HALLSTATT - 4830 - Oberösterreich, met Parochiekerk Maria Himmelfahrt en Kerkhof en St.-Michaëlkapel, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Tot het eind van de vorige eeuw was Hallstatt alleen bereikbaar per schip of langs een smal voetpad.
In het plaatsje zelf was alle ruimte tussen berg en meer tot op de laatste millimeter benut, toegang tot de aan het meer staande huizen had men alleen per boot of over de Obere Weg, een smalle gang over de daken. Toch behoort dit moeilijk bewoonbare stukje berglandschap tot de vroegste nederzettingsplaatsen van de mensheid.
De oudste vondsten
,
bijv. de Schuhleistenkei
l, dateren uit ca. 2500 v.c. Het plaatsje werd echter niet zozeer bekend door de vondsten uit de vroegste historie als wel door de overweldigende hoeveelheid vondsten in ongeveer 3000 graven uit de ijzertijd, die geleerden aanleiding gaven de jaren van ca. 800-400 v.c. de naam 'Hallstattperiode' te geven.
Dank zij het grandioze berglandschap
,
de Dachstein, de reusachtige grotten
, Rieseneishöhle, Mammuthöhle, het schilderachtige plaatsje zelf, met zijn kunstschatten, twee musea en niet in de laatste plaats de zoutmijn is Hallstatt een veelbezocht toeristenoord.

Parochiekerk Maria Himmelfahrt
Deze katholieke kerk verheft zich trots op een rotspunt boven het plaatsje. De geweldige toren
, met karakteristieke kap uit 1750, is een overblijfsel van een romaanse kerk. De huidige kerk werd in de l6de eeuw gebouwd, is tweeschepig, heeft twee koren en een scheiding tussen het gedeelte voor de burgerij en dat voor de mijnwerkers. In het zuidelijk koor een Maria-altaar, dat met de altaren van Sankt-Wolfgang, Kefermarkt en Gampern tot de mooiste producten van laatgotische houtsnijkunst behoort. De signatuur, op het reliëf met voorstelling van de besnijdenis, luidt: ' ... hart Ast!l', naar men aanneemt is dit de kunstenaar Lienhart Astl, begin l6de eeuw. Het belangrijke vleugelaltaar vertoont in de middenpartij de moeder Gods tussen de heilige Barbara, patrones van de mijnwerkers, en de heilige Catharina, die hoog vereerd was bij de houtknechten.
Op de binnenvleugels
o.a. vlakreliëfs met voorstellingen uit het leven van Maria. Het retabel werd tussen 1505 en 1515 vervaardigd en vertoont invloeden van de ontluikende renai
sance. Op het kleine vleugelaltaar een, Kruisiging, schildering uit ca. 1450. In de kerk voorts de grafkapel van de zoutmijnexploitant Eyssl von Eysslsberg.
 
Kerkhof en St.-Michaëlkapel
Het minuscule kerkhof is gedeeltelijk in de rotswand uitgehakt. Dubbelkerk St.Michaël: boven kerk, beneden knekelhuis. Ruimtegebrek dwingt de bewoners de beschikbare plaatsen op het kerkhof snel te wisselen: na tien jaar worden de stoffelijke resten overgebracht naar het knekelhuis, dat ca. 1200 schedels bevat, de meeste voorzien van naam en data. Sommige zijn met bloemkransjes beschilderd.
Musea:
Heima
tmuseum,
lokale geschiedenis, mijnbouw, volkskunst, Prähis
torisches Museum (vondsten uit de omgeving en een mijnwerkersuitrusting uit de Hallstatt-periode).

Andere bezienswaardigheden:
Evangelische Kirche, neogotisch, met slanke torenspits; de Drievuldigheidszuil (1744), met goede beelden, en de Kalvarienbergkirche, met kruiswegstaties uit begin 18de eeuw.

Folklore
Sacramentsdagprocessie op het meer, mét de processie in Traunkirchen de enige twee manifestaties van deze soort in Oostenrijk.
 
Omgeving
Zoutmijn,
ca. 500 m boven het dorp; kabelbaan: vermoedelijk de oudste ontgonnen zoutmijn ter wereld. Hier bevinden zich de grafvelden.
Rudolfstu
rm:
versterkte toren
, 1284, expositieruimte in de ingangspartij. Voor bezichtiging: tel. 06134208.
Dachsteinhöhlen
:
Rieseneishöhle
en Mammuthöhle: van het middelste station van de Dachstein-kabelbaan ca. 15 minuten te voel. Voor bezichtiging: tel. 06134-208.
Bad Goisern
,
Hei
mathaus. In het park een openluchtmuseum, met o.a. de laatste smidshamer in Goisern.

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.