ECKARTSAU - 2305 - Niederösterreich, met Jachtslot en Schloss Orth.  Naar stedenlijst Oostenrijk. Naar kaart van Oostenrijk. Naar uw accommodatie!

    
Jachtslot, van 1192 tot het moment dat het geslacht uitstierf, 1507,
waren de Eckartsauers leenmannen van het domkapittel Regensburg. Tot de latere bezitters van het slot behoorden de graven Herberstein en
, 1720, graaf Ferdinand Kinsky. Laatstgenoemde gaf de bouwmeesters Emanuel Fischer von Erlach en Joh. L. von Hildebrandt opdracht de middeleeuwse waterburcht om te bouwen tot een jachtslot. Zij voegden de Westtrakt toe, zodat er vier vleugels ontstonden. De feestzaal ligt aan de tuinzijde. Plafondfresco van D. Gran, 1732.
Beeldhouw- en stucwerk van L. Mattielli.
 
In 1762 kwam het slot in het bezit van de keizerlijke familie.
Aartshertog Frans Ferdinand liet in 1898 de oost- en de zuidvleugel, die in 1820 wegens bouwvalligheid tot op de laatste steen waren afgebroken, weer optr
ekken. De rest van het gebouw werd gerenoveerd. Op 11 nov. 1918 bracht de sociaaldemocraat Karl Renner de abdicatieverklaring van keizer Karel I ter ondertekening naar Eckartsau. Op 23 maart 1919 vertrok Karel vanhieruit in ballingschap naar Zwitserland.

Omgeving.
 
8 km van Eckartsau ligt Schloss Orth,
Niederösterreich.
sinds de 10de eeuw een leen van Regensburg. Sedert 1377 waren de Habsburgs de leenheren. Na 1637 was het kasteel residentie van Eleonora Gonzaga, de tweede vrouw en weduwe van keizer Ferdinand
II, en na 1815 van de weduwe van de koning van Napels, Carolina Bonaparte, jongste zuster van Napoleon I. Tussen vier machtige torens zijn drie vleugels om een vierkant binnenhof, gebouwd onder graaf Salm, 1550, gegroepeerd. Nieuwe aanbouw door Augustin von Auersperg, 1679. In het kasteel is thans een visserijmuseum gevestigd.

Drosendorf a.d. Thaya 2095, naar overzicht Niederösterreich  
T
ypische burchtstad uit omstreeks 1200,
waar de bevolking zich in tijd van nood in de vesting op de berg kon terugtrekken. In 1180 stichtten de graven van Pernegg op een klein plateau boven een bocht van de Thaya een nederzetting, voorzien van stadspoorten. Tot het graafschap van de Perneggs behoorden de burcht in Pernegg, het klooster in Geras en de ambachts- en handelsnederzetting in Drosendorf. Nadat de Perneggs waren uitgestorven, verviel hun bezitting aan de landsheer. In de tweede helft van de 13de eeuw kreeg Ottokar
II van Bohemen door zijn huwelijk met Margarethe, de zuster van de laatste Babenberg, recht op het gebied. De stad was echter door Koninklijke troepen bezet en Ottokar moest haar dus zien te veroveren. Rudolf van Habsburg behield evenwel de overhand, eigende zich het hele graafschap toe en voegde aan zijn titels die van markgraaf zu Drosendorf toe.
De belangrijkste leenman van dit gebied was Ulrich von Eyczing uit Beieren
,  
grafsteen in de Mar
tinskirche aan de Marktplatz, de minister van Financiën van AIbrecht V. De tot op heden bloeiende vijvervis teelt alhier is aan zijn initiatief te danken. Zijn opvolger als leenman was een protestant uit Litouwen. Vanaf 1559 mocht de stad zelf rechtspreken, schandpaal uit 1559. Het Raadhuis en het daarachter gelegen Bürgerspiral dateren uit de 16de eeuw.
Een brand in 1846 verwoestte een groot deel van de stad.

Bezienswaardigheden
 
Het hart van de stad wordt gevormd door

de Marktplatz met Rolandzuil en Marktkirche zum hl. Martin (14611464), in de 18de eeuw in barokstijl gewijzigd. De AltstadtParochiekerk ten oosten van de stad werd herhaaldelijk verbouwd. In het interieur zijn vooral bezienswaardig het sacramentshuisje, de fresco's en de preekstoel. De stadsmuren zijn deels bewaard gebleven. De Homer Tor dateert uit ca. 1200. De Stadtburg, in 1180 gebouwd, in de 16de en de 17de eeuw verbouwd, heeft vier vleugels die een rechthoekige binnenplaats vormen.
 

  ** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
  ** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
  ** U vindt er o.a.:
   Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets  
 ** Algemene info over Oostenrijk