OLYMPIA en de  Zeusfeesten, Olympiades. Ligt in de provincie Elis aan de westkust van de Peloponnesos. Het wordt aan de zuidkant begrensd door de rivier de Alfios , aan de westkant door de Kladeos. Aan de noordkant ligt de Kronosheuvel. Kronos was de vader van Zeus.
Naar startpagina Griekenland. Naar steden- , regio- en eilandenlijstaz.  Naar uw accommodatie! 
 

    
De vlakte bestond uit drie delen. Zie reconstructie tekening
.
1.    De aan de goden gewijde ruimte, Altis genaamd, omgeven door een muur. Aan de zuidwestkant was een toegang, aan de noordkant een uitgang. Het was een bijna vierkant terrein van ca 200 x 200 m.. 
2.    De ruimte voor de banen voor de wedloop en de worstelperken.
3.    De ruimte om de priesters en de feestgangers een onderkomen te verschaffen.

Om de vier jaar werd hier de beroemdste van de vier   
grote feestspelen van de Grieken gehouden ter ere van Zeus, die op de Olympos zetelde, vandaar Olympische spelen. Het was dus een godsdienstige plechtigheid waar behalve  offers brengen ook wedstrijden ter ere van de oppergod werden gehouden.

Er waren strenge regels voor scheidsrechters en deelnemers.   
Tijdens de spelen waren oorlogshandelingen verboden. Sinds 776 voor Chr. zijn de namen van de overwinnaars opgetekend. Het feest had plaats in augustus of september, één dag, daarna vijf.

Er werd toen aan de eenvoudige   
loop, dromos, de dubbele loop, diaulos en de lange loop, doilichos toegevoegd. Ook hoorde er toe de vijfkamp of pentathlon. Deze bestond uit: verspringen, discuswerpen, hardlopen, worstelen of speerwerpen en boksen. Ook deed men aan het vuistgevecht, wapenloop, het wagenrennen en pankration, een combinatie van worstelen en een vuistgevecht.

In 393 na Chr. zijn de spelen door keizer Theodosius opgeheven.   
Hij vond ze heidens. De spelen waren toen al lang niet meer wat ze geweest waren. Het ging allang niet meer om godsdienstige plechtigheden, waarbij het om de eer ging. Tijdens de Romeinen  begon de aftakeling. Pas in 1896 werden de oude idealen in ere hersteld door de Franse baron De Coubertin.

In de 6e eeuw werd de cultusplaats   
door een aardbeving verwoest. Overstromingen van de Alfios en de Kladeos zorgden voor een meters dikke bedekking met slib. In 1875 is men met de opgravingen begonnen en die gaan nog steeds door. 

Zie de plattegrond voor het Archeologische terrein.   
1.  Rivier Kladeos. 
2.  Stoa, zuilengang,
begrenst aan een zijde het Gymnasion, het oefenterrein, waar atleten naakt, gymnos, oefenden. Diende voor training in hardlopen, verspringen, speer- en discuswerpen. Aan vier zijden was het begrensd door zuilenhallen.

3.  Links zien we resten   
van de muren die het heiligdom omgaven. Hier binnen sprak Zeus door de bomen te laten ruisen.
4.    Palaestra, boks- en worstelschool.
Is nu een graanveld met zuilen er omheen. Bestond uit een vierkant gebouw (66 x 66 m) met een binnenhof (41 x 41 m) voor het worstelen. Aan de vierzijden waren Dorische zuilenhallen. Er achter lagen de ruimten voor de worstelaars. 

5.  In het Theopoleion, priesterhuis,   
verbleven de opperpriesters. Zij verzorgden de offergaven. In het midden staat nu een grote boom. Het oorspronkelijke gebouw had acht vierkante vertrekken rondom een binnenhof met put. 
6.  Het Heroön,
is een heldenmonument met een klein altaar. Van oorsprong was het een badinrichting met zweetruimte in tholos, rond gebouw, vorm. Richting Kladeos was een bad met stenen zitkuipbaden en daar achter een openluchtbad met een zwembassin van 24 bij 16 m en 1.60 m diep. 

