GROSSGMAIN - 5084 - Salzburg, met Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt en Gnadenbrunnen, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Grossgmain is een sinds de vroege 8ste eeuw onder de naam 'Mona' bekende nederzetting van arbeiders van de zoutmijn Reichenhall.

Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt
Deze in 1144 als 'capella S. Marie Muona' voor het eerst vermelde kerk was van de 15de tot de 17de eeuw een belangrijk aan Maria gewijd pelgrimsoord en ressorteerde tot 1803 onder het klooster St.-Zeno in Reichenhall. Ter ere van het miraculeuze beeld
, een omstreeks 1400 gegoten madonna met kind, ontstond tegen 1500 een nieuwe kerk, die oorspronkelijk drie schepen had, maar in 1731 barok werd verbouwd. Het madonnabeeld is een van de mooiste exemplaren van het genre 'Schöne Madonnen' en het grootste gegoten madonnabeeld in de zgn. weiche Stil dat Oostenrijk nog bezit. Het werd opgenomen in het in 1733 gebouwde barokke altaar. Van dit laatgotische altaar zijn in de kerk, het koor, bewaard gebleven: de uit hout gesneden kroningsgroep, in de opstand van het barokke altaar, vier altaarvleugels en twee panelen met meer dan levensgrote figuren: een Salvator en een Madonna met Kind.

Gnadenbrunnen
, Kirchplatz.
De fontein heeft een in 1693 vervaardigde dubbelzijdige madonna, uit wier borsten het bronwater spuit
,
zgn. lactatio Bernardi: Maria zou Bernardus van Clairvaux gesterkt hebben met haar moedermelk.

Omgeving
Plaiburg
, Salzburg,
ligt ten oosten van Grossgmain op een eenzame heuvel. Het is de stamburcht van de graven van Plain, die tijdens de Investituurstrijd onder keizer Frederik I tegen de paus partij trokken. Van de burcht zijn alleen resten van de poorttoren en van de ommuring over.


Bad Hofgastein 5630 - Salzburg
De hoofdplaats van het dal van de Gastein heette oorspronkelijk Hof. Zij werd, samen met de 'provincia Castuna'
, het Gasteindal, van de hertogen van Beieren, in 1297 door de Heren van Goldegg gekocht en viel ten slotte in 1327 toe aan het aartsbisdom Salzburg. De plaats maakte van ca. 1400 tot ca. 1560 een bloeitijd door dank zij de goudwinning, vooral onder het geslacht Weitmoser. In 1828-1830 aansluiting op de geneeskrachtige bronnen van Badgastein.
 
Parochiekerk hl. Maria:
laatgotische, driebeukige kerk met westtoren uit 1602. Boven het schip een stergewelf, boven het koor een netgewelf. Het schitterende hoogaltaar uit 1738, naar ontwerp van de schilder
I. A. Eisl uit Neumarkt, is versierd met barokke plastieken. Centraal in het altaar een waardevolle gotische Tronende Madonna, ca. 1500. Talrijke grafstenen met wapens uit de 15de tot de 17de eeuw, waaronder, buiten, enkele van vooraanstaande mijnexploitantenfamilies. In het centrum van de plaats is een aantal voorname, met wapens versierde huizen van deze families bewaard gebleven.

Omgeving:
het Weitmoserschlössl
,
aan de zuidwestgrens van de plaats, is een voor het Salzburgse land typerend buitengoed uit de 16de eeuw, waarvan de hoofdgevel, geflankeerd door ronde hoektorens, naar Hofgastein is gewend.  

Irrsdorf post Strasswalchen 5204 - Salzburg
Vindplaats van twee rijkelijk van giften voorziene Romeinse graven. In de kerk, die in ca. 1000 voor het eerst wordt vermeld, een Romeins reli
ëf.
 
Filialkirche hl. Maria.
Deze bedevaartkerk werd in ca. 1408 ingrijpend vernieuwd en kreeg haar waardevolle aankleding in de loop van de 15de en in de vroege 16de alsmede in de 17de eeuw. De gotische toren heeft kleine, ingemetseldc console koppen. Bij het in de onderbouw van de toren geleg
en portaal, dat in het gevelveld een Madonna met Kind heeft, behoren twee gesneden, eikehouten deurvleugels, die tot de voornaamste werken van de 'Weiche Stil'. Voorgesteld is de ontmoeting van Maria en Elizabeth. Deze voorstelling vindt een vervolg in de kielbogen, waarop scènes uit het leven van Maria zijn afgebeeld. Onderaan sluit een stichtersfiguur met wapen de voorstelling af. Aan de noordelijke zijmuur de mooie marmeren grafsteen van een knielende geestelijke.
De drie uit hout gesneden retabels in het interieur
van de eenbeukige kerk, die voorzien is van een door een stergewelf overkluisd koor, zijn evenals de kansel en de oratoria rijk voorzien van beeldhouwwerk. In het hoogaltaar een Madonna met Kind, afkomstig uit het vroegere, laatgotische vleugelaltaar.  Aan de zuidmuur boven een sokkel met Romeins grafreli
ë
f een machtige staande Madonna met Kind uit kalkzandsteen, begin 15de eeuw. Aan de balustrade van de orgeltribune een Annunciatiegroep uit ca. 1460. De aangebouwde, kleine Leonhardskapelle heeft een uit hout gesneden altaar.

Omgeving:
Strasswalchen
met de parochiekerk hl. Martin, een laatgotische, dri
eschepige hallenkerk met barokke uitbreiding.
 

Kirchenthal post St.-Martin b. Lofer 5092 - Salzburg
Bedevaartkerk hl. Maria
De door J. B. Fischer von Erlach ontworpen en tussen 1693 en 1701 gebouwde kerk behoort tot de soberste werken van deze grote Oostenrijkse barokarchitect. De krachtige vormen van de kerk passen bijzonder goed in het wat ongenaakbare landschap. Het grondplan is kruisvormig, met vrij korte transeptarmen. Het interieur onderscheidt zich van andere barokke kerken in deze streken door de afwezigheid van stucwerk en schilderingen.
Uiterst fraai en elegant zijn de beide marmeren zijaltaren
,
ca. 1700. Op het linker een uitbeelding van Joachim en Anna, de ouders van Maria, door J. Zanussi
, 1719. In het neobarokke hoogaltaar een tronende moeder Gods uit het begin van de 15de eeuw: een miraculeuze voorstelling, die veel pelgrims trekt. Een grote verzameling ex voto's getuigt van de dankbaarheid voor verkregen gunsten.

Omge
ving
St.-Martin bei Lofer: de parochiekerk hl. Manin
is een van oorsprong gotische kerk, die gedeeltelijk
in barokstijl is veranderd. De schildering op het zuidelijk zijaltaar is van Zanussi, 1721.
 
Lofer: de parochie
kerk hll. Maria en Leonhard bewaart resten van gotische fresco's uit het begin van de 15de eeuw.

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk