ENNS 4470 - Oberösterreich met St. -Laurentius- Basilika en Pfarrkirche Maria Schnee.  Naar stedenlijst Oostenrijk. Naar kaart van Oostenrijk. Naar uw accommodatie!

    
Enns ligt op de hoge linkeroever van de Enns, nabij de monding van deze rivier in de Donau.
De belangrijke strategische ligging zal wel hebben bijgedragen aan het feit dat het hier voortdurend bewoond is geweest
, iets dat nauwelijks elders in Oostenrijk voorkomt, en aan de belangrijke rol die de stad in de geschiedenis heeft gespeeld. Uit ca. 50 n.C. is, ten westen van de huidige stad, een klein kasteel op prehistorische bodem aanwijsbaar. Na 180 is hier sprake van de bouw van een 'limes' (grensfortificatie ) voor het II de Italische legioen, ca. 6000 man, en van een nederzetting van burgers (in 'Lorch' leeft de naam 'Lauriacum', die de Romeinen van de Kelten hadden overgenomen, voort). 212: de burgernederzetting krijgt stadsrecht;
304: christen vervolgingen onder Diocletianus, marteldood van de Romeinse veteraan Florianus
door verdrinking in de Enns; 360: bouw van een christelijke basilica. In de laat-Romeinse tijd wordt Lauriacum ligplaats van de Donauflottielje voor Noricum. 476: zetel van een bisschop, vroegchristelijke gemeente, waar o.a. de heilige Severinus
, gest. 482, werkzaam is, moederkerk van de gekerstende Beieren, die hier begin 6de eeuw binnenvallen. Omstreeks 900: 'Anesapurg',  = Ennsburg, een der vroegste burchten op het grondgebied van het huidige Oostenrijk, basis voor veldtochten tegen Oost-Europese volksstammen.
Ca. 1100: aanleg van de marktplaats
door de graven van Traungau, van wie de laatste in 1180 de hertogstitel verwerft; 1186: op de St.-Georgenberg bij Enns sluiten hertog Leopold v van Babenberg en hertog Otakar van Steyr een erfverdrag;
1192: op grond van de 'St.-Georgenberger Handfeste' worden Stiermarken en Traungau met Oostenrijk verenigd; 1212: hertog Leopold VI verleent de plaats stadsrecht.
 
St. -Laurentius- Basilika
, Enns- Lorch  
De kerk ligt ten westen van het centrum, midden op het kerkhof.
Tot 1553 was zij stads parochiekerk. In 1968 werd zij zetel van een titulair aartsbisschop en in 1970 kreeg zij de titel 'pauselijke basiliek', waarmee de unieke betekenis van dit godshuis als 'hoeksteen van de Beierse kerkgeschiedenis' (Zibermayr) tot uitdrukking werd gebracht. Het is thans een drieschepige, gotische pijlerbasilica, met aan het eind van het zuidelijk zijschip een westtoren. Het oostkoor heeft een rechte afsluiting en van buiten een blinde gevel met maaswerk.
In het interieur biedt de koorruimte een verrassing.
 
Tussen het einde van het middenschip en de koorafsluiting houdt de vloer plotseling op. Daar liggen in de diepte archeologische opgravingen: drie concentrische, halfcirkelvormige muren getuigen van de vroegste heilige plaatsen - een stadstempel, een vroegchristelijke basilica en een Karolingische bedevaartkerk. In de crypte onder het hoofdschip bevinden zich vondsten uit de Romeinse tijd. Het interieur omvat twee gotische sacramentshuisjes, gotische frescoresten, houten reliëfs
, overblijfselen van een vleugelaltaar, een piëta uit ca. 1420, grafstenen.
Nieuw zijn het machtige orgel
en de Florian-Tor, met 8 bronzen reliëfs, gewijd aan leven en sterven van de heilige Florian
, Peter Dimmei. Buiten bevindt zich de Karner, het knekelhuis, ca. 1507, met barokke ecce-homo-groep, Pilatus in het tenue van een Turkse grootvizier.

Pfarrkirche Maria Schnee
/ voormalige Minderbroederskerk  
Deze kerk stamt uit het eind van de 13de eeuwen werd in de 15de eeuw veranderd. Twee schepen, vier traveeën. De noordelij­ke wand heeft drie bogen, die toegang geven tot de Wallseer-Kapelle
, Wallseer is een beroemd Zwabisch geslacht dat met Rudolf van Habsburg naar Oostenrijk kwam, een architectonisch zeer opmerkelijk bouwwerk. Het tweebeukige schip gaat over in een driebeukig koor.
In het koor vier pijlers,
in een vierkant geplaatst. Daarbinnen het altaar. Door de pijlers ontstaat tevens een kooromgang. De kapel is omstreeks 1330 gebouwd. Buiten een fraaie, brede siergevel. Ten zuiden van de kerk een sfeervolle kruisgang.

Stadstoren
 
Deze werd tussen 1565 en 1568 midden op de grote Hauptplatz gebouwd en diende als wacht- en klokkentoren, maar was tevens het statussymbool van de zelfbewuste burgerij
, in de tijd van de Reformatie beleefde Enns een grote bloei. De vierkante toren heeft vier verdiepingen, is versierd met boogfriezen en wordt bekroond door een fraaie renaissancehelm.

Museum
, Hauptplatz 19
Het in het voormalige Raadhuis ondergebrachte Heimatmuseum (streekmuseum) heeft meer dan lokale betekenis door de belangrijke vondsten uit Romeinse tijd (Lauriacum) die er tentoongesteld zijn.

Andere bezienswaardigheden
.
 
De goeddeels bewaard gebleven stadsversterking met torens en resten van poorten; vele mooie huizen, van oorsprong gotisch, maar tijdens renaissance en barok veranderd
. Het Ennser Haus heeft behalve de gebruikelijke bouwelementen, - vooruitstekende verdiepingen, hoektorentjes met ronde erkers, binnenhoven met arcaden­ als bijzonderheden de brede, rechthoekige middenerker en de kleine ronde torens naast de attica; een voormalige burcht, Wiener Stro 9-13, een laatgotisch complex,  en kasteel Ennsegg in het noorden, 16de-17de eeuw.

 
 ** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
  ** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
  ** U vindt er o.a.:
   Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets  
 ** Algemene info over Oostenrijk