BRANDENBURG, met St. Peter und Pauldom. Is de oudste en belangrijkste stad van de Mark.
Naar overzicht deelstaat
Brandenburg, naar historische stadskernen in de deelstaat
. Naar kaart met de deelstaten. Naar stedenlijst Duitsland. Naar uw accommodatie!

    

Altstädter Markt in de stad BrandenburgOp een eiland in de rivier de Havel stond sinds de 6de eeuw een Slavische burcht, Brennabor. sinds de 9de eeuw hoofdzetel van de Hevellers. In 928 vestigde Hendrik I hier de Duitse heerschappij. In 983 weer veroverd door de Slaven en pas in 1150-1157 door Albrecht de Beer teruggewonnen. Onder Pribislaw-Heinrich, de laatste vorst der Heveliers en reeds christen, begon men op het eiland met de bouw van een kapel, St. Petri?. In het voorstadje Parduin, later de Alstadt Brandenburg, begon men met de bouw van de St. Gotthard als stiftskerk der premonstratenzers, die hier sinds 1161 hel domkapittel vormden. Uit de drie verschillende nederzettingen, Altstadt, Neustadt en het eiland rond de dom, ontstond de middeleeuwse hanzestad, die in de 19de eeuw aan belang inboette door de toenemende betekenis van Berlijn.

St. Peter und Pauldom
 

In
1165 werd de bouw begonnen en omstreeks 1220-1240 voltooid als driebeukige pijlerbasilica met transept, koorabsis en westtoren. Onder koor en viering bevindt zich een ruime crypte met versierde kapitelen, aan de noordkant de 'bonte kapel' met verdieping. Van 1377 tot midden 15de eeuw werden koor en schip verhoogd en overwelfd. Uit deze tijd dateren ook het westportaal, reliëfs met fabels: o.a. de vos preekt voor de ganzen, en de trapgevel van het noordelijke dwarspand. In 1834-1836 kreeg de noordtoren een nieuwe, achtkante spits naar ontwerp van Schinkel.
Van de rijke inrichting zijn te noemen het Boheemse al
taar, ca. 1375, het kleinere Maria-altaar tegen het oksaal, ca. 1410, en het huidige, uit Lehnin afkomstige hoofdaltaar, 1518, kennelijk uit een Leipzigs atelier. Voorts in het koor een sacramentstoren met pinakels, ca. 1375, en een' kruisigingsgroep, ca. 1430, met beschilderde rugzijde. Bezienswaardig zijn verder een vroeg-gotische diakenbank, een Sedes Sapiens, ca. 1310, een laat-romaans kruisbeeld, twee messing  lichtkronen met engelen figuren, een laat-14de-eeuwse doopvont en een barokke kansel, 1691.

Dommuseum
 

Dit bevat o.a. de s
tichtingsoorkonde uit 948 van het bisdom, de linnen 'Hungertuch' uit het eind van de 13de eeuw met 26 geborduurde scènes uit heilsgeschiedenis, het Brandenburgse evangeliarium en een rijke verzameling middeleeuwse textilia.

Gotthardkirche
 

Langgerekte bakstenen hallenkerk met kooromgang met lage zijkapellen. gebouwd in 1456-1475 op de plaats van een 12de-eeuwse voorgangster. Hiervan bleef het uit graniet opgetrokken westwerk bewaard: de toren werd later gebouwd en in 1767 met een barokke helm bekroond. In de kerk talrijke epitafen uit de tijd van de Reformatie, een laat-romaanse bronzen doopvont en een laat-gotische
triomfkruisgroep.

Plattegrond van de KatharinenkircheKatharinenkirche
 

1 westtoren, 13de-16de eeuw 2 westportaal (nevenportaal) 3 zuidelijke voorhal tussen twee zuidelijke kapellen met hooggotisch maaswerk (vooral drie- en vierpassen) 4 langhuis, 1401 met netgewelven 5 zijbeuken met kruisrib en stergewelven en Interne steunberen 6 polygonaal koor 7 kooromgang 8 Sacramentskapel, 1401-1434, met hoge siergevel  9 Hedwigskapel met laatgotisch Hedwigsaltaar, ca. 1480

Katharinenkirche
 

Driebeukige bakstenen hallenkerk met kooromgang en netgewelven naar Boheems voorbeeld
, koor van de Praagse dom. Ontstaan in twee bouwfasen na 1401 (bouwmeester Hinrik Brunsberg uit Stellin): de toren op het oudere westwerk kreeg in 1592 een renaissancehelm. Opmerkelijk zijn de sacramentskapel aan de noordzijde en de schepenenkapel aan de zuidkant met hun overvloed aan decoratieve gevels, maaswerkrozetten, wimbergen en pinakels. Het interieur van de kapellen wordt bepaald door vlakke lisenen met geglazuurde vormstenen en inwendige steunberen. Tot de inventaris behoren een zandstenen reliëf met de Madonna en heiligen, ca. 1420, een gesneden altaarvierluik, 1474, van Gerard Weger, het Hedwigsaltaar, ca. 1480,  en een messing doopvont, 1440, van Dietrich Molner uit Erfurt. In het venster in de koorsluiting gebrandschilderd glas uit de dominicanenkerk, midden 14de eeuw. In 1912 werden 15de eeuwse muur- en gewelfschilderingen blootgelegd in het koor en de zijkapellen. Verder renaissance- en barokgrafmonumenten.

Dominikanerkirche
 

Driebeukige. omstreeks 1340 voltooide hallenkerk met een lang, eenbeukig, veelzijdig gesloten koor. De dormitoriumvleugel aan de oostzijde heeft kruisribgewelven op alle drie de bouwlagen.
Nikolaikirche
 

Romaanse pijlerbasilica met wesltoren; middenschip en twee zijschepen met elk een absis. Het koor en eerste schiptravee zijn overwelfd. Vorm en decoratie van deze in 1170 begonnen en omstreeks 1250 voltooide bakstenen kerk tonen aan dat zij oorspronkelijk van groter belang was.

Raadhuis in de Altstad
t 

Bakstenen gebouw uit 1470-1480 met verdieping en ka
rakteristieke maaswerk versiering.

Vestingwerken
 

Aanzienlijke overblijfse
len van de sladsmuren met enkele muurhuizen en de torens van de Rathenower- en Plauerpoort in de Altstadt en van de Molen- en Steenpoort in de Neustadt.

Brandenburg  
Is de oudste en belangrijkste stad van de Mark, was al in de Slavischetijd een vorstelijke residentie. Het Domeiland, zetel van het bisdom en oudste kern van de nederzetting, was tot 1929 zelfstandig. Met zijn kostbaar middeleeuws interieur en het Dommuseum is de kerk St.-Peter und Paul een van de belangrijkste getuigenissen voor de belangrijke positie die Brandenburg eertijds innam. Roland, een monumentaal reuzenbeeld van zandsteen, houdt sinds 1474 zijn beschermende hand boven de inwoners van de stad. Het staat voor burgerlijke vrijheid en economische opbloei. Van zijn vertrouwde plek bij het Neustädter raadhuis verhuisde het beeld meer dan 60 jaar geleden naar het raadhuis in de oude stadskern. Bijzonder aantrekkelijk: de ligging van Brandenburg. De stad ligt ingebed in het rivier- en merenlandschap van de Have!.

Landschappen als plaatjes
 

De steden van Brandenburg zijn omringd door
15 grote beschermde natuurgebieden, die ongeveer een derde van het grondgebied van de deelstaat uitmaken. Duizenden meren en tienduizenden kilometers stromende wateren bieden mogelijkheden voortalloze recreatieactiviteiten op, in en aan het water. Een bicultureel juweel: het biosfeerreservaat Spreewald. In de ongerepte binnendelta vormen honderden kilometers waterwegen op een klein oppervlak een wijd vertakt netwerk. Alle dorpen, straten en zelfs de waterwegen hebben twee namen: een Sorbische en een Duitse. Het Spreewald en de regio Lausitz zijn het vestigingsgebied van de enige etnische minderheid op Duits grondgebied, de Sorben. Tot op de dag van vandaag is het Slavische volk erin geslaagd zijn moedertaal en oude gebruiken te doen voortleven.

Culinaire specialiteiten
 

In Brandenburg houdt men van stevige kost
. Wie het Kyritzer bier 'Mord und Totschlag' niet achterover doet slaan, kan doorgronden of de Angermünder noedel inderdaad uit tarwebloem bestaat of toch een aardappelspecialiteit is. Bijna elke stad heeft haar eigen delicatesse: Werder de vruchtenwijn, Peitz zijn karpers, Beelitz de asperges. Daarbij komen de aardappelkoekjes uit de regio Fläming en ingelegde Spreewaldaugurken.

Omgeving  

Golzow
, 15 km Z. De dorpskerk is een achtzijdige centraalbouw uit 1750.

Ketz
ür, 10 km N. De dorpskerk. oorspronkelijk een 13de-eeuws achtzijdig bouwwerk met absis, kreeg in de 15de eeuw een toren. In 1599 werd de kerk aan de oostzijde uitgebreid met een groot schip met rolwerk aan de oostgevel. Bezienswaardige epitaaf, 1611-1613, voor de familie v. Brö
sicke van Christoph Dehne uit Maagdenburg.

** Uw accommodatie zie:

** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes” bijv.:
 
Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets

**
Kaart met de mooiste vakantieregio's
** Voor bronvermelding zie
info Duitsland
** Bij plaatselijke Toeristenbureaus vindt u internet adressen van dorpen en steden!