CHARTRES, hoofdstad van het departement Eure-et-Loir, aan de Eure. Chartres, het Romeinse Autricum, was in de middeleeuwen de hoofdstad van het landschap Beauce, en gaf zijn naam aan het graafschap Chartres. Dit laatste kwam in 1286 aan de kroon van Frankrijk en werd in 1528 in een hertogdom veranderd, dat gewoonlijk tot apanage, bezitting die een levensonderhoud oplevert, diende voor de oudste zoon van de hertog van Orléans. naar overzicht regio Centre Val-de-Loire

    

Kathedraal van ChartresOude binnenstad
Deze  heeft schilderachtige straten en oude huizen; naast de kathedraal zijn er nog zes oude kerken, waarvan de abdijkerk St-Pierre, 12de–14de eeuw,  de interessantste is. Zij bezit gebrandschilderde ramen uit de 14de tot 16de eeuw. In het oude bisschoppelijk paleis, uit de 18de eeuw, is het museum gevestigd met fraaie tapijten, middeleeuwse beelden, 13de-eeuwse e-mails en schilderijen. Ook ziet u er de beroemde serie van twaalf e-mailplaquettes, 16de eeuw, de apostelen voorstellend, vervaardigd door Léonard Limosin.

De kathedraal Notre-Dame Foto's: Henk Griffioen, Assen
Is gebouwd op een plaats waar in de Gallo-Romeinse tijd een heiligdom stond. In de 4de eeuw werd hier de eerste christelijke basilica gebouwd, die in 743 door brand werd verwoest. Daarna is het gebouw nog enkele keren  afgebrand, maar werd telkens groter opgebouwd. 
De kathedraal heeft drie schepen tot aan het transept, vijf langs de koorpartij, overgaand in een kooromgang en afwisselend vier ondiepe en drie diepe straalkapellen.

Portaal, kathedraal ChartresDe sculpturen
Deze  bestaan in het portaal uit meer dan levensgrote beelden, timpanen - driehoekig versierde gevelvelden - in het portaalfond boven de deuren, een reeks kleinere beelden als booglijstvullingen en rijen reliëfs als ornament van de portaalwanden. Ondanks restauraties is de sculptuur vrij gaaf gebleven. De oudste, die van de westportalen, volgt in stilering het meest nauwkeurig de verticale bouwlijnen.

Gebrandschilderde ramen  

Van de - drie grote en twaalf kleine roosramen, 125 grote en 25 kleinere boogvensters, tezamen een oppervlak van meer dan 2500 m2 -  zijn er vier, aan de westelijke gevel en de zgn. Notre-Dame de la Belle-Verrière,  uit de 12de eeuw. De andere – met uitzondering van de kapel Vendôme, die uit de 15de eeuw dateert – zijn uit de 13de eeuw. Er zijn betrekkelijk weinig kleuren gebruikt: vooral blauw, voorts rood, groen en een oranjeachtig geel. De restauratie van de 12de-eeuwse ramen, 1977  heeft tot felle protesten geleid. Het befaamde mysterieuze ‘bleu de Chartres’ lijkt minder donker door de helderheid van de overige kleuren. De buitenzijde van de koorafsluiting toont onder een weelderig laatgotisch baldakijn 40 betrekkelijk kleine, in hoogreliëf uitgevoerde taferelen met ruim 200 figuren, het leven van Jezus en Maria voorstellend.

Van het gebeeldhouwde doksaal,
hoge versierde scheidingswand tussen  schip en koor en dat in 1763 werd afgebroken, werden fragmenten teruggevonden, die zich thans in de crypte bevinden. Het hoofdaltaar heeft als bekroning een marmeren groep van A. Bridan in laatbarok 18de eeuw. De schatkamer herbergt o.m. een triptiek, de zgn. Châsse de Saint-Aignan.

