ARLES, deze Griekse, Romeinse, middeleeuwse en daarbij typisch Provençaalse stad, die door Chateaubriand een openluchtmuseum werd genoemd, is door nuchtere, moderne gebouwen omgeven. In Arles zijn alle tijdperken terug te vinden, van de oudste Kelto-Ligurische cultuur tot de tijd van de fotografie, die rijk vertegenwoordigd is in het Musée Réattu. De stad, waar Van Gogh tussen 1888 en 1890 een groot aantal van zijn bekendste werken schilderde, is een archeologische vindplaats van de eerste orde. Arles ligt in het departement Bouches-du-Rhône. Naar regio Provence-Alpes Naar stedenlijst Frankrijk. Naar regiokaart Frankrijk. Naar uw accommodatie!
 
Overzicht van de stad Kathedraal Saint Trophime Arena en theater
Les Alyscamps Musea Van Gogh in Arles
Schildersroute    
Abdij Mont Majour Fontvieille Saint Maries-de-la-Mer
De natuur van de Camargue Courses Camarguais Informatie
Booking.com

Arles, sur les rives du RhoneDe stad Arles
was een nederzetting van de Grieken (vanuit Marseille), daarna een Romeinse kolonie. Keizer Constantijn bezocht de stad herhaaldelijk. Sedert de 4de eeuw was het welvarende 'kleine Rome' der Galliërs een religieus middelpunt. In de 10de eeuw werd Arles hoofdstad van een Bourgondisch-Provençaals koninkrijk (het Arelatische rijk). In 1481 kwam de stad, met de Provence, aan Frankrijk.
In literatuur, muziek en schilderkunst spelen de stad en haar inwoners (les Arlésiens) een rol door de Provençaalse dichter Frédéric Mistral, die de Arlésienne vereeuwigde in zijn gedicht Mirèio (1859; door Gounod tot de opera Mireille verwerkt), door Bizet (opera l'Arlésienne), door de schrijver Alphonse Daudet en door Van Gogh.

De in het hart van de stad gelegen Place de la République

wordt beheerst door een granieten obelisk van Egyptische oorsprong en afkomstig uit een Romeins circus. Het Hôtel de Ville, uit de 16de en 17 de eeuw, is gebouwd rondom een toren (1555; met een beeld van de god Mars).
De tegenwoordige Place du Forum ligt iets ter zijde van het oude Romeinse forum, dat eeuwenlang het levendige middelpunt van de stad was. Links van het Hôtel Nord-Pinus staan nog twee Korintische zuilen, met een fragment van het fronton, restanten van een Romeinse tempel.
Op het plein staat een standbeeld van Mistral, met in een medaillon zijn geesteskind Mireille.

Kathedraal Saint-Trophime      Zie:
Afbeeldingen van kathedraal saint-trophime arles
Over de Heilige Trophimus doen legenden uit verschillende tijden de ronde. In een daarvan heet het dat hij door Petrus uit Rome naar de Provence gestuurd zou zijn; volgens een andere zou hij uit het Heilige land zijn gekomen. Niemand zal het meer kunnen controleren, maar veel wijst er op dat hij een uit Ephesus stammende Griek was die vroegtijdig als evangelist naar de Provence kwam. Te zijner ere werd de eerste kerk op de ruines van een Romeinse rechtszaal gebouwd en in het jaar 606 ingewijd. Talloze pelgrims stroomden naar Arles om het graf van de Heilige Trophime en het wereldberoemde kerkhof, de Alyscamps, de Elyzeese Velden te bezoeken.

Romeinse triomfboog in west Façade

Tot in de 12de eeuw werd de kathedraal herhaaldelijk verbouwd en gemoderniseerd. Toen vond een verbouwing plaats die in 1430 met een gotisch koor werd afgesloten. Naar het voorbeeld van de Saint-Gilles, die in het begin van de 12de eeuw ontstaan is, vertoont ook het westportaal van de kathedraal van Arles een duidelijke beïnvloeding door de klassieke oudheid. In de Provence, de aan Romeinse bouwwerken rijkste regio van Frankrijk, werd de band met de oudheid nooit geheel verbroken. Mede daardoor heeft de westelijke façade van de kathedraal de vorm gekregen van een Romeinse triomfboog.

Timpaan

Hier in het  zijn het Laatste Oordeel, het Laatste Avondmaal en de twaalf apostelen afgebeeld. In de muren en het front is met zuilen die op leeuwen rusten een ordonnantie aangebracht. Hierdoor heeft de façade een klassiek karakter. Tussen de zuilen staan heiligen, waaronder de Heilige Trophimus en, links naast de deur, de apostelen Johannes en Petrus. Rechts daarvan is de Heilige Jacobus te zien, wiens relikwieën in Santiago de Compostela de eindbestemming van de middeleeuwse pelgrims waren. Niet alleen de architectonische vormgeving van de façade, ook de sculpturen en de ornamentiek vertonen de voor de Provence typische stijl van een door antieke voorbeelden beïnvloede Romaanse kunst.

De kruisgang

Hiervan wordt  vaak beweerd dat hij een van de mooiste van de wereld zou zijn. Vergeleken met andere kruisgangen is hij betrekkelijk klein, maar straalt een bijzondere bekoorlijkheid uit. Als bij haast geen ander bouwwerk van Romaanse kunst wist de beeldhouwer hier een grote uitdrukkingskracht te verwezenlijken. Rond 1170 geschapen, vertoont de versiering van de kapitalen en de zuilen reeds een plasticiteit die eigenlijk pas in de gotiek bereikt zou worden. De overhoeks opgestelde figuren lijken welhaast uit de steen te groeien en de architectuur tot leven te wekken. Het streven van de Romaanse beeldhouwers om de figuren in toenemende mate als lichamen te beschouwen en ze niet in vlak reliëf te laten, maar ze juist uit de wand los te maken, is hier bijzonder geslaagd.

Arena en theater

De goed bewaard gebleven arena, een amfitheater, dateert waarschijnlijk uit het derde kwart van de1ste eeuw v.C. In de middeleeuwen werd zij in een vesting veranderd, in de 19de eeuw echter gerestaureerd en in de oude vorm hersteld, op drie vestingtorens (12de eeuw) na, die men behield. Het in de loop der tijden sterk in verval geraakte theater, uit de tijd van keizer Augustus, is desondanks nog zeer indrukwekkend. Hier werd de beroemde Venus van Arles (thans in het Louvre) gevonden. Andere vondsten uit het theater bevinden zich in het Musée lapidaire.

Notre-Dame-de-la-Major
is een romaanse kerk, die in de 16de en 17de eeuw werd vergroot.

Les Alyscamps, ArlesLes Alyscamps 

De vroegere necropool, door de Romeinen aangelegd in de vorm van een lange laan, heeft nog vele (beschadigde) sarcofagen. De naam komt van Campi elissi: Elyseïsche velden. Aan het einde van deze beroemde, door Van Gogh vele malen geschilderde dodenallee bevindt zich de deels Karolingische, deels 12de­eeuwse kerk Saint-Honorat, met romaans portaal en 13de-eeuwse klokkentoren.

Musea

Arles is een museumstad, die herinneringen bewaart uit alle perioden, vanaf het Gallo-Romeins verleden tot Picasso.
Het Musée lapidaire païen,
gevestigd in de vroegere kerk Sainte-Anne (17de eeuw), heeft een rijke collectie oudheden, gevonden in het theater, op het forum, bij de Alyscamps en in het stadsdeel Trinquetaille.
Het Musée lapidaire chrétien,
in een grote voormalige jezuïetenkapel (17de eeuw), bezit een van de grootste verzamelingen vroegchristelijke sarcofagen, rijk met beeldhouwwerk gedecoreerd. Van. hieruit heeft men toegang tot een ondergrondse galerij, de cryptoporticus, uit de 1ste eeuw v.C., door de Romeinen aangelegd als ondergrondse graanschuur.

Het Musée Réattu

is ondergebracht in een 15de-eeuws complex, eens bezit van de Maltezer ridders. Later behoorde het toe aan de schilder Jacques Réattu (1760-1833), aan wiens werk in het museum enkele zalen zijn gewijd. Het museum bezit schilderijen van Italiaanse (16de en 17 de eeuw), Franse (17de eeuw) en Nederlandse (18de eeuw) meesters en voorts een grote collectie moderne werken, waaronder een serie tekeningen van Picasso. Ook is er een aanzienlijke fotoverzameling, o.a. van Man Ray.
Het Museon Arlatan
werd in 1896 opgericht door Frédéric Mistral (1830-1914), groot bevorderaar van de Provençaalse taal (la langue d'Oc) en cultuur en oprichter van de literaire group Félibrige. Het museum is gevestigd in een gotisch patriciërshuis (16de eeuw) en is gewijd aan de geschiedenis en folklore van Arles en de Provence. Men vindt er meubelen, kostuums, keramiek en een authentieke hut uit de Camarque en men krijgt er een inzicht in het Provençaalse leven, in de muziek van de streek en in de félibres. 

Van Gogh in Arles:
de schilder van Gogh kwam in februari 1888 naar Arles. Hij vluchtte voor de in zijn ogen decadente Parijse salonmentaliteit en ging op zoek naar 'de toekomst van de moderne kunst'. Hij woonde eerst in het Carrelhotel aan de Rue de la Cavalerie. Al snel verhuisde hij naar het Gele Huis aan de Place Lamartine. Beide gebouwen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest. Van Gogh schilderde als een bezetene, of zoals hij het zelf noemde: "als een locomotief". Veel van zijn beroemdste schilderijen zijn hier ontstaan. In deze werken komen de invloeden van Parijs, het Impressionisme en de Japanse kunst tot ontwikkeling - Les Alyscamps, Het huis van Vincent, Het café van Arles.  

De brug van Langlois,
de ophaalbrug over het kanaal naar Fos is tegenwoordig nagebouwd en bevindt zich ca. 3 km ten zuiden van Arles, aan een zijstraat van de D 35. In totaal maakte Van Gogh tweehonderd schilderijen en honderd tekeningen. Omdat Van Gogh het plan had opgevat om in Arles een kunstenaarskolonie op te richten, kwam Paul Gauguin in december bij hem op bezoek.

Maar al snel ontstond er onenigheid
en liepen de spanningen hoog op. Van Gogh sneed tijdens een zenuwinzinking zijn oor af. Toen zijn toestand verslechterde, liet hij zich opnemen in de inrichting van dokter Peyron in Saint-Rémy. De herinneringen aan de schilder worden door de Foundation Vincent-van-Gogh-Arles (in het Palais de Luppé, 18e eeuw) levendig gehouden. De stichting is in het bezit van een belangrijke collectie schilderijen van hedendaagse kunstenaars gewijd aan Van Gogh

Schildersroute
Voor wie de Provence door de ogen van de beroemde schilders van eind vorige eeuw en begin deze eeuw wil bekijken is de schildersroute een leuk idee. Deze route voert u langs de plekjes waar de schildersezels van Van Gogh, Braque en Cézanne hebben gestaan.

De natuur van de Camargue:
De Rhóne splitst zich bij Arles in de kleine Rhóne (westelijke arm) en de grote Rhóne.
Tussen de armen ligt een delta van 75.000 ha. Hier strekt zich het wereldberoemde landschap van de Camargue uit. De rivier voert enorme hoeveelheden slib naar dit gebied. Soms bedraagt dat 20 miljoen M3 per jaar! Hierdoor verandert de kustlijn voortdurend. Vooral in het westen kan er moeilijk een onderscheid gemaakt worden tussen het land en de zee: de oorspronkelijk als haven aangelegde stad
 
Aigues-Mortes

bevindt zich nu 8 km landinwaarts. Naar het oosten zijn de zeestromingen sterker. Saintes-Maries-de-la-Mer lag in de 17e eeuw meer landinwaarts - tegenwoordig wordt de plaats bedreigd door het zeewater.

Brak water
Het vlakke gebied bestaat voornamelijk uit brak water. Vooral vroeger overstroomde het regelmatig (hoogte tussen 1,5 en 4,5 m) doordat de rivier zijn loop telkens veranderde. Hierdoor zijn er bijzondere geologische en botanische omstandigheden ontstaan. De zoutconcentratie is zo hoog dat er een bijzondere vegetatie is ontstaan. In de warme wateren leeft een weelderige fauna van kleine zeedieren (garnalen, palingen, harders). In de ondiepe wateren wemelt het van de vissen, door het ontbreken van een natuurlijke vijand. Hierdoor zijn de wateren een paradijs voor talloze vogelsoorten. Vooral trekvogels komen naar dit gebied voor hun overwintering. Deze zoölogische en botanische overvloed werd al aan het begin van de 20e eeuw onderkend en gewaardeerd. Omdat het gebied op veel plekken bedreigd werd, werd het landschap vanaf 1928 een natuurreservaat.

Basse Camargue

Vlak bij de kust de wordt vooral zout gewonnen in grote zoutmijnen. In het drassige weideland leven paarden en half verwilderde Camargue-stieren. De herders, de gardians, dragen zwarte, breedgerande hoeden en zijn uitstekende ruiters. Ze hoeden hun stieren- en paardenkuddes, de manades, vanaf het paard. De beroemde kleine witte paarden (met een schofthoogte tot 145 cm) werden vroeger vooral voor de landbouw gebruikt. Tegenwoordig kunnen toeristen erop rijden. Op de drassige gronden zijn de brede, harde hoeven van de paarden een voordeel. Van oudsher worden hun hoeven niet beslagen. De Camargue-veulens worden geboren met een zwarte vacht, die na ongeveer zes maanden verandert in het karakteristieke zilvergrijs.

De stieren van de camargue

De stieren hebben liervormige horens. Ze worden vooral gefokt voor de Provençaalse férias of courses camarguaises. Dit zijn stierengevechten zonder dodelijke afloop. Tijdens een volksfeest worden de eenjarige dieren door gardians in de armen van de jonge mannen ge- dreven, die ze tegen de grond drukken voor het brandmerken.

Rijstbouw

In de Haute Camargue wordt de laatste jaren in toenemende mate landbouwgrond ontgonnen voor de teelt van fruit, graan en druiven. De omstandigheden langs de grote Rhóne bleken zeer gunstig voor de verbouw van rijst.
Dit was een onverwacht voordeel na het verlies van de Franse koloniën in Indo-China in 1954; tegenwoordig bedraagt de rijstproductie nog maar een derde van de productie van vroeger, maar de Camargue blijft de grootste Europese rijstleverancier.

Musée Camarguais

Vanuit Arles ligt langs de D 570 het Musée Camarguais. Het museum bevindt zich in een oude boerderij en geeft een uitstekend overzicht van de geschiedenis en geografie van de streek.

Cháteau d'Avignon

Aan dezelfde weg ligt ook het Cháteau d'Avignon. Het grote landgoed ontstond aan het begin van de 18e eeuw en werd in de 19e eeuw door de industrieel Louis Prat-Noilly uit Marseille tot een prachtig kasteel omgebouwd.

Pont de Gau

De weg loopt verder door het ornithologische park van Pont de Gau, waar zeldzame vogelsoorten in volières kunnen worden bezichtigd. Daar niet ver vandaan ligt het informatiecentrum Ginès-Frangois- Huë over de flora en fauna van de Camargue. Ten zuiden van het centrum ligt het wassenbeeldenmuseum. Hier zijn taferelen uit bekende lokale legenden natuurgetrouw in was nagemaakt (aankomst van de Drie Maria's, Van Gogh schilderend aan het strand).

De Courses cannarguaise    
De kleine, zwarte stieren met hun liervormige horens werden al in de Middeleeuwen gefokt. Het vlees is een echte delicatesse, maar de dieren worden vooral voor de wedstrijden gefokt, de courses ca marguaises. Met drie tot vijf jaar gaan ze voor het eerst de arena in met een witte, papieren bloem op hun horens. De voornamelijk in het wit geklede deelnemers moeten proberen de witte bloem weg te nemen. lukt dat niet binnen 15 minuten, dan gaat de jonge stier weer terug naar het vredige grasland van de Camargue. Het volgende jaar zal hij zeker weer aan de wedstrijden deelnemen. Is de stier te vriendelijk, dan eindigt hij als culinaire specialiteit, bijvoorbeeld in de gardiene. Voor deze ragout wordt het stierenvlees lang in rode wijn gesudderd, want de saus bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van deze specialiteit.
Een course camarguaise is niet altijd een openbare aangelegenheid. Soms vinden deze gevechten ook tijdens privéfeesten plaats, vooral op bruiloften.
 
Office de Tourisme 
 
43, boulevard de Craponne  -  BP 21  -  13633   ARLES CedexTel: 33 (0) 4 90 18 41 21     -  Fax: 33 (0) 4 90 93 17 17  -  Stad Arles: http://www.ville-arles.fr   |  Provenceweb.bouches/arles/arles  |  Provencebeyond.villages/arles     |    Camargue: Provencebeyond.sites/camargue  -  E-mail: ot-arles@visitprovence.com   

Zie zeker ook: Saint-Maries-de-la-Mer    
Ligt in de Camargue, belangrijk uitgangspunt voor bezoek aan het park.
Office de Tourisme: internet www.saintesmariesdelamer.com / e-mail: info@saintesmaries.com <info@saintesmaries.com
Informatie   
*  Arles Camargue Plan Guide  Eng. is een goede plattegrond van Arles met uitgebreide info. Aan de achterzijde staat een plattegrond van Parc Naturel Régional de Camargue.
*  Vraag ook de folder Camargue, Eng. een uitstekende plattegrond met de nodige gegevens betreffende de Camargue
*  Mooie brochure is Arles, the colours of the Camargue, Eng..

** Uw accommodatie in Arles kunt U goed boeken via City.Arles.  Er zijn 31 hotels online boekbaar. Op basis van de beoordelingen van gasten zijn de populairste hotels in Arles per thema gerangschikt. Laagste prijsgarantie! Makkelijk reserveren. Geen kosten. U betaalt in het hotel! Let ook op de beoordelingen door gasten die de hotels bezochten! U kunt de ligging van de hotels via Google Earth bekijken!
** Uw accommodatie in Frankrijk kunt U goed boeken via Hotels/Appartementen/Frankrijk. Er zijn meer dan 20.000 accommodaties online boekbaar. Laagste prijsgarantie, maximale keuze, tevreden gasten, onpartijdige hotelbeoordelingen, uw taal wordt altijd gesproken!


** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes”! 
** U vindt er o.a.:
Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets    

Booking.com