ROMA  la città eterna. Via de Via Cassia komt u van Viterbo Rome binnen. U rijdt langs de Tiber en ziet rechts Stadio d. Farnesina. Even later ziet u Stadio Olimpico. U passeert links diverse bruggen over de Tiber. Als u Ponte Margherita oversteekt dan komt u bij; naar  overzicht regio Latium en Rome.Naar Stedenlijst Italië.   Naar  Regiokaart Italië. Naar uw accommodatie!

    

Piazza del Popolo
Dit plein is in het begin van de 19e eeuw ontworpen. Het plein is door twee halve cirkels met de Pincio, Romeinse heuvel met parken, verbonden. Zo is er een grote ruimte geschapen. Op het midden van het plein staat de obelisk van Flaminus, afkomstig uit Egypte van 2000 v.C.. Via de Porta del Popolo, een oude stadspoort komt men op dit plein.

Mausoleo di Agusto     
Even later zien we aan de overzijde van de Tiber het Mausoleo di Agusto uit 28 v.C. liggen. In de 12e eeuw is er een fort van gemaakt. Middellijn is 89 m. en de hoogte was 44 m.. Het mausoleum telde vier rondlopende gangen waar de as van de keizerlijke familie in werd bijgezet. Later is het een middeleeuws fort, wijngaard en zelfs arena geweest.

Palazzo di Giustzia
Voorbij Ponta Cavour ligt rechts het paleis van Justitie. Oorspronkelijk zouden er drie verdiepingen komen, maar daar was geen geld voor.

Castel Sant'Angelo 
Dan passeren we de Engelenburcht. In de tweede eeuw liet keizer Hadrianus dit gebouw bouwen als grafmonument voor zichzelf en de zijnen. Op de vierkante onderbouw verrees een ronde bovenbouw. Het diende vaak als vesting bij verdediging van de stad. In de 13e  eeuw werd de burcht met een ondergrondse tunnel verbonden met het Vaticaan. De paus kon er een veilig heenkomen zoeken.
Dat was het geval in 419 tegen Alarik
met zijn Westgoten, in 437 tegen de Oostgoten. Bij een boeteprocessie zou paus Gregorius boven het mausoleum een engel gezien hebben die het zwaard in zijn schede stak. Op de burcht staat nu een beeld van de aartsengel Michaël.

Ponte Sant'Angelo
Mooiste Romeinse brug. Was eerst een sierbrug van het Mausoleum. Clemens XI heeft er door Bernini tien engelenbeelden met martelwerktuigen op laten zetten.
Direct daarna gaan we RA de Via della Conciliazione in.
Aan het eind ervan stoppen we en stappen uit. Daar waar we uitstappen komt de bus ons weer op de afgesproken tijd ophalen. 

Sint Pietersplein     
Is een schepping van Bernini. Het plein wordt omringd door Dorische zuilen en pilasters die opgesteld zijn in vier rijen. Op de colonnade staan 162 beelden van heiligen. Midden op het plein staat een Egyptische obelisk, afkomstig uit het circus van Nero. Er boven op staat een kruis. Aan weerskanten twee fonteinen. De marmeren stenen in de vloer geven de windrichtingen aan. Boven de colonnade aan de rechterkant is het pauselijke paleis.
Het plein is 240 m. breed en de lengte is 340 m.
Met kruis en voetstuk is de obelisk 41 m hoog. Komt oorspronkelijk uit Alexandrië. Keizer Caligula heeft hen in 39 na C. naar Rome gehaald. Paus Sixtus heeft hem in 1586 naar het midden van het Sint Pietersplein gehaald. Met behulp van 800 werklieden, 140 paarden en 40 lieren heeft men de monoliet weer opgericht. Bekend is het verhaal van de matroos die geschreeuwd heeft “Aqua alle Funi”, water op de touwen!

Sint Pieterskerk    
Deze is gebouwd boven het graf van de apostel Petrus. Het is de grootste christelijke kerk. In 1452 is men met de bouw begonnen. De namen van Bramante, Rafaël, Michelangelo (koepel) en Bernini zijn er mee verbonden.
We kijken tegen de façade van Maderna. 
In het midden is de hoofdingang, met erboven de loggia, van waaruit de paus de pauselijke zegen geeft. We komen nu in de Portiek van Maderna. Links staat het ruiter standbeeld van Karel de Grote, rechts dat van Constantijn de Grote. Beide werken zijn van Bernini. Er zijn vijf toegangsdeuren tot de eigenlijke kerk, rechts is de Porta Santa. Deze wordt alleen in jubileum jaren geopend.
Hoofdschip is 46 m lang en 27 m breed.
Er boven het cassettegewelf met prachtige decoratie. Aan het einde van het schip de vier steunpilaren die de koepel dragen.
Rechts is de kapel met de beroemde Piëta van de 24 jarige Michelangelo. 
In het midden naar voren lopend zien we de lengten van veel andere kathedralen aangegeven. Midden onder de koepel is het graf van de apostel Petrus. Daar boven liet Bernini het altaar verrijzen, bekroond met een baldakijn gedragen door vier reusachtige gedraaide bronzen zuilen. In de koorapsis is de Cathedra Petri (1656-66), een Karolingische troon.
In 313 heeft Constantijn hier een vijf schepige basiliek laten bouwen.
Paus Nicolaas besloot om in 1451 de kerk te laten restaureren. Ging niet door want Julius II besloot om een nieuwe Sint Pieter te laten bouwen. Michelangelo heeft op een hoogte van 46 m de koepel met een middellijn van 42 m (Pantheon was 43,40 m.) ontworpen. Na een eeuw werken was de kerk klaar. Bij het graf van Petrus knielt Pius VI die ten tijde van gevangenschap onder Napoleon is gestorven.
Vier pilaren dragen de koepel.
We zien links er op Andreas met het kruis, Veronica met de zweet doek, keizerin Helena met het kruis en soldaat Longinus met de lans. Aan de rechterkant van het standbeeld van St. Longinus staat zittend op een troon het beroemde bronzen beeld van Petrus, een werk van Bernini.
Bij het portaal van de dwarsbeuk staat het monument van paus Alexander VII,
gemaakt door Bernini. Alexander is biddend uitgebeeld te midden van  Gerechtigheid, Vernuft, Barmhartigheid en Waarheid . Beeld was aanvankelijk bloot maar is door een kleed van metaal bedekt. Skelet van de dood wijst naar een zandloper, die wil aangegeven dat de dood hem zo roept.
In de Andreas- en Veronica pijler
kan men de grotten bereiken. De vloer van de huidige Sint Pieter is drie meter hoger gelegd dan van de oude basiliek.

Vaticaanse Musea   
Wanneer u de Vaticaanse Musea bezoekt,
bevindt u zich te midden van de grootste en schitterendste kunstcollectie ter wereld, die de pausen op grond van hun kunstzin­nige en religieuze ambities in de loop der eeuwen bijeenbrachten. De kunstschatten hebben een plaats gekregen in delen van het enorme Vaticaans Paleis en in een nieuw museumdeel. De collectie van de Musei Vaticani, waarin zich talrijke be­langrijke kunstwerken uit alle eeuwen bevinden, geeft bovendien inzicht in de ideeën en idealen van de pausen. Van hier­uit hebt u toegang tot de Sixtijnse Kapel, die geldt als een van de artistiek en historisch  indrukwekkendste delen van het pauselijk paleis.
De eigenlijke oprichter paus Julius II (pontificaat 1503­ 1513)
liet in de Cortile van het Belvedèrepaleis een klassieke beeldentuin aan­leggen met de mooiste en in die tijd beroemdste beelden uit de Klassieke Oudheid, zoals de Apollo Belvedere, de Laocoön en de Torso van Belvedère. De Cortile del Belvedère, het eerste archeologische open­luchtmuseum, trok in de loop der eeuwen een enorme stoet reizigers en kunstenaars die een grote liefde voor de klassieken koesterden. Onder Julius II en zijn op­volgers werkten de beroemdste Italiaanse kunstenaars, zoals Michelangelo, Leo­nardo en Rafaël, aan het pauselijke hof, waar zij voor de vertrekken van het paleis de prachtigste versieringen maakten.
In de loop der tijd werd de collectie uitgebreid
met andere klassieke stukken, maar ook met contemporaine kunstwerken en an­dere objecten. Toen men in de 18de eeuw voor veel kunstverzamelingen musea bouwde, die voor het publiek werden opengesteld, begon men ook in het Vaticaan de collectie te ordenen en werd deze voor iedereen toegankelijk. Zie het overzicht Vaticaanse Musea.

Kerk der Friezen 
Op het Sint Pietersplein staand met de rug naar de Sint Pieter ligt buiten de colonnade de opgang naar het Willibrordcentrum of wel de kerk van de Friezen. Elke zondag is hier om 10.30 uur eucharistieviering voor de Nederlanders die in Rome verblijven. Na afloop wordt er koffie geschonken.
E-mail: mail@kerkvdfriezen.org 

Isola Tiberina 
We zitten nu weer in de bus en rijden langs de Tiber. We komen langs Isola Tiberina, een eilandje in de Tiber. Op de ruïnes van de beroemde tempel van Esculapius, de Griekse medicijngod, die eens het centrum van zieke pelgrims was, staat nu de Sint Bartholomeus kerk.

Theater van Marcellus 
Aan de andere zijde van de Tiber, over het eilandje heen kijkend zien we het theater van Marcellus. Het is het enige oude theater wat overgebleven is. Het is gebouwd door Augustus. Later heeft dit theater als model gediend voor de bouw van het Colosseum.
Kwam in 11 v.C. klaar.
Er was plaats voor 14.000 toeschouwers. Twee rijen met bogen zijn er nog over en die hadden Dorische en Ionische zuilen erboven was nog een rij Korintische
zuilen.

Circus Maximus      
We steken nu de Tiber over en rijden langs het links gelegen Circus Maximus. Het was het grootste en beroemdste. Er konden 185.000 personen in. De arena zelf was een zandvlakte, 80 m breed en 600 m lang. Lag is een vallei tussen de Palatijnse en Aventijnse heuvel.
Had de vorm van een U.
Onder keizer Augustus was er plaats voor 60.000 onder Constantijn konden er 185.000 personen in. In het midden liep er een scheidingsmuur met beelden en obelisken. Aan het einde van de spina was het keerpunt, meta. Voornamelijk gebruikt voor paardenrennen.

Colosseum   
We gaan nu  het Colosseum en de triomfboog van Constantijn bekijken. Het is het grootste Romeinse amfitheater, 190 bij 160 m.. Er waren 50.000 zitplaatsen. In 72 v.C. is Vespasianus met de bouw begonnen. In de middeleeuwen werd het gebruikt als steengroeve. Benediktus XIV heeft in de 18e eeuw een eind gemaakt aan de plundering. 
Werd gebruikt voor gladiatorengevechten, gevechten met wilde dieren en zeegevechten.Triomfboog van Constantijn   

Is opgericht in 312 n.C.. Het materiaal ervoor is afkomstig van andere triomfbogen
Alle voorstellingen op de boog van Constatijn benadrukken dat het heden het verleden in zich heeft. Opgericht als herinnering aan de overwinning van Constantijn op Maxentius bij de Pons Milvius. Materiaal kwam o.a. van de bogen van Trajanus, en Marcus Aurelius. Inscriptie luidt: “Aan keizer Constantijn, pius, felix, augustus, dragen de senaat en de bevolking van Rome deze arc van triomf op, omdat hij door goddelijke inspiratie en grootheid van geest de republiek door een rechtvaardige oorlog van tirannie en strijd bevrijdde”.

Forum Romanum   
Het Forum Romanum is een grote verzameling tempels, openbare gebouwen en gedenktekens geweest. Het Forum was aanvankelijk een moeras en werd een stadscentrum toen de Etrusken voor een afwateringssysteem zorgden. De spreekgestoelten, Senaatsgebouw en stemhokjes waren aan de westkant samen gebracht. De Vestaalse maagden zorgden voor het vuur in de tempel en de Pontifex Maximus had er zijn residentie. Aan de lange zijden ontstonden allerlei winkeltjes. In de latere periode van het keizerrijk leek het Forum op een steeds groter wordend gedenkteken voor het roemrijke verleden van de stad.
Hier speelden zich de politieke en religieuze gebeurtenissen van het oude Rome af.
Hier ontwikkelde die Romeinse beschaving zich die zich later tot de uiterste grenzen van de toen bekende wereld zou verbreiden.
Via Sacra loopt dwars door het forum.
Triomfboog van Septimus Severus 
is opgericht ter ere van hem en zijn twee zoons Caracalla en Geta. Hij is er neergezet om de overwinningen van de keizer in het Oosten te herdenken. De verschillende episoden van de oorlogen wordt er nauwkeurig in beschreven in de reliëfs.
De drie kolommen links
zijn de resten van de tempel van Castor en Pollux. Rechts staan de acht  kolommen  van de tempel van Saturnus. De drie resterende zuilen zijn van de tempel van Vespasianus. Vlak er naast twaalf zuilen van de tempel voor de twaalf goden. Op de achtergrond verheft zich de Palatijn.

Capitool  
U kunt nu via trappen omhoog naar het Capitool. Rechts passeert u de Mamertijnse gevangenis. Hier hebben Petrus en Paulus gevangen gezeten. Ook de bekende Galiër Vercingetorix. Er tegenover ligt de kerk van Lucas en Martina.
Boven aangekomen heeft u nog een mooi uitzicht op het Forum Romanum.
Het Capitool ligt 50 m boven het Piazza Venezia. Het ligt op een van de zeven heuvelen, de Capitolijnse heuvel. Het biedt een mooi panorama over het antieke, middeleeuwse en moderne Rome. In het achterste deel van het plein staat het Senatorenpaleis, rechts het museum van de Conservatoren met o.a. een rijke schilderijenverzameling  en links het Museumpaleis met een rijke verzameling oude marmeren beeldhouwkunst. Op het plein staat het standbeeld van Marcus Aurelius, het enige ruiterstandbeeld uit de keizertijd. Vóór het Senatorenpaleis , zetel van de burgemeester van Rome, staat een fontein. Het beeld in het midden stelt de godin Roma voor, Nijl en Tiber aan de zijkanten. Boven het paleis steekt de Capitolijnse toren uit. Hierin hangt een klok die alleen bij belangrijke gebeurtenissen luidt.
We dalen nu via de “Cordonata”, een brede trap,
ontworpen door Michelangelo, af naar Piazza Venezia. Links en rechts van de trap staan de kolossale beelden van de Dioscuren. Rechts passeren we de kooi met de wolvin.
Onderaan de trap gekomen zou men rechts weer omhoog kunnen klimmen naar de

Santa Maria D’Aracoeli  
De in 1348 gebouwde trap, 124 marmeren treden,  werd een centrum voor politieke bijeenkomsten. De Santa Maria is bekend om de Santo Bambino, een olijfhouten christusbeeld uit de 15e eeuw. Zou gesneden zijn uit een boom afkomstig van de hof van Gethsemane. Er zijn veel gedenktekens.
De dioscuren dat zijn Castor en Pollux.
Santa Maria in Aracoeli dateert uit 574. Staat op de top van de Capitolijnse heuvel. Er zijn antieke zuilen in te zien. Wolvinnenkooi herinnert aan Romulus en Remus.

Piazza Venezia   
Vormt het centrum van Rome. Is een goed oriëntatie punt. Hier beginnen de hoofdaders van het verkeer. Het is een vierhoekig plein en wordt overheerst door het gedenkteken aan Victor Emmanuel II. Het plein opkijkend zien we links het Palazzo Venezia en er naast de kerk van S. Marco. Op de achtergrond de Via del Corso, die van Piazza Venezia naar Piazza del Popolo loopt.

Monument van Victor Emmanuel II   
Is gebouwd bij de viering van het vijftigjarig bestaan van het Italiaanse Koninkrijk. Het wordt beschouwd als “Altaar van het vaderland” ( heldenmoed, eenheid, bevrijding, graf van de onbekende soldaat). Het ruiterstandbeeld van Victor Emmanuel is overheersend. Op de sokkel zijn die Italiaanse steden afgebeeld, die tot de eenwording van de staat hebben bijgedragen.
Het beeld op het Altaar symboliseert de stad Rome,
rechts allegorie van de triomferende vaderlandsliefde, links triomf van de kerk. De fonteinen stellen de Adriatische en  Thyreense zee voor. Hierboven symboliseren de beelden; recht en offer, eenheid en kracht. Beelden boven de zuilengang stellen de provincies van Italië voor. De twee vierspannen beelden de vrijheid en eenheid uit. In het monument zijn een bibliotheek, archief en museum gevestigd.

Il Gesù, Piazza del Gesù   
 
We verlaten nu Piazza Venezia en slaan linksaf, om Palazzo Venezia, en gaan de Via d. Plebescito in. Even verder komen we links bij Il Gesù. Een kerk die door bezoekers van Rome niet zo gauw aangedaan wordt maar die u eigenlijk niet mag missen en die ook heel goed past in deze wandelexcursie!
De Il Gesù kerk van Giacomo della Vignola
is uitgangspunt van de barok in Italië. Er is een ruim schip zonder zijbeuken, een koepel die veel licht toelaat, veel beeldhouwwerk en het  koor is rijk versierd. 

Santa sopra Minerva    

We steken de weg nu over en lopen via de Via del Gesù en aan het eind schuin links aanhoudend, naar de  Santa sopra Minerva en het Pantheon.
De Santa sopra Minerva is de enige middeleeuwse gotische kerk in Rome. U kunt er Michelangelo’s Verrezen Heiland zien. Op het plein voor de kerk staat een Egyptische obelisk die gedragen wordt door een olifant.
Meer info en afb..

Pantheon    
Was een aan alle goden gewijde tempel. Van buiten lijkt het een grote cilindrische steenmassa, voorafgegaan door een pronaos, voorhof, hierop rust een groot tympanon, gevelveld. Van binnen is de plattegrond cirkelvormig met een koepel erop. De verlichting gebeurt door een enkele opening in de koepel. De koepel is gemaakt van een mengsel van beton, tuf- en puimsteen dat over een houten raamwerk werd uitgegoten. De muren onder de koepel zijn zes meter dik. De holle cassetten verlichten het enorme gewicht van de koepel.
Nu is het pantheon  een kerk.
In het pantheon liggen vooral kunstenaars begraven o.a. Rafaël. Deze rust onder een Madonna van Lorenzetto. Het pantheon heeft de bouwkunst in de hele wereld beïnvloed. Vóór het Pantheon staat een mooie fontein en een Egyptische obelisk.
Met de rug naar het Pantheon staand is rechts
La Casa del Caffé waar men, als men er van houdt, een heerlijk ijs-koffie-room combi of wel een Granita di Caffé con panna naar binnen kan lepelen! Aan de kassa aan het andere eind van de zaak moet er eerst een ticket voor gekocht worden.
Meer info en afb..

Piazza Navona      
Op dit plein werden vroeger paarden wedstrijden gehouden. Het plein is 240 m. lang Er staan drie fonteinen op. De middelste, Quatro Fiumi, fontein symboliseert vier rivieren: Nijl, Donau, Ganges en de La Plata. Aan de noordzijde bevindt zich de Neptunusfontein. Aan de zuidkant staat Fontana del Moro. Aan de westzijde staat de barokkerk S. Agnese. Deze is gebouwd in de vorm van een Grieks kruis. Onder de kerk zijn restanten te zien van circus Domitianus, middeleeuwse fresco’s en mozaïeken.
Naast de Agnese kan men op no. 27 heerlijk ijs kopen. Aan de kassa eerst betalen!
Meer info en afb..

Piazza Colonna  

We gaan nu weer terug via het Pantheon naar de Via del Corso, slaan links af en wandelen naar Piazza Colonna. Hier staat de zuil van Marcus Aurelius. De voorstellingen op de spiraalvormige band geven episoden weer uit de oorlog tegen de Germanen.
Meer info

Fontana di Trevi   
We steken de drukke Via del Corso over, gaan de Via  Sabini in en komen bij de Fontana di Trevi. Hier komen drie straten (tre vie) bij elkaar, vandaar de naam. In 1762 is er met de bouw begonnen in opdracht van Clemens XII. In het midden staat de mythologische figuur Oceanus op een schelp. Deze wordt door twee zeepaarden, geleid door tritons, getrokken. De smaragd kleur van het water wordt veroorzaakt door het verblindende witte kalksteen. Wordt als de mooiste van de wereld beschouwd.

Forum van Trajanus  
We gaan nu weer naar via de Via delle Muratte  en Via del Corso terug naar Piazza Venezia. Houden links aan en komen langs Forum Trajanus. De Trajaanse zuil is opgericht om de daden van Trajanus te vereeuwigen. In de voet is een cel met de as van de keizer. Op de zuil staat nu het beeld van de H. Petrus. De zuil is bekleed met een spiraalvormige reliëfband, 200 m. lang en verhaalt de oorlogsdaden van Trajanus tegen de Daciërs.

St. Jan in Lateranen  
We vervolgen nu onze excursie met de bus. De Via S. Giovanni in Laterano gaat naar de St. Jan in Lateranen. Sinds Constantijn is de Sint Jan altijd de kathedraal van Rome geweest. In de voorgevel staat “ Moeder en hoofd van alle kerken in stad en wereld”.
Is gesticht door Constantijn.
Is meerdere keren verwoest en weer opgebouwd. Die van nu dateert uit de 17e eeuw. Bronzen deuren zijn door Alexander VII  van de Curie (Senaats gebouw) bij het forum weggehaald. Kerk heeft vijf schepen en vier zijpaden. Rondom het schip staan standbeelden van apostelen. Koor is rijk aan allerlei soorten marmer. In het midden pauselijke altaar met baldakijn. In de crypte een bronzen plateau met de liggende goede  paus Martijn V. In de inscriptie staat “Vreugde van zijn tijd”. Let op het plafond en de cosmatische vloer.

Santa Maria Maggiore 
Via de Via Merulano komen we op het plein voor de Santa Maria Maggiore. Op het plein staat een zuil met een bronzen beeld van de Madonna en het Kind. Portiek heeft vijf ingangen gescheiden door pilaren. De basiliek bestaat uit drie schepen, gescheiden door een reeks zuilen met balkwerk. Er bevinden zich kostbare kunstwerken uit de tijd van de bouw van de basiliek. Let verder op het cassettenplafond, versierd met goud uit Amerika, cosmatische vloeren, mozaïeken uit de 15e eeuw, triomfboog en versieringen op de architraven. Links voor is de kapel waar prinses Irene is getrouwd.
De heilige Maagd zou aan de paus Liberius verschenen zijn
om hem op te dragen een kerk te bouwen daar waarde volgende dag sneeuw zou vallen. Hoofdaltaar is een sarcofaag met de beenderen van St. Marcus.

Piazzale di Spagna     
Is een bekend plein in Rome. Hier beginnen bekende winkelstraten van Rome zoals de Via Condotti, Via Frattina en de Via Babuino met veel kunstgalerijen en de Via Margutta met ateliers van kunstenaars. Op het midden van de monumentale trap van de Trinita del Monti staat de beroemde Fontana della Barcaccia. Via de trap met veel balustrades en terrassen komt men bij deze kerk uit de 16e eeuw.
Meer info en afb..

Pincio
We zijn nu op de Romeinse heuvel de Pincio gekomen. Het is een groot publiek park. We zien  Piazza del Popolo We gaan nu Rome uit ri. Bolsena.

Catacomben  
Zie hier 
Azienda di Pro. Turistica di Roma

Via Parigi, 11 -  00185 ROMA  -  Tel.: 0039 06488991 Fax 0039 0648899238.

Informatie
* Vraag: Pianta della Citta met Major monuments and most important places
*Goede kaart is ook: La Roma del Gubilleo. Voor de omgeving: Fuori Roma ( Regione Lazio).
* In de brochure Tesori di Roma vindt u alle adressen, openingstijden, entreeprijzen etc van musea, monumenten en archeologisch interessante plaatsen.
* De folder La via Appia Antica is onmisbaar als u hier op bezoek gaat.
* Voor de omgeving is de brochure The Wonderful Province of Rome heel goed bruikbaar

** Accommodaties in Rome en/of omgeving  
** Uw accommodatie in geheel Italië kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Booking/Italie. Geen reserveringskosten, laagste prijsgarantie, maximale keuze, onpartijdige hotelbeoordelingen, website en klantenservice in het Nederlands en nog veel andere talen.           
** U vindt bij Booking meer dan alleen hotels o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets