Feldkirchen 9560 - KarinthiŽ met Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, naar kaart Oostenrijk, naar stedenlijst Oostenrijk.

    
De stad stamt uit Karolingische tijd. Zij heeft fraaie biedermeier gevels, een barok bewerkte renaissancefontein op de Hauptplatz en voorbeelden van laatgotische bouwkunst, zoals de Bamberger Amthof
Pfarrkirche Maria Himme
lfahrt
De laatromaanse, driebeukige pijlerbasihca, met oostelijke koortoren
, sinds 1285 parochiekerk, werd in de 14de en de 15de eeuw in laatgotische stijl omgebouwd. Twee kleine zuilen met kapiteel, aan de zuidelijke voorhal, stammen nog uit de romaanse kerk. In het interieur zijn enkele belangrijke schIlderingen en houtsculpturen. In het torengewelf bevinden zich ongewoon vroege fresco's, 13de eeuw: Lam Gods; Majestas Domini; David en de profeet; engelen.
Aan de zuidwand van het koor zijn resten te zien van een fresco uit eind 14de eeuw
,
de tocht van de drie koningen. Laatgotisch vleugelaltaar
, 1515, in het noordelijk zijschip, een werk uit de houtsnijwerkplaats van von Villach. Laatgotisch crucifix aan de triomfboog, 1510, uit een werkplaats in St.-Veit. Kansel en altaren, 18de eeuw, barokke consolefiguren in het koor en aan de noordwand van het middenschip. Romeins Herculesfragment, 2de eeuw, in de zuidwand van het koor. Ronde Kamer, knekelhuis, van twee verdiepingen, 13de eeuw.


Greifenburg 9761 - KarinthiŽ  
Kasteel

Het uit twee vleugels bestaande barokke complex van middeleeuw≠se oorsprong bewaart in het oostelijk gedeel te een gotische kern. Opmerkelijk is het mooie barokke portaal. Pfarrkirche St.-Katharina. In 1521 werd dit laatgotische gebouw door L. Rieder voltooid. De kerk heeft drie schepen en vijf travee
Ž
n, een netgewelf bedekt het koor. Het portaal aan de zuidzijde is laatgotisch, de aankleding van het interieur is groten≠deels laat-barok.

Haimburg 9111 - KarinthiŽ  
Parochiekerk U
ns
ere Liebe Frau.
Voorloopster van deze 15d
e-eeuwse, laatgotische kerk was een romaans bouwwerk, voor het eerst vermeld in 1272.
Zoals vaak voorkwam in deze streek,
deed de kerk ook dienst als verdedigingsbolwerk
, hoge kerkhofmuur. De westtoren werd na een aardbeving in 1767 vernieuwd. Het schip heeft vier traveeŽn; het koor is vrijwel even lang als het schip; netgewelf. In het koorgewelf laatgotische schildering, Christus als Salvator , martelaarschap van de heilige Barbara). De kerk bezit een van de belangrijkste vastendoeken van KarinthiŽ (1504).
 
Burchtru
Ône
Op een zuidelijke heuvel ligt de voormalige residentie van de graven van Haimburg. In de 18de eeuw in verval geraakt. Stucwerkversieringen uit ca. 1700.

Hermagor 9620 - KarinthiŽ  
Parochiekerk hl. He
rmagoras
Deze driebeukige laat-gotische hallenkerk, met vier traveeŽn en een aangebouwde zuidkapel, werd na de Turkse invallen weer opgebouwd, waarbij oude gedeelten in de nieuwe gedeelten werden opgenomen. Aan de westzijde werden in 1904 historiserende versierselen aangebracht. Interessant zijn de beschilderingen van de sluitstenen in het schip. In de middeleeuwen gold de sluitsteen als het symbool van Jezus Christus die de kerk bijeenhoudt. De wandschilderingen in het koor stellen apostel figuren voor en zijn vermoedelijk van een Italiaanse kunstenaar.
In de Wolkens
teinkapelle een mooi vleugelaltaar,
ca. 1500
, met houtsnijwerk en schilderingen. Hoofd- en zijaltaren zijn grotendeels laat barok. Joh. Paterer schiep de fraaie figuren van het hoofdaltaar, 1749.

Himmelberg 9562 - KarinthiŽ   
Parochiekerk hl. Martin
Hoewel in de oorkonden sprake is van een kerk uit de
11de eeuw, bevat de huidige gotische, barok verbouwde kerk uit die periode vrijwel niets meer. Het schip heeft vier traveeŽn en werd in de 17de eeuw bedekt met een steekkap. Behalve de altaarstukken verdient vermelding de mooie marmeren grafsteen van Balthasar von Pibrach zu Piberstein, gest. in 1556, aan de zuidelijke buitenwand.

Kasteel Biberstein
Deze statige gotische burcht werd even vůůr 1400 gebouwd. De middeleeuwse indeling van het interieur werd
later veranderd volgens de opvattingen van de renaissance, arcadenhof met aan vier zijden bogengalerijen.

Hochfeistriz 9372 - KarinthiŽ   
Bedevaar
tkerk Unsere Liebe Frau:
schoolvoorbeeld van een versterkte kerk in KarinthiŽ. De ommuring en de kerk burcht ontstonden in de tweede helft van de 15de eeuw, toen KarinthiŽ geteisterd werd door Turkse invallen. De kerktoren aan de westfaÁade, het driebeukige schip met vier traveeŽn, en het ko
or met twee traveeŽn maken een compacte indruk. Koor en schip zijn overkluisd door een stergewelf.
Bij de plastische ornamentatie
,
ribben, profielen, sluitsteen, enz.
, is men hier op een bijzonder zorgvuldige manier te werk gegaan, portalen!. Van de kunstwerken uit voorbarokke tijd zijn vooral belangrijk de fresco's aan de zuidmuur en een uit hout gesneden Moeder Gods met Kind uit 1410 die zich boven de sacristie bevindt. Het barokke hoogaltaar uit 1670 werd beschilderd door B. Seitlinger. Madonna met heilige Catharina en heilige Barbara: fraaie uit hout gesneden figuren, die deel uitmaken van de laatgotische aankleding van de kerk.

Hochosterwitz post Launsdorf 9314 - KarinthiŽ   
Burcht
De geschiedenis van deze burcht begint wellicht al in de Romeinse tijd
, burchttoren. De oudste oorkonde noemt een nederzetting omstreeks 860. Het hooggelegen complex is een renaissanceverbouwing van vroegere romaanse en gotische burchten. Tussen 1570 en 1580 liet de nieuwe eigenaar, de krijgsman en hofdignitaris Georg KhevenhŁller, het complex in de huidige vorm veranderen. De 14 poortgebouwen - door muren met elkaar verbonden - vormen een slingerpatroon omhoog naar de eigenlijke burcht op de top.
Elk van deze poorten draagt
een naam, een symbool en een wapen of inschrift.

Het lijkt alsof deze profane architectuur een sacrale inspiratiebron had
, de rustaltaren in een processie. Daarnaast doet deze opgang denken aan een triomfweg. Aan de 'Vaandrigspoort' vindt men het wapen van de trotse burchtheer. De burcht zelf heeft een fraaie binnenplaats, die omzoomd is door bogengalerijen. In de noordwesthoek ervan
bevindt zich een oude waterput. De muurschilderingen in de kapel zijn in renaissancestijl. De kerk bewaart een bronzen altaar in dezelfde stijl en een laatbarok altaar uit 1729. De burcht bezit collecties wapenrustingen, medailles en ander historisch materiaal.


** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
** Via Hotels/Appartementen/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 102 landen.