F      Naar alfab. overzicht. Naar uw accommodatie!

    
Façade
, de architectonisch uitgewerkte en versierde gevel of voorgevel van een gebouw.

Faience, aardewerk afgedekt met tinglazuur, eventueel veelkleurig beschilderd. 

Fatimiden: sjiitische (ismaïlitische) dynastie die van 909 tot 1171 in Egypte heerste en van daaruit haar macht uitbreidde naar Palestina en Syrië. Tijdens deze dynastie maakte de materiële en geestelijke cultuur van het islamitische Egypte een grote bloeiperiode door, die nooit meer bereikt zou worden. De Fatimiden waren de enige sjiitische kaliefen.

Faun, Lat. 'Faunus': Romeinse god van de vrije natuur en de vruchtbaarheid van vee en veld en tevens beschermer van de herders. Hij verschijnt vaak als een gehoornde, wellustige bosgeest met bokkenpoten, die correspondeert met de Griekse saters. In de Griekse mythologie wordt hij gelijkgesteld aan de god Pan.

Favissa, Lat.: kuil of graf waarin men na een rituele ontwijding de overgebleven votiefoffers van een heiligdom begroef.

Fayence, zie majolica.

Fecit, Lat. hij/zij maakte het, duidt, gebruikt met een artiestennaam of initialen, het auteurschap aan. 

Fenicië, Phoenicië, hier: geografisch, geen politiek begrip. De politieke macht van de Feniciërs eindigde met de Perzische overheersing, d.w.z. met de periode van de Achaemeniden vanaf 539 v.c. De Fenicische kuststeden en Fenicië in geografische zin hadden echter tot 33° v.C. grote invloed op de antieke wereld.

Ferme ornée, Franse en Engelse aanduiding voor de combinatie van park en economisch gebruikt landgoed; het idee werd het eerst in 1715 beschreven door de tuintheoreticus Stephen Switzer.

Festoni, It. guirlandes, architectonische versieringen bestaande uit fruit, bladeren en bloemen aan een slinger; een festoen.

Fêtes galantes, Fr., galant feest: de weergave van hoffeesten in de 18e-eeuwse Franse schilderkunst. Dit schilderijengenre behoort tot de conversatiestukken en is onderdeel van de genreschilderkunst. Een van de belangrijkste schilders van dit genre is Antoine Watteau, 1684-1721.

Fiaal, zie Pinakel.

Fibula, Lat.: meestal versierde speld, waarmee de kleding werd vastgestoken.

Figura serpentinata, Lat. serpens: slang, serpentinatus: kronkelend; een spiraalvormig gedraaide figuur. In de 16e eeuw heeft men in de beeldhouw- en schilderkunst een voorliefde voor deze complexe en kunstmatig overdreven figuur.

Fijnschilderkunst, Oud-Fr. 'fin', fijn; Lat. 'finis', grens: schilderstijl waarin met behulp van een loep en zeer fijne penselen ook het kleinste detail minutieus wordt weergegeven.

Filistijnen: een van de Zeevolken dat het oostelijk Middellandse-Zeegebied onveilig maakte en zich in de twaalfde eeuw v.C. aan de kust van Palestina vestigde. Het gebied is later naar hen genoemd.

Flamboyante gotiek, laatste fase van de gotische bouwkunst in Frankrijk. De term is afgeleid van de vlamvormige motieven op tal van architectonische onderdelen.

Foggara/qanat, Arab.: onderdeel van een bevloeiingssysteem, de ondergrondse kanalen via welke het water naar een put wordt geleid.

Foliant, naar Lat. 'folium', blad: boek van groot formaat.

Forum, Lat., marktplaats;  openbaar plein in een Romeinse stad of nederzetting, dat oorspronkelijk dienst leed als marktplaats, maar zich ontwikkelde tot het centrum van het politieke en bestuurlijke leven.

Franciscanen, een bedelorde gesticht door Franciscus van Assisi, die pauselijke goedkeuring kreeg in 1223. De leden houden zich bezig met liefdadigheid en missiewerk en leggen de nadruk op de verering van de Heilige Maagd, wat van invloed is geweest op de afbeeldingen van de Madonna in de kunst.

Frescoschilderkunst, It. 'fresco', fris, al fresco: techniek in de muurschilderkunst waarbij de kleuren op de verse, nog natte pleisterkalk worden opgebracht. Omdat de kalk snel droogt, kan telkens slechts dat deel van de muur worden bepleisterd dat de kunstenaar op één dag kan beschilderen. Zo ontstaan de zogenaamde dagwerken. Vergeleken met de op een droge ondergrond aangebrachte seccoschilderkunst zijn fresco's onder goede klimatologische omstandigheden zeer goed conserveerbaar.

Fresco, It. vers, muurschildertechniek waarbij pigmenten worden aangebracht op nat, vers, pleisterwerk, intonaco. Het op deze manier schilderen wordt al fresco genoemd. De pigmenten binden zich met de drogende pleisterlaag tot een duurzaam oppervlak. Slechts een relatief klein vlak kan in één dag worden geschilderd; deze vlakken worden giornate, enk.v. giornata,  genoemd. Retouches en details worden vaak aangebracht als het pleister droog is, een techniek die a secco wordt genoemd.

Fries, Lat. frisium, rand, versierde doek, in de klassieke architectuur de horizontale rand van het entablement tussen de corniche en de architraaf, vaak gedecoreerd met reliëfsculpturen; een gedecoreerde rand langs de bovenkant van een binnenmuur.

Frigidarium
, zie Thermen.

Frontaal, wimberg of wimperg, sierend driehoekig onderdeel in de gotische architectuur, aangebracht boven venster- en ingangsbogen en versierd met o.a. pinakels en kruisbloemen.

Fronton, driehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel, deur, venster of nis. Het antieke fronton word in de Renaissance, de Barok en het Classicisme veelvuldig toegepast. Zoals ook al in de Oudheid gebeurde, werd er volop gevarieerd op de basisvorm. Bij het gebroken fronton was het middendeel doorbroken. Het veld of timpaan van een fronton was vaak versierd met beeldhouwwerk of schilderingen.  

Fugger, Zwabisch geslacht van kooplieden, bankiers, mecenassen en kunstverzamelaars, sinds 1367 woonachtig te Augsburg. Als succesvolle zakenlieden met veel politieke invloed zijn leden van de familie actief als opdrachtgevers voor belangrijke bouw- en kunstwerken.

Fysionomie, naar Gr. 'hysis', 'nattur' en 'gnomai', leren kennen: uiterlijke verschijning van een mens, met name die van het gelaat.      

** Uw accommodatie  vindt u wereld wijd naar uw wens via: Booking
** U vindt bij Booking meer dan alleen hotels o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets