HEILIGENBLUT - 9844 - KarinthiŽ, met Parochiekerk St. - Vinzenz, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Parochiekerk St. - Vinzenz
Op 1300 m hoogte, aan de voet van de Grossglockner, staat een van de belangrijkste kerken van het land, zowel qua bouw als qua aankleding.

Aan het eind van de 14de eeuw bouwden
de gilden en mijnwerkers van d
e goudmijn deze gotische kerk op de plaats van de uit 1301 stammende Capelia S. Vincentii. De bouw, vaak onder bittere omstandigheden, nam meer dan een eeuw in beslag. Omstreeks 1430 kwam het koor gereed, ca. 1490 het schip.
Het exterieur valt op door de steile daken,
niet alleen van de
torenspits, maar ook van het schip, dat aan de buitenzijde van de noordwand gesierd is met een fresco van de heilige Christoffel uit eind l5de eeuw.
Ook het interieur maakt een omhoogstrevende indruk.
De kerk ontvangt niet, zoals in het basilicatype gebruikelijk, het licht door middel van hoog in het middenschip aangebrachte vensters, maar heeft, wellicht vanwege het emporium, een dubbele lichtbron in de vensterwand. Dit is in KarinthiŽ ongebruikelijk.
Netgewelven dekken koor en schip.
Het kostbaarste stuk is het laatgotische dubbele vleugelaltaar
, 1520, dat naar vorm en inhoud tot de beeldhouw- en schilderstijI van de Zuidtiroler M. Pacher behoort.
Ook wat de afmetingen betreft (het is 10,60
m. hoog) behoort dit altaar tot de grootste van het genre. In de centrale schrijn is de kroning
van Maria voorgesteld, onder een baldakijn met maaswerk. In de altaaropstand enkele beelden van nood helpers, in de bovenbouw, die de schrijn bekroont, Christus en figuren van martelaren. Het altaar bestaat voorts uit twaalf beschilderde panelen. Aan de voor- en aan de achterzijde zijn, door de vleugels open- en dicht te klappen, twee verschillende voorstellingen te zien. De harmonische verbinding van architectuur, sculptuur, schilderkunst en ornamentatie maakt dit laatgotische veelluik tot een hoogtepunt van middeleeuwse uitbeeldingkracht, terwijl het daarvan tevens het sluitstuk vormt.
Aan dezelfde inspiratiebron ontsproot het hoge sacramentshuisje
,
1494
, in het koor: zwanenzang van de gotiek. In 1491 werd in het noordelijk zijschip het Veronica-altaar geplaatst. In de door een stergewelf overkluisde benedenkerk bevinden zich laatgotische uit hout gesneden figuren in de stijl van het hoogaltaar, mogelijk hebben zij daartoe behoord. De Tronende Madonna met Kind stamt uit ca. 1400. De kerk bezit ook een aantal goede stukken uit de barokperiode.

Heiligenblut. parochiekerk 1 Koor; 2 Toren; 3 Fresco van de heilige Christoffel (buiten); 4 Laat-gotisch altaar; 5 Sacramentshuisje; 6 Veronica-altaar

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk