ABSAM post Hall i. Tirol, - Tirol, met Parochiekerk zum hl. MichaŽl. Naar stedenlijst Oostenrijk. Naar kaart van Oostenrijk. Naar uw accommodatie!

        

Parochiekerk zum hl. MichaŽl:
een veelbezochte, oorspronkelijk Iaatgotische bedevaartskerk, die in rococostijl werd vernieuwd. Achter het rechter zijaltaar bevindt zich een waardevol fresco uit 1470, vervaardigd door de uit Hall afkomstige Meester van het Laatste Oordeel. Het laatgotische crucifix aan de triomfboog dateert uit 1492. De schildering van de heilige MichaŽl op het
hoogaltaar en de schilderingen op het plafond zijn werken van Jos. A. Zoller (1780.

Andere bezienswaardigheden
 
Teg
enover de zuidflank van de kerk:
h
et Messnerhaus met laatgotisch portaal. Op nr. 7 van de Stainergasse, in de buurt van de kerk, bevond zich de werkplaats van de vioolbouwer Jakob Stainer, 1617-1683. Ook de Ansitz Krippach, een herenhuis met tuin, sedert 1454 in het bezit van de familie von Kripp, ligt in de Stainergasse. Ten noorden van Absam ligt de Herrensitz Melans: een dubbele bogengaanderij voert naar een kapel, al in 1516 vermeld, met een bezienswaardig stergewelf.  

Ambras Schloss , post Innsbruck 6020 - Tirol  
Het slot Ambras,

indrukwekkend gelegen op een lichte verhoging in het landschap ten zuiden van Innsbruck, was in de
11de eeuw in het bezit van de graven van Andechs en kwam in de 14de eeuw aan de Habsburgs. Het slot is vooral beroemd door de gevarieerde verzamelingen die hier werden opgesteld door aartshertog Ferdinand II van Oostenrijk-Tirol in door hemzelf gebouwde museumvleugels. Oorspronkelijk was hier de hele collectie te zien: wapens en harnassen, kunst- en rariteitenkabinet, de bibliotheek, met het Ambraser Heldenbuch, dat het enige met de hand geschreven exemplaar van het Gudrunlied bevat, munten, medailles en een portrettengalerij. Veel van dat alles werd intussen naar Wenen overgebracht. Thans zijn hier nog het grootste deel van de wapencollectie, een gedeelte van het kunst- en rariteitenkabinet en een historische portrettengalerij met gotische paneelschilderingen.
 
Slot Ambras
wordt al in de late eeuw vermeld.  
In 1133 brandde het bij gevechtshandelingen af. Nadat het weer was opgebouwd, kreeg het vooral betekenis in de tweede helft van de 16de eeuw, toen Ferdinand
II er als landsheer van Tirol met zijn gezin woonde. De benedenhof wordt aan de noordzijde afgesloten door de steile gevel van het bovenslot. Daartegenover ligt het benedenslot. Tussen de twee kasteelgedeelten ligt de lange vleugel met de Spaanse Zaal, gebouwd in 1570-1571 door G. Luchese en als zodanig de vroegste renaissancezaal in de Duitse gebieden.
Bijzonder goed bewaard zijn het cassettenplafond
en de deuren met intarsia van schrijnwerker Konrad Gottlieb uit lnnsbruck
, 1571. Aan de wanden fresco's met voorstellingen van de Tiroolse landsheren en geschilderde grotesken van Dionys van Halaert. Ook het slotpark stamt uit de renaissance.  

Ampass post Hall i. Tirol 6060 - Tirol  
Kerk zu
m hl. Veit
Deze voormalige parochiekerk is in 1521 ontstaan. Altaren en koorgestoelte zijn in de 17
de eeuw vernieuwd. Aan het lInkerzijaltaar bevindt zich een mooi gotisch houten beeld van de heilige Anna.
Parochiekerk zu
m hl. Johannes den Tšufer
De huidige parochiekerk bestond al in 1256 werd in 1574 verbouwd en in 1689 na een aardbeving opnieuw opgetrokken. Gotische elementen bevinden zich nog aan de steunberen,
in de toren en in de galmgaten. Aan de zuidzijde van het koor is een fresco uit het begin van de 16de eeuw, de heilige Christoffel voorstellend. Het fundament van de kerk stamt uit de renaissance, de faÁade en de toren bekroning zijn barok. Het rococostucwerk en de schilderingen zijn van de hand van J. M. Strickner.
Andere bezienswaardigheid.
Op de weg naar Hall staat
links een interessante laatgotische gedachteniszuil.  

Anras post Abfaltersbach 9913 - Tirol  
Al
te Parochiekerk
Geheel verscholen tussen het BischŲ
fliches Pfleghaus, gebouwd 1755-1757; vensters met graffitodecoratie, en de Neue Parochiekerk ligt de oude parochiekerk, die sterk herinnert aan de doopkapel van de Kruisgang in de dom te Bressanone. Evenals deze, werd de Alle Parochiekerk omstreeks 1250 gebouwd. Het oorspronkelijk vlakke plafond werd tijdens de gotiek vervangen door een netgewelf. De kerk doet thans o.a. dienst als sacristie en als gedachteniskapel voor gevallen soldaten en is te dien einde verbouwd. Gespaard zijn enkele laatromaanse ornamentele fresco's en een vleugelaltaar gedateerd 1513. De klokkentoren stamt uit de 16de eeuw.
Neue Parochiekerk
zum hl. Stephan
Deze imposante kerk met haar dwarsschipachtige kapellen werd in 1753-1755 gebouwd. Aan de zuidzijde bevinden zich fresco's, o.a. gewijd aan de heilige Stefanus. Het hoogaltaar in rococostijl
, martelaarschap van Stefanus, werd gemaakt door Anton Zoller. Het wat boerse houten beeld van de moeder Gods stamt uit de 15de eeuw.  

Aufenstein post Matrei a. Brenner 6143 - Tirol  
In de middeleeuwen verhief zich op een heuvel de burcht Aufenstein. Na ca. 1430 geraakte deze in verval. Bewaard bleef alleen de slotkapel.

Alte Schlosskapelle
De kapel, die in 1331 werd gewijd, bestond uit twee verdiepingen. In de 19de eeuw werd zij als school gebruikt, tussen 1957 en 1960 werd zij als dubbelkapel gere
construeerd. De fresco's in de benedenkapel stammen uit de eerste helft van de 14de eeuw. In de bovenkapel aan de noordwand zijn fragmenten van een voorstelling van de heilige Christoffel, en fresco's uit het midden van de 14de eeuw. Het Gastmaal van Nicodemus aan de zuidwand is vervaardigd door de schilder die ook de fresco's in de beneden kapel maakte.

Kapel zur hl. Katharina
 
Op de ruÔnes van slot Aufenstein werd in 1474 een laatgotische kerk gebouwd, waarvan het schip in 1718 in barokke stijl werd vernieuwd. In de apsis, naast het hoogaltaar
, laatrococo, staan de oudste houten sculpturen van NoordTirol, een levensgrote Annunciatie uit het begin van de 14de eeuw.  

Axams 6094 - Tirol  
In Axams, dat vanwege zijn uitgebreide wintersportmogelijkheden veel toeristen trekt, werd de Oostenrijkse toneelschrijver Kar
l SchŲnherr, 1867 -1943, geboren. Bezienswaardig is de door mooie oude boerderijen omgeven rococokerk.
 

Parochiekerk zu den heiligen Johannes d. Tšufer und Johannes d. Evangelisten
 
Axams wordt al in de 10de eeuw in kronieken vermeld en stond in Karo
lingische tijd als hoofdparochie direct onder bescherming van de koning. Op de plaats van de huidige kerk stond oorspronkelijk een romaanse kerk. Deze werd in 1498 vervangen door een eenschepige kerk, waarvan alleen de toren behouden is. Van 1732 tot 1734 kwam een nieuwe kerk tot stand, die in 1841 gedeeltelijk werd herbouwd in 19de-eeuwse stijl. Opvallend is het rijke stucwerk van Anton Gigl, 18de eeuw, uit Wessobrunn. De schildering aan het hoogaltaar is van Joh. Georg Grasmayr, de preekstoel van Nikolaus Moll.
Op het kerkhof bevindt zich een onderaardse kapel,
 
gewijd aan de heilige Wilgefortis
, ingewijd in 1660. Het uit hout gesneden beeld van de patroonheilige op het altaar stamt uit de 18de eeuw. Aan de noordkant van de parochiekerk ligt de St.-MichaŽlskapel, die al in de 13de eeuw bestond en later architectonisch met de hoofdkerk werd verbonden. Zij werd in 1630 overwelfd en van fresco's voorzien. Bezienswaardig is ook de Lindenkapel, in 1635 gebouwd ingevolge een gelofte uit angst voor de pest en gewijd aan de heilige Sebastiaan. Zij heeft een achthoekig grondplan en stucwerk uit 1730.  

Dormitz post Nassereith 6465 - Tirol  
Filialkirche hl. Nikolaus
Midden 18de eeuw werd de laatgotische kerk in barokstijl gewijzigd. De gotische bouwstijl is echter nog goed te zien aan het stenen portaal, de ramen met spitse bogen en de van maaswerk voorziene vensters aan de zuidelijke toren. Laatromaanse fresco's zijn in 1949 overgebracht naar het Heimatmuseum in Imst. Het rococostucwerk in het interieur dateert van 1746.
Plafondschilderingen. De altaren stammen uit de tweede helft van de l8de eeuw, de preekstoel uit 1746. Een schilderij, voorstellend de Moeder Gods der Smarten, werd in 1621 vervaardigd. 

** Uw accommodatie in geheel Oostenrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Oostenrijk     
** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ĒAlle accommodatietypesĒ! 
** U vindt er o.a.:
  Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets  
** Algemene info over Oostenrijk