DELPHI, Heiligdom van APOLLO.
Naar overzicht Centraal Griekenland. Naar startpagina Gr.. Naar steden- , regio- en eilandenlijstaz.  Naar uw accommodatie! 
 
 
Booking.com
Delphi (delphini=dolfijn) is een van de beroemdste heiligdommen van Apollo
en het meest geëerde orakel van de oudheid. Het ligt op de hellingen van een hoog bergplateau en wordt overheerst door de pieken van de Parnassus. Mensen in  de oudheid geloofden dat Delphi het middenpunt van de aarde was. De vroegste sporen van dit heiligdom dateren uit 600 v.C. . Bij Homerus komt men de naam Pytho tegen.

Deze naam komt ook terug in de naam van de priesteres, de Pythia.   
Deze vrouw geraakte , gezeten op de drievoet van Apollo, in vervoering. Haar onsamenhangende klanken werden door priesters, de voornaamste heetten profetes, vertolkt, vaak in verzen. Het orakel werd door particulieren, buitenlandse vorsten en staten geraadpleegd. In de antwoorden kwamen meestal twee belangrijke Apollinische kenmerken, het extatische van de profetie en het reinigingsaspect, tot uiting. Het derde kenmerk, de innerlijke en uiterlijke ordening, kwam tot uiting in de opschriften op de tempel, zoals “ken u zelf”, “niets te veel” en in het regelend en matigend optreden bij politieke geschillen.

De glorietijd voor het orakel lag in de 7e en 6e eeuw.   
Meer dan duizend jaar trok een stroom pelgrims over bergpaden om de goddelijke leiding te vragen. In 390 na C. werd het orakel gesloten door de christelijke keizer Theodosius.

Rondgang door het Heiligdom   
Zie de bijbehorende plattegrond en de reconstructie tekening

1.    In de zuidoosthoek van het ommuurde heiligdom ligt de hoofdingang.
2.    Direct rechts staat een voetstuk van de bronzen stier ven Kerkira. Deze was geschonken door de vissers van Korfu vanwege de rijke tonijnvangst
3.    Gedachtenis arcaden.
4.    Monument van de Admiraals. De Spartaanse admiraal Lysander wijde dat ooit aan Apollo voor de overwinning op de Atheners (403 v. C.). Ooit stonden er 37 beelden beelden van goden en admiraals.
5.    Offergaven van de Atheners ter herinnering aan de overwinning op de Spartanen (369 v.C.).
6.    De zeven van Thebe.
7.    Trojaanse paard, geschenk van de inwoners van Argos, ter ere van de overwinning op de Spartanen.
8.    De zeven epigonen, zonen van helden die stierven bij de tocht tegen Thebe.
9.    De koningen van Argos.
10.  Votief, geschonken wegens een gelofte, van Tarentum.
11.  De Heilige Weg. Deze loopt eerst naar het westen. Maakt dan een scherpe bocht  naar het noordoosten, loopt dan naar het noorden en eindigt bij de Apollo tempel. Wordt omzoomd door wijgeschenken.
12.  Het was gebruikelijk om offergaven aan de goden voor de successen ten gevolge van de “openbaringen” van het orakel neer te leggen. Er werden ook monumenten, schathuizen,  voor deze offergaven gebouwd. Grondslag van zo’n schathuis. Ook werden er ere tekenen van overwinningen uitgestald.
13.  Schathuis van Sifnos. Alleen de fundamenten zijn er van over. Wat er van over is ziet men in het museum. Het was een Ionische tempel met twee kariatiden als vervanger voor zuilen tussen de zijmuren van de pronaos
14.  Schathuis van Thebe.
15.  Schathuis van Aeolie.
16.  Schathuis van Poidaia

17.  Schathuis van de Atheners,   
tien bij zes meter, ligt links in de bocht naar rechts. De muren worden naar boven toe dunner, daardoor lijkt het gebouw hoger dan het is.Is gebouwd na de slag bij Marathon (490 v.C.), om een deel van de buit op de Perzen ten toon te stellen. Is in Dorische stijl gebouwd. In de fries zien we afwisselend trigliefen en metopen. Afgebeeld zijn: de strijd tussen de Grieken en de Amazones, avonturen van Theseus en de werken van Heracles.
18.  Schathuis van Cnidos.
19.  Bouleuterion of raadsgebouw, hier hielden bestuurders van het heiligdom hun vergaderingen.
20.  Achter het bouleuterion ligt de rotsblok, gesteund door metselwerk, van de Sibylle, waarzegster. Van hier deed ze haar profetieën. Vlakbij is een natuurlijk spleet in de bodem die de ingang tot het hol van de slang Pyton zou zijn.
21.  Heiligdom van Moeder Aarde.
22.  Zuil van de Naxiërs, met sfinx (in het Museum).
23.  Stoa, zuilengang, van de Atheners gelegen tegen het terras van de Apollo tempel. Men ziet nog drie Ionische zuilen. Is gebouwd na Salamis. Hier waren de schatten uitgestald die tijdens de Perzische Oorlogen op de vijand waren buitgemaakt.
24.  Trappen.
25.  Schathuis
26.  Schathuis.
27.  Resten van het Prytaneion, gebouw van de magistraten.

28.  Polygonale, bouwwijze met veel hoekige stenen, keermuur.   
De 80 meter lange muur steunmuur voor de tempel, is gebouwd in de 6e eeuw v.C. . De veel hoekige stenen passen goed in elkaar. De inscripties zijn de namen van Hellenistische vrij gelaten slaven. 
29.  Driepoot van Plataeae. Herinnering aan de slag in 479 v.C., waarin de Gieken de Perzen versloegen. Alleen de ronde zwarte basis is nog aanwezig. Aan de gouden drievoet hing een ketel met drie slangen. Hier op stonden de namen van de 33 Griekse staten die aan de slag deelname
30.  Ooit een gouden wagen, de zonnewagen van Helios. Votief van Rhodos. Het vierspan dat op de San Marco staat komt hier waarschijnlijk vandaan.
31.  Altaar, geschonken door de bewoners van het eiland Chios. Is gedeeltelijk gerestaureerd. Ook een herinnering aan de slag tegen de Perzen in 479 v.C..

32.  Tempel van Apollo.
Van oorsprong was het een Dorische tempel met 6 en 15 zuilen. Een Dorische zuil wordt naar boven toe steeds slanker en wordt afgesloten door een eenvoudig rondkapiteel. Via de pronos, voorhof van de cella, kwam men de tempel binnen. Op de wanden stonden de, in het begin genoemde spreuken. In het midden deel, cella of naos, waren geschenken opgesteld. Het heilige der heiligen, het adyton, bevond zich achter in. Hier bevond zich ondergronds de spleet waarboven de Phythia bij het gouden beeld van Apollo hallucineerde.
33.  Monument voor Emilius Pacellus.
34.  Pijlers met standbeelden.
35.  Driepoot van Deinomedes.
36.  Schathuis.
37.  Stoa van koning Attalos van Pergamon in Klein-Azië.
38.  Standbeeld van koning Eumenes.
39.  Zuil van de koning van Eumenes.
40.  Monument van Neoptolos, zoon van Achilles.
41.  Votief van de Thessaliërs, geschonken door Daochos. Beelden hiervan staan in het museum.
42.-
43.  Votief van Krateros. De generaal die bij een leeuwen jacht het leven van Alexander de Grote gered zou hebben.
44.  Proscenium, versierde achterwand van het toneel.

45.  Theater uit de 4e eeuw.   
De zitbanken werden door zeven wigvormige afdelingen verdeeld, door straalsgewijze lopende toegangstrappen. Er was plaats voor 5000 bezoekers. Om de vier jaar werden hier de Phytische Spelen gehouden. Hier vonden de muzische wedstrijden, lier, fluit, zang en dans, plaats en werden toneelstukken, tragedies en komedies, opgevoerd. Voor de winnaar was er de lauwerkrans. We hebben van hier een prachtig uitzicht over de bergen.
46.-
47.  Bron van Kassotis. Hier dronk de Phytia uit voordat ze profeteerde.
48.  Clubhuis van de Knidiërs.

Temenos  
Om het heiligdom liggen de voornamelijk polygonale, veelhoekige stenen, muren uit de 6e eeuw v.C.. Zijn in de 6e en 5e eeuw v.C. gebouwd met behulp van enorme steenblokken. Er zijn negen toegangs poorten. De grootste ligt aan de zuidoostkant, waar een Romeinse agora ligt met een zuilengang er langs. Hier begint de heilige weg.

Stadion  
Is aangelegd in de Romeinse tijd, ligt op het hoogste deel van de stad en is via het theater te bereiken. Het was voornamelijk bestemd voor atletiekwedstrijden. De noordkant is uit de rotsen gehakt. Er waren 18 banen en het stadion was 177 m lang. Het kon ruim 7000 toeschouwers bevatten. Van de Romeinse triomfboog staan nog vier pilaren overeind.Kastaliabron  
Deze ligt beneden het heiligdom in de scherpe hoek van de weg. Men zou de auto een paar honderd meter voor bij de hoek kunnen parkeren. Na bezoek aan Gymnasium en Marmaria komt men hier namelijk weer uit de olijfboomgaarden omhoog.
De bron is nu droog. Gaan we het platanenbos in omhoog dan zien we het bassin dat ontstaat uit een stroompje dat uit een spleet komt. Hier moesten de pelgrims uit drinken om de “gradus ad Parnassum” te krijgen, de gave van het dichterschap, dat de god van de lyriek schonk. De spleet is nu met een hekken afgezet.

Gymnasium en  Marmaria met de Tholos
  
De benedentempels van Delphi worden Marmaria  genoemd omdat ze altijd als steengroeve hebben gediend voor het Middeleeuwse dorp Kastraki.
We komen eerst bij het Gymnasium
uit de vierde eeuw v.C.. Hier is een rond bad van 10m doorsnee te zien. Op de lange baan onder de oude muur, (de huidige weg loopt er boven), vonden de trainingen plaats. Bij goed weer vonden die plaats op de open baan bij slecht weer en als het te heet was op de overdekte baan. Tussen de training door kregen de jongelingen onderwijs van priesters en wijsgeren. Oorsprong van ons gymnasium ligt dus hier.
Aan de andere kant van het gymnasium
loopt het pad naar beneden naar de Marmaria, het heilig dom van Athena Pronoia . Het ligt op een rechthoekig plateau. Eerst komen we bij de tempel van Athena, de hoedster van het heiligdom.   We zien verder fundamenten van tempels en andere bebouwingen. Het pronkstuk is de Tholos. Dit is het opvallendste gebouw. Het is een rond gebouw uit de 4e eeuw v. C.. Drie gevlekte Dorische marmeren zuilen zijn weer opgericht. Het ligt op een verhoging met drie treden. Oorspronkelijk was er een buiten cirkel van twintig Dorische zuilen en een binnen cirkel van tien Korintische zuilen.

Bezoek aan het museum  
Het museum ligt halverwege het heiligdom van Apollo en het dorp. Het bevat een zeldzame verzameling Archaïsche beeldhouwkunst. Men kan in het museum een goede voorstelling krijgen van hoe indrukwekkend Delphi er uit gezien moet hebben. Rechts van de ingang liggen twee vloermozaïeken uit de 4e eeuw v.C.. Er zijn vogels op afgebeeld. Zie de plattegrond

Attentie: doordat men voortdurend aan het reorganiseren is kan het goed zijn dat u in de hieronder gegeven zalen niet vindt wat we daar aangegeven hebben!

Vestibule  
Hier is een kopie te zien van de omphalos, de wereldnavel. Stond in het heilige der heiligen van de Apollo tempel. De marmeren banen symboliseren de voortgang van het leven. Op een fries van het proskenion van het theater van Delhpi zien we de werken van Heracles
2 Is de zaal van de schilden. De bronzen schilden en griffioenen stammen uit de 6e en 7e eeuw. Bronzen beeld van Apollo.
3

De Siphos zaal. We zien hier de beroemde friezen uit het schathuis van de Siphiers.   
Uitgebeelde mythen zijn:
Aan de oostzijde de vergadering van de goden in de Trojaanse oorlog, links de helpers van de Trojanen en rechts de goden die de Grieken welgezind zijn;
Oordeel van Paris, waarbij Aphrodite als schoonste wordt aangewezen;
Strijd van de goden tegen de giganten. Apollo en Artemis richten hun pijlen. Ares bindt de strijd aan met de reuzen.
We zien hier de Sfinx die door de bewoners van Naxos gewijd was aan Apollo en die vroeger op een twaalf meter hoge zuil stond. De sfinx zit op de achterpoten, de vleugels zijn sikkelvormig en de boezem is versierd met veren

4 Dit is de Kouroszaal   
met beelden van jonge mannen. We zien hier twee kolossale beelden van Kleobis en Biton, zonen van een priesteres van Hera. Bij ontbreken van ossen spannen zouden zij zich voor de wagen gespannen hebben en de kar naar de tempel hebben gebracht. Daar aangekomen vielen ze in slaap. Op verzoek van hum moeder gaf Hera ze het beste, namelijk de eeuwige slaap ofwel de dood.  
Tegen de muren zijn vijf metopen , een met beeldhouwwerk versierd deel van een fries uit het schathuis van Sikyon.
5 De zaal van de stier, uit de 6e eeuw v.Chr.. Ivoren voorwerpen, gouden plaketten, juwelen en bronzen standbeelden.
6 De zaal van het schathuis van de Atheners. De werken van Heracles worden er afgebeeld in 24 metope
7 Eerste zaal van de tempel van Apollo.
Van het west fronton van de tempel van Apollo zien we een scène van de gigantenstrijd. We zien hier ook een muziekplaat met een hymnen aan Apollo
8 Tweede zaal van de tempel van Apollo. Bevat sculpturen van de oostgevel.
9 Tholos zaal.
10 Zaal van de graven. Standbeeld van Apollo zonder hoofd de citer spelend.
11 Met het monument van Daochos. Ook is er de zuil met de dansende meisjes, de zuil is negen meter hoog en gehouwen in de vorm van een acanthusstam. Marmeren beeld van een oude man.
Rechts in de hoek staat het beeld van Antinoös, de droefgeestige jongen, lieveling van de Romeinse keizer Hadrianus 
12 Zaal van de Wagenmenner.   
De wagenmenner is het beroemdste beeld. Het is een bronzen beeld uit de 5e eeuw. Hij maakte deel uit van een vierspan, dat de tiran Gelo offerde na zijn overwinning tijdens de Pythische spelen.
De jonge wagenmenner staat rechtop en is 1.80 m lang. In zijn rechterhand houdt hij de teugels. De linkerarm ontbreekt. Zijn lange tunica hangt neer in rechte plooien, die doen denken aan de cannelures van een zuil. Om zijn hoofd draagt hij een overwinnaarband. De starende ogen zijn van onyx. Hij behoorde bij een strijdwagen bespannen met vier paarden (quadriga). Alleen de disselboom en het juk van de wagen zijn bewaard
Zie bij  Hosios Loukas voor tochten vanuit Delphi.
 
Aanbevolen
Het boek DELPHI van Meletzis en Papadakis, Athens
 
Delphi Camping,    
Ithea Road, 330 56 Delphi, Chrysso GR. - Tel. +30.265.827.45. Fax: +30.265.823.63. - E-mail: delphina@hotmail.com 
Beheerders Dimitris en Vasilis Kanatas.
Receptie is doorlopend geopend. Hier kan met teller gebeld worden.
Langs de “afgrond” staat men natuurlijk het mooist. In het midden staat men wat benauwder maar ook nog goed. Beschutting tegen de zon door rieten daken en bomen. Toiletgebouw is prima. Wasmachine, inclusief waspoeder, bij de receptie. Chemisch toilet in linker buitenhoek van toiletgebouw.
Vers brood, op bestelling in de kampwinkel. Restaurant is vanaf 19.30 open.
Alle voorzieningen zijn te vinden in het dorp Delphi.
Zwembad is geweldig en het uitzicht daarbij nog overweldigender.

**
Uw accommodatie in Griekenland
 kunt U goed boeken via  Hotels/Booking/Griekenland. Er zijn meer dan 4000 hotels/appartementen etc. online boekbaar.
** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
** U vindt er o.a.:
  Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets