GR÷BMING - 8962 - Stiermarken, met  Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
De kerk en het plaatsje zelf, dat op een hoog plateau boven de Enns ligt,
worden in 1170 voor het eerst vermeld. Het plaatsje behoorde tot 1803 tot het aartsbisdom Salzburg.

Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt:
gebouwd van 1491-1500, ruim, een beukig interieur met vier traveeŽn. Het schip en het uit twee traveeŽn bestaande koor zijn gedekt met een netgewelf. Opmerkelijk zijn de kostbare, laatgotische vensters met maaswerk. Uit diezelfde periode dateren de orgeltribune en de portalen in het zuiden en westen. Kunsthistorisch interessant is echter vooral het omstreeks 1520 ontstane laatgotische vleugelaltaar
, oorspronkelijk een lekenaltaar. Twaalf apostelfiguren, bekroond door de tronende Christus, zijn verdeeld over de drie geledingen van de altaarschrijn. Aan de binnenzijden van de vleugels vier rijk vergulde reliŽfs met voorstellingen uit het lijdensverhaal. Vier andere taferelen uit het lijdensverhaal, afkomstig uit de 'Donauschool', bevinden zich aan de buitenzijden. Overvloedig versierde altaaromlijsting.

Hartberg 8230 - Stiermarken
Grafvelden wijzen op bewoning in voorhistorische tijd. In 1125-1128 stichtte markgraaf Leopold I hier de eerste palts van de Traungauers op Stiermarkense bodem. Zo ontstond hier de belangrijkste marktplaats
, 1286 stad, van Oost-Stiermarken. De nederzettingen rondom de burcht en de markt- en kerkgebieden groeiden aaneen en werden door een stadsmuur, in de vorm van een rechthoek, omwald. Delen van de muur bij de westelijke toren en langs het kasteel zijn behouden.

Stadtpfarr- und Dekanatskirche St.Martin
 De oorspronkelijke drieschepige basilica met twee stevige torens
, 12de eeuw, werd in 1467 voorzien van een koor met vier traveeŽn. Het eerste vlak gedekte schip kreeg in de 16de eeuw een stergewelf. Tussen 1745 en 1760 werd de kerk in barokke stijl verbouwd en door J. A. MŲlk voorzien van plafondschilderingen. Ook bezienswaardig zijn de mooie muziektribune aan de noordelijke wand en de schildering aan het hoogaltaar, een werk van J. C. Hackhofer.

Ka
rner
Ten zuiden van de kerk ligt de Ka
rner, 1170, een rond gebouw van twee verdiepingen en met een apsis uit schelpkalk. De Kamer heeft van buiten bundelpijlers met knopkapitelen, het interieur wordt verdeeld door acht halfzuilen, die zich in de koepel als banden voortzetten. Het interieur is, op de koepel en de wanden van de wenteltrap na, geheel met fresco's gedecoreerd. Ze zijn echter grotendeels overschilderd. De fresco's zijn in twee velden verdeeld: boven zijn Christus en de apostelen weergegeven, onder staan de allegorieŽn van de wereldrijken. In de apsis, die het minst onder de restauratie heeft geleden, is de boom van Jesse, met heiligen, afgebeeld. De profielstenen aan de buitenzijde zijn tijdens de restauratie vervangen.
 
Andere bezienswaardigheden
De pastorie
, 16de-17de eeuw, herbergt in de grote zaal aan de zuidkant fresco's met Bijbelse voorstellingen. Van de Alte Burg resteert een middeleeuwse, drie verdiepingen tellende halfruÔne. In de ridderzaal een stenen schoorsteen uit de renaissance. Voorts een vleugel met arcaden en een, oorspronkelijk overwelfde, buitentrap. De bedevaartkerk Maria-Lebring werd in 1472 opgetrokken en in 1772 van binnen verbouwd. Na verwijdering van de gewelfribben werd het plafond met fresco's gedecoreerd. Opmerkelijk is het miraculeuze beeld op het hoogaltaar.

Omgeving
Burg Neubergwordt in 1160 voor het eerst vermeld. De Herbersteins verbouwden haar tot de huidige vorm. De burcht is goed bewaard gebleven. De binnenhof is omgeven door woongebouwen in drie verdiepingen. In de 17de eeuw werden op drie hoeken bastions gebouwd. In de vroegere wachttoren bevindt zich een kapel. De burcht heeft voorts een zaal met een cassettenplafond en geschilderde landschappen.
 

Schloss Herberstein post St.-Johann b. Herberstein 8222 - Stiermarken
S
lot Herberslein ligt midden in een dierentuin, die sedert de 17de eeuw bestaat. Het slot werd in ca. 1230 gebouwd voor de graven von Stubenberg. De oudste gedeelten, bevinden zich in de westvleugel. Het noordelijk gelegen twee verdiepingen hoge woongebouw en de donjon zijn goed bewaard. Het versterkte gebouw aan de zuidzijde werd in de 15de eeuw omgebouwd tot verbindingsstuk tussen donjon en woongedeelte. In de l6de eeuw werd het in de huidige staat gebracht. In het interieur zijn vooral de eenbeukige Catharinakapel, fresco's uit de 14de eeuw, de Joriskapel en de ridderzaal interessant. Het kasteelmuseum heeft een waardevolle verzameling objecten, o.m. het zgn. Herbersteiner doopbekken, Augsburg, 16de eeuw.  
 
Kapfenberg 8605
- Stiermarken
Al in 1197 stond hier een burcht van de Stubenbergs. In de 13de eeuw ontwikkelde de nederzetting aan de voet van de burcht zich tot een marktplaats met karakteristieke plattegrond: een marktplein geflankeerd door parallel lopende straten.
Parochiekerk hl. Oswald
Dit Iaatgotische gebouw stamt uit
15de eeuw. In 18de eeuw werd de kerk verbouwd. De zijschepen werden naar het oosten verlengd en de zangers tribune, fijn stucwerk aan de balustrade, kreeg er een verdieping bij. Het koor, met dubbele nis en ribgewelf, bleef gotisch. In 1770-1780 werd de kerk geheel in ťťn stijl ingericht. Hoogaltaar met schilderij van J. V. Hauck, beelden op de zijaltaren, waarschijnlijk van V. KŲniger, marmeren reliŽf, Christus in hel voorgeborchte.
Filialkirche hl. Martin:
eerste vermelding in 1183; schip met stergewelf; koor
, 14de eeuw. Ingrijpend verbouwd in 1915.

Omgeving
Bedevaartkerk Frauenberg
/ Maria Rehkogel, boven Kapfenberg: een kapel met miraculeus Mariabeeld, werd door een bouwmeester uit Braunau vergroot tot een eenschepige kerk met westtoren. Portaal en schip met netgewelf stammen uit zijn tijd, zangerstribune en oratoria uit 17de eeuw. Lateer werden zijkapellen en een koor met drie traveeŽn toegevoegd. Wandschilderingen van Jos. Gebier. Midden in de kerk een 17de-eeuws Mariabeeld. Voorts late werken van V. KŲ
niger: hoogaltaar, Joh.≠Nepomukgroep en Petrus- en Magdalena-altaar.

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk