NIET-EUROPESE KUNST / AziŽ.
** Naar overzicht kunsthistorie.  Naar uw accommodatie! 

    

In het geheel van de niet-Europese kunst
zijn, breed genomen, twee genres te onderscheiden. In de Aziatische en in de precolumbiaans-Amerikaanse kunst is de vormentaal doorgaans niet erg verschillend van die van de mediterrane traditie. In de primitieve- of etnische kunst - d.i. de in stamtraditie ontstane kunst in Afrika ten zuiden van de Sahara, op de Zuidzee-eilanden inbegrepen de oud-Indonesische kunst, evenals van enkele stamculturen in Amerika en AziŽ - zijn een aantal essentieel verschillende vormrichtingen aanwezig, elk met uitgesproken vormgevingsconsequentie.

Terwijl de kunst van de grote Aziatische en precolumbiaans-Amerikaanse culturen
  
in het Westen betrekkelijk vroeg belangstelling en meteen esthetische waardering hebben gekend, is etnische kunst aanvankelijk slechts ter illustratie van leefgewoonten en denkwijzen van 'onbeschaafden' benaderd, pas in het begin van de 20e eeuw ook als kunst. Bij dit laatste hebben enkele Europese beeldende kunstenaars een grote rol gespeeld; o.m. Vlaminck, Derain, Matisse, Picasso, ook Heckel, Kirchner, Schmidt-Rottluf.

In de aparte vormgevingsexpressie van vooral de Afrikaanse en de Zuidzeekunst,
  
hebben zij a.h.w. de bevestiging gevonden van, en een stimulans voor door hen gezochte nieuwe uitdrukkingsvormen. Sindsdien is het besef gegroeid dat ook in niet-Europese volksculturen kunst is voortgebracht die inzake inhouds- en vormrijkdom voor geen enkele andere kunst dient onder te doen. Volledigheidshalve zij er op gewezen dat ook bepaalde kunsten van AziŽ en van precolumbiaans-Amerika enkele Westerse kunstenaars niet onberoerd hebben gelaten.

Kunst van Zuid- en Oost-AziŽ
  
Wanneer men het over Aziatische kunst wil hebben,
is het geboden zich vooraf bewust te zijn van de uitgestrektheid van dit werelddeel, van de sterk uiteenlopende geaardheid van de mensengroepen die het bevolken, ook van de even lange als ingewikkelde geschiedenis, evenals van de soms volkomen verschillende sociaal-economische en religieuze achtergronden van bepaalde kunstperiodes en -gebieden. Op deze aspecten kan hier niet verder ingegaan worden.
Het wordt alleen aangehaald als scherm waarop de Aziatische kunst, althans in de ogen van niet-Aziaten, toch als betrekkelijk eenvormig geheel geprojecteerd wordt. Inderdaad worden in de figurale kunst overal en steeds de verhoudingen, van het natuurvoorbeeld in acht genomen, en wat de inhoud betreft is doorgaans religieus geÔnspireerd.

Het is nuttig vooraf twee kunsthistorische feiten even te onderstrepen.
  
Dat er twee centrumgebieden zijn vanwaar bepaalde motieven en stijlrichtingen zijn uitgestraald, namelijk India en China, is op zichzelf zeker niet ongewoon. Wat evenwel uniek Aziatisch kan genoemd worden is, dat deze uitstraling niet door militaire of gewelddadige kolonisatieondernemingen gedragen werd, doch door een geheel vreedzaam verlopende culturele expansie. Zo is de mogelijkheid ontstaan tot intense uitwisseling, ook op artistiek gebied. In dit kader is nog te onderstrepen dat de Aziatische landen de eigenschap hebben vertoond vreemde inbreng niet zonder meer in het bestaande in te passen, doch geheel naar eigen visie te herscheppen, vooral IndonesiŽ en Japan munten daarin uit.

Aziatische kunstlinks  
Zie hiervoor de site van Christopher Witcombe:
Basis bron:
Het boek "Kunst van Altamira tot heden", F. Adriaens c.s.. A'dam
** Via Hotels/Booking/Wereldwijd kunt u goed uw accommodatie vinden in 190 landen. Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, boeken in uw taal is mogelijk!

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ĒAlle accommodatietypesĒ! 
** U vindt er o.a.:
  Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets