HET UITWONEN VAN DE AARDE,  naar overzicht Mediterrane Flora en Fauna. Maak uw keuze
 
Inleiding Het uitsterven van planten en dieren
Luchtverontreiniging Bodemverontreiniging
Waterverontreiniging Hoe het uitwonen van de aarde te voorkomen
Natuurbeheer Organismen die schade veroorzaken. Wijzen van bestrijden
Bronvermelding en verantwoording  

Tropisch regenwoud door kappen verwoestInleiding 
Tropisch regenwoud dat door planloos kappen is verwoest.
In een ecosysteem heerst een natuurlijk evenwicht. Zolang dit natuurlijk evenwicht niet wordt verstoord door invloeden van buitenaf (overstroming, brand, aardbeving, vulkanische uitbarsting), zal de levensgemeenschap binnen het ecosysteem zich kunnen handhaven. Er treden schommelingen in op en heel geleidelijk zal het ecosysteem naar een climax toegaan, waarbij de soorten binnen de levensgemeenschap geleidelijk mee zullen veranderen. Uiteindelijk zal in een climax een stabiele levensgemeenschap ontstaan.

Een goed voorbeeld hiervan is het tropisch regenwoud.
Toen de mens zijn nomadenbestaan opgaf en zich ging vestigen in een bepaald gebied, ging hij ook invloed uitoefenen op de levensgemeenschap binnen een ecosysteem.
Hij maakte naar behoefte gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. In het begin had dit geen, of nauwelijks gevolgen voor het ecosysteem. De wereldbevolking was klein en het ingrijpen in de natuur door de mens was van zeer geringe betekenis.

In de tegenwoordige tijd is dat anders.
De wereldbevolking is enorm gegroeid en daardoor de vraag naar voedsel, naar grondstoffen, naar woonwerkgebieden. Doordat bovendien de techniek zich
sterk heeft ontwikkeld is de invloed die de mensheid nu uitoefent op alle ecosystemen van de aarde zeer groot. Het doen en laten van de mens kan een negatieve invloed op de biosfeer hebben. De mens is bezig onherstelbare schade aan te richten aan zijn natuurlijke hulpbronnen.

Bron: ©  "Leven en laten leven", deel 4CD; oorspronkelijk bedoeld voor lbo/mavo/havo. Auteurs: J. van den Hengel/G.Th van Kempen/C.F. Koning. Het is niet geheel uitgesloten dat door tijdsverloop en/of door andere oorzaken de geboden informatie niet meer geheel juist is. 

Zie hier voor mediterrane culinaria