FLORA PORTUGAL, naar overzicht Mediterrane Flora en Fauna

Flora en vegetatie komen overeen met die van Spanje.
Toch zijn er wel enkele verschillen. De mediterrane flora is minder goed vertegenwoordigd. Ook ontbreken steppevegetaties en is, mede door de afwezigheid van hoge bergen, met uitzondering van de Serra da Estrela, de bergflora minder goed ontwikkeld. In de kustgebieden komen evenals in Spanje zoutmoerassen ,marinhas, voor. In het binnenland zijn nog wel resten van de oorspronkelijke loofhout- en naaldbossen. Veelal zijn ze vervangen door maquis, heidevelden met o.a. Erica en Cistus, boomgaarden, druiven- en graanakkers en weidevelden. Vele uitheemse soorten, afkomstig uit o.a. Afrika en AustraliŽ, zijn in Portugal verwilderd.

Uw accommodatie in Nederland
kunt u goed vinden via Hotels/Appartementen/NL. Er zijn 6527  Hotels/Appartementen online boekbaar.