LEIPZIG, muziek, jaarbeurzen. Toppers: Het Oude Raadhuis - Het Gewandhaus - De Nikolaikirche en de Thomaskirche - Auerbachs Keller - Kroegenwijk zonder sluitingsuur.
Naar deelstaat Saksen.
Naar kaart met de deelstaten. Naar stedenlijst Duitsland.  Naar uw accommodatie!

    

De traditionele jaarbeursstad is tegelijkertijd een van de grote muziekmetropolen van Europa en nauw verbonden met namen als Bach, Mendelssohn of Wagner. Wereldberoemd zijn het Gewandhausorkest, het Thomanerkoor en het Leipziger Ballet. De architectuur in de binnenstad is gekenmerkt door liefdevol gerestaureerde historische passages. Hier kunt u op een betrekkelijk klein oppervlak winkelgenot en cultuur op perfecte wijze combineren met een bezoek aan de kroegenwijk zonder sluitingsuur. In 2006 was Leipzig bovendien een van de wedstrijdsteden van het FIFA wereldkampioenschap voetbal.

25 jaar val van de Muur
 
In 2014 stond Duitsland in het teken van een belangrijk jubileum: op 9 november werd de val van de Muur voor de 25e keer herdacht. Hét hoogtepunt was een grote installatie van duizenden verlichte ballonnen in de hoofdstad die herinneren aan de vreedzame revolutie en de betekenis van de val van de Muur voor Berlijn en de hele wereld. De 'Friedliche Revolution' begon in Leipzig, en wordt daar jaarlijks herdacht tijdens het indrukwekkende Lichtfest. Klik hier voor meer info.

Leipzig, Johann Sebastian Bach monument voor de ThomaskircheBezienswaardigheden 
  
Toppers: Het Oude Raadhuis - Het Gewandhaus - De Nikolaikirche en de Thomaskirche - Auerbachs Keller - Kroegenwijk zonder sluitingsuur

Het Oude Raadhuis,
 
een van de symbolen van de stad, biedt onderdak aan het stadshistorisch museum. Hier heeft Bach zijn aanstellingsakte ondertekend. Zijn graf bevindt zich in de nabijgelegen Thomaskirche, waar ook het Thomanerkoor thuis is. De Nikolaikirche werd in 1989 wereldbekend als uitgangspunt van de 'vreedzame revolutie' die de weg vrijmaakte voor de hereniging van West- en Oost-Duitsland. Europese geschiedenis valt ook na te beleven bij het indrukwekkende Volkerenslagmonument.

Nikolaikirche, Nikolaistr.
 
Van de, in de late 12de eeuw begonnen, romaanse kerk rest tegenwoordig alleen nog het westwerk dat als basis dient voor de huidige torenfaçade. Het gotische koor dateert uit de 14de eeuw. Met de bouw van het laatgotische, driebeukige schip dat wordt bekroond door een zeer regelmatig netgewelf, werd in 1513 o.l.v. Benedikt Eisenberg begonnen. Opmerkelijk zijn de aan de noord- en zuidbeuk aangebouwde polygonale kapellen. Het classicistische interieur (1784-1797) is van Friedrich Carl Dauthe en Adam Friedrich Oeser. De laatgotische pijlers en gewelven werden voorzien van opvallende stucdecoraties (bladkapitelen, kransen van waaierpalmen, enz.). Interessant zijn verder de altaartafel, de kansel en de doopvont van stucmarmer en verguld brons. Van de middeleeuwse inrichting resten nog een Man van Smarten uit de vroege 15de eeuw en een schilderij met de Madonna.

Thomaskirche, Thomaskirchhof
 
Oorspronkelijk de kloosterkerk van de augustijner koorheren, gaf C. Roder de kerk haar huidige uiterlijk in 1482-1496: een laatgotische driebeukig hallenschip. C. Pflüger schiep het netgewelf met een variatie van patronen. De Thomaskirche is een der oudste Saksische hallenkerken. De toren is het herkenningsteken van de stad Leipzig. De renaissancegalerijen in het middenschip werden door Hieronymus Lotter in 1570 ingebouwd. De doopvont is uit 1614, het crucifix uit 1720. Een bronzen plaat uit 1950 in het koor bedekt het graf van J.S. Bach (1685-1750), dat werd overgebracht van het Johannesfriedhof. Bach was vanaf 1723 cantor van deze kerk.

Oude raadhuis en Markt
 
Het raadhuis dat de Markt, het oude centrum van het stedelijk leven, beheerst, werd in het jaar 1556 binnen negen maanden (tussen twee jaarmarkten in) in renaissancestijl gebouwd. De plannen zijn van Hieronymus Lotter, die niet alleen bouwmeester, maar tevens burgemeester van Leipzig was. De toren heeft een balkon waar de raadsheren hun aankondigingen konden doen. Erboven is een bordes aangebracht voor de blazers van de stadsmuzikanten.

Leipzig, Oude BeursOude Beurs, Naschmarkt
    
De eerste architectuur in vroege barokstijl in Leipzig werd in 1678 naar de plannen van J. Starcke uit Dresden gebouwd. Het schitterende, voor een beursgebouw atypische bouwwerk is geïnspireerd op tuinpaviljoens naar Italiaans en Nederlands voorbeeld, en diende als verzamelplaats voor de kooplui. In 1943 brandde het gebouw volledig uit, de kostbare inrichting (stuc- en beschilderde plafonds) ging verloren. Vanaf 1955 werd begonnen met de wederopbouw van de beurs. De feestzaal wordt thans als literatuur- en muziekcentrum gebruikt. Bijzondere aandacht verdient het rondboogportaal met een dubbel segmenttimpaan.

Auerbachs Keiler, Grimmaische Str. 2
 
Op deze plaats stichtte de hoogleraar geneeskunde Heinrich Stromer, afkomstig uit Auerbach, in 1530 een passage voor de beurshandel, die in 1625 tot de beroemde koophal met wijnkelder werd verbouwd. De locatie werd bekend door de kelderscène in Goethes 'Faust'. Aan de dichter herinnert de Goethe-Zimmer, aan zijn dramatische gedicht een figurengroep met Faust, Mephisto en de dronkaards.

Botanische Tuin, Linnéstr. 1
 
Tot de tien kassen van de botanische tuin (gesticht 1542) behoort een 14 m hoge palmenkas. Ca. 9000 plantensoorten zijn hier te zien.

Huis 'Grosser Blumenberg', Richard­Wagner-Platz 1
 
Het statige woonhuis met het 'Café am Brühl' is een van de laatste voorbeelden van het classicistische tijdperk in het centrum van Leipzig. Het kreeg zijn vorm in 1826-1832 door samenvoeging en verbouwing van oudere gebouwen.

Grossmarkthalle
 
De hal, een ontwerp van Hans Ritter, werd in de jaren 1927-1930 gebouwd. Het dak wordt gevormd door twee koepels uit gewapend beton, met een spanwijdte van 75 m.Hauptbahnhof
 
Het station werd in 1902­1915 voor twee spoorwegmaatschappijen gebouwd en is met zijn 26 parallel sporen een van de grootste stations voor personenvervoer van Europa. De architecten Willi­am Lossow en Max Kühne ontwierpen ook het Interhotel 'Astoria' (1913-1915).

Universiteit, Augustusplatz
 
Het 143 m hoge universiteitsgebouw met 34 verdiepingen wordt in de volksmond de 'verstandskies' genoemd. Ten noorden ervan bevindt zich het auditorium met de bibliotheek. In dit complex is de Schinkelpoort (1836, Karl Friedrich Schinkel en Ernst Rietschel, van oorsprong het portaal van het Augusteum) opgenomen. Tot de beroemde personen die aan de universiteit studeerden, behoren de filosofen Leibniz, Fichte en Nietzsche, en de schrijvers Fleming, Gellert, Lessing, Klopstock, Goethe en Körner.

Mädlerpassage, Naschmarkt/Grimmaische Str.
 
Het vijf verdiepingen tellende beursgebouw Mädlerpassage kwam in 1912­1914 tot stand. Het is door een passage van drie verdiepingen verbonden met de Neumarkt. De passage wordt beschouwd als de belangrijkste aanleg in haar soort in Duitsland en geeft een karakteristieke indruk van de vroegere sfeer van Leipzig als beurs stad. Samen met de aangrenzende Königshaus­en Messehofpassage, vormen zij een voor Leipzig kenmerkend passagesysteem..

Opernhaus, Augustusplatz
 
De opera, die in 1959 door een architectencollectief o.l.v. K. Nierade als vervanging voor het verwoeste Neues Theater werd gebouwd, was de eerste theaternieuwbouw in de DDR. De vormgeving kwam tot stand onder invloed van de analoog aan de Sovjetarchitectuur door Walter Ulbricht vertegenwoordigde stroming die 'Volksverbundenheit' propageerde: 'nationale tradities' en aansluiting bij het verleden. Het operahuis is dan ook ondanks de moderniteit in detail duidelijk gebaseerd op het klassieke concept van de grote 19de-eeuwse theaterbouwkunst met zuilen, porticus, langhuis en toneeltoren.

Romanushaus, Katharinenstr. 23
 
Het paleisachtige gebouw (1701-1704) is een ontwerp van de meesterstadsmetselaar Johann Gregor Fuchs uit Dresden. Het Romanushaus, genoemd naar burgemeester Franz Conrad Romanus, stond aan het begin van de bloeitijd van de barokke bouwperiode in Leipzig, waarin circa een derde van alle architectuur werd gebouwd of herbouwd.

Völkerschlachtmonument, ZO van het beursterrein
 
Het 91 m hoge monument uit granietporfier werd in 1898-1913 naar een ontwerp van Bruno Schmitz uitgevoerd. De sculpturen, de reliëfs en de kolossale beelden zijn van de hand van Christian Behrens en Franz Metzner. Het interieur wordt gevormd door één grote ruimte met een hoogte van 68 m, die een crypte, een roemhal en een koepel bevat.

Warenhuis, 'Konsument', Bruhl 1
 
Een gedenkplaat op het in 1966-1968 gebouwde warenhuis met een opvallende façade van licht metaal gedenkt het feit dat in het in 1886 afgebroken Haus zum Roten und Weissen Löwen, op deze plaats op 22 mei 1813 Richard Wagner werd geboren.

Zoologiseher Garten, Dr.-Kurt-Fischer­Str.
 
De vermaarde dierentuin werd aangelegd in 1878. De Siberische tijger werd hier voor uitsterven behoed. Het roofdierenhuis is een Jugendstilgebouw en het olifantenhuis is gebouwd in art decostijl.

Ägyptisehes Museum, Schillerstr. 6
 
Drie millennia Oudegyptische kunst en cultuur worden hier gedocumenteerd. Te zien is o.a. de bijna volledige grafinrichting van een dodenpriester uit het vroege Middenrijk.
Deutsehes Bueh- und Sehriftmuseum, Dimitroff-Platz 1
De Deutsche Bücherei werd in 1914-1916 naar een ontwerp van Oskar Pusch gebouwd. Het massieve gebouw heeft een concave, 120 m lange façade die wordt geaccentueerd door twee torenachtige erkers. Hier worden sinds 1 januari 1913 alle Duitstalige publicaties uit binnen- en buitenland verzameld, tot nu toe meer dan zeven miljoen. Uniek is de collectie Exilliteratuur uit de periode 1933-1945.
Grassimuseum, Johannisplatz
 
Het complex werd in 1925-1929 gebouwd en omvat de volgende musea: Museum des Kunsthandwerks, met o.a. Chinees en Europees porselein, glas, goudsmeedkunst, meubels, textiel en historische kostuums; Museum für Völkerkunde, met een omvangrijke etnologische verzameling; Musikinstrumenten-Museum, waar instrumenten vanaf de Middeleeuwen tot heden te zien zijn.
Museum der bildenden Künste, Dimitroff-Platz 1
Een van de grootste kunstcollecties is in het voormalige Reiehsgericht ondergebracht. Het museum is onderverdeeld in verschillende afdelingen: Oudnederlandse schilderkunst (o.m. Jan van Eyck en Rogier van der Weyden), Oudduitse schilderkunst (o.m. Martin Schongauer, Lucas Cranach de Oudere, Hans Baldung Grien en Adam Elsheimer), Nederlandse schilderkunst uit de 17de eeuw (o.a. Rembrandt, Frans Hals, Jan van Goyen, Gerard Terborch en Adriaen van Ostade), Italiaanse schilderkunst uit de l5de-18de eeuw (o.a. Tintoretto, Guardi en Canaletto)
Naturwissensehaftliehes Museum, Lortzingstr. 3
Dit veelzijdige museum omvat collecties over astronomie en ruimtevaart, pre- en protohistorie, geologie, paleontologie, mineralogie, botanie en zoölogie.

Omgeving
 
Dölitz, Z
In Helenenstr. 24 staat het poorthuis ( 1636) van het vroegere kasteel met zandsteenreliëfs van Jakob Böhme.

Markkleeberg , Z
 
In de tuinstad Markkleeberg vond de jaarlijkse landbouwtentoonstelling van de voormalige DDR, 'Agra' plaats. De Martin-Luther-Kirche (in de wijk Gautzsch) is een barokbouw uit 1717 -1718 van vermoedelijk David Schatz. Het barokke Gutshaus (nu ziekenhuis) in de wijk Gautzsch was oorspronkelijk een waterburcht en werd waarschijnlijk tegen het einde van de 17de eeuw gebouwd.

