Eggenburg 3730 - Niederösterreich met Pfarrkirche St.-Stephan, Gemaltes Haus en Krahuletz-Museum.  Naar stedenlijst Oostenrijk. Naar kaart van Oostenrijk. Naar uw accommodatie!

    
Eggenburg, kansel van de parochiekerkKansel van de parochiekerk
Vondsten tonen aan dat hier een Keltische burcht heeft gestaan.
Vanaf
600 n.c. schijnt hier een kleine Slavische enclave geweest te zijn, 'Windisches Dorf. In 1051 is deze in handen van markgraaf Adalbert, zoon van Luitpold I. In 1176 wordt Eggenburg voor het eerst 'civitas' genoemd. Uit die tijd stammen de Pfarrkirche en de Münichhof, 1258), waarin het stadsarchief en het gemeentehuis zijn ondergebracht. Uit dezelfde tijd stamt het stadszegel, een lijntekening van kerk en knekelhuis.

Ook de nog grotendeels bewaarde stadsmuren zijn 13de-eeuws.
 
Na een kort interregnum van Ottokar van Bohemen verleent Rudolf van Habsburg op 13 aug. 1277 'zijn trouwe burgers' dezelfde privileges als de inwoners van Wenen. Dan volgt de stichting van een hospitaal met behulp van royale prebenden van buiten de stad. In 1322 verliest Frederik de Schone de slag bij M
ü
hldorf tegen Bohemen en Beieren. Hij wordt gevangengenomen en moet Eggenburg, Weitra en Laa aan de Boheemse kroon verpanden. In 1338 en 1348 vreten zwermen Aziatische sprinkhanen het land kaal.

In 1338 zijn de verhalen over een zgn. hostieschending in Pulkau
 
aanleiding tot barre jodenvervolgingen. De sterk verarmde bevolking weert zich tegen de renten van woekeraars, met een hysterische moordpartij waaraan de landsheer echter een einde maakt. In 1516 staat keizer Maximiliaan
I de voor de Turken gevluchte joden uit Ljubljana toe zich in Eggenburg te vestigen en hij verleent hun drie jaar belastingvrijdom.

In 1411 wordt de zevenjarige hertog Albrecht
V,
 
koning van Bohemen en Hongarije, sinds 1438 ook Duitse koning
, ten overstaan van de verzamelde Staten volwassen verklaard. Zijn opvoeder en latere kanselier Andreas Plank is pastoor in Eggenburg. De grensstad wordt bij herhaling door Hussieten, Boheemse en Moravische roofridders en Hongaren, onder Matthias Corvinus, overvallen. Vier jaar lang is Matthias Heer van Eggenburg. De Augsburger Matthias Lang, de latere aartsbisschop van Salzburg en een vriend van keizer Maximiliaan, is hier gedurende vier jaar pastoor. In 1614 stort tijdens een heftige aardbeving een deel van de stadsmuur in.
 
Tijdens de godsdiensttwisten wordt Eggenburg protestant.
 
In 1645 nemen de horden van Torstenson de stad in; hun vandalisme is tot op heden niet vergeten. Vijftig jaar later is heel Eggenburg weer katholiek, slechts 13 burgers verlaten de stad.
 

De overlevenden van een pestepidemie richten in 1715 een pestzuil op
 
de stad heeft dan 4000 inwoners. In 1783 moet het franciscanenklooster op keizerlijk bevel worden opgeh
even. In 1808 wordt de stad door een grote brand vrijwel geheel verwoest.

P
f
arrkirche St.-Stephan  
De oorspronkelijke romaanse kerk is op het stadszegel duidelijk te herkennen. Het huidige bouwwerk heeft een gotisch koor uit 1330. De drie beuken van het schip zijn, naar Weens voorbeeld, gebouwd
in 1485. Klein, barok buitenaltaar, 1721, tussen de steunberen van het koor. Daarnaast een reliëf, Christus in de Olijfhof, uit 1390, met een latere omlijsting.
De machtige romaanse torens, die ongelijk van hoogte zijn,
h
ebben de voor deze streek, het Waldviertel, typerende tentdaken en zijn verplaatst naar achter het koor. Zeer vroege grafplaten met lijntekening, vóór 1155 is de grafsteen onbekend. Het op het stadszegel afgebeeldc knekelhuis uit 1280 stond vroeger vlak naast het koor. In het linkerzijschip van het ruime kerkinterieur zijn fresco's met voorstellingen van het laatste oordeel, ca. 1520, te zien. Het koor is hoger dan het schip.
Netgewel
ven rusten op bundel pijlers.
 
De kans
el, met afbeeldingen van de kerkleraren Ambrosius, Augustinus, Hiëronymus en Gregorius de Grote, doet denken aan het Weense voorbeeld. Het sacramentshuisje uit 1505 is voorzien van teer maaswerk. Neogotisch hoogaltaar en een vleugelaltaar uit 1521, met de heiligen Elizabeth-Helena en Magdalena. Daarboven een Kroning van
Maria; in de predella: paus Urbanus en St.-Goar, de Rijnlandse patroonheilige van de wijnbouwers. De barokke zijaltaren zijn op dezelfde wijze opgesteld als die in Wenen.

Gemaltes Haus
 
Dit uit 1547 daterende huis
, Hauptplatz 1, is in graffitotechniek beschilderd,
naar houtsneden van H. Burgkmeier
, 1473-1531. Ontwerp en uitvoering zijn van hoge kwaliteit. Aan de kant van de Hauptplatz: de parabel van Lazarus en de rijke man die nu 'prennen mue in der helen Gluet'; aan de kant van de Kremser Strasse: het scheppingsverhaal en daaronder de planeten met spreuken. Op de rondom de schildering aangebrachte spreukband staat de tekst: 'Alle Weisheit ist von Gott und ist beiy ihm gewesen als weg Von ewigkeit. .. '.

Krahuletz-Museum
 
De geologischpaleontologische verzameling omvat
vondsten uit het Boven-Tertiair: tanden van haaien, een zeekoe, een krokodil, een dolfijnschedel, alles ca. 20 miljoen jaar oud. Voorts skeletresten van olifanten en een neushoorn, een schedel van een mastodont
, ca. 15 miljoen jaar oud, vondsten uit de ijstijd, het Neolithicum, bronzen sieraad, en het pronkstuk van de verzameling, een paardetuig uit 400 n.C.

 
 ** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
  ** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
  ** U vindt er o.a.:
   Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets  
 ** Algemene info over Oostenrijk