ROMEINSE SCHILDERKUNST EN MOZA¤EKKUNST, Plinius de oudere noteert als verschil tussen de Griekse en de Romeinse schilderkunst dat de Griekse schilderingen op houten panelen, de Romeinse op wanden worden aangebracht.
** Naar overzicht kunsthistorie.  Naar uw accommodatie!   

    

SCHILDERKUNST
Een hellenistisch-Romeinse schilderkunst
. Uit dit niet fundamenteel doch vormelijk onderscheid blijkt onmiddellijk dat de Romeinen de schilderkunst opvatten als een decoratief element in de architectuur. Wat inhoud en inspiratie betreft kunnen wij niet spreken van een eigen Romeinse schilderkunst. De vele Griekse kunstenaars in ItaliŰ blijven immers zo getrouw aan hen eigen tradities, de ontelbare buitgemaakte en naar ItaliŰ gevoerde kunstwerken uit de Griekse wereld hebben een zo grote invloed, dat de grenzen tussen Romeinse en Griekse schilderkunst wegvallen en wij terecht mogen spreken van 'hellenistisch-Romeinse' schilderkunst.
Grieks naar vorm en inspiratie
  
De Romeinse geschiedenis heeft ons geen namen van grote schilders overgeleverd. Het schilderen wordt doorgaans opgedragen aan volksmensen, aan vrijgelatenen en slaven. Deze werken volgens Griekse modellen, niet naar het origineel maar naar de kopieŰn die zij waarschijnlijk vinden in ruim verspreide schetsboeken. Vandaar de varianten die wij aantreffen over hetzelfde thema; soms wordt een Grieks model wel op creatieve wijze aangevuld. Alleen de geschilderde portretten zijn in hun realisme typisch Romeins, zoals in de realistische 'portretbeeldhouwkunst'.

Voorbeelden:
  
1 - Wandschildering uit de villa van Boscoreale te Pompeji (Metropolitan Museum Of Art New York) in 'architectuurstijl' : een fantastische voorstelling met Romeinse ingrediŰnten.
2. Wandschildering uit Herculaneum (Nationaal Museum, Napels) in de 'rijke stijl', decoratief zeer bewogen.
3. Vrouwenhoofd uit de villa der MysteriŰn te Pompeji: realistische Romeinse portretkunst.

Belangrijkste centra van schilderkunst
  
De Romeinse schilderkunst treffen wij aan in Rome, maar vooral ook in Pompeji en in de steden omheen de Vesuvius, o.m. Herculancum, Stabiae. In de - zeer talrijk blootgelegde - muurschilderingen van Pompeji ontdekt men vier stijlen die zich ontwikkelen van 200 v. Chr. tot 79 na Chr., het jaar waarin de Vesuvius Pompeji en omliggende steden onder de lava bedelft.

Vier stijlen in de muurschilderingen
  
De eerste stijl (van 200 v. Chr. tot Sulla), de 'incrustatieve stijl', is zeer eenvoudig en bootst een bezetting van veelkleurige marmerblokken na.
De tweede (van Sulla tot Augustus), de 'architecturale stijl', brengt architectonische onderdelen op de voorgrond en verwekt aldus perspectivische doorzichten waarin mythologische taferelen worden uitgebeeld.
De derde (ten tijde van Augustus) wordt de 'Egyptische stijl' genoemd omdat bij op Egyptisch gestileerde of naturalistische wijze motieven uit plant-, dier- en mensenwereld schildert in fijnzinnig architectonische omlijstingen.
De vierde (van Nero tot 79 na Chr.), de 'rijke stijl', keert terug tot de schijnarchitectuur en schept in doorkijk fantasievolle scŔnes met overvloedige decoratie.

Gevarieerde landschapschilderingen
  
Het grote als panorama opgevatte landschap is een der laatste scheppingen van de antieke kunst. Deze landschapschildering schijnt zich ontwikkeld te hebben uit de beschilderde toneelschermen die kunstmatige tuinen voorstellen. In de hellenistisch-Romeinse muurschilderingen krijgt het landschap een belangrijker aandeel dan ooit te voren.
Het landschap wordt er op twee manieren behandeld. Ofwel is het gewoon achtergrond of decor bij een mythologisch of verhalend gegeven. Ofwel is het landschap onderwerp op zichzelf en hebben de menselijke figuren, klein afgebeeld, niet meer betekenis dan de andere elementen van het landschap zoals rotsen, bloemen, vogels, kudden. Sommige wandschilderingen stellen grote tuinen voor; niet zelden treft men stillevens aan. Merkwaardig zijn de Odyssee-landschappen in het Vaticaan.

Voorbeelden van landschapschildering
  
1. De herdersbron, muurschildering uit Pompeji (Nationaal Museum, Napels), een fantasierijk landschap waarin de mens niet op het voorplan staat;
2. Odysseelandschap (Bibliotheek, Vaticaan) : de Laestrygonen vallen de schepen van Odysseus aan. Hemel en rotsen doen enigszins impressionistisch aan.MOZA¤EKKUNST
  
De moza´ekkunst, een speciale kunst
Moza´eken bestaan uit vele, verschillend gekleurde stukjes marmer, email of glas, die naast elkaar in de mortel worden vastgeduwd. De moza´ekkunst is een zeer speciale kunst : daar de vele naast elkaar gelegde steentjes een oneffen vlak vormen, spelen naast de kleur ook het licht en de schaduw een grote rol in de moza´eken.

Moza´eken als vloer- en wandversiering
  
De moza´ekkunst is van hellenistische oorsprong. Bij de Romeinen worden de moza´eken eerst als vloerbekleding gebruikt. Een figuur of zelfs schilderij vormt het middenstuk en wordt met geometrische motieven omlijst; later wordt het figuraal middenstuk over het gehele vloeroppervlak uitgebreid. Naderhand worden moza´eken ook als wandversiering aangewend. De moza´ekkunst, vooral van vloeren, kende een enorme verspreiding over de Romeinse wereld. Niet alleen in ItaliŰ (Rome, Ostia, Pompeji), maar ook in Spanje, GalliŰ, BrittanniŰ, in AziŰ (AntiochiŰ) en in Noord-Afrika zijn moza´eken bewaard. Zeer beroemd is het Alexandermoza´ek.

Voorbeelden van Romeinse moza´ekkunst :
  
1. vloermoza´ek uit Romeinse villa te Corinthe (Museum, Corinthe) : figuraal middenstuk, geometrische omlijsting;
2. meisje in gymnastiekkledij, vloermoza´ek 4e eeuw in de Villa Casale nabij Piazza Armerina op SiciliŰ;
3. vismoza´ek uit de Casa del Fauno te Pompeji (Nationaal Museum, Napels), buitengewoon realistisch en picturaal.

Hieronder treft u een selectie links aan uit de site van Christopher Witcombe  
Basis bron: Het boek "Kunst van Altamira tot heden", F. Adriaens c.s.. A'dam

Pompeii Forum Project(new home page)
Map of Pompeii, with links to
Plan of the House of Pansa   -  Plan of the House of the Tragic Poet  -  Plan of the Forum Baths
The Tom and Nan Riley Collection of Roman Portrait Sculptures (at the Cedar Rapids Museum of Art, Iowa)
Roman Portraits from Egypt (through the Jacques-Edouard Berger Foundation's World Art Treasures)

**
Via Hotels/Booking/Wereldwijd kunt u goed uw accommodatie vinden in 190 landen. Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, boeken in uw taal is mogelijk!

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens öAlle accommodatietypesö! 
** U vindt er o.a.:
  Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets