Ardagger post Amstetten 3300 naar overzicht Niederösterreich met Klooster Ardagger. Naar stedenlijst Oostenrijk. Naar kaart van Oostenrijk. Naar uw accommodatie!

    
De stichting van dit klooster is te danken aan de gelofte die Agnes van Poitou,
tweede gemalin van keizer Hendrik III
, 1017-1056, in het kraambed deed: de bouw van een klooster ter ere van de heilige Margaretha van Antiochië. In 1063 werd de kerk gewijd. Aartsbisschop Anno van Keulen, die een jaar tevoren de jonge koning Hendrik IV had ontvoerd en diens moeder en regentes, koningin Agnes, had afgezet, was, om zijn macht te demonstreren, bij de grootse plechtigheid aanwezig, evenals regent Adalbert van Hamburg­Bremen, de aartsbisschop van Mainz en de bisschop van Freising. In de benedenkerk werden relikwieën bijgezet van de heilige Lambertus van Maastricht, van Ulrich van Augsburg en van de heilige Corbinianus, eerste bisschop van Freising, gestorven in ca. 725. In de 14de eeuw werden hier handschriften verlucht. Het klooster kwam tijden de reformatie tot verval en werd in 1784 ingevolge de kerke
lijke maatregelen van keizer Jozef II opgeheven.

Ardagger: MargaretenfensterVoormalige klooster- en parochiekerk zur hl. Margarete

Het oudste deel van de kerk is de crypte uit de eerste helft van de 13de eeuw. Het is een drie
beukige ruimte met hoge, op zware vierkante stenen geplaatste zuilen. Op het stichtersportret in het Margaretenfenster achter het hoogaltaar, midden onder, ziet men het kerkmodel. De oorspronkelijk veel hogere gotische gewelven stortten tijdens de Turkse invasie in en werden bij de herbouw verlaagd. In de sacristie een niet voltooide Kroning van Maria.
Het puthuis in de kruisgang
werd al in 1410 als Driekoningenkapel ingericht. Hier bevinden zich interessante grafplaten van de kloosterproosten. Middelpunt van de kerk is het Margaretenfens
ter' in het oostkoor. Het is gedateerd 1240, hetgeen wonderlijk is, want het toont de geschiedenis van de heilige Margaretha zoals die is beschreven in de Legenda aurea van Jacobus de Voragine, die in 1240 pas 12 jaar oud was. Volgens deze legende wil de prefect Olibrius de schapenhoedster Margaretha tot het heidendom dwingen, hetgeen zij weigert. Dan wordt zij gegeseld en in een kerker geworpen, waar de Heer haar de vijand, een draak, toont en waar de duivel in mensengedaante haar komt verleiden. Zij wordt in een vat gewor
pen en onthoofd. Engelen dragen haar ziel naar de hemel.

Baden 2500, naar overzicht Niederösterreich
Baden ligt op een geologische breuk
lijn met verscheidene warme zwavelbronnen van 25 tot 35º. Het was al in de Romeinse tijd bekend als Aquae Pannonicae. Het stadswapen, dat uit 1480 stamt, vertoont twee figuren in een badkuip. Baden was een bij de Weners zeer geliefd kuuroord. Mozart verbleef er en schreef er zijn Ave Verum en ook Beethoven was er herhaaldelijk te gast. Na een brand in 1812 werd Baden in de stijl van Jos. Kornhäusel weer opgebouwd, ook de Weilburg, die echter na 1945 niet meer te restaureren was. Sedert keizer Frans Jozef de plaats als zomerverblijf had uitverkoren - de keizerlijke familie bracht er gedurende 30 jaar de zomers door -, begonnen adel en welgestelde burgers er fraaie villa's te bouwen: 'keizergeel' , wit en groen zijn de overheersende kleuren.

Dekenaa
tskerk St.-Stephan

Deze laatgotische driebeukige hallenkerk bewaart resten van een romaanse kerk
, de oostelijke torens en de benedenkerk, die hier voordien stond. De op gotische wijze gebouwde toren met helm stamt uit 1697. De schildering op het hoogaltaar, 1745, de steniging van de heilIge Stefanus voorstellend, is van P. Troger. Ook de epitafen aan de pijlers zijn opmerkelijk.

Andere bezienswaardigheden
Parochiekerk St.-He
lena
Bezienswaardig is het altaar, dat vanuit de Stephanskerk in Wenen hierheen werd verbannen vanwege de voorstelling van de drieeenheid als drie mensenfiguren, sedert 1745 mocht de Heilige Geest alleen nog als een duif worden voorgesteld.
De Hofkirche

bewaart resten van de middeleeuwse heremietenkerk der augustijnen. De dubbele grafsteen stamt uit 1299.
Boven de na de oorlog opgeblazen Wei
lburg ligt de ruïne Rauhen­egg, 12de eeuw.
Daartegenover ligt Rauhenstein,
eveneens als een wachter aan de ingang van het Helenental.
De ruïne Merkenstein
,
1494
, was eens het slot van de landsheer; het werd, zoals alle burchten en kastelen in de omgeving, door de Turken platgebrand.

Musea
Kaiser-Franz-Joseph-Museu
m, Hochstrasse 51: kunstnijverheid en volkskunst; Rolleuttmuseum, Weikers­
dorferplatz I: prehistorische vondsten.

Bruck an der Leitha 2460
, naar overzicht Niederösterreich 
De door Salomon van Hongarije aan zijn zwager keizer Hendrik IV afgestane gebieden werden door Hendrik aan het klooster Freising geschonken.
 Van het oude plaatsje zijn vesting
muren uit de 13de eeuw bewaard gebleven. Het rechthoekige hoofdplein met vier poorten wordt omzoomd door huizenblokken. In de 14de eeuw was hier een grote joodse gemeenschap. Bij de eerste belegering door de Turken werd Bruck ingenomen, bij de tweede stelde het zich onder bescherming van Emmerich Tököly, een Hongaar die gemene zaak maakte met de Turken.

Schloss Prugg
In de middeleeuwen was het een waterburcht. Vanaf 1707 verbouwde Joh. Luk. von Hildebrandt het slot in barokke stijl, maar een 19de-eeuwse verbouwing in de geest van de romantiek deed het barokke karakter weer teniet. De slotkapel is nog authentiek.

Andere bezienswaardigheden

De Parochiekerk
zur hl. Dreifaltigkeit, aan de Hauptplatz
 werd tussen 1696 en 1702 gebouwd door Heinrich Hoffmann. De inrichting is grotendeels 18de
­eeuws. Ook het augustijnenklooster, op de hoek van de Hainburger· en de Johnstrasse, het kapucijnenklooster, Friedrich-Schillergasse, waarvan de kerk uit 1629 bewaard is, een aantal woonhuizen, deels met gotische elementen, en het Heimatmuseum, Johnstr. I, met werktuigen uit de steentijd, zijn be
zienswaardig.

  ** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
  ** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
  ** U vindt er o.a.:
   Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets  
 ** Algemene info over Oostenrijk