Aggsbach-Dorf 3642, met voormalige kartuizer Marienpforte en kerk Maria Himmelfahrt. Naar overzicht Niederösterreich. Naar stedenlijst Oostenrijk. Naar kaart van Oostenrijk. Naar uw accommodatie!

    
In 1380 stichtte Heidenreich van Maissau, lijfschenker en hofmaarschalk van Oostenrijk, een kartuize,
waarin hij twaalf monniken uit Mauerbach
, bij Wenen, onderbracht, er is een grafsteen van de stichter. Het klooster raakte tijdens de reformatie in verval en werd door keizer Jozef II opgeheven. De afzonderlijke gebouwen en binnenhoven van het grote complex stammen grotendeels uit de 16de en de 17de eeuw. De eenbeukige, smalle kerk, gebouwd naar de kartuizerregels, werd in 1392 gewijd. Interessant zijn de figurale sluitstenen, de barokke preekstoel met de vier evangelisten en de schildering aan het hoogaltaar, Maria Hemelvaart, uit de 17de eeuw. Daaronder bevinden zich resten van het oorspronkelijke altaar van Jörg Breu, 1480-1537, uit Augsburg, thans in Herzogenburg: vleugelaltaar met het Leven van Maria en het Lijden van Christus, 1501, een fraai voorbeeld van werk uit de Donauschool.

Aggstein post Aggsbach-Dorf 3642 - Niederösterreich
Burchtruïne

W. Huber uit Feldkirch, officieel schilder in dienst van de bisschop van Pass au, reisde in 1542 als bouwinspecteur de Donau af. Een van zijn reisschetsen toont de burcht Aggstein, toen nog met verdedigingstoren. De burcht stamt uit de 13de eeuw. Tot tweemaal toe stuurde de hertog een strafexpeditie naar de burcht en haar rebellerende heren
, Scheck von Wald, een der avontuurlijke roofridders die schepen plunderden, kabels over de Donau spanden en wederrechtelijk tol hieven, restaureerde de burcht in 1429. Men noemde hem de 'Schrik der bossen' en men zei dat hij zijn gevangenen dwong van het mooiste plekje van de burcht, het rozentuintje, 300 m boven de Donau, omlaag te springen.
In de 15de eeuw kwam de burcht in het bezit van de landsheer,
in 1529 werd zij door de Turken verwoest en in 1606 door Anna van Polheim opnieuw opgebouwd en tevens versterkt, zodat zij de bevolking bescherming kon bieden tegen de Turken en de Zweden. Vanaf de 18de eeuw raakte de burcht in verval. In 1860 werd dit 'wilde monument ter herinnering aan een wild slag mensen' bezocht door Viktor von Scheffel. Te bezichtigen zijn vier binnenplaatsen en een goed bewaarde weergang. Op de tweede binnenplaats is een onderaardse gevangenis met een 8 m diep 'hongergat'. Op de middelste binnenplaats bevindt zich de keuken met middeleeuwse rook- en waterafvoer. Aan de oostelijke zijde staat de voormalige slotkapel. De regenput is 11 m diep.

Artstetten 3661 - Niederösterreich
Het kasteel
was in 1268 in het bezit van een geslacht Artstetten. Tijdens de Napoleontische oorlogen doorstond het een barbaarse bezetting door de Fransen. In 1869 werd het onder aartshertog Ludwig gerenoveerd en vervolgens kwam het in het bezit van troonopvolger Frans Ferdinand van Habsburg-Este. Nadat deze in 1914 in Serajewo was vermoord, bleef het kasteel in het bezit van zijn familie, de hertogen van Hohenberg. De gotische kerk, thans parochiekerk, gewijd aan Johannes de Doper, heeft een aantal interessante sluitstenen uit 1400, een stenen reliëf met de zweetdoek van de heilige Veronica en fraaie processiestaven. In Artstetten liggen Frans Ferdinand en zijn vrouw
begraven. Na de moord werden zij, volgens testamentaire beschikking van de aartshertog, hierheen overgebracht, aangezien de aartshertogin, vanwege haar nietvorstelijke afkomst, niet kon worden bijgezet in de Kapuzinergruft, de familiegrafkelder der Habsburgs.

Breiteneich post Horn - Niederösterreich
Al
tes Schloss
Het charmante renaissancekasteeltje, met bron, kerker en jachtzaal, werd in 1541 gebouwd. Behalve renaissancegalerijen
, geschilderde grotesken van een Italiaanse kunstenaar, vindt men er Laatgotische bouwelementen: spilloze wenteltrap, netgewelf in de voormalige kapel, arcaden aan één vleugel. Het kasteeltje is een typisch voorbeeld van de behuizing van de 'Waldviertler Kleinadel', wiens belangrijkste bron van inkomsten het bos is: solide kastelen met beperkt comfort. Het kasteeltje heeft uitgebreide visvijvers. Er wordt gejaagd, voornamelijk op klein wild, fazanten, patrijzen.

Breitenfurt bij Wenen 2384 - Niederösterreich
Parochiekerk zum hl. Nepomuk
De kerk werd als barokke slotkerk gebouwd bij het kasteel van Freiherr von Kirch
ner, keizerlijk jachtopziener. Het slot zelf werd in 1796 onder Jozef II afgebroken. De door Anton Martinelli gebouwde kerk werd in 1732 gewijd. Op het koepelfresco de tenhemelopneming van de heilige Nepomuk. Het altaarstuk aan het marmeren hoogaltaar stelt Nepomuk voor, die aalmoezen uitdeelt.

Bad Deutsch-Altenburg 2405 - Niederösterreich
Zonder twijfel waren de zwavelbronnen hier al aan de Romeinen bekend. Marcus Aurelius voerde hier, in de strijd tegen de Marcomannen, zijn leger over de Donau. In 1213 stichtten Alban en Joh. Dörr de parochiekerk en het knekelhuis, die midden op het kerkhof staan.
Parochiekerk Mariä Empfängnis
De driebeukige kerk heeft een romaans schip, een romaanse kapel
, in het zuiden aangebouwd, en een mooi gotisch koor. Knekelhuis, eveneens op het kerkhof. Het is laatromaans, en heeft een zeer fraai portaal.
De palmetten en knopkapitelen wijzen op invloed van de cisterciënzerbouwstijl.
Andere bezienswaardigheden
Dank zij de grote populariteit die geneeskrachtige baden in de 19de eeuw kregen, konden er in het plaatsje fraaie biedermeier huizen verrijzen: o.a. Schloss Ludwigstorf
f, thans Afrikamuseum, en het museum Carnuntinum, Badegasse 42, het belangrijkste Oostenrijkse museum met Romeinse oudheden. Het bewaart vondsten uit de Romeinse stad Carnuntum.

Ernstbrunn 2115 - Niederösterreich
 In 1045 draagt graaf Rapotto kerk en
prebenden over aan het bisdom Passau. Omstreeks 1430 zijn de machtige Maissauers de bezitters, maar zij worden van hoogverraad beschuldigd en verliezen hun goederen aan de landsheer. In 1592 kopen de rijke Sinzendorfs de heerlijkheid. Bouwheer is Rudolf von Sinzendorf. Het grote complex heeft vier binnenhoven. In de eerste bevindt zich een vroegbarokke waterput, met het wapen van het geslacht Sinzendorf. Door een imposant poortgebouw, waar het wapen weer, in cartouches, is aan te treffen, bereikt men een volgende hof. Langs de Steinsaal zware, Dorische zuilen. In de ronde toren een protestantse kapel. De oudste kern van de burcht, op de hoogste plaats gelegen, omsluit een driehoekige hof. De katholieke kapel is uit de 18de eeuw. Het geheel wordt beheerst door een fraaie wachttoren met piramidaal dak, bekroond door een bol die van verre zichtbaar is.
 
Andere bezienswaardigheden

De Pfarrkirche zum hl. Martin
 ontstond in ca. 1700, de aankleding stamt grotendeels uit de 18de eeuw. Pestzuil
, 1744, en Raadhuis, 17de eeuw, bevinden zich op het grote plein.

  ** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
  ** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
  ** U vindt er o.a.:
   Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets  
** Algemene info over Oostenrijk