FRIESACH - 9360 - KarinthiŽ, met Peterskirche, Stadtpfarrkirche St.-Barthlmš en Dominicanenkerk St.-Nikolaus von Myra, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.
 

Tussen 860 en 1803 was Friesach een uithof van de aartsbisschoppen van Salzburg.
In de eerste decennia van de 12de eeuw werd onder bisschop Konrad
I begonnen met de stadsversterking tussen de Virgilienberg en de burcht op de Peters berg. In de periode die volgde, vormde dit zuidoostelijk deel van het rijk een klein cultuurcentrum: tot de stadsbrand in 1289 ontplooiden zich hier grote bouw activiteiten en werden er kerken en kloosters gesticht. Branden, belegeringen en pestepidemieŽ
n bepalen de roerige stadsgeschiedenis tot in de 18de eeuw. Grote gedeelten van de machtige stadsmuur, de gracht en de drie vestingtorens hebben de stormachtige eeuwen overleefd.

Petersberg
De geschiedenis van dit oudste stadsgedeelte begint bij de bisschoppelijke uithof, die zich van het einde van de 11de tot het midden van de
12de eeuw ontwikkelde tot een machtige burcht. Van het complex, dat sedert het eind van de 18de eeuw in verval raakte, straalt vooral de grote romaanse donjon ook nu nog de oude ridderlijke pracht uit. Met zijn zes verdiepingen, op de vierde verdieping bevindt zich de kapel, gebaseerd op een vierkant grondplan, gold deze verdedigings- en woontoren als een van de treffendste voorbeelden in zijn soort in het hele rijk. De verdieping met de kapel bewaart resten van de tweede beschildering uit de 12de eeuw. Deze schilderingen geven een indruk van de hoge kwaliteitseisen die een rijksbisschop kon stellen aan de uitbeelding van zijn geestelijke en wereldlijke macht.
Aan de noordelijke wand:
de Intocht van Christus in Jeruzalem, aan de zuidwand Het laatste avondmaal, aan de oostelijke wand voorstellingen van heiligen. Maria op de troon van Salomo
, westelijke wand, is bijzonder belangrijk als motief, om
dat het de oudste bekende voorstelling van de troon van Salomo is in de kunstgeschiedenis van Midden- Europa.

Peterskirche,
in het zuidoosten van het complex. De al in 927 vermelde kerk heeft een schip in de vorm van een dwarse rechthoek, met vlakke bedekking, vierkant koor en een apsis. In het interieur een laat-gotisch altaarstuk
, Zuidduits, 1525. De romaanse stenen madonna, ca. 1200, van het altaar is elders in bewaring gebracht.

St.-Anna-Kapelle
De laatgotische St.-Annakapel van de Bergfried Geiersberg
, 1130, herbergt interessante overgeschilderde fresco's uit omstreeks 1400.

1 Gebrandschilderde ramen: Wijze en dwaze maagden; 2 ScŤnes uit het leven van Christus; 3 Romaanse doopvont; 4 Westgevel met twee torens; 5 Koorgestoelte; 6 Sacristie; 7 Hoogaltaar

Stadtpfarrkirche St.-Barthl
omš
Deze drieschepige, romaanse pijlerbasilica, 12de eeuw, met twee torens aan de westgevel, het buitenaanzicht is sterk veranderd, bezit uiterst belangrijke gebrandschilderde ramen. Links in het koor een groep van tien ruiten, die de wijze en dwaze maagden voorstellen, 1280, en die in de 19de eeuw uit de dominicanenkerk hierheen zijn overgebracht.
Afgebeeld zijn de vijf wijze maagden,
die met omhooggeheven olielampjes wachten op hun hemelse bruidegom Christus, en de vijf dwaze maagden, die zich daarentegen overgeven aan de aardse genoegens, de olielampjes laten uitdoven en die in het rijk der duisternis belanden. Het rechterkoorvenster toont sc
Ťnes uit het leven van Christus, 1330. Behalve de in hoofdzaak barokke inrichting verdienen de vele grafstenen en de romaanse doopvont uit de 12de eeuw vermelding.

Dominicanenkerk St.-Nikolaus von Myra

Deze 74 m lange, drieschepige kerk
, in 1264 gewijd, heeft wat van haar indrukwekkende ruimtewerking verloren toen omstreeks 1600 het in dominicanenkerken gebruikelijke  vlakke plafond werd vervangen door een kruisgewelf. Niettemin herinneren het materiaalgebruik (natuurstenen muur) en de sobere vormgeving enigszins aan de Florentijnse monnikenkerken uit dezelfde tijd.
In het zuidelijk zijkoor staat de beroemde Friesacher madonna
,
zandsteen, begin 14de eeuw. De voor de gotiek typerende S-bocht van de figuur en de rijk gedifferentieerde plooival van het kleed krijgen in het totaalconcept van het beeld een tegenwicht door de solide vorm van het lichaam. Belangrijk zijn ook het houten crucifix, 1300, het laatgotische Johannesaltaar, 1510, in het koor en de mooie roodmarmeren grafsteen van Balth. Tannhauser, 1516.

Heiligblutkirche/Seminarkirche
De ten westen van de stad, in de 'Sack' gelegen kerk is een eenschepig gebouw met een kruisribgewelf uit de tijd na 1300. De vier romaanse basementen van de zuilen aan de westgalerij zijn afkomstig van een vroegere kerk. In het barokke hoogaltaar uit 1681 een gotische uit hout gesneden madonna
, 1420. Daarnaast figuren van de heiligen Bartolomeus en Catharina, van iets latere datum.

Deutschordenskirche hl. Blasius
Ook dit bouwwerk is romaans van oorsprong. Het werd in de 15de en het begin van de 17de eeuw
, steekkapgewelf, vernieuwd en herbergt vooral belangrijk houtsnijwerk. Het hoogaltaar, 1515, is afkomstig uit St.-Veit, het bevond zich oorspronkelijk in de Gestade-Kirche in Ossiach. Ook andere werken, zoals het 'Frankfurter altaar', aan de noordwand van het koor, werden uit andere kloosters hierheen overgebracht. Van de vele waardevolle stukken moeten zeker vermeld worden de twee altaarvleugels, Petrus en Paulus, ca. 1478, van F. Pacher.

Stadsfontein
een renaissancemonument uit 1563. Het marmeren bekken is versierd met reli
Žfs die scŤnes uit de antieke mythologie uitbeelden. De fontein wordt bekroond door een kleine bronzen groep - vier putti en Poseidon -, wellicht een werk van Neurenbergse bronsgieters, ca. 1520.
 

Musea
Het Heima
tmuseum in de FŁrstenhofgasse herbergt laatgotische schilderingen en houtsnijwerk, alsmede het fresco St.-Romanus uit de Petersberg. In de Steinsammlung, in de stadsparochiekerk, worden o.a. romaanse en vroegmiddeleeuwse vondsten bewaard.

 
** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
 ** Algemene info over Oostenrijk