7.  Atelier van Phidias.   
Hij maakte hier het kolossale beeld van de Gouden Zeus. Er werden hier het kleimodel, werktuigen, ivoorresten  en een beker met het opschrift “eigendom van Phidias” opgegraven. In de 5e eeuw na Chr. is deze ruimte verbouwd tot een Byzantijnse kerk.
8.  Zuidelijk hiervan liggen de resten van het Leonidaion,
het gastenverblijf voor de eregasten van de Olympiade. Zijn gebouwd door architect Leonidas.  Het vierkante gebouwencomplex was omgeven door Ionische zuilenhallen. De zuilenbases en de kapitelen zijn er nog te zien. Het was het grootste gebouw van Olympia. In het midden was er een atrium met een impluvium, een regenwater bassin, met fonteinen en gazons. Het was omringd door Dorische zuilen. Er achter lagen de logeerruimten voor de eregasten.
9.  Bij de Romeinse stadsmuur
liggen de ruïnes van het Bouleuterion, (Boule=gemeenteraad). Hier denkt men dat de gemeenteraad vergaderde. In de hof tussen de twee gebouwen kwamen de deelnemers samen voor het beeld van Zeus Horkios, de eedgod Zeus, voor het afleggen van de Olympische eed.

10.Zuidelijke Stoa.   
Aan de hoge aarde wal kun je zien dat de ruïnes meters diep onder het slib lagen. 
11. De Echo-hal, een langgerekte zuilenhal,
Stoa, sloot de Altis in het oosten af. Ze is zo genoemd vanwege zijn 7-voudige echo. De hal was 98 m lang en 13 m breed. Hier werd de naam van de winnaar door een heraut uitgeroepen. Verspreid liggen er nog leeuwenkoppen van waterspuwers.
12. Noordoostelijk bevindt zich het Stadion of strijdperk,
aan de voet van de Kronosheuvel. Kronos - enige zoon van Gaea, aarde -  was de vader van Zeus, geboren uit Rea een zus van Kronos. De arena was een hardloopbaan met een lengte van 600 voet, ca 192 m. De start- en finishstrepen liggen er nog. Op 1m van elkaar startten 20 hardlopers. De 40.000 toeschouwers zaten links en rechts op de aardewallen. Hier deed men ook aan: verspringen, discuswerpen, speerwerpen, worstelen en boksen. Hier achter lag de renbaan, Hippodromos, voor de paardenraces. Deze is echter geheel verzwolgen door de Alfios.  

13. Overblijfselen van Schathuizen,   
eenvoudige rechthoekige gebouwen in de vorm van antentempels. Zijn tempels met een voorhal tussen de zijmuren. Anten zijn uitstekende pijlers uit de muren van de cella. Werden gebruikt voor het bewaren van de votiefgeschenken van de verschillende Griekse steden. 
14. De Moeder-tempel, Metroön,
is een kleine peripteros-tempel voor de moeder van Zeus, Rea,  en andere goden. In de Romeinse tijd was de tempel gewijd aan keizer Augustus. Zijn beeld en die van andere keizers staan in de cella.  

15. De Nymphaeon-bron,  
ligt tussen de Hera-tempel en de schathuizen. Een rijke Athener liet hier een halfcirkelvormige muur met nissen voor beelden van de keizers bouwen rondom een bron. Een drie km lange waterleiding en 83 waterspuwers in de vorm van leeuwenkoppen voorzagen de deelnemers aan de spelen van drinkwater.
16. De Hera-tempel, een peripteros tempel,
was de oudste tempel. Is gebouwd in het midden van de 7e eeuw v.C.. In de cella stond het cultusbeeld van de zittende Hera met er naast Zeus er naast staand. Hera was de gemalin van Zeus en godin van het huwelijk en het gezin. De beelden die hier zijn aangetroffen staan in het museum. Hermes met het kind Dionysus behoort hier o.a. toe. De buitenste zuilenrij was aanvankelijk van hout., geleidelijk werden de schachten door stenen zuilen vervangen. Donateurs die een bijdrage aan de tempel wilden verlenen kregen de gelegenheid een houten zuil te vervangen door een stenen. Het heiligdom met zuilen van hout veranderde zo in een stenen tempel.

17.  Van het Prytaneion (Prytanis was toen de burgemeester),  
het gemeentehuis, zijn nog herkenbare fundamenten over. Hier werd het heilige vuur, Hestia,  in stand gehouden. Hier kregen de overwinnaars een olijftak en werd hen en de eregasten  in het Hestiatorion, eetzaal, een maaltijd aangeboden. 
18. Het Philippeion,
bevindt zich westelijk van de Hera-tempel. De Ionische peripteros heeft achttien Ionische buitenzuilen en twaalf Corintische binnenzuilen. Het was het familiemonument van koning Philippos II van Macedonië. In de cella stonden beelden in goud en ivoor voorstellende de Macedonische koninklijke familie. Het was hier dat Alexander de Grote tot god werd verklaard.
19. In het Pelopion,
ongeveer in het midden van de Altis, was het cultus centrum van Pelops, zoon van Tantalos, koning van Lydië.

20. De Dorische  Zeus-tempel   
is zelfs als ruïne nog een indrukwekkend bouwwerk.
De onderbouw heeft een oppervlak van 66 bij 28 m. De zuilen van schelpkalk waren 10.5 m hoog. Veel zuiltrommels en kapitelen zijn nog aanwezig.
De hoofdruimte was verdeeld in een
voorhal of pronaos, hoofdruimte of cella en een achterhal, de opisthodomos. In deze laatste ruimte werd de schatkist bewaard. Via bronzen deuren kwam men van de pronaos in de cella. Deze was door twee rijen Dorische zuilen in drieën verdeeld. De zuilen zijn door een aardbeving omgeworpen.
De frontonversieringen, driehoekige gevelversieringen,
zijn in het museum te zien.
In het midden stond het cultusbeeld,
gemaakt door Phidias. Het beeld van Zeus, de Pantokrator, was een 13 m hoge houten beeld, bekleed met bladgoud en ivoor. De houten troon was ook bekleed met goud en ivoor. In de hand had hij een twee m grote Nike, overwinningsgodin, in de linkerhand een staf met adelaar. De voeten rustten op een bank gedragen door leeuwen. Het beeld is begin 5e eeuw naar Byzantium overgebracht. Helaas is het in vlammen opgegaan.
21. Op het voorplein van de tempel,
oostelijk gelegen, zijn veel sokkels van votiefbeelden bewaard gebleven van overwinnaars van wagenrennen en andere sporten. In het ZW stond de Heilige Olijfboom. Takken ervan omkransten de overwinnaars.
 
Betekenis van het peristyle  
Een peristyle is een zuilengang die een ruimte, bij een tempel de cellula, omgeeft. De eerste heiligdommen staan in verband met de archaïsche eredienst.  Vooral de verering van de boom, het heilige hout en het bos. Zo heeft Athena, dochter van Zeus, de olijfboom als heiligeboom. Apollo in Delphi wordt in verband gebracht met een laurier. De plaats voor een orakel valt vaak samen met een boom of een woud. In Azie had je veel heilige bossen die als heiligdommen dienden. Het verband tussen tempel en heilig bos komt veel voor. Bij de eerste gebouwen waren de zuilen boomstammen. In hoog opgaande bomen plaatste men afbeeldingen van de goden.Boomsoorten die in aanmerking kwamen waren: dennen, cipressen, platanen, essen, eiken olijfbomen en laurierbomen.

De peripteros, tempel rondom omgeven door een zuilengang, herinnert aan het oorspronkelijke bos.   
Hier woonden de goden en de godinnen. De omringende zuilengang verbeeldt dus de stammen en de takken die uit de grond oprijzen  en een ontmoetingsplaats zijn voor de mensen en de goden. Hier is de verbinding tussen hemel en aarde. Het heilige bos wordt dus echt door de zuilengang belichaamd.

Archeologisch Museum.
  
Zaal I 

Hier staat een maquette van het oude Olympia.
We zien hier standbeeldsokkels met opschriften uit de 5e eeuw.
Zaal II 
Links van de ingang.
Vondsten uit de Prehistorische tijd zoals: kleine stenen gereedschappen, aardenwerken vazen en scherven. Veel vitrines bevatten aardewerken vaten en sieraden uit de Myceense tijd, 1600 – 1100 v. Chr..
Uit de Geometrische tijd, 900 – 700 v. Chr. zien we aardewerk met geometrische versieringen, bronzen drievoeten met ketel, votiefgeschenken ter ere van Zeus ontvangen.
Twee bronzen drievoeten zijn in de zaal opgesteld.

Zaal III   
Vondsten uit de 8e – 6e eeuw v. Chr..Ketels, beeldjes, wapens, allen votiefgeschenken. 
Rechts koppen van leeuwen, griffioenen en sirenen, oorspronkelijke versieringen van reusachtige ketels.
Talrijke rijkversierde bronzen platen, gebruikt als bekleding van schilden en houten kisten.
Verder grote schilden en pantsers. Versierde helmen, arm- en bovenarmbekleedsels, buikgordels. Dijplaten, scheenplaten, enkel- en  voetbeschermingen.
In een aparte vitrine zien we en bronzen helm met ingelegde versieringen en aan de voorkant een everzwijn tussen twee leeuwen en een ruiter op elke wangklep.
Achter in de zaal is een reusachtig beschilderd aardewerken akroterion, nokversiering, van de Heratempel, links zien we een reconstructie tekening.
Zaal IV  
Klein aardewerken voorwerpen met zeer levendige versieringen.
Links van de uitgang ri. Zaal V staat een bronzen stormram uit de 5e eeuw v. Chr..

Zaal V   
Hier zijn vondsten uit de 4e en de 5e eeuw. Links een groepsbeeld van klei, het stelt Zeus voor die Ganymède schaakt. Links in de laatste vitrine staat een terracotta beeld van een krijgsman. Verder zien we een liggende leeuw, een dolfijn. En marmeren beelden van goden.
Zaal VI
Hier staat de Nike van Paionios. Is gemaakt van marmer. Heeft gestaan in de beurt van de zuid-oosthoek van de Zeustempel. Was een votiefgeschenk van de inwoners van Messinië en Naupaktus uit erkentelijkheid over hun overwinning op de Spartanen. Beeld had een hoogte van ruim twee meter en stond op een acht meter hoge zuil. De Nike geeft de indruk uit de hemel neer te dalen om de overwinnaars te eren.

Zaal VII   
Kop van een beeld van Alexander de Grote. Hoog aan de muur zien we waterspuwers in de vorm van leeuwenkoppen. Kleuren er van zijn nog prachtig.
Zaal VIII 
Pronkstuk van Praxiteles
Is de Hermes, een beeldhouwwerk van marmer. Hermes draagt het kind Dionysos, de god van de wijn en de wijngaarden, naar de nimfen, die het moeten opvoeden. Hij onttrekt het zo aan de jaloerse Hera. Het kind grijpt naar een druif, die de goddelijke afgezant hem aanbiedt.

Zaal IX  
Beelden uit de Romeinse tijd.
In het midden van de zaal zien we een marmeren stier gewijd aan Zeus.
Zaal X 
Vondsten uit Olympia uit verschillende perioden. We zien een beeldje van een hardloper in starthouding met zijn handen naar voren gestrekt. Een bronzen discus gewijd aan Zeus met opschriften. 
Zaal XI  
Zaal van de frontons
Deze heeft dezelfde breedte als het front van de Zeus-tempel. Op de muren zijn delen van de frontons van de tempel te zien. 

Oostelijk fronton  
Dit is het fronton boven de ingang ven de tempel. Het stelt de voorbereiding van de wagenwedren tussen Pelops en Oinomaos, koning van Elis,  voor. Pelops wilde trouwen met Hippodameia, maar dan moest hij wel eerst de paardenrace winnen van Oenomaos. Dat lukte hem door omkoping. In het midden, M,  zien we Zeus als scheidsrechter.
Rechts, gezien vanuit de toeschouwer,
Pelops, a,  met de konings  dochter, Hippodameia, b. aan de voet van haar knielt een dienares, c. Dan de paarden, d. Achter de paarden de grijze ziener met een staf in zijn linkerhand. De liggende figuur in de rechterhoek stelt de rivier de kladeos voor.
Links koning Oinomaos,
1, met in zijn linkerhand een speer. Er naast  zijn vrouw Sterope, 2, en voor de paarden een knielende dienaar, 3. Zijn span paarden, 4. er achter knielt een tweede dienaar. Zes is mogelijk een ziener. Hier is de rivier de Alpheios, 7, toeschouwer.
 
Westelijk fronton  
Hier wordt de strijd tussen de Thessalische volksstam van de Lapithen en de Centauren, wezens met het bovenlichaam van een mens en het onderlichaam van een paard, uitgebeeld. De strijd zou op de bruiloft van Deidameia (Hippodameia) met de Lapithen koning, Peirithous, begonnen zijn. De Centauren zijn dronken en proberen de meisjes van de Lapithen te ontvoeren en te verkrachten.

Apollo, M, treedt op als scheidsrechter.  
Links, 1, ontvoert de Centaur Eurytion, de bruid Deidameia. Zij verweert zich.
Daarna, 2, een sterk beschadigde Centaur die een Lapith ontvoert.
Bij 3 grijpt een Centaur een vrouw bij de haren.
Vier en vijf Lapithenvrouwen die angstig toekijken.
Recht is Theseus, a, een vriend van de bruidegom, in gevecht met een Centaur afgebeeld.
Bij b is een Centaur in een gevecht met een Lapith uitgebeeld.
Dan bij c een Centaur die een Lapithenvrouw grijpt. Verder op boort een Lapith de Centaur een mes door de borst. Bij d en e angstig toekijkende Lapithenvrouwen.
Metopen van de Zeus -tempel
Zaten onder de frontons. Stellen de twaalf werken van Heracles voor.

Tegenover de ingang zijn links en rechts zes metopen  van de opisthodomos opgesteld:  
 
 1. het doden van de leeuw van Nemea,
 2. gevecht met de Hydra van Lerna, de veelkoppige slang,
 3. het verjagen van de mensenetende Stymphalische  vogels, 
 4. het vangen van de vuurspuwende stier van Kreta, 
 5. Heracles vangt de hinde van Keryneia,
 6. vermoordt Hippolyte, de Amazonenkoningin, en rooft haar gordel.

De zes metopen van de prodomos zijn hier tegenover opgesteld:  

 1. Heracles draagt het Erymantische zwijn,
 2. temt de paarden van Diomedes,
 3. het uit de onderwereld halen van de hellehond Cerberus,
 4. torst het hemelgewelf tot Atlas de gouden appels van de Hesperiden heeft terug gehaald,
 5. sleurt de Hellehond Cerberus naar het daglicht,
 6. reinigen van de stal van koning Augias,

Coubertin  
Buiten het opgravings gebied van Olympia vindt men aan de weg naar Tripolis een gedenkteken voor Coubertin, de grondlegger van de huidige Olympische spelen. Zijn hart wordt er in bewaard. 

Museum van de Olympische Spelen  
In het dorp is een klein museum ingericht met een overzichtstentoonstelling van de Olympische spelen vanaf 1896.
 
Adritsena  
Van hieruit kan men naar de hoog gelegen tempel van Apollo Epikouros, de Helper, in Bassae, Arcadië. Ligt in de bergen van de Peloponnesos op een hoogte van 1100 m. De tempel  heeft een tentconstructie over zich heen. De tempel staat op een smalle kam tussen twee ravijnen. De tempel is in 425 voor Chr. gebouwd door de bewoners van Phigalia, de dichts bij gelegen stad, als dank voor het vrij blijven van de pest.

De drie bouworden, Dorisch, Ionisch en Korintisch  
zijn hier in een bouwwerk aanwezig. In de Corintische zuil zien we het fraaist  een “boomstam met bovenaan de jonge takken”. Ze stellen de levenskracht voor van de versteende vegetatie rondom de tempel. Duidelijk zijn in de kapitelen de opgerolde acanthusbladeren waar te nemen. De cannelures op de schacht doen aan de schors van een boomstam denken. Bij de Ionische zuil doen de krullen ons denken aan de opgerolde wijnrank.

In Olympia gaat men ri. Krestena.   
Daar LA ri. Andritsena en dan RA ri. Vasses (Bassae). Vanaf de parkeerplaats gaat een pad naar de tempel. De friezen zijn helaas gestolen en kan men zien in het British Museum. 

Drouva Heuvel  
Vanaf de Drouva heuvel heeft men een mooi uitzicht over het dal van de Alfios. In de verte kan men de opgravingen zien liggen. Men bereikt die door de camping af te lopen, op de weg over te steken en door te lopen tot aan het kerkje. Nog even doorlopend kan men LA, achter de kerk komen. Dat geheel daar is de Drouva heuvel.
Een wandeling door de olijfboomgaarden
is ook mogelijk. Uiteindelijk komt men wat links aanhoudend weer bij de camping uit. Steeds is de rivier de Alfios te zien.

Aanbevolen
  
OLYMPIA, volledige gids - Spyros Photinos - Uitgave van Th. Agridiotis, Skoufa 56 - Athene.

Camping Alphios
27065 Olympia, Greece
  -  Tel.:+6240-22952  Mob. 0944785286-   Fax+6240-22950  -  In de winter is het adres:  34 Akominatou Str. 10438 Athens, Greece.  -   Tel/Fax.: +10-5222723 
Manager is Elia Papadopoulos,
dochter van Costas Papadopoulos.
De laats genoemde is president van de vereniging van Griekse campinghouders. Helen Chronaki, Camping Athens in Athene, is de secretaris van deze vereniging. Laatste gedeelte van de route naar de camping is met een slingerende steile weg.  Bij het verlaten van de camping kan het beste de achteruitgang gebruikt worden.

Ontvangst is met een roos en een vriendelijk woord van Elia.  
Receptie is de gehele dag open. Telefoneren kan hier met teller.
Het terrein is in vakken verdeeld. Aan de kant met uitzicht op Olympia zijn het redelijk grote vakken en is er via rieten daken beschutting tegen de zon. De vakken tegenover het zwembad zijn lang en smal. Men kan nog net de deur openen.
Elektriciteit is 6 Amp..  Toiletgebouwen zijn van alle gemakken voorzien.  Wasmachine en droger zijn aanwezig. Achter het toiletgebouw rechts is een chemisch toilet onder een grote ijzeren plaat. Zou veranderd worden. Er is een kleine kampwinkel.
Restaurant is goed met als specialiteit mousaka.
Prachtig zwembad. Ziekenhuis is in Pyrgos.
Postkantoor, banken en allerlei winkels zijn er te kust en te keur in Olympia. Zie de plattegrond van Olympia. 

** Uw accommodatie in Griekenland kunt U goed boeken via  Hotels/Appart./Griekenland. Er zijn 2282  hotels/appartementen online boekbaar.
** Uw accommodatie op een van de Griekse eilanden kunt U goed boeken via Hotels/Griekse/Eilanden. Er zijn 1535  hotels/appartementen online boekbaar. 

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
** U vindt er o.a.:
  Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets