FRANKFURT am MAIN, metropool in het hart van Europa, als wereldstad dragen bij de financiële sector, het culturele leven en de verkeersgunstige ligging.
Naar deelstaat
Hessen. Naar kaart met de deelstaten. Naar stedenlijst Duitsland. Naar uw accommodatie!

 
Booking.com

Frankfurt aan de Main is gekenmerkt door spannende tegenstellingen zoals traditie en moderne tijd, handel en cultuur, business en beschouwelijkheid. Tot het karakter van Frankfurt als wereldstad dragen de financiële sector, het culturele leven en de verkeersgunstige ligging evenzeer bij als internationale jaarbeurzen zoals de IAA-Internationale Automobieltentoonstelling en de Internationale Boekenbeurs.

Bezienswaardigheden 
Toppers:
de fascinerende bankenwijk - De Römerberg - De Paulskirche - De Museumoever - De stadswijk Sachsenhausen - De internationale luchthaven
Het Goethe-Haus, het ouderlijk huis van Johann Wolfgang von Goethe waar deze werd geboren en zijn eerste werken schreef, is een spiegelbeeld van het leven van de hogere burgerij medio 18e eeuw.
De Paulskirche is het historisch belangrijkste gebouw van de stad en was in 1848 de vergaderplaats van het eerste vrij gekozen parlement van Duitsland.
Frankfurt, Römerberg met drie gevels van RaadhuisOp de Römerberg werden reeds in de 9e eeuw jaarmarkten gehouden. Tegenwoordig vormt het vijfhoekige, met kinderhoofdjes geplaveide plein met het historische stadhuis - de 'Römer' - het hart van de oude stadskern. Op de Museumoever vlak aan de Main liggen vooraanstaande musea en galeries aaneengeregen als parels aan een snoer.
De Keizerdom was sinds 1356 de locatie waar de koningen van het Heilige Roomse Rijk werden gekozen, van 1562-1792 vonden hier de kroningen van de keizers plaats.  

Dom/parochiekerk St. Bartholomäus, Domplatz, zie
plattegrond 
Op de plaats waar vanaf 1356 de keizer gekozen en sinds 1562 ook gekroond werd, stond in de Karolingische tijd een Salvatorkerk, waarvan overblijfselen zijn ontdekt. De huidige bouw, die wegens haar vroegere functie als Kaiserdom wordt betiteld, stamt eigenlijk uit de 11de, 14de en 15de eeuw. Bouwmeester was M. Gerthener, die ook de indrukwekkende westtoren met de buitengewoon zeldzame koepel bouwde. De achthoekige toren (begonnen 1415) van de bouwmeester werd na een brand in 1867 naar het oude ontwerp herbouwd en kreeg toen de op de koepel geplaatste spits.
De ingangsporta1en aan de noord- en zuidzijde  

zijn versierd met beeldhouwwerk uit de bouwtijd. Bijzonder fraai is de pijlermadonna in het noordportaal. Het zuidportaal heeft een groot aantal sculpturen van een zekere Meester Antze uit het Bovenrijngebied (omstreeks 1350).
Interieur. Opvallend is de ongebruikelijke breedte van het dwarsschip, dat sedert de verbouwing in de 19de eeuw even hoog is als het schip. Dit driebeukige, hoge schip dateert uit de 13de-14de eeuw. In het koor is vooral bezienswaardig het zeer fraaie, 14de-eeuwse koorgestoelte eveneens van Meester Antze. In het koor bevindt zich ook het grafmonument van graaf Günther von Schwarzburg, telg uit een Thürings geslacht, die van januari tot mei 1349 tegenkoning was van Karel IV uit het Luxemburgse Huis, maar voor de som van 20 000 gulden zijn rechten aan Karel afstond en kort daarna ( juni 1349) overleed.
Als de belangrijkste kunstwerken zijn te vermelden: 

het stenen zgn. Maria-Schlaf-Altar (15de eeuw) in de Mariakapel, een Kruisigingsgroep van Hans Backoffen uit Mainz (ca. 1470-1519) in de torenhal, en een fraaie Kruisafneming van Anth. van Dyck in het linker dwarsschip. Een deur in het koor leidt naar de zgn. Wahlkapelle. Naar deze kapel begaven zich de zeven keurvorsten voor het kiezen van een nieuwe koning. Evenals het koor en de Domschat (vnl. ornaten) is de Wahlkapelle niet vrij toegankelijk.

St. Leonhard, Alte Mainzer Gasse 

De oorsprong van deze gotische r-k. parochiekerk ligt in een romaanse basilica, waarvan de achthoekige oosttorens bewaard zijn gebleven, alsmede fraaie portaalsculpturen, die - door de aanbouw van twee zijschepen - nu in de kerk te zien zijn. Bijzonder interessant zijn de gewelven in het interieur, vooral het vrij hangende ribgewelf in het Salvator-Chörlein, dat uit ca. 1515 dateert. In het zijschip aan de noordzijde bevindt zich een paneel, voorstellend het Laatste Avondmaal van Hans Holbein de Oudere uit 1501; het is een deel van een altaar waarvan de andere panelen zich in het Städelsche Kunstinstituut bevinden.

St. Nikolai, op de Römerberg 

De laatgotische kerk, thans evangelisch, is de voormalige raadskapel. Zij bezit het enige carillon van de stad (40 klokken).
Katharinenkirche, Katharinenpforte
Deze, vlak bij de Hauptwache gelegen kerk, in oorsprong 14de-eeuws, werd in 1678-1681 in pseudogotische stijl herbouwd. In de Tweede Wereldoorlog werd zij geheel verwoest. Het exterieur is in de oorspronkelijke stijl herbouwd; het interieur is modem. In deze kerk werd Goethe gedoopt.

Liebfrauenkirche, Liebfrauenberg 


Deze kapucijnenkerk, in oorsprong 13de-eeuws, werd in de l5de eeuw vergroot. Het belangrijkste overblijfsel van het oude bouwwerk is het zuidportaal met een reliëf, de Aanbidding der Wijzen voorstellend (ca. 1420-1425), een hoofdwerk van de gotische stijl in die tijd, die men Weicher Stil noemt.

** Uw accommodatiePaulskirche, Paulsplatz  
De kerk werd als protestants bedehuis gebouwd tussen 1787 en 1833, maar is niet als zodanig in gebruik. Het bouwwerk is vnl. uit historisch oogpunt interessant, omdat het in 1848­1849 zetel was van het Frankfurter Parlement. Het wordt gebruikt voor representatieve doeleinden. Hier vinden o.m. de uitreiking van de Goetheprijs van de stad Frankfurt en die van de Friedenspreis des deutschen Buchhandels plaats. Aan de buitenmuren herinneren plaquettes aan de Pruisische staatsman Freiherr von Stein (1757-1831), aan de eerste president van de Bondsrepubliek Theodor Heuss en aan John F. Kennedy. De eerste Rijkspresident Friedrich Ebert (1871-1925) kreeg er in 1925 een monument.

Römer, Römerberg 

Het raadhuis van de oude kroningsstad Frankfurt bestaat uit drie, met elkaar verbonden middeleeuwse huizen, waarvan het middelste, Zum Römer genaamd, zijn naam aan het geheel heeft gegeven. De drie rode gevels zijn tot stads symbool geworden. Op de bovenverdieping van het middelste bouwwerk bevindt zich de Kaisersaal, waarinsinds 1562 de kroningsbanketten plaatsvonden. De geheel in zijn oude glorie herstelde zaal bevat portretten van de Duitse keizers. In de onmiddellijke nabijheid van de Römer liggen het Leinwandhaus (1399), de voormalige lakenhal, die thans enkele galerieën herbergt, het Steinernes Haus (1464), naar Italiaans voorbeeld gebouwd, waarin de Frankfurter Kunstverein tentoonstellingen organiseert, en de middeleeuwse huizen Grosser Engel, Goldener Greif, Wilder Mann, Kleiner Dachsberg/Schlüssel. Grosser und Kleiner Laubenberg en Schwarzer Stern. Al deze bouwwerken zijn na verwoesting in de oorlog in stijl herbouwd.

An der Hauptwache 

Dit plein, dat vroeger Paradeplatz heette, is het hart van de oude stad. Het dankt zijn naam aan het wachtlruis van de stadswacht (Hauptwache), dat hier in 1729-1730 werd gebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog is het geheel herbouwd en als tearoom in gebruik genomen. Onder het plein ligt het hoofdstation van de (ondergrondse) stads spoorweg. Naar het oosten loopt de bekendste winkelstraat van Frankfurt, de Zeil.

Goethehaus, Am Grossen Hirschgraben 23 

Het huis waar Johann Wolfgang (von) Goethe op 28 aug. 1749 het levenslicht aanschouwde, werd in 1944 vrijwel geheel verwoest; slechts een deel van de trap bleef gespaard. De gehele inventaris was in veiligheid gebracht en thans getuigt het huis, geheel in de oude staat herbouwd en ingericht, weer van de voorname welstand van de keizerlijke raad en zijn vrouw, de burgemeestersdochter, die Goethes ouders waren (meubels, portretten, de kamer van de dichter, enz.).Musea 

Aan de overzijde van de Altstadt, op de linker Mainoever, liggen aan de Schaumainkai de meeste musea van Frankfurt. De kade wordt dan ook wel Museumsufer genoemd. In 1986 hebben hier de volgende zeven musea onderdak gevonden (er volgen er nog meer):
Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie
(na oorlogsschade hersteld, heropend 1968). Dit belangrijkste kunstmuseum van de stad dankt zijn ontstaan aan de rijke bankier Joh. Friedrich Städel, die toen hij op 88-jarige leeftijd in 1816 stierf, zijn kunstbezit aan de stad vermaakte. Daaronder waren schilderijen van Frans Hals, Rubens, Murillo en Veronese. Bovendien schonk hij een bedrag van meer dan 1  miljoen voor de oprichting van het Institut (galerie en kunstacademie). De collectie omvat schilderkunst van de 13de tot in de 20ste eeuw, met zwaartepunten in de oude Zuidnederlandse, de Oudduitse en de Hollandse schilderkunst van de 17 de eeuw, de impressionisten en expressionisten. Voorts is er een belangrijke grafische verzameling.
Liebighaus/Museum alter Plastik. 

Het museum bevat sculpturen van de oudheid tot de 18de eeuw, ook Egyptische, Koptische, enz.
Deutsches Architekturmuseum.
De architect O.M. Ungers verbouwde de Villa Junior, een statig bouwwerk uit de zgn. Gründerzeit (jaren zeventig van de 19de eeuw), tot een hypermodern museum, dat bij de opening in 1984 groot opzien baarde.
Museum für Kunsthandwerk. 

Dit is een schepping van de Amerikaanse architect Richard Meier. Een vernuftige constructie incorporeert de classicistische Villa Metzler en de moderne uitbouwen onder een glazen dak. Het museum, in 1985 geopend, herbergt toegepaste kunst uit Europa (w.o. faience sinds 1660 in Frankfurt vervaardigd, meubels, tapijten, enz.) en uit Voor- en Oost-Azië.
Museum fur Völkerkunde.
De wisselende tentoonstellingen, ca. vijf per jaar, die hier worden gehouden, hebben vooral betrekking op de derdewereldlanden.
Deutsches Filmmuseum. Het museum, gebouwd door H. Bofinger e.a., geopend in 1984, documenteert de geschiedenis van de film. Er worden ook filmvoorstellingen gehouden.
Bundespostmuseum.  

Dit museum, waarvan de nieuwbouw door Behrisch e.a. in 1986 werd geopend, belicht post en telecommunicatie. Tevens wisselende tentoonstellingen voor postzegelverzamelaars.
Ook buiten de 'Museumsufer' heeft Frankfurt een aantal belangrijke musea.
Het Historisches Museum, Saalgasse 19,
nabij de Römerberg, geeft een voorbeeldige documentatie te zien van de geschiedenis van de stad van Middeleeuwen tot heden, ook op sociaaleconomisch gebied. Er worden bovendien wisselende tentoonstellingen gehouden en er is een kindermuseum aan verbonden. Het complex bestaat uit een modern betonnen gebouwen een groep oude gebouwen, inclusief resten van de Staufische Kaiserpfalz, waaronder de Saalhofkapelle uit ca. 1170, het oudste bouwwerk van de stad.
De Schim Kunsthalle, Am Römerberg 6, 

is een in 1986 gereedgekomen cultuurcentrum met internationale wisseltentoonstellingen.
In juni 1991 opende het door Hans Hollein ontworpen Museum für Moderne Kunst, Domstr. 10, zijn deuren. Dit museum, met als kern de collectie van Karl Ströher, toont moderne kunst vanaf 1960, waaronder werken van Beuys, Bacon, Rainer, Richter en Palermo.
Naturmuseum Senckenberg,
ligt in het 'Westend' , nabij de universiteit, is het belangrijke het grootste en belangrijkste in zijn soort van de Bondsrepubliek. Gigantische opgezette fossiele reptielen zijn de meest spectaculaire bezienswaardigheden van dit schitterend ingerichte museum, waaraan ook een onderzoeksinstituut (zoölogie, geologie, paleontologie, botanie, enz.) van wereldnaam is verbonden.

In de stad verspreid liggen dan nog o.m. het voormalige karmelietenklooster, Karmelitergasse 1

uit rond 1250. Resten van de kruisgang, in 1514-1517 door Jörg Ratgreb van fresco' s voorzien, zijn bewaard gebleven. In dit gebouw is sinds 1989 het Museum für Vor- und Frühgeschichte (prehistorische en vroegmiddeleeuwse vondsten uit het Rijn-Maingebied) ondergebracht.
Het Struwwelpeter-Museum, Hochstrasse 47, 
herbergt een collectie betreffende 'Piet de Smeerpoets' en zijn schepper, de arts Heinrich Hoffmann (1809-1894).
Het Frankfurter Brauerei-Museum
is op 107 m hoogte in de Henninger-Turm, Hainerweg 60-64, te zien.
Parken en plantsoenen
De Frankfurtse Palmentuin 

met planten uit bijna alle klimaatzones van de wereld is de groene rustoase midden in de grote stad. De dierentuin met het Exotarium en het nachtdierenhuis behoort tot de belangrijkste van Europa.

Shopping 

In Frankfurt vindt iedereen winkelmogelijkheden geheel naar zijn smaak. Exclusieve boetieks in de Goethestrasse, grote warenhuizen op de Zeil, kostbaar porselein en huishoudelijke artikelen in de Schillerstrasse.

Eten en drinken 

"Handkäs' mit Musik", gemarineerde kaas met veel ui, groene saus of ribbetjes met zuurkool en daarbij appelwijn uit het typisch geribbelde glas in een van de gezellige appelwijnkroegjes - dat is slechts één aspect van de Frankfurtse gastronomie! Want zo internationaal als de stad zelf is, zo afwisselend en talrijk zijn ook de culinaire lekkernijen die op tafel worden getoverd.

Excursies 

Het Romeinse fort Saalburg bij Bad Homburg is Europa's enige gerestaureerde Romeinse fort. Het klooster Eberbach, een voormalig cisterciënzerklooster en het beroemdste middeleeuwse kunstmonument in Hessen, is een aantrekkelijke excursiebestemming in de nabije Rheingau.

Tips voor jongeren 

Een spektakel voor jongeren is 'Sound of Frankfurt' (02-07-2005), een 12 uur durende openluchtmanifestatie met ruim 70 acts op 8 podia - de toegang is gratis.

Hoe er te komen 

Per trein: Frankfurt Hauptbahnhof (CS) ICE- en IC-aansluitingen  -  Autosnelwegen: A3, A5, A66  -  Luchthaven: Frankfurt
Tourismus+Congress GmbH  
Kaiserstrasse 56, 60328 Frankfurt  -  Tel.: +49 (0) 69 / 212 38800  - 
Fax: +49 0 69 / 212 37880   -  E-mail:  info@tcf.irankfurtde

** Uw accommodatie in Frankfurt
kunt u goed boeken via:
Hotels/Booking/Fankfurt-am-Main
Rechts van de kaart kunt u de hotels die in de buurt gelegen zijn van bijv. : Museum, Oriëntatiepunt, Treinstation, Conferentiecentrum  etc., door aan te klikken vinden! Bekijk hotels via Google Earth. Link hiervoor, zie onderaan de kaart.

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes” of kies direct:
 
Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets  

Booking.com