GRADES - 9362 - KarinthiŽ, met Pfarrkirche St.-Andreas en Filialkirche St.-Wolfgang, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Pfarrkirche St.-Andreas
De parochiekerk vormt aan de oostzijde de afsluiting van de grote, rechthoekige Marktplatz
. Sedert het begin van de 14de eeuw is Grades een marktplaatsje. In het laatgotische bouwwerk uit de 15de eeuw zijn delen van een vroegere, romaanse kerk behouden gebleven. In de westgevel is een Romeins grafreliŽf ingemetseld. In het vlak gedekte schip en aan de wand van de triomfboog zijn resten van laatromaanse wandschilderingen te zien.

Filialkirche St.-Wolfgang
Dit is een van de mooiste en tevens - voor het kunstlandschap Karinthi
Ž - meest typerende kerkgebouwen. Op een kleine heuvel ten westen van de markt verheft zich een machtige, ommuurde kerkburcht, met de bouw waarvan in 1453 werd begonnen. Zoals ook elders in KarinthiŽ veel voorkomt, diende dit complex als toevluchtsoord voor de bevolking tijdens de invallen van de Turken. Het grote schip met drie traveeŽn en het iets smallere koor zijn overdekt met laatgotische gewelven. Van groot belang zijn de geweIfschilderingen uit het eind van de 15de eeuw. De poŽtische overgang van figurale voorstellingen naar decoratieve vormen betekent een late fase in de middeleeuwse schilderkunst. Men vermoedt dat de plant- en rankmotieven zijn ontleend aan de eerste produkten van de drukkunst uit dezelfde tijd.
Het imposante vleugelaltaar
stamt uit de jaren rondom 1520, hoewel de figuren van de patroonheilige Wolfgang en van de heiligen Laurentius en Stefanus vermoedelijk afkomstig zijn van een ouder altaar. Misschien is het altaar gemaakt in de werkplaats in Villach. Laatgotisch zijn ook de preekstoel, de doopvont en de sluitsteensculpturen nabij de westelijke zangerstribune. De rest van de aankleding is barok.

Kasteel
Het kasteel ligt hoog boven de Metnitz. Het werd in de 15de eeuw gebouwd. Er is een aantal mooie barokke beeldhouwwerken van K. Pittner te zien.

Omgeving:
zie Metnitz, Strassburg
in KarinthiŽ en Gurk.

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk