FAUNA SPANJE, naar overzicht Mediterrane Flora en Fauna

De dierenwereld is Zuid-Europees-mediterraan van karakter met een aantal Afrikaanse elementen
(kameleon, genetkat, mangoeste e.a.), die noordwaarts doordringen. Het voorkomen van een aap (de magot) op de rots van Gibraltar is vermoedelijk secundair van aard (oorspronkelijk door de mens ingevoerd?). Van de grote zoogdieren komen o.a. nog voor bruine beer, wolf, lynx, wilde kat, wild zwijn, damhert, edelhert, ree, Spaanse steenbok en gems, hoewel een aantal van deze (zeer) zeldzaam is geworden; aan de bescherming van enkele van deze soorten wordt thans echter veel aandacht geschonken.

Aan de kust van de Middellandse Zee komt nog zeer zeldzaam de monniksrob voor.
De vogelwereld is rijk; de ooievaar en een aantal soorten grote roofvogels zijn hier en daar nog betrekkelijk algemeen. Een van de opvallendste vogelsoorten is de blauwe ekster, die in Midden- en Zuid-Spanje voorkomt en (naast Portugal) verder slechts in China wordt aangetroffen. Wat reptielen betreft behoort Spanje tot de rijkste landen van Europa. Aan de kusten van de Middellandse Zee wordt o.a. op tonijn gevist.

** Een accommodatie in Nederland kunt u goed vinden via Hotels/Appartementen/NL (6527).
** Via Hotels/Wereldwijd kunt u goed zoeken naar een juiste accommodatie in 102 landen.