STADSTAAT BREMEN, het pulserend hart van Noordwest-Duitsland en de plaats waar de wereldberoemde stadsmuzikanten vandaan komen, heeft vele gezichten.
Naar
kaart met de 16 deelstaten. Naar Steden - en Regiolijst van Duitsland. Naar uw accommodatie!
 
Booking.com

Bremen: een grote stad met alle facetten - geschiedenis, traditie, wetenschap en ruimtevaart zijn tot een nieuw, innovatief totaalbeeld verenigd: van de Wezerpromenade Schlachte en de historische stadskern tot en met het unieke project Universum Science Center.

Kaart, Bremen en BremerhavenHet op 80 km van zee aan de monding van de Weser gelegen Bremen vormt,  
tezamen met de voorhaven Bremerhaven, de kleinste deelstaat van de Duitse Bondsrepubliek,  404 km2.
In 787 maakte Karel de Grote van Bremen een bisdom, dat later met dat van Hamburg werd gecombineerd. Met de uitbreiding van de handel trad de stad toe tot het Hanzeverbond (in 1284), waarvan Bremen, naast Hamburg en Lübeck, een van de invloedrijkste leden werd. De stad sloot zich daarnaast aan bij de federatie van Nedersaksische steden. In 1525 werd in Bremen de Hervorming ingevoerd. Tijdens de Franse bezetting maakte Napoleon Bremen tot hoofdstad van het departement Wesermonding. In 1815 werd de stad bij het Congres van Wenen weer een vrijstad. De Zollverein en de industriële bloei zorgden voor een totale verandering in de traditionele basis van de economie en de maatschappij.

De verzanding van de Weser  

maakte ingrijpende baggerwerkzaamheden noodzakelijk. De voorhaven Bremerhaven, die verscheidene keren van naam veranderde, werd aan het begin van de 19de eeuw aangelegd. De grote schepen kunnen niet verder komen dan Bremerhaven, dat voor hun afhandeling volledig is uitgerust en ze, bij welke waterhoogte ook, kan ontvangen. Schepen van minder dan 40000 ton kunnen de haven van Bremen wel bereiken. De ligging aan de rivier maakt dat de agglomeratie zich over een veertigtal kilometers langs de Weser uitstrekt.

De oude stad, 

met zijn bijzonder schilderachtige straatjes en bakstenen huizen, is herbouwd of gerestaureerd. Het Rathaus is een schitterend gebouw met een gotisch gedeelte uit het begin van de 15de, en een deel in renaissancestijl uit de 16de eeuw. Vóór het stadhuis staat het symbool van de stedelijke vrijheid: het Rolandsbeeld, tevens symbool van de keizerlijke bescherming. Het Schütting ertegenover, een 16de-eeuws gildehuis, huisvest tegenwoordig de actieve Kamer van Koophandel en Industrie. Niet ver van hier verheft zich de Sankt Petri-Dom, die de patriciërshuizen aan zijn voet lijkt te beschermen. De Böttchergasse ('kuiperssteeg') is in een 'museumstraat' veranderd.
De stad beschikt over een internationaal vliegveld. Er zijn talrijke, uiteenlopende industrieën gevestigd: scheepsbouw, luchtvaart, jute en ander textiel, tabak, machines, auto's (Daimler-Benz), olieraffinage. De voedingsindustrie is flink vertegenwoordigd: oliën, tropische vruchten (conserven), chocolade, bier. De ijzer- en staalindustrie is in het havengebied gevestigd (Kloeckner).
Bremen opende in 1971 een eigen universiteit.
Vier instellingen voor hoger onderwijs worden er door 15000 studenten bezocht. Op cultureel gebied is er ook veel van de grond gekomen: Bremen telt een tiental musea die over het algemeen te maken hebben met de zee of de geschiedenis van Noord­Duitsland, en verder een half dozijn theaters en de vermaarde staatsbibliotheek met het staatsarchief.

Bremerhaven 

is niet alleen maar een voorhaven. Het is van Bremen gescheiden door grondgebied van de deelstaat Nedersaksen en geniet een grote autonomie. Er heerst een druk scheepvaart­verkeer in de grootste passagiershaven van Duitsland, met veerverbindingen met Dover en Helgoland. Verder zijn er 40 visserijbedrijven gevestigd. De stad telt diverse instituten die aan de zeevaart zijn gewijd. Verder heeft Bremerhaven drie theaters en twee musea - het in 1975 geopende Deutsches Schiffahrtsmuseum en een visserij museum. Hoewel Bremerhaven nog een jonge stad is, heeft het al helemaal de dynamische hanzeatische geest ontwikkeld, met een open blik op de wereld.

Bezienswaardigheden 

De karakteristieke symbolen van de stad zijn en blijven het schitterende raadhuis in de stijl van de Wezerrenaissance, Schnoor Viertel - de oudste stadswijk van Bremen, de traditierijke Böttcherstrasse, de kathedraal en het standbeeld van Roland op het historische marktplein. En natuurlijk de wereldwijd bekende Bremer stadsmuzikanten uit het sprookje van de gebroeders Grimm.

Bremen, Rolandsbeeld op het marktpleinMarktplatz 
In het hart van de oude binnenstad ligt de grote Marktplatz waar de geschiedenis van Bremen monumentaal gestalte krijgt. Naast elkaar staan er de dom en het raadhuis als de fiere representanten van resp. de geestelijke en de wereldlijke macht, de geduchte rivalen uit het verleden van de stad. Op het marktplein, onder een gotisch baldakijn, het gigantische Rolandsbeeld, opgericht in 1404. Ridder Roland, met in de rechterhand het rechterlijk zwaard, in de linker een schild met de keizerlijke adelaar, is strategisch geplaatst, voor het raadhuis met de blik frontaal - en uitdagend - op de Dom gericht. Het is het oudste en fraaiste van de Rolandsbeelden, die men in Noordduitse steden wel meer aantreft en die, naar men aanneemt, stadsrechten en handelsprivileges symboliseerden. Bij het raadhuis het bronzen monument je van de Bremer Stadtmusikanten (geplaatst in 1951, beeldhouwer G. Marcks).

Dom St. Peter 

De dom, met de indrukwekkende westfaçade geflankeerd door twee torens, werd gebouwd vanaf 1042, maar pas in de 13de eeuw voltooid. Aan het zuidelijke zijschip werden in de 14de en 15de eeuw kapellen toegevoegd, het noordelijke zijschip werd in de laatgotische tijd door C. Poppelken verbouwd en verhoogd. Na verwoesting en verval in de 16de en 17de eeuw kreeg de weer opgebouwde noordtoren de huidige barokke bekroning. Van 1880-190 I werd de kerk ingrijpend gerestaureerd en voltooid. Tegenwoordig is de domkerk evangelische hoofdkerk van Bremen.

Werelderfgoedlijst: het raadhuisBouwstijl en bouwbeschrijving. 
Het exterieur wordt bepaald door de westtorens in vroeggotische stijl (het meest markant in de bovenste geledingen). De oostelijke en de westelijke crypte dateren uit de vroegste bouwtijd. De westcrypte werd bij de bouw van de torens verkleind, de oostcrypte is met een lengte van 23 m en een breedte van 11 m een complete onderkerk. De zuiver romaanse pijlerbasilica was oorspronkelijk vlak gedekt en werd pas omstreeks 1230/1240 voorzien van gewelven, waarvoor een heel systeem van pijlers en muurpijlers met kapitelen ontwikkeld moest worden. In het zuidelijke zijschip zijn de dikke gewelfribben en uitspringende halve zuilen indrukwekkend. De beschildering van de kerk dateert uit de tijd van de restauratie, eind 19de eeuw.

Interieur en inrichting.  

Het oudste en belangrijkste werk is de tronende Christus in de oostcrypte (omstreeks 1050). In de westcrypte staat een bronzen doopvont, een met arcaden en figuren versierd reservoir, gedragen door op leeuwen gezeten mannen. Het meesterwerk dateert uit de tijd omstreeks 1220/1230 en past geheel in de traditie van de op hoog peil staande bronsgietkunst van het Harzgebied. De negen bijna 5 m hoge eikenhouten wangen van een in 1828 vernield koorgestoelte uit omstreeks 1400, vormen samen met het met beelden versierde orgelfront (een werk van H. Brabender, 'beldensnyder' genoemd, uit Münster) de belangrijkste tooi van het middenschip. Het laatste, in 1518 voltooide, werk bestaat uit zandstenen beelden van Karel de Grote (met het model van de dom in zijn hand) en de bouwer van de dom in het midden, met rechts en links koorheren, stichters en ridders. Het is een van de laat­ste grote voorstellingen van de kerkelijke macht vóór de Reformatie. Van dezelfde beeldhouwer is ook de stenen madonna aan de laatste pijler van het noordelijke zijschip voor de viering.

Bremen, Marktplein met Raadhuis en St. Petrus DomRaadhuis, Marktplatz 
Het gotische raadhuis, gebouwd van 1405-1410 als een soort versterkt bolwerk van de burgerij, werd met het verdwijnen van de spanningen tussen burgers en bisschoppen na de Reformatie van uiterlijk veranderd. De façade aan de kant van het plein werd voorzien van hoge vensters, het dak van drie gevels en een kroonlijst met balustrade. De voormalige weergang aan de voorzijde werd vervangen door een bijna Italiaans aandoende arcade met een zeer rijkbewerkte stenen balustrade erboven (1606-1612). De beelden stellen Karel de Grote voor en de zeven keurvorsten, die aan de smalle zijden van het gebouw profeten en wijzen. Zij dateren uit de oorspronkelijke bouwtijd (omstreeks 1410, uit de Parlerschool), doch passen met hun baldakijnen ritmisch goed in het nieuwe beeld. De middenrisaliet, die vanaf de arcade omhoogrijst, is een meesterwerk van de 'Weserrenaissance', die stoelde op Hollandse voorbeelden.
Interieur en inrichting.  

Van de twee boven elkaar gelegen ruimten is de onderste - op de deuren en de wenteltrap na - zuiver gotisch. Deze werd vroeger gebruikt voor bijeenkomsten en als markthal. Ook toneelspelers traden hier op. De bovenzaal wordt gekenmerkt door een samengaan van gotiek en renaissance - vooral in de vensters. Van bijzondere waarde in deze raad- en feestzaal is de ingebouwde Güldenkammer, een kabinet voor besloten vergaderingen waarvan de wanden eens bekleed waren met verguldleren behang, en voorzien van een muziekgalerij achter glas. Het rijke ensemble van figuren, zinnebeeldige voorstellingen, ornamenten, cartouches en zuilen vormt een uniek voorbeeld van renaissance-houtsnijkunst in Noord-Duitsland. De allegorische fresco's op de tegenovergelegen wand (met het 'oordeel van Salomo' dat wordt toegeschreven aan de schilder B. Bruyn) stammen uit 1532. De Ralskeller met reusachtige beschilderde vaten uit de 18de eeuwen ingebouwde 'Trinklauben' is ook vanwege de 400 verschillende wijnen die hier geschonken worden, een bezoek waard.Toppers 

Het raadhuis en het standbeeld van Roland - De kathedraal van Bremen - De stadswijk Schnoor - Het standbeeld van de Bremer stadsmuzikanten.

Kunst en cultuur 

De Kunsthalte is het oudste museum van Bremen en behoort tot de vooraanstaande door een stichting opgerichte musea. Het Muziekfeest Bremen garandeert zijn publiek ieder jaar in de herfst prominente kunstenaars, spannende programma's en buitengewone locaties.

Musea en land etc. 

Het Übersee-Museum behoort internationaal tot de vooraanstaande musea voor natuurlijke historie, volkenkunde en handelsgeschiedenis. Als een driedimensionale wereldkaart nodigt de nieuwe permanente expositie u uit voor een reis door de eilandenwereld van Oceanië.

Parken en plantsoenen 

Sinds juni 2003 is de reeks van spannende attracties in Bremen nog uitgebreider: in het Rododendronpark heeft het groene Science Center 'botanika' zijn deuren voor het publiek geopend. Interactief, op een speelse en onderhoudende manier die tot dusverre uniek is in Europa, wordt in het attractiecentrum de plantenwereld gepresenteerd.

Shopping 

Rondslenteren, rondkijken, shoppen - in Bremen net pure genoegen, want in de binnenstad liggen de winkels lekker dicht bij elkaar. Behalve talloze boetieks, grote mode- en warenhuizen, een keur van eetgelegenheden en heel veel cultuur vinden stadswandelaars hier alles wat het hart begeert: glazen passages, historische plaatsen, aantrekkelijke aanbiedingen en talrijke leuke kleinigheden.

Eten en drinken 

In Bremen weet men traditioneel van genieten - met name in de eerbiedwaardige Raadskelder. Hier werden in het jaar 1409 de eerste edele wijnen geschonken. Op de ruim 70 pagina's tellende wijnkaart kan men kiezen tussen 650 verschillende wijnsoorten.

Excursietips 

De Martini-aanlegsteiger aan de Schlachte is net vertrekpunt voor grote of kleine boottochten op de Wezer. Wie het graag iets rustiger aan doet, kan het turfschip 'Jan von Moor' charteren en samen met vrienden een gezellig uitstapje naar het kunstenaarsdorp Worpswede ondernemen.

Tips voor jongeren 

De in een nieuw jasje gestoken Wezerpromenade 'Schlachte' nodigt u uit voor een wandeling - het culinaire aanbod is heel veelzijdig: smakelijke menu's, een kleine snack of een ijscoupe, een glas goede wijn of een vers getapt biertje en natuurlijk interessante cocktails ... Tijdens het zomerseizoen zijn er in de biertuinen en op de terrasjes aan de Schlachte ongeveer 2000 zitplaatsen beschikbaar.

Ligging en aanrijroute 

Per trein: Bremen Hauptbahnhof (CS): ICE-/IC-/EC- en IR-aansluitingen
Autosnelwegen: Al, A27, A28
Luchthaven: Bremen
Bremer Touristik-Zentrale
Findorffstrasse 105, 28215 Bremen - Hotline: +49 (0) 4 21 119 433 - 
Fax: +49 (0) 4 21 / 30 800 30
E-mail:
btz@bremen-tourism.de -
Internet: www.bremen-tourism.de en:  Fietsen langs de Wezer, Fulda en Werra

** Uw accommodatie voor Bremen kunt u goed boeken via Booking Bremen!

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes” of kies direct:
 
Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets  

Booking.com