462 stichtte Johann Sigismund von Weisspriach een franciscanenklooster
, hij ligt, met zijn vrouw, in de kerk begraven. Tijdens de Reformatie raakte het klooster in het bezit van de Freiherrn von Teufel, die er een protestantse school in vestigden. In 1643 verbouwden zij de toren van het slot. In 1822 was het slot in het bezit van koningin Caroline van Napels, de zuster van Napoleon. In 1845 verwierf de ongelukkige dochter van Marie Antoinette en Lodewijk XVI, de hertogin van Angoulême, het slot. Zij liet het na aan de graven van Chambord. Ten slotte kwamen slot en landgoederen aan Don Jaime de Bourbon, die in 1940 alles verkocht. Het kasteel is thans een pachthoeve. Renaissancepoort en een binnenplaats met arcaden.

Parochiekerk hl. Radegundis:
eenbeukig, gotisch schip met kruisribgewelf; gebouwd in 1462, ger
e
staurcerd in 1750. In het koor consolebeelden. Hoofdaltaar met 14de-eeuws Mariabeeld. Aan de noordzijde twee vroegbarokke kapellen, aan de zuidzijde de St.­Annakapel, ca. 1360.
 
Omgeving
Vanuit Katzelsdorfzijn interessante plaatsen te bezoeken, bijv. Wiener Neustadt en Forchtenstein.
 

Kirchberg am Wechsel 2880 - Niederösterreich
In 1271 werd hier een klooster gesticht van de kanonikessen van d
e heilige Augustinus, dat vooral betekenis kreeg toen het nabijgelegen St. Corona bedevaartoord werd. De opheffing door keizer Jozef II onderbrak tot midden vorige eeuw de ontwikkeling van het klooster.
Parochiekerk hl. Jakobus d
e Meerdere,
begonnen in 1743, toren i
n 1829. Bijna ovaal schip, barok hoog altaar, rococozijaltaren.
S
t.-Wolfgang
Deze kerk, buiten Kirchberg gelegen, is volgens de legende gesticht door de heilige Wolfgang. De in 1339 gebouwde kapel vormt het noordelijk schip van de 100 jaar later opgetrokken kerk. In dat schip resteren het portaal
, met in het timpaan de heilige Wolfgang met drie ridders, en het netgewelf. De kansel is afkomstig uit de Capella speziosa van Klosterneuburg, het hoogaltaar Mariahilf uit de Rosalienkapelle van het Weense Freihaus.
Aan de altaarwand fresco's
, Christoffel
. Aan de zijmuren schilderingen.

Omgeving.
St.-Corona am Wechsel:
Bedevaarrkerk St.-Corona: een eenvoudig barok bouwwerk uit de 17de eeuw. Hoogaltaar uit 1710.


 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk