HILDESHEIM. Het stadsbeeld wordt bepaald door de romaanse kerken met als hoogtepunten de St. Michael. een der fraaiste voorbeelden van romaanse bouwkunst in Nedersaksen. en de Dom.
Naar deelstaat Nedersaksen.
Naar kaart met de deelstaten. Naar stedenlijst Duitsland. Naar uw accommodatie!

    

Beide zijn door de Unesco verheven tot wereldcultuurgoed en hebben duidelijke banden met de H. Bernward, omstreeks 960-1022. Deze gaf de eerste impulsen tot de ontwikkeling van de nieuwe mathematisch strenge bouwstijl en was tevens de oprichter van een atelier voor beeldhouwen schilderkunst, bronsgieten en goudsmeedkunst, waarin uiterst belangrijke kunstwerken tot stand gekomen zijn. Beroemd is ook de Duizendjarige rozenstruik tegen de apsis van de dom. Deze zou. volgens de overlevering, dateren uit de tijd van Lodewijk de Vrome (zoon van Karel de Grote). die bij 'Hildwins Heim' tijdens de jacht het wonderbare leken kreeg. hier een nieuwe bisschopsstad te stichten.
Het in de Tweede Wereldoorlog verwoeste marktplein is gereconstrueerd en heeft zijn historische aanzien herkregen.
 
Hildesheim, MagdalenengartenDom St. Mariae
, Domhof 

De katholieke kerk werd. met de barok inrichting. tijdens de Tweede Wereldoorlog volledig verwoest. doch is aan de hand
van de oude ontwerpen weer zo opgebouwd dat de huidige toestand met de 15de-eeuwse is te vergelijken. Voor de herbouw van het interieur volstond men met de sobere romaanse vormen. Behalve de kapellen in de noordelijke zijschepen, l4de eeuw, en het paradijs aan de noordelijke dwarsbeuk. is de bouwstijl romaans. Het kwadraat van de viering herhaalt zich in koor, dwarsbeuk en schip. in totaal zesmaal. Karakteristiek is het gebruik van de Nedersaksische 'Stützenwechsel' het alternerend stelsel van afwisselende steunpunten pijler-zuil-zuil-pijler.

Het kostbaarste van de inrichting
 

van de dom zijn de belangrijkste werken uit de Hildesheimse bronsgieterij van de 1I de tot de 13dc eeuw. De
bronzen deuren van het west portaal. onder bisschop Bernward eigenlijk voor de St. Michael vervaardigd. hebben voorstellingen uit het Oude en Nieuwe Testament in 16 reliëfs. Deze meesterwerken van bronsgietkunst, iedere deur 4.70 x 1,15 m, ontstonden in 1015. Bisschop Bernward had ook de hand in het ontstaan van de 3.100 m hoge Christuszuil met een spiraalvormig oplopende reliëfband met scènes uit hel leven van Christus.

Herziloluchter in de dom in HildesheimEen
opvolger van Bernward schonk omstreeks 1061 de naar hem genoemde Herziloluchter, zie afb.,  

een enorme radluchter met een doorsnede van 6 m. In zilver goud en gedreven koper symboliseert deze met torentjes en poorten het Hemelse Jeruzalem. De bronzen doopvont, gedragen door vier knielende mannen met waterkruiken (de paradijsrivieren). heeft Bijbelse en symbolische voorstellingen van de doop.

Van de d
omschat 

die tot de kostbaarste van Duitsland behoort. zijn vooral belangrijk: Bernwards zilveren kruis, 1007,  het Oswaldreliquiarium, omstreeks 1160, schijfkruisen, evangelaria en benodigdheden voor de eredienst. voor het grootste deel afkomstig uit de werkplaats van Bernward.

Interieur van de St. Michael
St. Michael, Michaelisplatz 
 
Interieur
De huidige evangelische hoofdkerk van de stad
, door bisschop Bernward gesticht op een heuvel aan de noordkant van de toenmalige nederzetting, is na de verwoesting tijdens de Tweede Wereldoorlog weer in de oorspronkelijke vorm gereconstrueerd. Met zes torens en twee absiden aan de oost- en de westkant beantwoordt zij geheel aan het begrip ·Godsburcht, zoals die aan de oostgrenzen van hel Ottoonse keizerrijk. als symbool tegen de opdringende heidenen. gebouwd werden.
Bouwgeschiedenis 

Bisschop Bernward heeft in 1007 de eerste s
teen gelegd. De crypte was in 1015. het gehele bouwwerk 11 jaar na Bernwards dood, 1033, voltooid. Latere veranderingen bestonden o.a. uit het vervangen van de teerlingkapitelen (waarvan nog twee oude over zijn), het toevoegen van de koorafsluiting (waarvan nog maar een gedeelte is bewaard) en het aanbrengen van het geheel beschilderde houten plafond.

Bouwstijl en bouwbeschrijving 

In de romaanse stijl van de kerk zijn twee periodes te herkennen en wel het duidelijkst aan de verschillende kapitelen (teerling-, afgewisseld met bladkapitelen). Boven de crypte me
t de beroemde sarcofaag van de heilig verklaarde Bernward, in 1193 vergroot, ontstond het verlengde hoogkoor. Het grondplan van de kerk is gebaseerd op het kwadraat van de viering dat in totaal vijftienmaal terugkeert: steeds driemaal in middenschip, zijschepen en transeptarmen. Van volmaakte schoonheid is de opbouw in drie verdiepingen van de noordelijke galerij. In het zuidelijke zijschip werden in de 15de eeuw de gotische maaswerkvensters aangebracht.
Tot de kostbaarste inrichtingsstukken behoort de zgn. Engelschorschranke.
een koorafsluiting gedecoreerd me
t engelenfiguren, eind 12de eeuw. Volstrekt uniek is het beschilderde plafond waar in acht velden de heilsgeschiedenis vanaf de zondeval via 'de stam Jesse' tot Maria geïllustreerd wordt, een zeldzaam voorbeeld van laatromaanse monumentale schilderkunst, begin 13de eeuw.

Romaans schijfvormig kruis, Hildesheim
Romaans schijfvormig kruis, ca 1120, Hildesheim, St Godehard 

S
t. Godehard, Godehardsplatz

Als herdenkingskerk voor Godehard, de eveneens heilig verklaarde opvolger van Bernward, werd deze katholieke basilica van 1133
-1172 gebouwd. Zij bleef tijdens de oorlog voor het grootste deel gespaard en is een bijzonder zuiver voorbeeld van romaanse architectuur. Het exterieur wordt beheerst door de achthoekige spits toelopende vieringtoren.
Het
stuctimpaan, omstreeks 1205, met de zegenende Christus tussen twee heiligen,
van het noord portaal is tekenend voor het contact met Noord-Italië. De hoge ranke ruimte is vlakgedekt, het oostkoor is naar Frans voorbeeld (Godehard werd in Reims heilig verklaard) omgeven door een kooromgang met altaarnissen. De kapitelen zijn bijzonder rijk versierd met figuren
, scènes en ornamenten. In het westelijke deel zijn tussen de torens twee kapellen boven elkaar ingebouwd. Het koorgestoelte, omstreeks 1466, is een fraai laatgotisch werkstuk.

Boekverluchting - Albani-psalteriumEen beroemd voorbeeld van Europese boekverluchting
 

in de 12de eeuw is het albani-psalterium in de bezienswaardige schatkamer.
 

St. Mauritius
, Moritzberg 

In de westelijke voorstad liet bisschop Hezilo
, een van de opvolgers van Bernward, van 1058-1068 de Mauritiuskerk bouwen. Boven het koor van deze katholieke basilica verheft de toren zich, in strijd met de gewoonte, aan de oostzijde. Daaronder bevindt zich de crypte. Het interieur van het romaanse bouwwerk, waartoe ook een zeer mooie kruisgang, 12de eeuw, met kleine veranderingen uit latere tijd, behoort. werd in de l8de eeuw voorzien van een barokdecoratie. Onder de westgalerij staat de sarcofaag van de stichter van de kerk.Katholieke Heiligkreuzkirche
, Kreuzstrasse 

Op de plaats van deze kerk stond oorspronkelijk een stadspoort met doorgangen naar het oosten en westen. Het gebouw werd ten tijde van de bisschoppen Bernward
, Godehard en Hezilo, 11de eeuw, verbouwd en vergroot en kreeg door toevoeging van de romaanse galerijen. dwarsschip en koor zijn huidige vorm. Tegenover het romaanse oostelijk gedeelte van de kerk staat de barokke orgel wand aan de westzijde. In 1712 werd het romaanse gebouw naar het voorbeeld van de hoofdkerk van de jezuïetenorde II Gesu in Rome, voorzien van een barok façade.

Evangelische St. Andreaskriche
, Andreasplatz 

Met haar hoge toren brandde de kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog geheel uit. doch nu is zij weer indrukwekkend herbouwd. Het hoge oostkoor
, 14de eeuw, met kooromgang, kapellenkrans en een hoogte van 27 m. herinnert aan Franse kathedralen. Van de toren is het romaanse onderste deel dat tijdens de laatgotiek werd verhoogd, behouden. De totale hoogte bereikte de toren pas in de 19de eeuw, 115 m.

St. Magdalena
, Mühlenstrasse 

De eveneens na de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog weer opgebouwde gotische kerk bezit in haar kerkscha
t het beroemde Bernwardskruis, dat de bisschop eigenhandig gemaakt zou hebben. De twee Bernwardsluchters, gegoten in zilver omstreeks 1000, zijn afkomstig uit het graf van de heilige.

Marktplatz
 

Slechts weinig huizen, zoals het Ra
thaus en het Tempelhaus. zijn aan de verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog ontkomen. Hel marktplein heeft onlangs zijn oorspronkelijke historische uiterlijk teruggekregen. Zo heeft men het raadhuis bij de restauratie de vroegere proporties en het gotische exterieur teruggegeven. Het zgn. Tempelhaus heeft zijn naam te danken aan een nabijgelegen synagoge. Het in 1457 opgetrokken gebouw bleef als door een wonder gespaard. Het hoge middendeel wordt geflankeerd door twee sierlijke torentjes ter hoogte van de vierde verdieping. De renaissance-erker is een uit 1591 daterende toevoeging.  

Het Knochenhauer-Amtshaus in HildesheimHe
t Knochenhauer-Amtshaus, zie afb., het prachtige laatgotische gildehuis van de beenhouwers, 1529, werd met een gevelhoogte van 26 m en 8 verdiepingen, in zijn oorspronkelijke staat herbouwd.  
 
Hierin is het Roemerm
useum, gewijd aan de stadsgeschiedenis, ondergebracht. Daarnaast ligt het gereconstrueerde Bäcker-Amtshaus uit de 18de eeuw. Door acties van de stadsbewoners werden de fraai gesneden eikenhouten gevel van het Wedekindhaus, 1598, de gevel van het Luntzelhaus, 1750, en die van het Rolandstift, 14de eeuw, gereconstrueerd.

Fietsen in de regio 
Idyllische uiterwaarden en rivieren in de overgang van de Noordduitse laagvlakte, heuvels bedekt met bossen, in het voorland van de Harz en de charme van historische oude steden: Via de "Fietsroute van de kunst" de Leine-Heide-Fietsroute of in het kader van een tour bij boekingen van ons weekend aanbieding voor fietsers, valt er veel te ontdekken.

Tourist-information Hildesheim 

Rathausstr. 20  -  31134 Hildesheim  -  Tel. 0 51 21 / 17 98 - 0  -  Fax 0 51 21 / 17 98 - 88  -  tourist-info@hildesheim-marketing.de  -  www.hildesheim.de  - www.radweg-zur-kunst.de

** Uw accommodatie in Hildesheim kan goed via:
Hotels/Appartementen/Hildesheim  Best beoordeelde hotels in Hildesheim zijn op basis van de beoordelingen van gasten de populairste hotels in 6 thema's gerangschikt.
Van
Hotel Van der Valk Hildesheim lezen we: “fantastisch hotel, heerlijk eten, vriendelijk personeel.”
En van Novotel Hildesheim: dit viersterrenhotel, gelegen in het hart van Hildesheim dicht bij het historische marktplein, biedt smaakvol ingerichte kamers en een overheerlijke internationale keuken in het kader van een elegant,...

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes” of kies direct:
 Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets