HADERSDORF am KAMP - 3493 - Niederösterreich, met gotische parochiekerk St.-Peter und Paul. naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
 
Hadersdorf, gelegen tegen de helling van de wijnberg Heiligenstein,
heeft de in 1768 barok verbouwde, maar oorspronkelijk gotische parochiekerk St.-Peter u
nd Paul.
Ka
rner, knekelhuis, uit 1270, Nepomukkapel uit 1750, schandpaal uit 16de eeuw. Bezienswaardig is ook de oude markt, met renaissance- en barokke gevels.

Hafnerberg post Altenmarkt-Thenneberg 2571 - Niederösterreich
Wa
llfahrtskirche zu U.L. Frau
De bedevaarten begonnen in 1653. In 1716 werd een kapel gebouwd, die door abt Il
defonso van Managetta van KleinmariazeIl werd vervangen door de huidige bedevaartkerk. De bouw geschiedde tussen 1729 en 1740. De aankleding nam daarna nog 20 jaar in beslag. Het exterieur met gevel tussen hoge torens met uivormige bekroningen, maakt een koele indruk. Binnen verrast de laatbarokke aankleding met fresco's. Hoogaltaar uit 1744, zijaltaren met beelden, twee altaarschilderingen, de heiligen Donatus en Benedictus; kansel, orgel en monument voor de heilige Franciscus Xaverius.

Hardegg 2082 - Niederösterreich
Raabs, Kollmitzgraben, Eibenstein en Hardegg zijn versterkte burchten langs de Thaya, tegen de Boheemse grens. In 1483 namen de Freiherrn von Prueschenk de naam Hardegg aan. In 1495 werden zij door keizer Maximiliaan I tot rijksgraven verheven.
Burch
t
De burcht wordt in 1140 voor het eerst vermeld, in 1200 werd hij uitgebreid. In 1425 werd hij vermoedelijk door de hussieten veroverd. In de 16de eeuw brandde hij uit, waarna hij geleidelijk in verval raakte, tot prins Khevenhüller-Metsch hem in de 19de eeuw weer opbouwde. De eerste burchtpoort heeft een laatgotische omlijsting, de tweede een portaal met spitsboogbekroning dat vroeger was voorzien van een valhek. In de kapel een renaissancereliëf, een gedeelte van de familie-epitaaf van de graven Prueschenk-Hardegg. Parochiekerk S
t.Veil, 12de, 13de, 15de eeuw; barokke verbouwing 18de eeuw. Karner, 12de eeuw, verbouwd tijdens de late gotiek.

Harmannsdorf 3713 - Niederösterreich
Kas
teel
Harmannsdorf ligt op een hoog plateau van de Manhardsberg en
is omgeven door een muur met ronde hoektorens. Het plaatsje wordt gedomineerd door een verdedigingstoren. Fraai waterslot met diepe gracht, gebouwd rondom de middeleeuwse Höllenturn, de tinnen stammen uit de 19de eeuw. Het kasteel werd in 1612 opgetrokken en in 1760 in barokstijl
verbouwd. Uit die tijd stamt het park met de vele stenen sculpturen. Men betreedt het complex door een traliehek: de weg, omzoomd door stenen vazen, leidt naar een staatsietrap met stenen balustraden. Niet de poort staat centraal, maar een pronkvaas in een nis die wordt bekroond door een wapen.

Hartenstein post Albrechtsberg a.d. Grossen Krems 3613 - Niederösterreich
Burcht
In het eenzame dal van de kleine Krems ligt het grote burchtcomplex op een steile rots. De burcht werd in 1178 gebouwd door Heinrich von Hartenstein. Daarna was hij landsheerlijk leen van de Maissauers, de Sin
zendorfs en de Gudenus. Vóór de machtige oude burcht met donjon (4 m dikke muren die naar boven toe smaller worden) liggen het hoofdge
bouw, een ronde toren en een uitbouw uit de 19de eeuw. Onder de burcht ligt in de steile wand de Gudenushähle, een in 1883 ontdekte grot met werktuigen uit de middenijstijd en beenderen van mammoet, neushoorn, holebeer en holehyena.

Heidenreichstein 3860 - Niederösterreich
Burcht Heidenreichstein
werd gesticht door de burggraven von Gars-Eggenburg. Hij is genoemd naar een zoon van graaf Wolfker von Gars, die Heidenreich heette. De burcht wordt al in 1205 in de oorkonden vermeld, hij werd waarschijnlijk voor 1180 gebouwd. In 1279 kwam hij in het bezit van de landsheer, later in dat van de Puchheims. In hun tijd werd de burcht vergroot. Thans is hij in het bezit van graaf Kinsky. Nooit in zijn geschiedenis werd de burcht veroverd of verwoest. Hij is dan ook de mooiste waterburcht van Niederästerreich. Een vijver, twee grachten en de Romaubach begrenzen hem. De vierkante donjon, met 3 m dikke muren, is 13de-eeuws. Hij is 40 m hoog, de entree ligt op 14 m hoogte. Twee achter elkaar liggende poortgebouwen met ophaalbruggen. Vriendelijke binnenplaats met fraaie arcaden, een waterput en twee spiltraptorens. In de oostelijke toren bevindt zich de burchtkapel, met gotische beschildering. De woongebouwen aan de binnenplaats stammen uit de 15de eeuw.

Heiligenkreuz - Gutenbrunn post Reidling 3454 - Niederösterreich
Parochiekerk Mariae Himmelfahrt
Deze kerk werd in 1755-1758 in opdracht van wijbisschop Franz Anton Marxer, door Joh. Ohmeyer tegen het kasteel aangebouwd, op de plaats van een vroegere bedevaart kapel. Bezienswaardig hoogaltaar, met plastieken. Bijzonder zijn de altaarschilderingen en fresco's. Rococo-orgelombouw.
Kasteel:
in 1738 gebouwd, in 1745 vergroot. De façade wordt door achthoekige torens geflankeerd. Bezienswaardig: het trappenhuis, het stucwerk en de Mariakapel. Het kasteel herbergt het Niederösterreichisches Barockmuseum.

Herzogenburg 3130 - Niederösterreich
Augustiner-Chorherrenstifi en Stifiskirche h
ll. Georg und Stephan
In 1148 sticht bisschop Konrad van Passau, een klooster voor augustijnenkoorheren. In 1286 wordt de kerk gewijd en wordt er begonnen met de bouw van een kloostergang. Het klooster wordt pas in de 16de eeuw voltooid. Na een periode van verval worden klooster en kerk door proost Wilhelm von Schmerling in barokke stijl herbouwd. Veel oude delen worden daarbij afgebroken. De plannen voor de nieuwe bouw zijn van Prandtauer, na wiens dood Munggenast de leiding van de bouw overneemt.
Uit de 15de eeuw dateren resten van het refectorium
,
met fresco's, voorstellend Christus' geboorte, delen van de kruisgang en het onderste gedeelte van de toren. In 1743 wordt de oude toren opgeblazen en op zijn solide basis wordt een cilindrische toren opgetrokken: in plaats van door een helm wordt de toren bekroond door de op een 'kussen' afgedekte hertogskroon. Het kerkportaal in de toreningang stamt uit de 15de eeuw. De kerk heeft een eenbeukig schip; in de middenkoepel de Gemeenschap der heiligen van B. Altomonte. De koorruimte wordt afgesloten door een half ronde apsis. Hoogaltaar, altaarschildering: Tronende Madonna met het kind Jezus. Links en rechts de patroonheiligen van de kerk, Joris en Stefanus. Het ontwerp voor de binnenste kloosterhof is slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Boven het middenrisaliet de heilige Joris. In het interieur een plafondfresco. Kostbare schilderijencollectie, waarin zich ook het zgn. Aggsbacher Altar bevindt.

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk