MÜNSTER, stad van de Vrede van Westfalen.
Naar deelstaat Noordrijn-Westfalen.
Naar kaart met de deelstaten. Naar stedenlijst Duitsland.  Naar uw accommodatie!

    

Münster kan bogen op een lange culturele en onderwijstraditie.Münster is vol bruisend leven: unieke musea, spannende evenementen, moderne architectuur en contemporaine sculpturen plaatsen accenten. Hier werd de Vrede van Westfalen bezworen, die een einde maakte aan de Dertigjarige Oorlog. Thans is Münster ondanks het indrukwekkende verleden een jonge universiteitsstad met 55.000 studenten en het is de inofficiële 'fietshoofdstad' van Duitsland. Deze unieke stedelijke charme maakt een bezoek tot een onvergetelijke belevenis - en Münster tot een van de 'Historic Highlights of Germany'.

Münster, Raadhuis op de PrinzipalmarktDe geschiedenis van Münster 
begint met een klooster (in het Latijn: monasterium, waaruit de naam Münster is ontstaan) dat de Saksen-missionaris Liudger hier circa 1000 stichtte. Enkele jaren later werd Liudger door Karel de Grote tot eerste bisschop van dit gebied benoemd. De nederzetting die zich rond klooster en kerk ontwikkelde, kreeg in de 12de eeuw stadsrechten. In de 13de eeuw nam Münster een belangrijke plaats in binnen de Hanze. Dat stelde het stadsbestuur in de gelegenheid de macht van de bisschop, die tevens rijksvorst was, aan te tasten. De burgerij ontwikkelde zich tot een zelfbewuste en onafhankelijke machtsfactor. In de 15de eeuw kregen de gilden een belangrijk aandeel in het stadsbestuur.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog
 
werd de stad grotendeels verwoest. Een parel aan haar kroon was in die periode Clemens August, graaf von Galen, sedert 1933 bisschop van Münster. De 'leeuw van Münster', zoals hij genoemd werd, werd het symbool van het kerkelijk verzet tegen het nazibewind dat hij in publicaties en preken met grote persoonlijke moed bestreed.

Bezienswaardigheden
 
Toppers: De Prinzipalmarkt - Het stadspaleis Erbdrostenhof - Grafisch Museum Pablo Picasso - De Promenade, de ring rondom de oudstadskern - Stadscarré Kiepenkerl-/Kuhviertel
De historische stadskern van Münster biedt op een klein oppervlak volop cultuurgeschiedenis - de Prinzipalmarkt is een uniek binnenstadsplein, omlijst door historische koopmans huizen. Nog vandaag doet een torenwachter hier elke avond dienst en laat zijn hoorn weerklinken.

De St. Paulusdom imponeert met een astronomisch uurwerk uit 1543.
 Naar uw accommodatie.
In de Salzstrasse is de traditie van de Hanze tastbaar. Naar aanleiding van het 1200-jarig stadsjubileum in 1993 werden originele stenen en de wapens van alle Hanzesteden in het plaveisel geïntegreerd. Hier staan gebouwen van de barokbouwmeester Johann Conrad Schlaun: het stadspaleis Erbdrostenhof en de Clemenskerk die doet denken aan de Italiaanse barok. Schlaun bouwde bovendien het stadsslot en het Rüschhaus, later het domicilie van de beroemde dichteres Annette von Droste-Hülshoff.

Dom, St. Paul, Domplatz
 
Het westkoor van de in 1090 door bisschop Erpho gewijde dom werd het uitgangspunt van de huidige: op de fundamenten van de dom van Erpho liet bisschop Hermann II aan het eind van de 12de eeuw de tot op heden bestaande kerk bouwen, die een van de belangrijkste architectonische scheppingen van Duitsland is. Bij nieuwbouw in de 13de eeuw werd gebruik gemaakt van de bestaande plattegrond en fundamenten. Latere vergrotingen en toevoegingen en ook de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog bleven in de stijl van het oorspronkelijke geheel en deden daaraan geen afbreuk.

Bouwstijl en bouwbeschrijving
 
Het meer dan 100 m lange bouwwerk wordt beheerst door de twee torens met de tot de hoogte van het middenschip ongelede onderbouw. Deze soberheid kenmerkt het hele west­front dat slechts door 16 ronde vensters wordt doorbroken. Voor de westbouw is het romaansgotische 'paradijs' gesitueerd. Een reeks beelden verfraait de façade van de machtige dom.

Interieur en inrichting
 
Men betreedt de dom door het oude westkoor met aan beide zijden arcadengangen. Bij de wederopbouw van de tijdens de oorlog verwoeste kerk, werd de nieuwe indeling aangepast aan de tegenwoordige functie van bisschoppelijke kerk. Belangrijkste schatten zijn de 10 apostelbeelden in het paradijs, de indrukwekkendste en grootste middeleeuwse beeldencyclus van Westfalen'. Een rankenfries onder de voeten van de apostelen toont musicerende figuurtjes, jachtscènes, taferelen van landarbeid en wijnbouw, dieren en fabelwezens. Verder is de kerk rijk aan altaren (zoals het Stephanusaltaar), beelden, grafmonumenten en epitafen. De belangrijkste daarvan zijn het marmeren pronkepitaaf voor vorstbisschop C. von Galen († l678) en het marmeren epitaaf voor vorstbisschop F.Ch. von Plettenberg  † 1706.

Katholieke parochiekerk St. Ägidii, Ägidiistrasse
 
J.K. Schlaun heeft zich in zijn ontwerp strikt gehouden aan de orderegels van de kapucijnen (o.a. geen torens, geen versiering). In het middelpunt van het rijke interieur staat de barokpreekstoel met levensgrote houten beelden (Christus en de heilige Franciscus die de orderegels ontvangt), een hoofdwerk van J. W, Gröninger (omstreeks 1720). De achthoekige stenen doopvont, een werk van A. Reining, dateert uit 1557. De schi1derijen van de zijaltaren zijn werken van F. Steinle (vanaf 1859) die ook de wandschilderingen vervaardigde.Katholieke kerk St. Clemens
, Clemensstrasse
 
Ontworpen door J.K. Schlaun in opdracht van keurvorst Clemens August en gebouwd van 1745-1753 als hospitaalkerk voor een Münsterse vestiging van de broeders der barmhartigheid. De kerk wordt beheerst door een ronde middenruimte, overdekt door een koepel en omgeven door nissen voor altaren, biechtstoelen en de ingang. Het opmerkelijkste van de rijke inrichting is de schildering in de koepel ter ere van de heilige Clemens, de patroonheilige van de kerk. Deze is in 1750 door J.A. Schöpf geschi1derd en na verwoesting tijdens de Tweede Wereldoorlog gekopieerd.

Katholieke parochiekerk Liebfrauen­Uberwasser, Uberwasser Kirchplatz
 
De bewaard gebleven hallenkerk dateert uit 1340-1346 (de toren is pas in de 15de eeuw voltooid). De serie beelden Madonna en apostelen (1363-1374), door de wederdopers ontvreemd en eeuwen 1ater (1898) bij opgravingen weer voor de dag gekomen, bevindt zich thans in het Landesmuseum. Het barokke altaarschilderij is een werk van M. Kappers (1763). De albasten doopvont is vervaardigd door W. Gröninger (1720). Van Tom Ring zijn de twee grote votiefplaten voor de familie Ludger en Hermann Tom Ring (resp. 1548 en 1592).

Raadhuis, Prinzipalmarkt
 
Het 14de­eeuwse bouwwerk met de monumentale trapgevel aan de markt is een van de belangrijkste profane gotische gebouwen in Duitsland. Op de begane grond bevindt zich de Friedenssaal, waar de vredesverdragen getekend werden die een eind maakten aan de Tachtigjarige en de Dertigjarige Oorlog. De zaal dateert uit 1577 en is onveranderd gebleven. Aan de wanden hangen de portretten van de afgezanten die de verdragen ondertekenden. De machtige kroonluchter dateert uit 1577, de Madonna uit 1520.

Prinzipalmarkt
 
Beha1ve het raadhuis staat aan de Prinzipa1markt het stadswijnhuis (in 1615 door J. von Bocholt als huis met trapgevel naast het raadhuis gebouwd. Het marktplein zelf is omstreeks 1150 aangelegd en is sindsdien het centrum van het stedelijk leven gebleven.

Münster, Voormalig vorstbisschoppelijk residentieslot, SchlossplatzVoormalig vorstbisschoppelijk residentieslot, Schlossplatz
 
In 1767 werd in opdracht van vorstbisschop Maximilian Friedrich von Königsegg-Rothenfels begonnen met de bouw van het slot. Bijna precies twintig jaar later was het voltooid. Na de verwoesting in 1945 (het brandde volledig uit) is het exterieur in oorspronkelijke vorm herbouwd, het interieur is aangepast aan gebruik door de universiteit. Het belangrijke Noord-Duitse barokcomplex is ontworpen door J.K. Schlaun.

Musea
 .
Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Domplatz 10
met aan de gevel een werk van Josef Albers uit 1971. Een rijke collectie kunst en geschiedenis van de middeleeuwen tot heden, met onder andere documentatie over de wederdopers, werk van de schildersfamilie Tom Ring, 17de-eeuwse Nederlandse kunst en een uitgebreide verzameling modernen (impressionisten, expressionisten, August Macke, hedendaagse stromingen).
Westfälisches Landesmuseum für Archäologie, Rothenburg 30,
met aan de gevel een computergestuurde lichtscu1ptuur, Silberne Frequenz, uit 1970-1972, van de Duits-Amerikaanse kunstenaar Otto Piene. Prehistorie en vroege geschiedenis van Westfalen van de vroege steentijd tot de middeleeuwen. Openluchtmuseum Mühlenhof, tegenover Sentruper Strasse.
Domschatzkammer, Domplatz 32,
 
zie onder Dom.
Stadtmuseum, Windthorststrasse 26.
Opgericht in 1982, met een chronologisch overzicht van de geschiedenis van Münster.

Kunst en cultuur
 
Europawijd uniek zijn bijvoorbeeld het Grafisch Museum Pablo Picasso en het Museum voor Lakkunst. Om de tien jaar, de eerstvolgende keer in 2007, tonen sculptuurprojecten die internationaal de aandacht trekken de actuele stand der kunst in het stadsgebied. Tot de ruim 30 musea in Münster behoren ook een lepramuseum, een bijbelmuseum en een carnavalsmuseum.

Parken en plantsoenen
 
Behalve de ruim 200 jaar oude Botanische Tuin is vooral de Promenade uniek in heel Europa. Deze is in de 18e eeuw op de tevoren geslechte stadsmuur ontstaan en vormt een volledige, door bomen omzoomde groene ring rondom de oude stadskern. De Promenade is uitsluitend toegankelijk voor fietsers en voetgangers en vormt tevens een verbinding tussen diverse toeristisch interessante gebouwen uit verschillende tijdperken.

Shopping
 
Münster is de stad van de individuele detailhandel. Alleen hier zijn in de oude stadskern in historische koopmanshuizen ten dele unieke producten te vinden - vooral op de Prinzipalmarkt en de Salzstrasse, maar ook op de Rothenburg en in het carré Kiepenkerlviertel. De Ludgeristrasse maakt het uitgebreide aanbod compleet. Ideaal voor wandelaars, fietsers en joggers is ook het pad rondom de Aasee.

Eten en drinken
 
Typisch Westfaalse keuken wordt geserveerd in de kleine en grote Kiepenkerl, Kiepenkerlviertel, evenals in het Altes Gasthaus Leve, Alter Steinweg. De stadswijk Kuhviertel lokt studenten, de jonge scène en liefhebbers van de rustieke Westfaalse keuken aan, de 'Kreativkai' aan de haven biedt een gevarieerd aanbod, van trendy club en jazzkelder tot goed verzorgde mediterrane keuken in stijlvolle ambiance.

Excursietips
 
Of u nu de traditionele 'Pättkesfahrten' neemt, een fietstocht langs de bezienswaardigheden in de oude stadskern of een tocht in het spoor van de kunst in het stadsgebied: op de fiets kunt u op voortreffelijke wijze kennismaken met de ongekende charme en de talloze mogelijkheden en bezienswaardigheden van Münster. Münster vormt bovendien het centrum van het parkachtige landschap van het Münsterland met het internationaal bekende fietspadennet 'Radelpark' en beroemde kastelen in het noorden van Noordrijn-Westfalen, bijvoorbeeld het 'Westfaalse Versailles', slot Nordkirchen, en de burcht Vischering.

Aanrijroute:  
Münster Hauptbahnhof(CS): IC-/EC-aansluitingen  -  Autosnelwegen: A1, A43  -  Luchthavens: Münster-Osnabrück, Düsseldorf
 Münster Marketing
 
Heinrich-Brüning-Strasse 9, 48143 Münster - Tel.-hotline: +49 (0) 251 / 4 92-27 26  -  Fax: +49 (0) 251 / 4 92-77 47 - E-mail : tourismus@stadt-muenster.de  -  Internet : www.tourismus.muenster.de

** Uw accommodatie in Münster kunt u goed boeken via: Hotels/Appartementen/Munster. U kunt de hotels die in de buurt gelegen zijn  van bijvoorbeeld: Oriëntatiepunt, Bezienswaardigheid, Museum, Treinstation, Wijk e.a. vinden door er op te klikken! Laagste prijsgarantie!
 Hotel Conti-Am-Hauptbahnhof  is wel erg intrek!
 Mövenpick Hotel Münster  ligt naast de Aasee en op slechts 2 km van het stadscentrum van Münster. Het biedt kamers met airconditioning, 2 internationale restaurants en een spa.
 
Mauritzhof Hotel Münster is rustig gelegen aan de promenade rond het stadscentrum van Münster.
 
** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes” of kies direct:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets   

Booking.com