Aflenz 8623, in kronieken vindt men Aflenz voor het eerst vermeld in 1025. Van de l2de eeuw tot 1848 was het in het bezit van de benedictijnen van St.-Lambrecht. In 1458 kreeg Aflenz van keizer Frederik III marktrechten. Naar overzicht Stiermarken. Naar stedenlijst Oostenrijk. Naar kaart van Oostenrijk. Naar uw accommodatie!

        
Parochiekerk St. -Peter
De kerk stamt uit omstreeks 1500, maar de ringmuren zijn voor een belangrijk deel uit een vroegere periode. Uit later tijd dateert de inrichting van de kerk: er zijn laatbarokke altaren en I8de-eeuwse schilderijen. Aan de noordwand van het koor bevinden zich een houten reliëf en een crucifix
, ca. 1200. Oostelijk van de kerk staat het Karner, knekelhuis, met romaans fundament, laatgotische kapel, achthoekig grondplan en stergewelf, 1519, en een koepel. Bezienswaardig is ook het proosdijgebouw met prelatuur, gebouwd door Domenico Sciassia, ca. 1660.

Omgeving

3 km ten zuiden van Aflenz ligt de ruïne van Burg Schachenstein, 1471.

Alpi 8671 - Stiermarken
Waldheimat
Bezienswaardig zijn hier het geboortehuis van de dichter Peter Rosegger en de door hem gestichte 'Waldschule'. Er is ook een wildpark.


Brandhof post Gollrad 8635 - Stiermarken 
Jachtslot Brandhof am Seeberg
Dit kasteeltje is een door Ludwig Schnorr von Carolsfeld, 1822-1828, voor aartshertog Johan verbouwde boerenhoeve.
In de zaal sculpturen van Daniël Böhm. Het kasteeltje bevat thans her
inneringen aan de aartshertog: in de kapel zijn doopkleed, door keizerin Maria Theresia geborduurd, en een houten madonna afkomstig uit slot Therrberg, ca. 1450. In de jachtkamer schilderijen van de aartshertog en zijn vrouw, de 'postmeestersdochter uit Aussee'. 

Burgau 8291 - Stiermarken

Slot Burgau
Deze waterburcht diende eertijds, met Neudau, ter bescherming van de verbindingsroute tussen het Lafnitzdal en de vlakte. Van Neudau resteren slechts een toren en delen van de voorburcht. Van Burgau, dat in 1897 aan de gemeente werd verkocht, is echter veel behouden gebleven. In het portaal van het kasteel prijkt het jaartal 1588. Er zijn resten te zien van de versterking. Het woongedeelte, met een binnenhof met arcaden, pas in 1624 gebouwd, kan bezichtigd worden.

De  Parochiekerk Mariae Gnadenbrunn
dateert in de huidige vorm uit 1624, de koorkapel is echter nog 15de-eeuws.
 

Feldbach 8830 - Stiermarken
De stad werd in 1188 voor het eerst vermeld en in 1265 tot landsheerlijke markt verheven. Op de driehoekige markt zijn resten van een rechthoekige Tabor, gebouwd ten tijde van de Turkse invallen, te herkennen, een versterking rondom de parochiekerk. Aan de binnenkant van deze versterkingsmuur waren nauw opeengepakte woonhuizen met grote voorraadkelders gebouwd. Langs de muur en door alle huizen heen liep een weergang. In een van de gebouwen bevindt zich het Heimatmuseum, met Oostenrijkse handwerkerkunst. Er is ook een visserijmuseum.
Pfarrkirche St.-Leonhard
, Marktplatz
Het schip van de 14de-eeuwse kerk is in het huidige gebouw als zijvertrek bewaard. De kerk werd in 1900 door Joh. Pascher vernieuwd. Na ernstige beschadigingen tijdens de Tweede Wereldoorlog werd zij gerestaureerd en van een nieuwe toren voorzien. Bovendien werd er een gedachteniskapel voor gesneuvelde soldaten aan toegevoegd.
Eveneens aan de Marktplatz
ligt het franciscanenklooster
, 1642-1653. Aan de Hauptplatz: de Steineme Metzen.  

Fernitz 8072 - Stiermarken
Pfarr- und Wa
llfahrskirche Maria Trost
Een in 1160 door de Heren van Prankh gestichte kapel werd in 1314 door Frederik de Schone tot kerk om
gebouwd. Uit deze tijd stamt het resterende stuk toren noordelijk van het koor. De huidige laat-gotische kerk dateert uit 1506-1514. Het opmerkelijkste element aan deze drieschepige hallenkerk is de om een middenpijler aangelegde kooromgang. De ornamentiek der pijlers neemt in de richting van het koor toe.
De kerk had een 18de-eeuwse, laat-barokke inrichting,
die echter in de 19de eeuw in neogotische stijl is veranderd. Van de plastische decoraties zijn te vermelden: het reli
ëf Christoffel aan de rechtertorenpijler vooraan (begin 17de eeuw), het timpaanreliëf, de Tronende madonna in het toren portaal en de uit hout gesneden Madonna met Kind (ca. 1500) in het hoogaltaar. Verder zijn vermeldenswaard het zelfportret van de bouwmeester (met vis in het wapen) boven de orgeltribune en de beelden in het hoofdportaal (ca. 1740) van Jos Schokotnigg.  

Friedberg 8240 - Stiermarken
De kosten voor de stichting van de stad werden in 1194 betaald uit een gedeelte van het enorme losgeld dat voor de vrijlating van de Engelse koning Richard Leeuwehart was binnengekomen. De Babenbergse hertog Leopold v, die Richard Leeuwenhart destijds had gevangengenomen en hem aan de Duitse keizer Hendrik VI had moeten uitleveren, had de helft van het losgeld gekregen. De stad, gelegen nabij de roerige grens met Hongarije, kreeg de taak de weg over de Wechselpas, die over haar grondgebied liep, te beschermen. Het stadswapen draagt de kleuren rood-witrood van de stichters der stad, de Babenbergs.
De ontwikkeling van de stad is historisch interessant.

Boven de nederzetting in het westen bevonden zich tot in de 19de eeuw twee burchten, die - alle contrareformatorische strubbelingen ten spijt - als ware bastions van het protestantisme in Stiermarken standhielden. Pas nadat de twee burchten waren aangekocht
, 1635, door het klooster Vorau, werd de tegenstand gebroken. De burchten kwamen sedertdien tot verval. Opmerkelijk is het architectonisch totaalconcept van de aan de Hochkogel, 1318m, gelegen stad. De middeleeuwse stadsaanleg is duidelijk aangepast aan de natuurlijke omstandigheden: de stad wordt doorsneden door drie parallel lopende straten, waarvan er twee de Marktplatz omsluiten. Voor dit voormalige handelscentrum werd een relatief vlakke plaats gekozen. Aan de oostzijde van de stad ligt de stads parochiekerk Jacobus de Meerdere.
Stadtpjarrkirche Jakobus Major

Deze kerk stamt uit het begin van de 15de eeuw. De buitenkant is in barokke stijl verbouwd, maar in het interieur, een ruime, tweebeukige ruimte, is de gotische architectuur bewaard. De inrichting is laatbarok. Bijzondere aandacht verdient de virtuoze kleurentoepassing op het schilderij op het hoogaltaar
, Apotheose van de heilige Jacobus, door Carl Unterhuber, 1735.
Omge
ving
Bedevaartkerk Maria Hasel in Pinggau, 18de-eeuws.
Opmerkelijk vooral zijn de illusionistische fresco's van de Oostenrijkse schilder J. C. Hackhofer
, 1675-1731.  

Frondsberg 8191 - Stiermarken
Schloss Frondsberg
Van de middeleeuwse ringburcht, in de 12de eeuw gebouwd, zijn gotische bestanddelen bewaard in de westelijke en de noordelijke vleugel. Sedert de verbouwing van de burcht, 1577-1600, door Franz von Neuhaus, in renaissancetrant, is het kasteel ondanks het feit dat het meermalen van eigenaar wisselde, vrijwel onveranderd gebleven. Het is daarmee een uniek voorbeeld van een adellijke residentie uit de tijd van de renaissance in Stiermarken. Het twee verdiepingen hoge gebouw omsluit de driehoekige binnenhof met arcaden. Bezienswaardig zijn de zaal met stergewelf, de eetzaal en vooral de ridderzaal: houten portalen met intarsiawerk, gedecoreerde vensternissen, een faiencekachel versierd met plantmotieven, een cassettenplafond en beschilderde wandbespanning.  

 ** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
 ** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
 ** U vindt er o.a.:
   Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets  
 
** Algemene info over Oostenrijk