Chartres een centrum van Mariaverering  

.«Wie naar Chartres gaat, ziet het op een afstand van dertig kilometer liggen als de kroon op de omgeving ... wat door niets anders komt dan door de omtrekken van haar kathedraal ... » Zo beschreef  Elio Vittorini zijn indruk vanuit de verte. Rodin noemde haar de akropolis
van Frankrijk, J. Huysmans maakte haar zelfs tot het onderwerp van een roman. De kathedraal van Chartres is de stralende koningin aller kathedralen, door kunstenaars vereerd en door dichters bezongen - zij bezit een betovering waaraan niemand zich kan onttrekken. Sinds 876 bewaart de kathedraal een gewaad van Maria, dat Karel de Grote op zijn kruistocht in Jeruzalem geschonken werd. Zo gaat het verhaal. In werkelijkheid is de relikwie een geschenk van Karel de Kale en onderzoek heeft uitgewezen, dat de stof mogelijk Syrisch is en uit de eerste eeuw na Christus stamt. Eeuwenlang was Chartres een centrum van Mariaverering en ook tegenwoordig nog stromen pelgrims uit de hele wereld hier naar toe, om te worden gezegend door de beschermende kracht van het gewaad. In het jaar 1020 verwoestte een brand het oorspronkelijke Karolingische gebouw, dat, nadat het was dichtgestort, als het ware het fundament werd van de gotische kerk. Delen van de oude muren werden voor de aanleg van de crypte gebruikt.

Bisschop Fulbert
Onder zijn leiding, later van Gottfried de Léves, verrees langzaam tot in het begin van de 12de eeuw het grootste deel van het gebouw. De westelijke façade en de noordelijke toren werden in de 13de eeuw voltooid. In de nacht van 10 op 11 juni , 1194 verwoestte een brand de kathedraal en grote delen van de stad. De vertwijfelde bevolking geloofde dat het gewaad van Maria eveneens vernietigd was. Men had het echter weten te redden en als dank werden de grootst mogelijke financiële offers gebracht om de kathedraal te kunnen reconstrueren. Bij de wederopbouw ging men volgens het oorspronkelijke bouwplan, dat nog van een onbekende architect stamde, te werk, waardoor de kathedraal zo'n harmonieus en uitgebalanceerd karakter kreeg. De vereenvoudiging van de tot dan toe nagestreefde gotiek in de architectuur, het afzien van galerijen die door de nieuwe steunberen overbodig werden en de op gelijke hoogte aangelegde arcaden en lichtbeuken maken een ongekende vloed van licht mogelijk.

Sculpturen en reliëffiguren
Naast deze  zijn het vooral de vensters die Chartres roem hebben bezorgd. Het element dat voor de ruimtelijke ervaring in de gotiek het belangrijkst is, het Heilige Licht, straalt hier in serene pracht. Van de oorspronkelijke 186 gekleurde vensters, die met een ongelooflijke hoeveelheid visuele verhalen opgevuld waren, dompelen ook nu nog 152 het inwendige van de kathedraal in een onwerelds licht. Revolutie of plundering
De kathedraal van Chartres is voor vele spelingen van het lot, verwoestingen tijdens de revolutie, bewaard gebleven. Ook werd haar geen geweld aangedaan door latere, vaak van wansmaak getuigende «verfraaiingen». In haar aangrijpende schoonheid, haar eenvoudige élégance is zij steeds dat gebleven wat ze vanouds was: de triomf der gotiek.
Uit: Kathedralen, Honderd wonderen van het Avondland, Michon, Helmond.  

Office de Tourisme

Ouvert 7 jours/7, Place de la Cathédrale, B.P. 289, 28000 CHARTRES , tél. 02.37.18.26.26, télécopie : 02.37.21.51.91, Ville fleurie 3 fleurs - Service Groupes Incoming - Tél. 02.37.18.23.24 - Fax : 02.37.36.59.69 - Internet www.ville-chartres.fr  -  http://www.chartres-tourisme.com/pages/fr/index.php  Contact via contact formulier of info@otchartres.fr 

Informatie
Chartres, Rendevous in Chartres, 32 pag. Eng. Du. Informatieve brochure, met op de uitklapbare achterzijde een plattegrond van Chartres met er op aangegeven een toeristische wandelroute.
Chartres Country, Your holiday planner is een brochure mede voor de omgeving.

Departement  Eure et Loir     naar regio overzicht regio C. Val-de-Loire
Met de steden   Nogent-le-Rotrou  -  Bonneval   en Chartres. -  Comité Départemental du Tourisme: 10, rue du Docteur Maunoury  -  BP 67  -  28002   CHARTRES cedex  -   Tel: 33 (0) 2 37 84 01 00   -  Fax: 33 (0) 2 37 36 36 39  -  Internet:  www.tourisme28.com  -  e-mail: cdt28@wanadoo.fr   |  infos@tourisme28.com 
Informatie: vraag de goede Toeristenkaart en Reisgids Eure & Loir (NL) aan

** Uw accommodatie in geheel Frankrijk kunt U goed boeken via Booking.Frankrijk, voor Chartres via City.Chartres 
** Via Booking.Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een accommodatie in 110 landen.
** Waarom zouden we voor onze accommodatie kiezen voor Booking?