HELLMONSÖDT - 4202 - Oberösterreich, met Parochiekerk hl. Alexius en in omgeving Openluchtmuseum Pelmberg, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Parochiekerk hl. Alexius:
laatgotisch bouwwerk, met een prachtig hoogaltaar uit 1758 en een schilderij van B. Altomonte. Aan de noordkant de grafkapel van de Starhemberg
ers, die door een brede spitsboog is verbonden met het koor. Bijzondere grafmonumenten uit de 15de tot de 17de eeuw.
 
Omgeving
Openluchtmuseum Pelmberg:
Oberösterreich, ca. 5 km ten zuidoosten van Hellmonsödt.
Typische boerenhoeve uit het Mühlviertel, eerste vermelding in 1325. Instructief museum betreffende de boerencultuur, in een boerderij die tot 1953 in bedrijf was. (Bezichtiging: tel. 07215-488.)

Wildberg im Haselgraben:
Oberösterreich, 5 km van Hellmonsödt.
In het zuiden een slot- en burchtruïne aan de directe verbindingsweg van Linz naar Budweis-Praag; van strategische betekenis. Indrukwekkende ronde donjon, gemetselde ommegang op kraagstenen en klaverbladbogen. In 1394 werd hier Wenceslaus, de koning van Bohemen, gevangen gehouden.


Königswiesen 4280 - Oberösterreich
Parochiekerk Mariä Hi
mmelfahrt:
een van de belangrijkste k
erken van de lategotiek in Oostenrijk. Tweebeukig interieur met galerijen. Ingenieus, laatgotisch netgewelf, dat niet minder dan 480 velden telt. De neogotische inrichting doet afbreuk aan de unieke ruimtewerking.

Omgeving

Pabneukirchen:
Oberösterreich, 15 km van Königswiesen in de richting van Grein:
ligt een parochiekerk, toegewijd aan de heiligen Simon en Judas Thaddeus. Het is
een driebeukige,  laatgotischekerk, met een opmerkelijke orgeltribune. De decoratie bestaat gedeeltelijk uit laatgotisch maaswerk, gedeeltelijk uit rozetten in renaissancestijl. In het midden een kunstig uitgevoerd, naar voren welvend balkon.

S
t.-Thomas am Blasenstein,
Oberösterreich 5 km ten westen van Pabneukirchen:
op een granietheuvel gelegen, van verre al zichtbare  romaansgotische
kerk. Zij heeft drie schepen en had oorspronkelijk ook drie koren. Fraai zijn de sluitstenen aan de gewelven en de fijn gevormde voorstellingen aan de consoles. In het koor twee reliëfs uit ca. 1400, met voorstellingen van de Dood en van de kroning van Maria.

Ru
nnenstein:
Oberösterreich, uitgestrekt ruïnecomplex, ca. 7 km ten zuidwesten van Königswiesen:
gelegen op een beboste heuvel boven het dal van de Grosse Naam. Het com
plex bestaat uit een voorburcht en een hoofdburcht met woongedeelte, waarvan de resten een torenachtige indruk maken. Fraaie, gekoppelde ramen.

Bad Leonfelden 4190 - Oberösterreich
Parochiekerk hl. Ba
rtholomäus
Gotisch, in de 19de eeuw veranderd. Buiten, aan de zuidzijde, een indrukwekkende granieten sculptuurgroep, voorstellend Christus in de Olijfhof.

Andere bezienswaardigheden
Fi
lialkirche Maria Schut am Bründl:
gewijd in 1761, vergroot tussen 1778 en 1793; eind 18de-eeuwse inrichting, empirekoorgestoelte. Heimathaus: collectie betreffende het leven
van de boeren, alsmede een verzameling met de hand geweven stoffen.

Omgeving
Schenkenfelden
,
Oberösterreich, ca. 12 km ten oosten van Leonfelden:
tweeschepige parochiekerk met boven het zuid portaal een inscriptie. Calvarieberg: de kerk, op de steile Tierberg, in het noorden van het plaatsje, is een achthoekig bouwwerk met een reusachtige uivormige bekroning met lantaarn. In het interieur zijn vooral interessant twee albasten beelden achter glas: een pietà en een Christus aan de geselpaal. Vier staties met kapellen, een Heilig-Grafkapel en een kapel met een pietà.

Waxenberg
,
Oberösterreich, ca. 15 km ten zuidwesten van Leonfelden:
burch
truine. De burcht werd tijdens de boerenopstanden verwoest, weer opgebouwd en in 1756 door blikseminslag in de as gelegd. Vrijstaande donjon, op een rotspunt, 30 m hoog.

Piberstein
,
Oberösterreich, ca. 15 km ten westen van Leonfelden:
ruïne waarvan het herstelde gedeelte bewoond is. De burcht wordt omgeven door een ringmuur met hoektorens. Kapel uit 1730.

Helfenberg
,
Oberösterreich, 17 km ten westen van Leonfelden:
kasteel uit 1607, boven het dorp, op de plaats van een oude burcht. Binnenplaats met stenen waterput, versierd met wapens. In de tuin zes l8de-eeuwse stenen dwergen. Bezichtiging op aanvraag.

Hirschbach im Mühlkreis
,
Oberösterreich, ca. 16 km ten oosten van Leonfelden:
parochiekerk met schip uit ca. 1500. Zeer bezienswaardig is het koor, dat zich na twee smalle, donkere traveeën verwijdt naar het lichte, van vensters voorziene hoogkoor. Vóór de steunberen getordeerde, gecanneleerde schalken, die zich in het gewelf als ribben voortzetten. De gewelfvelden zijn versierd met maaswerk.


 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.  
 ** Algemene info over Oostenrijk