Baldramsdorf 9805, KarinthiŽ met Parochiekerk St. Martin met  vrijstaande laatgotische westtoren. Naar stedenlijst Oostenrijk. Naar kaart van Oostenrijk. Naar uw accommodatie!

       
Parochiekerk St. Martin

De kerk werd in 1522 van een gewelf voorzien. Het merkwaardige interieur is te verklaren uit het feit dat de kerk gebouwd is op de plaats van een 12de
eeuwse kerk. Er zijn twee schepen; het noordelijke wordt afgesloten door een tweebeukig koor, het smallere zuidelijke schip door een achthoekig koor. Netgewelven overkluizen het geheel. De vrijstaande laatgotische westtoren werd in 1885 gerenoveerd. Het interieur van de kerk is interessant. In het gewelf boven de triomfboog, noordelijk, is de signatuur van de bouwmeester te lezen. In het koor bevinden zich resten van renaissanceschilderingen, o.a. een kruisiging met landschap, en van laatgotische schilderingen, de heilige Catharina, met sluitsteen uit het zuidelijk zij koor. De kerk heeft voorts twee barokke altaren, twee grafstenen met wapens en een groot vastendoek met 39 scŤnes uit het boek Genesis.

Benesirnitz Post Sirnitz 9571 - KarinthiŽ
Filialkirche hl. Leonhard
Deze kerk wordt voor het eerst vermeld in 12
13. Het huidige bouwwerk stamt gedeeltelijk uit het midden van de 15de,koor, en gedeeltelijk uit de 16de eeuw, schip. In de 18de eeuw was de kerk een bolwerk van contrareformatorische activiteiten. Behalve een zeer indrukwekkend hoofdaltaar heeft de kerk links in het schip zijaltaren van Benedikt Blass, die oorspronkelijk zowel optisch als liturgisch op elkaar betrek
king hadden. De kruisiginggroep aan de triomfboog dateert uit 1522.  

Berg i. Drautal 9771 - KarinthiŽ
Parochiekerk Maria Geburt
De oor
spronkelijke laatromaanse kerk uit de 13de eeuw werd in de 15de eeuw omgebouwd tot een laatgotische versterkte kerk, KarinthiŽ had zeer te lijden onder de invallen van de Turken. Van romaanse oorsprong is het westelijk portaal, met dubbele zuiltjes en dobbelsteenkapitelen. In het timpaan een geschilderde voorstelling van de moeder Gods met een stichter en een martelares. Romaans zijn ook de muurschilderingen in het koor. Pas in 1960 werd hier in de apsis de Christusvoorstelling blootgelegd, met daarnaast apostelen en profeten. Tijdens de laatgotische verbouwing, schip, versterkte toren, werden ook in de muur- en geweIfschilderingen veranderingen aangebracht.
Het netgewelf stamt uit de 15de eeuw.

De ornamentatie, ranken en andere aan de natuur ontleende decoratievormen, is typerend voor de stijlopvattingen van de late gotiek. Aan het barokke hoofdaltaar is vooral de stenen Madonna met Kind, in de 'weiche Stil' uit het begin van de 15de eeuw, met een barokke nimbus van engeltjes, opmerkelijk. Laatgotisch is ten slotte het houten crucifix aan de triomfboog. De Karnertoren aan de noordoostkant van de kerk heeft een zesde lig ribgewelf met talrijke schilderingen uit 1428. Behalve een Annunciatie ziet men er scŤnes uit het laatste oordeel.

Omgeving
Buiten het plaatsje Berg ligt de bedevaartskerk St.-Athanasius, met laatgotische koorpartij en wandschilderingen.
    

Bleiburg 9150 KarinthiŽ
Kas
teel
De oude, begin 12de-eeuwse burcht werd in het begin van de 17de eeuw door de graven van Thurn-Valsassina omgebouwd tot een machtig, drie verdiepingen tellend renaissancekasteel. In de laatgotische slotkapel werden gedeelten van de 15de-eeuwse gewelfschilderingen vrijgelegd. De beide altaren stammen uit de 18de eeuw. Kostbaar is de bronzen familie-epitaaf met rijk wapendecor en allegorische voorstellingen. Niet zelden werd dit soort gedachtenisstenen reeds tijdens het leven van een familie geplaatst als een memento mori.

Parochiekerk hll. Petrus und Paulus

Laatgotische tweebeukige kerk met interessant gewelf (vier typen net- en sterdecoraties ). Aan de noordwand van het koor zijn fresco's (1580) vrijgemaakt. Barok Maria-altaar (18de eeuw, met enkele latere gedeelten).
 
BŁrgerspilalkapelle hl. Erasmus
Deze kapel (bouw 1766, beschildering 1772) vertegenwoordigt wat ruimte en deco
ratie betreft een laatste fase van de rococokunst.     

Bruckl 9371 - KarinthiŽ
Parochiekerk St.-Johann der Tšufer
.
Het laat-gotische bouwwerk werd in het eerste kwart van de 16de eeuw voltooid: een eenschepige ruimte met
, drie traveeŽn, verlengde koorpartij,net- en stergewelven. Aan de noordwand van het koor is een belangrijk laatgotisch crucifix aangebracht. Opmerkelijk is ook het laatbarokke altaar met zuilen van Joh. Pacher St.-Veit. Aan de westwand van de
pastorie bevindt zich een laatRomeinse portretgrafsteen. Een herinnering aan de Romeinse tijd vindt men ook in de

Filialkirche hl. Maria Magdalena
, in Fresslitzen,
KarinthiŽ
ten westen van BrŁckl: de grafsteen van Sixtilla uit de 2de helft van de 2de eeuw. In de Filialkirche S
t.-Lorenzen zijn middeleeuwse wandschilderingen.    

Diex 9103 KarinthiŽ
 In 1470
-1480 trokken plunderende Turken KarinthiŽ binnen. Daaraan herinnert het versterkte kerkcomplex van Diex: een machtige zeshoek van muren, in een wijde boog om de kerk, met in het oosten en westen weertorens en in het noordoosten een poort, een zeer typisch voorbeeld van het soort versterkte kerken waarin de bedreigde bevolking zich - vaak met kudden vee - in tijden van nood kon terugtrekken.
 

Parochiekerk St.-Martin

De kerk achter de muren werd in de 'Turkenjaren' gebouwd maar is in de 17de eeuw volledig veranderd: het hele bouwwerk werd toen geheroriŽnteerd op een noordzuidas. Laatgotische resten bewaart de kerk nog in het westportaal, in het netgewelf van het oostelijk koor en in de noordtoren. Het barokke schip heeft twee traveeŽn. Alle altaren zijn 18de-eeuws. Van belang zijn een uit hout gesneden Mariafiguur, altaar links, en een laatgotische kruisiginggroep.     

Dornbach post Gmund 9853 KarinthiŽ
Filialkirche St.-Leonhard und St.Katharina
De kerk werd in 1461 door Andreas von Weissbriach gesticht. Uit die tijd dateren fresco's in Salzburgse stijl. Op de noordmuur De begrafenis van de heilige Katharina, op de zuidmuur Katharina voor keizer Maximi
liaan, op de oostmuur een Annunciatie. Musicerende engelen sieren het gewelf. Het kostbaarste stuk van de kerk bevindt zich op het hoogaltaar: het middenpaneel van een vleugelaltaar uit 1463. Voorgesteld zijn Maria en Katharina met het kind Jezus in het midden, omgeven door musicerende engelen. Geheel boven is God de Vader afgebeeld. De figuren tekenen zich scherp af tegen de gouden achtergrond.
 

Wasserschloss Dornbac
h
De even buiten het plaatsje gelegen waterburcht uit de tijd van de gotiek werd in de 16de en de 17de eeuw verbouwd.
   

 
  ** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
  ** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ĒAlle accommodatietypesĒ! 
  ** U vindt er o.a.:
   Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets  
** Algemene info over Oostenrijk