Pegau, 26 km ZW
 
Pronkstukken van de inrichting van de laatgotische Laurentiuskerk (15de eeuw) zijn een laatromaanse figuratieve epitaaf (ca. 1230-1240) voor markgraaf Wiprecht v. Groitzsch en een piëta (rond 1500) van H. Witten. Het in renaissancestijl uitgevoerde raadhuis (16de­17de eeuw) bezit een prachtige portaaltoren aan de marktzijde. Het gebouw verrees in 1559 naar de plannen van H. Lotter.

Rötha, 17 km Z
 
De parochiekerk St. Georg is van oorsprong romaans. Bewaard gebleven zijn de pijlers en de buitenmuren van de romaanse basilica. Tot de inrichting behoren een Silbermannorgel uit 1721 en een altaar (1620) van Johann de Perre uit Leipzig. De laatgotische eenbeukige Mariakirche werd gebouwd in de 16de eeuw en wordt gesierd door drie opvallend getraceerde portalen. Het orgel werd gebouwd door Gottfried Silbermann (1722).

Stölteritz, ZO
 
De in 1702 gebouwde dorpskerk werd in 1928 volledig verbouwd. Tot de inrichting behoort een kanselaltaar, met een laatgotische triptiek die rond 14100 door de Neurenbergse schilder Michael Wolgemut is vervaardigd.

Zwenkau, 20 km Z  Zwenkau
 
Na een stads brand in 1712 werd bij de bouw van de barokke kerk St. Laurentius in 1712-1727 gebruik gemaakt van de buitenmuren en westtoren van een laatgotische voorganger. In de kerk bevinden zich een altaar met een kruisigingsgroep (1726) en een doopvont (1731). De villa op Friedrich-Ebert-Str. 26 werd in 1930-1931 door Adolf Rading in Bauhausstijl ontworpen. De vormgeving van de muren is van Oskar Schlemmer.

Kunst en cultuur
 
De 27 jaar die Bach in Leipzig heeft doorgebracht vormen het thema van het museum in het Bach-Archief dat ook organisator is van de Bachfeesten.
Het museum in het Mendelssohn-Haus, het enige behouden gebleven woonhuis van Felix Mendelssohn Bartholdy, is gewijd aan de nagedachtenis van de voormalige Gewandhaus-kapelmeester.
Het Schumann-Haus herbergt een tentoonstelling over het leven en werk van het kunstnaarsechtpaar Robert en Clara Schumann.

Congresstad
 
De grote Saksische stad combineert business met cultuur en verpakt congressen in historische charme. Een congres bijwonen in het concertgebouw-Gewandhaus, vergaderen in het historische cultuurcentrum Moritzbastion, ontvangsten en evenementen bezoeken in het variététheater Krystallpalast. de Porsche-fabriek of het Oldtimer-Museum: Leipzig heeft een ruime keus aan hoogst interessante locaties voor businessbijeenkomsten van elke aard en grootte.

Parken en plantsoenen
 
Leipzigs 'Auenwald' (ooibos) is een parkachtig broeklandschap dat uniek is in Europa en dat van het noorden naar het zuiden door de stad loopt - ideaal voor wandelingen, fiets tochten of buitenritten te paard. Populaire excursiebestemmingen zijn het Clara-Zetkin Park en de renbaan 'Scheibenholz', het Rosental met de 'dierenetalage', de Botanische Tuin met een vlinderhuis, de dierentuin met onder andere 'Pongoland', 's werelds grootste mensapenverblijf, en het attractiepark Belantis voor de poorten van de stad.

Aanrijroute 
Leipzig Hauptbahnhof (CS): ICE-/IC-/EC-, InterRegio-aansluitingen, CityNightLine en DB-nachttrein
Autosnelwegen: A9, A14  - Luchthaven: Halle/Leipzig, 25 km
Leipzig Tourist Service e.V.

Richard-Wagner-Str.
1, 04109 Leipzig  -  Tel.: +49 (0) 3 41 / 7104 260 -265   -  Fax +49 (0) 3 41 / 7104 276  -  E-mail: Info@LTS-Leipzig.de   - www.lts-Leipzig.de

** Uw accommodatie in Leipzig kunt u goed boeken via: Hotels/Appartementen/Leipzig

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes” of kies direct:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets