ROMANTIEK, is een  aanduiding van een cultuurbeweging die ontstond aan het eind van de 18de eeuw en een reactie was op de verlichting en het rationalisme.
** Naar overzicht kunsthistorie.  Naar uw accommodatie! 

    

GEEST EN KENMERKEN
De vernieuwing van de romantiek
ligt in de herwaardering van het gevoelsleven, de verbeelding en de natuur, als reactie op de klassieke rede en schoonheidsleer van het einde van de 18e eeuw.
Kenmerkend voor de nieuwe geesteshouding
is de algemene onbevredigdheid met de eigen tijd en omgeving. Deze uit zich in een hernieuwde belangstelling voor het verleden, vooral de middeleeuwen en de Vlaamse primitieven, en in een mystiek verlangen naar de eeuwigheid.
De letterkunde droeg de eerste sporen. Jean Jacques Rousseau
  
is de baanbreker en de eerste die, reeds in de 18e eeuw, zijn bewondering voor de natuur neerschrijft. Dit doen ook de Engelse 'Lake Poets' en Victor Hugo.
De kunstenaar en dichter is een opstandig en eenzaam genie,
in zijn Sturm und Drang overgeleverd aan Weltschmerz of spleen. Goethe drijft dit ten top in zijn Werther. Bij William Blake, tekenaar en dichter, ontlokt de romantische exaltatie lyrische visioenen.
Al deze extreme gevoelens duiken op het einde van de eeuw terug op met het symbolisme, evenals bij sommige surrealisten in de 20e eeuw.

SCHILDERKUNST
  
De schilderkunst spreekt tot het gevoel door de keuze van het onderwerp. De kleur krijgt een emotionele geladenheid en het licht wordt een dramatisch element. De penseelstreek wordt losser en de starre compositie van het classicisme wordt doorbroken en innerlijk bewogen.
Spanje:
zie "Vooraf" over Art Cyclopedia!

Goya_Francisco, 1746-1828. ( Klik eens op Images Archives en dan Web Gallery of Art!)
  
Aanvankelijk luchtig rococoschilder, wordt hij hofschilder (1789) en maakt een reeks portretten vol psychologisch doorzicht: Karel IV en zijn familie. De uiterlijke werkelijkheid maakt meer en meer plaats voor een visionaire kijk. Het ware karakter van de mens wordt geschetst en alle bijkomstigheden vallen weg. Als geniaal etser ontwerpt hij reeksen zoals Caprichos en Proverbios waarin angstdromen, vertwijfeling en waanzin de mens achtervolgen. Omstreeks 1800 schildert hij zijn Fusillade der Opstandelingen (1809), expressief dramatisch oeuvre. In Heksensabbat, fresco's van zijn landhuis, komen vereenvoudigingen en vervormingen voor die later, in het expressionisme, worden voortgezet.
Goya is met zijn fel bewogen oeuvre, de eerste romantische schilder. Hij vormt geen school, maar oefent grote invloed uit; o.a. op Eugne Delacroix. De impressionisten worden aangetrokken door zijn kleurbehandeling en zijn gebruik van het wit. Hij staat aan het begin van symbolisme, expressionisme en surrealisme.

Pelgrimage naar San IsidroVoorbeelden: Goya:  De familie van koning Karel/V. 1800 (Prado. Madrid);  Bedevaart naar San Isidro (zie afb.), 1820/1821 (.Prado_Goya_Francisco
Madrid)

Duitsland  
De vroegromantiek in Duitsland is minder heftig maar zwaar symbolisch geladen. Philip  Runge
, 1777-1810, staat nog dicht bij de lineaire classicistische taal maar zoekt naar een emotioneler vorm, zoals in zijn portretten, met lossere houding en aandacht voor de omgeving en de natuur, die vlotter geschilderd wordt. Caspar David Friedrich, 1774-1840, tracht gevoelsstemmingen doorheen de evocatie van de natuur weer te geven. De oneindigheid van het landschap en de zware hemelpartij versterken gevoelens van eenzaamheid en nietigheid. Zijn sfeer vindt men later terug in het symbolisme van de Zwitser Arnold Bcklin. Vanaf 1816 vormt een groep Duitse schilders te Rome een soort broederschap, de Nazareners. Hun eenvoud is gemaakt, hun taferelen, meestal christelijk van inspiratie, zijn vaak sentimenteel. De voornaamste zijn Peter von Cornelius (1783-1867) en Overbeck_Johann_Friedrich  (1783-1867).

Voorbeelden:
  
Runge, De kinderen H
lsenbeck, 1805/1806, Kunsthalle, Hamburg. - 2. Friedrich. Monnik aan het strand, 1808/1809, Staatliche Museen, Berlijn-Charlottenburg.

De Engelse romantische schilders
  
zijn zeer belangrijk gebleken voor de ontwikkeling van een nieuwe visie op het landschap en zijn in hun weergave ervan de voorlopers van het impressionisme.

Turner_Joseph_Mallord_William, 1775-1851,
  
aanvankelijk ge
inspireerd door de landschappen van Claude Lorrain, wil in zijn doeken de wisselingen van het wolkenspel en de zee weergeven. Eerst schildert hij zeeslagen en gebeurtenissen van de zeevaart. Tijdens reizen maakt hij veel gouaches met getrouwe natuurweergave. Na een reis naar Itali in 1819 wijzigen zijn visie en techniek. Thema en concrete vormen verliezen aan betekenis ten voordele van licht- en kleureffecten. Hoofdzakelijk werkend met aquarel geeft hij o.m. beelden uit Venetie waarin transparanties van nevelluchten en weerkaatsingen in watervlakken abstracte kleurmengelingen oproepen. Bedoeling is atmosferische indrukken en wisselende weersomstandigheden weer te geven. In Regen, sloom en snelheid roepen de grijze druilregen over het landschap en de brug, en de wegwaaiende rook van de locomotief vage vormen en spelingen op. Naast volle kleuren gebruikt hij meer en meer wil, zodat doorheen het kleurenspectrum het schilderij licht uitstraalt. De impressionisten zullen dit uitwerken. Ook James Ensor zal later geboeid worden door Turners transparanties en naast de 20e-eeuwse lyrische abstractie voelt dit werk zeer actueel aan.

Constable_John, 1776-1837, is n van de grondleggers van de moderne landschapskunst.
  
Hij plaatst als eerste zijn schildersezel te midden van de natuur en schildert in open lucht ??n bepaalde hoek. Een gevoelig koloriet, ruime bewogen luchten over brede landschappen, kenmerken hem. Zijn werk had invloed op Corot.
 
De laatromantische broederschap van de Praeraffaelieten,
  
door Dante Gabri
l Rossetti, 1828-1882, gesticht in 1848, veroordeelt de zwier en virtuositeit van de hoogrenaissance en verdedigt de vereenvoudigde, stemmig gekleurde stijl uit de tijd vr Raffal. Ze zoeken inspiratie in de gotische middeleeuwen en nationale legenden en liggen aan de basis van het Engels symbolisme.
Voorbeelden:
  
Turner,
Rain-steam-and-speed-the-great-western-railway (Regen, stoom en snelheid, National Gallery, Londen). Constable, Salisbury Cathedral and Leadenhall from the River Avon, Nationat Gallery, Londen.In Frankrijk
  
is het Gericault_Theodore, 1791-1824, die de romantische periode inluidt.
Reeds in zijn Chausseur, officier de chasseurs
cheval de la Garde impriale chargeant, getoond op het Salon van 1812, verwijdert hij zich van het classicisme van David. In 1819 voltooit hij Le radeau de la Mduse, (Vlot van de Mduse, 1818-1819, Louvre, Parijs) waarmee een storm van verontwaardiging losbarst. Het werk is tegen alle regels van de klassieke compositie opgebouwd, emotioneel in het onderwerp, vol hevige kleuren en vormen en met een hartstochtelijk geweld. Ook zijn latere werken, waarvan het geliefkoosd thema het paard is, blijven emotioneel geladen.

Corot_Jean-Baptiste-Camille, 1796-1875, kwam tijdens zijn verblijf te Rome
  
in 1825 onder de indruk van licht en natuur. Zoals Constab
le, van wie hij werk zag op de tentoonstelling van Britse landschapschilders te Parijs in 1825, concentreert hij zich op het landschap waarvan hij licht en stemming weergeeft in lossere kleurtoetsen, die de atmosfeer weergeven en de impressionistische techniek aankondigen, ( Corot, Brug te Narni, 1825-1828, Louvre, Parijs).  The Sin-le-Noble Road near Douai, 1873.

Ook de schilders van de school van Barbizon,
  
genaamd naar het plaatsje bij Fontainebleau, beelden de natuur - wouden en rivieren - in alle lichtspelingen en romantische stemmingen af. De leider van deze school is
Rousseau_Theodore  1812-1867, (Panoramic View of the Ile-de-France).Ook Millet Jean-Francois, 1814-1875, (Haystacks: Autumn, ca.1874) behoort tot deze groep. Vooral genspireerd door de boeren en hun werk op het land, komt hij tot een vorm van sentimenteel realisme dat de aanvang betekent van de realistische stroming doorheen de 19de eeuw.

Delacroix_Eugne, 1798-1863, zoekt vanaf 1817 naar een eigen stijl.
  
In 1822 verschijnt hij met zijn eerste werk, Dante en Virgilius in de hel (1821), op het Salon, waar het door zijn bewogen expressie en magische kleur opschudding verwekt. Op het Salon van 1824, na de landschappen van Constab
le te hebben bewonderd, toont hij Scnes des massacres de Scio, met kleine naast elkaar geplaatste kleurtoetsen, waardoor hij een schitterend coloriet bekomt. Dit wekt enorme opschudding en hij wordt als leider van de romantici beschouwd. In 1832 reist hij naar Noord-Afrika, waar hij het ingrijpend belang van het licht leert kennen en waar hij in beeld en kleur rond hem de passies herkent die aan zijn temperament beantwoorden: Algerijnse vrouwen, 1834. De kleuren krijgen hun eigen betekenis en bestaan vr de tekening; ze beheersen de compositie. Evenals Goya, wiens werk hij leert kennen op de terugreis door Spanje, geeft Delacroix uiting aan zijn zin voor vrijheid in La Libert guidant le peuple, 1831. Charles Baudelaire was een van zijn bewonderaars.

Delacroix
  
  
heeft een eigen stijl en is o.a. bekend om zijn Dante en Virgilius in de hel, Hamlet en Horatio op het kerkhof, Vrouwen van Algiers, Attila vertrapt Itali
en Jacob worstelend met de engel.
Francisco Jos
e Goya schilderde in Spanje actuele gebeurtenissen tijdens de bezetting door Napoleons troepen in een expressieve stijl. Als hofschilder maakt hij een reeks portretten van Karel IV en zijn familie. Hij probeert het ware karakter van de mens te schilderen. In 1809 schildert hij het dramatische Fusillade der Opstandelingen. Door zijn bewogen werk is hij de eerste romantische schilder.

Belgi  
Het begin van de eeuw wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van David te Brussel, waardoor het classicisme met o.a. Franois Joseph Navez (1787-1869) lang nawerkte, maar de revolutie en onafhankelijkheid in 1830 slaan iets los in de gemoederen.
Wappers_Gustave, 1803-1874, schildert een Episode van de Belgische revolutie, 1834. Anderen volgen hem in het schilderen van historische feiten uit heden en verleden, o.a. Gallait_Louis,1810-1887, in zijn composities rond Egmond en Home.
Wiertz_Antoine, 1806-1865, is door zijn gepassioneerde verbeelding en breedsprakerige stijl wel de meest opvallende figuur die indruk maakt op symbolisten en surrealisten o.a. op Paul Delvaux. Henry Leys, 1815-1869, vindt zijn thema's in het verleden, maar ook in de studie van de mens.

BEELDHOUWKUNST
  
De evolutie van de beeldhouwkunst loopt trager dan deze van de schilderkunst
Ze maakt zich moeilijk los van de classicistische stijl, beheerst door Canova en Thorvaldsen. Een belangrijke figuur is
Rude_Francois, 1784-1855, die romantisch van bezieling is; hiervan getuigt zijn La Marseillaise, from the Arc de Triomphe in Paris, 1833-36. Zijn uitwerking echter past ergens tussen classicisme en realisme.
 De schilder Wiertz_Antoine  liet ook enkele beelden na, waaronder een Ode aan het licht, ca 1870, dat misschien het Vrijheidsbeeld, 1886,
van Bartholdi te New York zou ge?nspireerd hebben.

19th-Century Painting Door Jeffery Howe's Digital Archive of Art met links naar: 
Baron A.J. Gros 
| Theodore Gericault  | Nicolai Abildgaard  | J.M.W. Turner  | Gustave Wappers  | Emile Wauters  | Antoine Wiertz 
19th-Century Sculpture   Door Jeffery Howe's Digital Archive of Art met links naar: 
A.L. Barye 
| Francois Rude  | J.B. Carpeaux  | August Cl?singer  | Honor? Daumier  | E. Barrias 

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens Alle accommodatietypes! 
 ** U vindt er o.a.:
   Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets