G÷TZENS - 6091 - Tirol, met Pfarrkirche zu den Aposteln Peter und Paul, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Pfarrkirche zu den Aposteln Peter und Paul
De kerk, in de huidige vorm tussen 1772 en 1775 door Franz Singer uit G
Ųtzens gebouwd, is een van de mooiste kerkelijke bouwwerken van het rococo. De betrekkelijk sobere faÁade doet nauwelijks vermoeden dat de kerk een zo rijk interieur heeft. Zeer bijzonder is de stucwerkdecoratie, die in de vorm van lekkende vlammen en woekerende plantemotieven de gehele ruimte overdekt en tevens de architectonische vormen schraagt.
De kleurige, expressieve koepelfresco's,
die sc
Ťnes uit het leven van de beide apostelen weergeven, indrukwekkendst, zowel qua koloriet als door de sterk illusionistische werking, is het fresco voorstellend het Capitool in Rome, waar Petrus en Paulus prediken en een zekere Simon, die toverkracht zou bezitten en daardoor zou kunnen vliegen, ten val brengen. Het altaarstuk op het hoogaltaar is van F.A. Maulbertsch, 1724-1786, de schilderingen op de zijaltaren zijn van Andreas Nesselthaler en Toni Kirchebner. Het crucifix, de grote beelden in het schip en vooral de bijzonder fraaie altaarfiguren zijn vervaardigd door Joh. Schnegg, die in dienst was van Frederik de Grote.

Gries am Brenner 6156 - Tirol
Pfarrkirche Mariae Heimsuchung
, Visitatie
Deze kerk wordt in 1534 voor het eerst vermeld. Interessant zijn de vlakke koepels boven het vierkante schip en het koor. De inrichting is classicistisch, de twee panelen m
et voorstellingen van de 14 noodhelpers stammen echter uit de afgebroken Nothelfer-Kapelle.
Kapelle:
zum hl. Jakob.
Deze in 1305 gestichte,
in 1426 voor het eerst in de oorkonden vermelde kapel heeft romaanse elementen en werd in 1656 gedeelt
elijk verbouwd. Het mooie uit hout gesneden retabel en de vier borstbeelden van apostelen op de altaartafel stammen uit het eind van de l5de eeuw. Het kleine vleugelaltaar in het schip, de kansel, de galerij en de knielbanken zijn 17de-eeuws. Er zijn nog resten van middeleeuwse
wandschilderingen.

Grins 6591 - Tirol
In 1848 brandde het dorp. dat zeer fraaie middeleeuwse huizen met erkers en buitentrappen en l8de-eeuwse gevelfresco's bezit, grotendeels af, maar het werd gerestaureerd.

Pfarrkirche zum hl. Niko
laus.
Deze kerk, in 1775 gebouwd, heeft in de faÁade een toren met spitsboogramen, en een tentdak dat afkomstig is van de al in 1439 in oorkonden vermelde kapel. In het interieur van de kerk zijn het levendige rococostucwerk en de plafondschilderingen vermeldenswaard. 


Gschnitz
post Steinach 6150 - Tirol
Pfarrkirche zu Unserer Lieben Frau im Schnee.
Aan het eind van het dorpje, dat verscheidene mooie binnenplaatsen met laatbarokke gevelschilderingen bezit, bevindt zich de in 1755 gebouwde zaalkerk.
Penz gaf hier aan een bouwwerk uit 1730 een volkomen nieuwe vorm. In het interieur plafondschilderingen, die het leven van Maria tot onderwerp hebben.
Beelden van het hoogaltaar en de sculpturen van de zijaltaren zijn uit 18de eeuw. Vermelding verdienen verder de mooie rococobiechtstoelen en de rococoschrijn met drie laatgotische, helaas niet erg goed gerestaureerde beelden.

Kapelle zur hl. Magdalena
In 1307 wordt hier reeds een kapel vermeld. De huidige, laatgotische kapel werd in de 15de eeuw gebouwd nabij een hermitage. Het interieur van deze voormalige bedevaartkerk bevat een netgewelf boven wandconsoles. In 1960 werden fragmenten van fresco's uit 1200 blootgelegd: de Zondeval, de Vlucht naar Egypte en de Heilige Maria Magdalena. Aan de noordwand voorstellingen van de heilige Magdalena uit 1460, en in het gewelf decoratieve geschilderde ranken uit de 16de eeuw.
Omgeving: zie ook Trins, Steinach, Matrei am Brenner.
  

Haiming 6426 - Tirol
Parochiekerk zu de
n hll. Chrysall und Daria:
eerste vermelding 1384, in
1511
werd de kerk vergroot. Aan het eind van de 18de en in het begin van de 20ste eeuw werden opnieuw verbouwingen uitgevoerd. Aan de toren zijn, ondanks barokke renovaties, gotische vensters en maaswerk bewaard. Aan de noordwand van de kerk bevindt zich een fresco uit het eind van de 15de eeuw. Het hoge schip, met ramen met spitsbogen, contrafortes en laatgotische portalen, stamt voor het belangrijkste deel uit het begin van de 16de eeuw, maar het netgewelf is er in 1907-1908 aan toegevoegd. Naast het zuidelijk zijaltaar bevinden zich fresco's met voorstellingen van Anna te drieŽn uit 1611. De mooie doopvont en de vier wapenschilden zijn 16de eeuws.

Andere bezienswaardigheden
De kerkhofkapel,
in 1803 gebouwd, herbergt een helaas sterk gerestaureerde sculptuur van de moeder Gods uit de 15de eeuwen barokke beelden van de hand van Hans Reindl uit de tweede helft van de 18de eeuw.

Kasteel S
t.Petersberg,
al in 1166 vermeld, kwam in 1253 in het bezit van de graven van Tirol en in de 19de eeuw in dat van de keizer. De hofgebouwen, de kapel en de ruÔne van de donjon stammen uit de romaanse tijd. De kapel, met cassettenplafond uit 1811, is niet te bezichtigen. De Kape
lle zum hl. Anlonius heeft een altaar en twee beelden, de heiligen Johannes en Petrus, door Barth. Steinle, 1605-1628, die ook het hoogaltaar in Stams maakte.   

Heimfels post Sillian 9920 - Tirol
Kirche zum hl. Petrus
De uit de gotiek daterende, tijdens de barok verbouwde, eenschepige kerk met tongewelf bevat links in het koor een fresco uit het begin van de l6de eeuw. Het laatgotische, in ca. 1520 ontstane vleugelaltaar
, hoofdaltaar, heeft schilderingen en reliŽfs over het leven van de heilige Petrus. Een voeggotisch Petrusbeeld in het schip stamt uit ca. 1450. Zeer fraai is de gouden monstrans met versiering van email, 1591, van Heim. Eglof uit Konstanz.

Kasteel Heimfels
Vanaf de Petruskerk bereikt men, na een korte klim, de fraai gelegen, machtige, maar nogal vervallen middeleeuwse burcht, die in de 13de eeuw in het bezit was van de overheidsdienaren von Heunfels. Het hoge woongedeelte en de zware donjon stammen uit die tijd. In de 14de eeuw werd in het woongedeelte een kapel ingebouwd. Fresco's uit ca. 1460. De omstreeks 1500 ontstane binnenplaatsen en woongedeelten geven een indrukwekkend beeld van de toenmalige vesting.

Omgeving
Sillian
, - Tirol
de barokke parochiekerk Zu Unserer Lieben Frau Himmelfahrt
uit 1760 stoelt op een gotisch bouwwerk dat in 1212 voor het eerst werd vermeld. Het barokke tongewelf met fresco's van J. A. MŲlk is, evenals het beeld van de moeder Gods op het hoogaltaar, zeer de moeite waard. In de pastorie een mooi gotisch balkenplafond uit 1420. Een ander vertrek is in empirestijl beschilderd. Op de tweede verdieping fresco's uit 1755.


** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
** Algemene info over Oostenrijk