GÜSSING - 7640 - Burgenland, met Burcht en Franciscanenklooster, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Op een steile basaltkegel verheft zich de burcht Güssing,
die in de middeleeuwen in het bezit was van het gelijknamige geslacht. De Güssings, die de heerschappij over meer dan 25 burchten hadden, geraakten al spoedig in conflict met hun buren, de Hongaarse koningen en de Oostenrijkse aartshertogen. In het wapen van Burgenland herinnert de adelaar aan dit machtige geslacht. In 1459 werd op de burcht Güssing, op voorstel van Nik. Ujlaki, de toenmalige burchtheer, keizer Frederik 111 tot koning van Hongarije gekozen. In 1522 verkreeg Franz Batthyany de burcht, als bewijs van dank voor zijn overwinning op de Turken. Sindsdien is hij in het bezit van het vorstengeslacht Batthyany. Het was een Batthyany die in de 16de eeuw de befaamde botanicus Carolus Clusius naar Güssing haalde en hem daar de gelegenheid bood onderzoek te verrichten.
De bezoeker bereikt de burcht langs machtige, maar gedeeltelijk vervallen verdedigingswerken. Vanaf de binnenhof
is de gotische kapel langs een eigen trap bereikbaar. Te vermelden is een zeer oud orgeltje, een van de oudste in zijn soort. De machtige donjon heeft thans een barokke bovenverdieping. De schatkamer heeft belangrijke stukken, o.a. een Riemenschneider. De ridderzaal fungeert thans als Batthyany-galerie.

Franciscanenklooster: in 1648 gesticht.
In de ruime grafkelder bevinden zich de graven van het geslacht Batthyany, ca. 100 in getal. De beide zijaltaren zijn belangrijke voorbeelden van zeer late gotiek
, 17de eeuw. De bibliotheek heeft waardevolle handschriften uit de 13de eeuw.

Omgeving
Gaas
-Eberau 7521, Burgenland, ca. 18 km ten oosten van Güssing:
ongeveer 2 km ten zuiden van Gaas ligt op een heuvel de bedevaartkerk Maria Weinberg, mogelijk gebouwd op de plaats van een burchtkapel. Een barokke helm bekroont de toren van de gotische kerk. Recent ontdekte vensters dateren uit de romaanse periode. Het miraculeuze beeld, de 'Weinbergerin', uit de bloei der gotiek, staat in het midden van een barok altaar met zuilen en is een mooi voorbeeld van het type 'Schöne Madonna'. Verder: een middenzuil met barokke madonna, renaissanceschilderingen aan de triomfboog, een gotisch sacramentshuisje
.

Eberau
, Burgenland, ca. 25 km ten noordoosten van Güssing:
vroeger een machtig verdedigingscomplex
, 13de en 14de eeuw, resten van de ommuring gedeeltelijk nog te zien.


 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.  
 ** Algemene info over Oostenrijk