FÜRSTENFELD - 8280 - Stiermarken, met Stadtpfarrkirche Joh. der Täufer en Augustijnerkerk en -klooster, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
Werd door Leopold VI in ca. 1215 gesticht.
De nieuwe stad, die wegens haar gunstiger ligging de rijksgrens beter zou kunnen bewaken, nam het marktrecht over van de nederzetting Altenmarkt, op de linkeroever van de Feistritz. Aan de landsheerlijke burcht, de kerk en de commanderij werd door de johannieterorde tot 1220 gebouwd
. Het is de oudste vestiging van de johannieters in Oostenrijk.
De middeleeuwse nederzetting met haar waaiervormig stratenpatroon
is in het oostelijk deel van de stad nog herkenbaar. Het noordwestelijk deel heeft de voor Stiermarken karakteristieke aanleg: het hoofdplein wordt geflankeerd door parallel lopende straten. In de 16de eeuw legde men een nieuwe verdedigingsgordel aan als bescherming tegen de Turken. Hiervan zijn bewaard gebleven de Schloss- en Mühle
nbastei, de Ungarnbastei, de Strassengraben en de Grazer Tor. Van de middeleeuwse torens is alleen nog de Swartzturm te zien.

S
tadtpfarrkirche Joh. der Täufer
Deze oorspronkelijk door de johannieters gebouwde kerk kreeg bij een verb
ouwing in 1773-1779 haar huidige aanzien. Van de voorafgaande gotische kerk zijn nog de steunberen van de koorkapel te zien. Het interieur werd in 1878-1879 vernieuwd. Zowel de piëta, 1420, als het beeld van de moeder Gods, 1660, is afkomstig uit de augustijnenkerk. J. A. Mölk maakte het altaarstuk op het hoogaltaar.
Eens vormde het kasteel van de johannieters, de voormalige commanderij,
met de in 1730 gebouwde pastorie een gesloten complex, dat het stadsbeeld overheerste. In 1945 werd het grotendeels verwoest en slechts ten dele herbouwd. In de voormalige landsheerlijke burcht werd na diverse verwoestingen een tabaksfabriek gevestigd.

Augustijnerkerk en -kloos
ter
Het in 1362 door hertog Rudolf VI gestichte klooster werd in 1811 opgeheven. De kerk is eenschepig. Koor en buitenmuren zijn gotisch. Het interieur werd in 1760 deels barok gewijzigd. Van het klooster zelf is slechts een klein deel bewaard. Daarnaast de Hauptplatz met het oude Raadhuis en de Mariazuil, 1664.

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk