GMUNDEN - 4810 - Oberösterreich, met Pfarrkirche Jungfrau Maria und Erscheinung des Herrn en Seeschloss, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Was eertijds bestuurszetel van het 'Kammergut'.
Eeuwenlang verstond men onder het 'Kammergut' alleen het gebied rondom de Hallstätter See en de Traunsee, met de zout stadjes Hallstatt en Bad Ischl, en met Gmunden, de zetel van het zgn. Salzamt. Het was een van de buitenwereld afgesloten territorium. Nog in de vorige eeuw had men om er binnen te komen een door het Salzamt uit gegeven paspoort nodig. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit 'Kammergut' zich onafhankelijk en naar eigen ideeën ontwikkelde, hetgeen in de volksgebruiken en -zeden nog tot uitdrukking komt. De uitbreiding van het begrip 'Salzkammergut' tot het gehele merengebied van de streek is een gevolg van het moderne toerisme.

Pfarrkirche Jungfrau Maria und Erscheinung des He
rrn
Deze zgn. Driekoningenkerk is gewijd aan de Maagd Maria en de Verschijning van de Heer, 6 januari, Verschijning = Epifanie. De drie wijzen uit het Oosten zijn uitgebeeld op het hoogaltaar. De schitterende groep De aanbidding der wijzen 15 een van de mooiste werken van Th. Schwanthaler, 1634-1707. Bijzonder charmant zijn het levendige kind Christus en de kop van de zwarte koning Kaspar. De figuren ter zijde, Elizabeth en Zacharias, zijn van Michael Zürn, 1626-1691.

Raadhuis, aan de Seelandeplatz
Van oorsprong renaissance, in barokstijl gewijzigd. In de toren een klokkenspel, van aardewerk, niet van metaal. het symbool van Gmunden.

Stadsbeeld
Vele opmerkelijke huizen uit de late gotiek en de renaissance, deels met vooruitspringende eerste verdieping, hoektorentjes en binnenhoven met arcaden. Vooral bezienswaardig zijn de gevels aan Markt-, Rathaus- en Rinnholzplatz.

Museum
De collectie is ondergebracht in de voormalige 'Kammerhof
", een in wezen gotisch gebouw met renaissance-elementen. Zij omvat keramiek, kerstkribben, voorwerpen met betrekking tot de zoutwinning en herinneringen aan Brahms en Hebbel.

Folklore
Aan de vooravond van Driekoningen
, 5 jan., arriveren de drie 'wijzen' per schip, waarna zij zich onder muzikale begeleiding en in een plechtige optocht naar 'hun' kerk begeven.

Omgeving
Kas
telen van Ort
Aan de rand van de stad, in het zuiden gelegen: de bekendste bezitters van Ort waren graaf Adam von Herberstorff en aartshertog Johann Salvator van Toscane. De laatste had na onenigheden met het Huis Habsburg, waartoe hij behoorde, zijn rang en titel afgelegd en noemde zich sedertdien Johann von Ort.
Op een klein rots eiland in het meer, door een 123 m lange houten brug met het vasteland verbonden, ligt het

Seeschloss.
Het dateert uit de l2de eeuw, maar de huidige vorm stamt uit de 17de eeuw,
toen het na brand
, 1626, ontstaan bij een bestorming door boeren, werd herbouwd. Sfeervolle, driehoekige binnenhof met arcaden; in de zomer concerten. De gotische slotkapel heeft vroegbarokke fresco's van goede kwaliteit en een mooie laatgotische madonna. Het Landschloss werd door graaf von Herberstorff gebouwd, toen hij het Seeschloss liet restaureren. Het is een vierkant complex met vier hoektorens met uivormige bekroning. Op de binnenplaats een mooie smeedijzeren fontein uit 1777. Twee km zuidelijker, aan het meer, ligt

Altmünster
, Oberösterreich
met de parochiekerk St.-Be
nedikt. De naam 'Altmünster', oude Munsterkerk, en de naam van de patroonheilige verwijzen naar een benedictijnenabdij uit de Karolingische tijd, die echter niet lang heeft bestaan. Een reliëfsteen in de kerk duidt op een Romeinse nederzetting. De kerk is laatgotisch en heeft een bezienswaardig interieur: een gotische Kroning van Maria, sculpturen van Michael Zürn en bovenal een fraai stenen Allerheiligenaltaar, een voortreffelijk kunstwerk uit de overgang van middeleeuwen naar renaissance. In het koor een portret­epitaaf van de gehate graaf von Herberstorff, die op 46-jarige leeftijd door een boer werd gedood. Soms bedekt men, tijdens de mis, dit portret. In Altmünster werd het tweede SOS-Kinderdorp van Oostenrijk, en daarmee van de wereld, na Imst in Tirol, gesticht.

Scharnstein
, Oberösterreich
met kasteel Neu-Scharnstein ligt 16 km ten oosten van Gmunden. De huidige bezitter heeft het sterk verwaarloosde gebouw gerestaureerd. Het is een statig renaissancekasteel met veel fraaie elementen
, vooral houten plafonds. Het herbergt het Oberösterreichisches Strafrechtsmuseum; wisselende tentoonstellingen. Bezichtiging: tel. 07615-550, 385.
Grünau im Almtal,
Oberösterreich, 7 km ten zuiden van Scharnstein. 23 km van Gmunden.

Pfa
rrkirche Jak. der Ältere (Jacobus de Meerdere).
De bijzonder fraaie inrichting kan worden verklaard uit het feit dat de kerk onder het klooster Kremsmünster ressorteerde en nog ressorteert. Het hoogaltaar was tot 1712 het hoofdaltaar van de kloosterkerk. Het werd door een Beiers kunstenaar, Hans Degler, uit Weilheim, tussen 1616 en 1618 gemaakt, waarbij hij laatgotische onderdelen verwerkte. Indrukwekkende, vroegbarokke opbouw. De hoofdgroep, boven. voorstellend Christus als Heiland en de heiligen Benedictus en Agapitus, is een werk van Joh. Peysser uit Neurenberg, begin 16de eeuw. Mooi kerstaltaar; reliëf van Mich. Zürn
, 1690.

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen. 
 ** Algemene info over Oostenrijk