MYCENE met de CYCLOPISCHE MUREN. Mycene was het belangrijkste politieke en culturele centrum van de Myceense cultuur.
Naar startpagina Griekenland. Naar steden- , regio- en eilandenlijstaz.  Naar uw accommodatie! 


    
Geschiedenis
Bij Homeros is het de stad van Agamemnon,
koning van Mycene
en aanvoerder van de Grieken bij Troje. De bloeitijd liep van 1600-1400. Er heerste toen absolute monarchen. Rijke archeologische vondsten zijn er te zien in het Nationaal Museum in Athene. In deze tijd onderhielden de Myceners uitgebreide handelsbetrekkingen met het Midden-Oosten, met Zuid-Italie en Sicilië. Tot ca 1100 handhaafde Mycene haar macht, daarna was het een kleine stad.
De Myceners hadden een goed georganiseerde samenleving,   
wat blijkt uit hun omvangrijk bestuursapparaat en uit de grote verscheidenheid aan beroepen. Er waren niet alleen goudsmeden, steenhouwers, timmerlieden, boogmakers zadelmakers, bakkers, koks, pottenbakkers maar ook dokters, zalfmakers, badmeesters en reinigers van kleding.
Rond 1450 beheersten de Myceners de Middellandse Zee.
Ze beheersten alle handelsroutes. In die tijd was het een wereldmacht.
Tegelijk met het rijk van Minos op Kreta,
wat in die tijd bestond bij de gratie van Mycene, is het rijk ten onder gegaan door binnen vallende Doriërs. Met de Doriërs zijn eeuwen van duisternis in Griekenland aangebroken. In deze eeuwen ontstaat Hellas, dat een nieuwe indrukwekkende beschaving zal ontwikkelen.

Akropolis   
Akropolis was  het hoogste punt van de stad, de bovenstad. Oorspronkelijk was hier in de Griekse Oudheid het koninklijk paleis. Was er gevaar dan kon de bevolking zich hier, in de stadsburcht of citadel, terug trekken. Later werden op de akropolis ook tempels gebouwd. De burcht was omringd door een 900 m. lange en 6 m. dikke muur. De muur is opgebouwd uit blokken kalksteen van verschillende grootte. Het is een zgn cyclopische muur. Zo genoemd omdat men dacht dat alleen Cyclopen, eenogige reuzen, een dergelijke muur konden bouwen. 

Leeuwenpoort   
Deze bestaat uit vier monolieten, met een hoogte van ruim drie meter en een breedte van bijna drie meter. Op de drempel zie je nog drie wagensporen. Op de poort staan twee leeuwen tegenover elkaar met de voorpoten op een altaar. In het midden staat een zuil met er bovenop balkwerk. Rechts van de poort staat een gebouw, waarschijnlijk bestemd voor verblijf van de poortwachters. 

Koningsgraven  
Rechts ligt de grafcirkel met zes graven. Deze waren omgeven door een dubbele rij platen, een soort borstwering. Later vond men er schachtgraven, uit de 16e en 17e eeuw, onder. De graven bevatten aanzienlijke grafgiften zoals gouden gezichtsmaskers, vazen, servieswerk en sieraden. Uit de giften blijkt de invloed van Egypte en Kreta. Veel vondsten ziet men in het Nationaal Museum in Athene. In het “Huis van de krijgsliedenvaas” vond men een schaal voor de menging van water en wijn, waar zes krijgslieden op afgebeeld staan. 

Paleis  
Van de Leeuwenpoort komt men via een helling bij het paleis. Dit ligt 35 meter hoger dan de Leeuwenpoort. Het megaron, de hoofdruimte, bestond uit een prodomos en een domos. De prodomos of voorzaal, had een vloer met beschilderd stukwerk. De domos was de troonzaal met op de muur en de vloer schilderingen. In het midden was een haard omgeven door houten zuilen die het dak droegen. Er boven was in het  dak een opening. Alle Griekse tempels zouden later rond een megaron gebouwd worden.  
Achter het paleis ligt een vluchtpoort. Een andere poort geeft toegang tot een geheim waterreservoir. Via honderd treden komt men bij een ondergrondse bron. Om het paleis liggen particuliere huizen en een ander paleis.Graven buiten de Akropolis  
De koepelgraven, tholosgraven, hadden een lange toegangsweg en stammen uit de 15e en 16e eeuw. In de loop van de tijd zijn ze allemaal leeg geroofd.
  
Graven van Aigisthos en Klytaimnaestra  
Rechts van de ingang van de akropolis liggen de graven van Aigisthos, een tegenkoning van Mycene en  Klytaimnestra, gemalin van Agamemnon, die zij  na diens terug komst uit Troje vermoordde. De dromos eindigt met een poort die versierd is met een zuiveringsdriehoek. 

De gravenkrans  
Behoort tot de zelfde tijd als de koningsgraven in de Akropolis. Men trof hier behalve koningsgraven ook graven van bijv. bedienden aan. Als grafgiften trof men aan: een gezichtsmasker, zegelsteen, gouden zwaardvest, bekers en kleinere voorwerpen.
 
Schathuis van Atreus  
Atreus was de zoon van Pelops en de vader van Agamemnon en Menelaos. Agamemnon was koning van Mycene en Menelaos van Sparta. Helena was de vrouw van Menelaos. Helena werd ontvoerd en dat was de aanleiding tot het ontstaan van de oorlog tegen Troje. Agamemnon verzamelt de Grieken voor een strafexpeditie tegen Troje.
Het schathuis ligt halverwege het dorp
en de benedenstad. Heeft een 36 m lange dromos en een grote poort. Let op de geweldige dorpel! De koepel bestaat uit 33 ringen. Deze worden gevormd door naar boven toe uitkragende stenen. Van binnenuit hakten men de uitstekende stenen weg. De koepel werd geheel bedekt met aarde en afgesloten met een sluitsteen.  Aan een kant van de koepel was een deur die toegang gaf tot de ruimte waar de doden werden bijgezet.  In de omgeving liggen nog meer koepelgraven.

Schliemann  
Was de zoon van een dominee uit Mecklenberg. Zijn vader had hem al veel verteld over de Ilias en de Odyssee. Hij was een zeer geslaagd zakenman en al voor zijn vijftigste is hij aan opgravingen in Mycene begonnen. In 1876 deed hij er zijn grootste ontdekking. De opgravingen van hem hebben veel bijgedragen tot de kennis van de Myceense cultuur. Zijn theorie was dat er een feitelijke basis moest zijn voor de heldendichten van Homerus. Zijn vondsten van schitterend bewerkt goud en de geavanceerde grafbouw bewezen de nauwkeurigheid waarmee in Homerus de ligging van de plaats beschreven is. 
Reconstructie van de burcht van Mycene.
Geeft een beeld hoe deze beroemde stad er op het hoogtepunt van zijn welvaart, 14e – 13e eeuw v. Chr., uitgezien moet hebben.

Plan of the area surrounding the citadel 
  

l.    Tomb of the Lions
2.   Perscia fountain house 
3.   Tomb of Aegisthus 
4.   Tomb of Clytaemnestra 
5.   Grave Cirele B
6.   House of the Shields 
7.   House of the Oil Merchant 
8.   House of the Sphinxes 
9.   Group of mycenaean buildings
10. Treasury of Atreus 
11. Cyclopean tomb 
12. Pano Fournos tomb 
13. Kato Fournos tomb 
14. Panagitsa tomb 
15. Tomb of the Daemons of Orestes' tomb

** Booking is voor uw accommodatie meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
** U vindt er o.a.:
  Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets