PARIJS De Parijse agglomeratie omvat een gebied verdeeld over 280 gemeenten  met in totaal 10 miljoen inwoners  In engere zin beslaat de agglomeratie behalve de eigenlijke stad de proche banlieue verdeeld over 70 gemeenten in de departementen Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis en Val-de-Marne. Naar regio overzicht  Île de France   Naar stedenlijst Frankrijk. Naar regiokaart Frankrijk. Naar uw accommodatie!
20 bezienswaardigheden Internet Boeken Frankrijk algemeen

Bestuur

Booking.com

Parijs wordt zowel op gemeentelijk als departementaal niveau bestuurd. Op gemeentelijk niveau zijn er een gekozen gemeenteraad, Conseil de Paris; 109 leden, een gekozen burgemeester, Maire de Paris en een door de Franse regering benoemde prefect van politie. Op departementaal niveau wordt Parijs bestuurd door een, eveneens benoemde, prefect, Préfect de Paris, die tevens prefect van de regio Île-de-France is.

Openbaarvervoer
 

De verzorging van het openbaar personenvervoer van Parijs en omgeving geschiedt door de Régie Autonome des Transports Parisiens, RATP, die alleen al binnen de stadsgrenzen ca. 100 buslijnen en een netwerk van 14 metrolijnen exploiteert. Om de belasting van het ondergrondse spoorwegnet op de spitsuren te verlichten, is het metronet uitgebreid door o.m. de aanleg van het Réseau Express Régional, RER, een net van directe verbindingen tussen de verschillende voorsteden en het hart van Parijs.

Geschiedenis
 

Op het Île de la Cité, waar de Romeinen zich vestigden, zijn resten uit die tijd gevonden. Ook elders in de stad komen resten uit de Romeinse tijd voor, bijv. de Arènes de Lutèce, resten van een ruim aangelegd amfitheater, en de bij het huidige Musée de Cluny aansluitende thermen.
Uit de tijd van Clovis en uit de Karolingische periode
zijn nauwelijks sporen bewaard. Ook de romaanse stijl is spaarzaam vertegenwoordigd: het oudste gedeelte van de toren van de St-Germain-des-Prés dateert van voor 1014; het eveneens romaanse schip is in later eeuwen grondig verbouwd.

Oorsprong van Parijs
 

Lag op het eiland, thans Île de la Cité, in de Seine, waar een nederzetting van de Gallische stam der Parisii was gevestigd. In 52 v.C. werd de plaats veroverd door de Romeinen, die haar de naam Lutetia gaven. In 356 vestigde keizer Flavius Claudius Julianus er zijn residentie.
Hoewel de Frankische koning Chlodovech I
in 508 Parijs, dat hij kort tevoren op de Romeinen had veroverd, als residentie koos, werd het door zijn opvolgers verlaten. Naarmate de territoriale en politieke macht van de dynastie der Capetingen, voortgekomen uit de graven van Parijs, groeide, nam de belangrijkheid van de stad toe.

In de 12de eeuw 

Kreeg Parijs zijn eerste privileges, maar bleef onderworpen aan het koninklijk gezag, dat werd uitgeoefend door de prévôt royal. Er heerste een voortdurende strijd tussen het koopliedengilde van Parijs onder leiding van de prévôt des marchands en het koninklijk gezag, die pas na een mislukte staatsgreep van Étienne Marcel  zou eindigen met een nederlaag van het gilde.
Onder Filips II August
kreeg de stad nieuwe privileges (stapelrecht) en werd ze een centrum van bestuur. De bebouwde delen op de beide oevers van de Seine werden met muren omgeven. De roem van de Parijse scholen maakte de Franse hoofdstad tot het intellectuele centrum van West-Europa..   
Bezienswaardigheden   
    
1. Île de la Cité
Dit eiland, dat de Parijzenaars de Cité noemen, ligt in de Seine en vormt het middelpunt van Parijs.  Er is een van de grootste gotische kathedralen van Frankrijk. Verder vindt men op de
Cité het Palais de la Justice en de Conciergerie,
die een treurige faam verwierf als voorportaal van de guillotine. Via de Conciergerie gingen tussen 1789 en 1794 maar liefst 2600 mensen naar het schavot. Onder hen waren koningin Marie Antoinette, de gemalin van Lodewijk XVI, en Madame du Barry, de minnares van de in 1774 overleden Lodewijk XV. Het Île de la Cité is door negen bruggen met de oevers van de Seine verbonden.

Van de Cité loopt één brug naar het Île St. Louis.
 

Op het eiland staat de indrukwekkende Notre-Dame,
waarvan de bouw in 1163 begon. De eerste steenlegging van de kathedraal Nôtre-Dame op het Île de la Cité vond in 1163 plaats; het koor was in 1177 nagenoeg voltooid en eind 12de eeuw was het gebouw grotendeels gereed. De kerk, die in de 13de eeuw haar sculpturale versiering van de portalen kreeg, vertoont in haar massieve vormen, haar emporen boven de zijbeuken en haar zesdelige gewelven duidelijk het karakter van de vroege gotiek.
Aan het uitwendige van het koor
werden de eerste luchtbogen toegepast. De invloed van de Nôtre-Dame werkte door in de St-Julien-le-Pauvre en in de 13de eeuw o.a. in de St-Séverin.

2. Louvre
 

De bouw van het Louvre begon in de twaalfde eeuw en het werd tot in de negentiende eeuw herhaaldelijk verbouwd en uitgebreid. Het Louvre was de koninklijke residentie totdat het paleis van Versailles gebouwd werd. Het heeft een oppervlakte van 198.000 M2 en is het grootste paleis ter wereld.
Sinds 1791 is het Louvre een museum.
Het bestaat uit zes grote afdelingen. De bekendste ervan is de schilderijenafdeling, waar duizenden doeken hangen. Het bekendste schilderij is de Mona Lisa van Leonardo da Vinci. Zie voor Tuilerieën, de tuin van het Louvre bij parken.

3.
Place de la Concorde
 

Dit plein vormt de westelijke begrenzing van de Jardin des Tuileries en geldt als een van de mooiste pleinen ter wereld. De aanleg ervan begon in 1748. Tijdens de Franse Revolutie vonden op de Place de la Concorde terechtstellingen plaats.
De 23 m hoge obelisk is een geschenk van Egypte
en is enkele duizenden jaren oud. De paarden van Marly, aan de westkant van het plein, horen tot de meesterwerken uit de Franse barok. Vanuit de Place de la Concorde heeft men naar alle kanten een prachtig uitzicht.
In het westen is de Avenue des Champs-Élysées
te zien, met aan het einde de Arc de Triomphe. Kijkend naar het oosten ziet men de Jardín des Tuileries met het Louvre. In het noorden ligt de Madeleine en in zuidelijke richting ziet men aan de overzijde van de Seine het Palais Bourbon.


 4.
Avenue des Champs-
Élysées en Arc de Triomphe.  

De schitterende Avenue des Champs Elysées is bijna 2 km lang.
De aanleg ervan begon in 1616. Pas ruim een eeuw later was het werk klaar. Aan het westelijke uiteinde van de laan ligt een rond plein met in het midden de bekende Arc de Triomphe. Dit plein heette vroeger Place de l'Etoile en sinds 1971 Place Charles de Gaulle. De Are de Triomphe werd tussen 1806 en 1836 gebouwd.

 5. Eiffeltoren en Palais de Chaillot.
 

De 320 m hoge Eiffeltoren is het symbool van Parijs. De toren werd ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling van 1889 onder leiding van ingenieur Eiffel gebouwd. De zeker vroeger zeer omstreden staalconstructie is lange tijd het hoogste bouwwerk ter wereld geweest.
De Eiffeltoren staat in een langgerekt park, het Champ de Mars.
Aan de uiteinden van dit park staan de École Militaire en het Palais de Chaillot. De terrassen ervan lopen af naar de Seine. Men heeft er een prachtig uitzicht.

6. Hôtel en Dôme des Invalides
 

Het eerste werd in de zeventiende eeuw als tehuis voor oorlogsinvaliden gebouwd. In de 97 m hoge Dóme des Invalides met zijn vergulde koepel is het stoffelijk overschot van Napoleon bijgezet.
 
7. Montparnasse
 

Deze wijk volgde na 1900 Montmartre op als de belangrijkste kunstenaarsbuurt. Montparnasse is tegenwoordig bezaaid met woontorens en kantoorgebouwen, waarvan de
Tour Maine-Montparnasse de hoogste is.
In dit achtenvijftig verdiepingen tellende gebouw werken niet minder dan 7000 mensen. Vanaf het dakterras heeft men een fantastisch uitzicht over de stad.

8. Palais en Jardin du Luxembourg
 

Dit prachtige renaissancepaleis met park werd in de zeventiende eeuw gebouwd. Tegenwoordig is het paleis de zetel van de senaat. Het ruim aangelegde park is een geliefd ontmoetingspunt. Men ziet er veel studenten van de Sorbonne.

9. Panthéon
 

Dit is een indrukwekkend kerkgebouw met een 91 m hoge koepel. Het Panthéon een achttiende-eeuws bouwwerk, is opgetrokken in klassieke stijl.

10. Quartier Latin
 

Na het Île de la Cité
is het Quartier Latin de oudste wijk van Parijs. Hier vindt men de universiteit en allerlei wetenschappelijke instituten.
Bij het Quartier Latin horen de volgende kerken:
de St. Germain-des-Prés, de oudste kerk van Parijs; sommige delen van de toren zijn vermoedelijk tiende-eeuws, de St. Sulpice, achttiende eeuw en de St. Séverin, dertiende eeuw, en de bouwwerken Hótel de Cluny, welk vijftiende-eeuws bouwwerk thans een museum is, de Sorbonne en het Panthéon. Verder is er de Jardín des Plantes. Rond de
Boulevard St. Michel
ontwikkelen studenten elke avond allerlei activiteiten. Men vindt er talloze cafés, restaurants, bistro's, discotheken en cabarets. Het Quartier Latin is een ontmoetingsplaats voor de jeugd uit vele landen.

11. Marais
 

Lang geleden bevond zich hier een moeras. Van de zestiende tot de achttiende eeuw was de Marais een voornaam gedeelte van de stad met veel paleizen van adellijke families. Te noemen vallen het Hótel de Soubise en het Hótel de Rohan. Later raakte de wijk sterk in verval, maar de afgelopen jaren zijn er veel gebouwen en woonbuizen gerestaureerd.

12. Quartier des Halles
 

In deze wijk stonden vroeger de grote markthallen die 'de buik van Parijs' genoemd werden. In het begin van de jaren zeventig werden de hallen afgebroken. Enkele jaren voordien waren ze al vervangen door een groothandelsmarkt in een buitenwijk van de stad.
Op de plaats waar eens de hallen lagen,
heeft men een ondergrondse stad met winkels en restaurants gebouwd. Aan de oostrand van de wijk werd in 1976 het Centre Pompidou gebouwd. Het is een constructie van glas en staal waarin een museum is gevestigd en allerlei culturele activiteiten plaatsvinden.

13.
Palais Royal
 

Dit paleis werd in de zeventiende eeuw gebouwd voor kardinaal Richelieu. Het is rond een rechthoekig park opgetrokken. Hier heerst een weldadige rust. Na 1642 was het Palais Royal de woonplaats van leden van de koninklijke familie. In de zuilengalerijen van het paleis waren vroeger talrijke cafés gevestigd. Tegenwoordig vindt men er veel antiekwinkels en een bijzonder gezellig restaurant.

14. L'Opéra
 

Deze wijk is genoemd naar het operagebouw dat hier tussen 1862 en 1875 werd gebouwd. L'Opéra is met zijn grondoppervlak van 11.000 m2 het grootste theater ter wereld. Rond om de drukke Place de l'Opéra liggen prachtige winkelstraten, zoals de Rue de la Paix, de Rue du Faubourg St. Honoré en de Boulevard des Italiens. Aan de nabijgelegen Boulevard Haussmann staan de grote warenhuizen Le Printemps en Les Galeries Lafayette.

15. Montmartre
 

Deze wijk is in het noordelijk gedeelte van de binnenstad op een heuvel gebouwd. Vroeger woonden er veel kunstenaars. Tegenwoordig speelt een deel van het Parijse 1nachtleven zich er af. Het herkenningsteken van Montmartre is de indrukwekkende Sacré-Coeur, waarvan de koepel 83 m hoog is. De kerk werd tussen 1876 en 1910 gebouwd. Vanaf de galerij die om de koepel heen loopt, heeft men een fraai uitzicht over de stad. Ten zuidwesten van de Sacré-Coeur bloeit rond de Boulevard Clichy, de Place Pigalle en de Place Blanche het uitgaansleven.

16.Parken
 

Van de parken zijn te noemen op de rechteroever de Jardin des Tuileries, aangelegd in typisch Franse stijl, het elegante Parc Monceau, het Parc des Buttes-Chaumont, een van de meest pittoreske parken van Parijs en het Parc André-Citroën op de terreinen van de oude autofabriek. Op het terrein van het voormalig abattoir is in de jaren tachtig en negentig het imposante complex van Parc de la Villette aangelegd. Op de linkeroever zijn de Jardin du Luxembourg, de Jardin des Plantes en het Parc de Montsouris  van betekenis.
Buiten de directe stadskern vervullen het Bois de Boulogne , met de renbanen van Longchamp en Auteuil, en het Bois de Vincennes  met dierentuin, een belangrijke recreatieve functie.

17. Musea
 

Tot de bekendste musea horen
wel het Musée du Louvre (zie 2) en het in het Centre Pompidou gehuisveste Musée National d'Art Moderne, dat een goed overzicht geeft van de beeldende kunst van het fauvisme tot heden.
 
Daarnaast is er de Galerie Nationale du Jeu de Paume, het Musée National de l’Orangerie, het Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris
aan de Avenue du Président Wilson.

Het Musée d’Orsay,
 

met name bekend vanwege de grootste collectie impressionistische schilderkunst ter wereld, geniet tevens bekendheid vanwege de behuizing in het oude spoorwegstation van Victor Laloux, verbouwd door Gae Aulenti.
De ‘galerie de zoologie’ van het Muséum National d'Histoire Naturelle,
in de Jardin des Plantes, is in de jaren negentig in volle luister hersteld en biedt een spectaculaire blik op het rijke dierenleven.
Ook het Musée Picasso, Hôtel Salé,
is zeer modern ingericht  De verzameling van het Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris  bevindt zich in het Petit Palais.
Het Musée National des Arts Asiatiques ‘Guimet’
 omvat een veelzijdige verzameling Aziatische kunst; het herbergt tevens de collecties kunst uit het Verre Oosten van het Louvre en het boeddhistisch pantheon.
Vermeldenswaard zijn ook het
Musée des Arts Décoratifs, het Musée Nissim de Camondo,

dat een fraaie collectie van o.a. schilderijen, beeldhouwwerken en meubelen uit de 18de eeuw bevat.
Het Musée Jacquemart-André
bevat een  collectie schilderijen, beeldhouwwerken, tapisserieën, keramiek en glaswerk van de renaissance tot de 18de eeuw en het Musée Rodin met een grote verzameling beeldhouwwerken van deze kunstenaar.
Het Musée des Thermes et de l'Hôtel de Cluny
bezit, naast voorwerpen uit het dagelijks leven in de middeleeuwen, een belangrijke collectie tapisserieën, o.m. de fraaie reeks La dame à la licorne; het omvat tevens de ruïnes van Gallo-Romeinse thermen, Thermes de Lutèce, eind 2de eeuw en altaren, destijds door Parijse zeevaarders opgericht ter ere van Jupiter.
Een belangrijke archeologische collectie bezit ook het museum in de crypte van de Nôtre-Dame (1980).

18. Overige Musea
 

Van de overige musea genieten bekendheid de Conciergerie als historische gevangenis, het Musée de l'Histoire de France, het Musée Carnavalet,  geschiedenis van Parijs,  en het Musée de la Mode et du Costume en het Musée des Arts de la Mode. Andere gespecialiseerde musea zijn het Musée National des Monuments Français  en het Musée de la Marine, beide gevestigd in het Palais de Chaillot; het Palais de la Découverte, het Musée de l'Affiche  en de in het Hôtel des Invalides gehuisveste musea Musée des Plans-Reliefs, Musée de l'Armée, Musée des deux Guerres Mondiales (1914) en het Centre National de la Photographie. Ten slotte zijn er musea gewijd aan de schrijvers Honoré de Balzac en Victor Hugo  en de schilders Gustave Moreau, Eugène Delacroix  en Ary Scheffer.

19. Theaters
 

Er zijn te Parijs meer dan vijftig theaters. De belangrijkste toneelgezelschappen zijn die van La Comédie-Française, het Théâtre de l'Odéon en het Théâtre National Populaire.
20. Concertzalen
De belangrijkste concertzalen zijn die van het Théâtre du Palais de Chaillot, het Théâtre des Champs-Elysées, de Salle Pleyel en de concertzaal in de Cité de la Musique.
Paris Convention & Visitors Bureau

127 avenue des Champs Elysées75008 PARISMain Office- 7 days a week   -   75008   PARIS  -  Tel: 33 (0) 1 49 52 53 35   -  Fax: 33 (0) 1 49 52 53 30   -  E-mail:
info@paris-touristoffice.com

Kaartje Ile-de-FranceComité Régional du Tourisme d'Ile de France   
A true reflection of Paris -from the Louvre to the Champs-Elysées, from the Opera to Notre-Dame, from Bastille to Pigalle- the Ile-de-France region is endlessly on the move. From culture to nature, sports ans leisure, it offers you in turn the best of the city and the best of the countryside. Art de vivre, celebration and the pleasure of exchange will make your stay exciting and memorable...
Welcome to Ile-de-France !
Office de Tourisme: 91, avenue des Champs Elysées  -  75008   PARIS  -  Tel: 33 (0) 1 56 89 38 15   -  Fax: 33 (0) 1 56 89 38 7.

** Uw accommodatie:
** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
** U vindt er o.a.:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets  

Booking.com