WILTZ, Groothertogdom Luxemburg. Wiltz is de hoofdplaats van de Luxemburgse Ardennen en bestaat uit een boven- en een benedenstad. De bovenstad heeft een residentieel karakter; daar staat ook een kasteel. De benedenstad is levendig, met vestigingen van handel en industrie.
Naar stedenlijst België / Luxemburg, naar provincie kaart Belg./Lux
 Naar uw accommodatie.

     
     
Château
De vroegere burcht behoorde tot de oudste familie van het land, de graven van Chiny. Deze werd in de 12de eeuw gebouwd en werd vaak verwoest, maar steeds weer opgebouwd. Er zijn nog middeleeuwse delen, maar de hoofdgebouwen dateren uit de 17de en 18de eeuw. De staat kocht het complex in 1953 en maakte er een rusthuis van.

Croix de Justice  
Het Kruis van Gerechtigheid is een der zeldzame exemplaren uit Luxemburg die intact zijn gebleven. Het dateert uit 1502 en draagt de blazoenen van de geslachten Bourscheid, Bettstein, Wiltz en Bellenhausen. De heiligenbeelden van Maria en van Sint-Jan-Nepomucenus zijn later toegevoegd.

Eglise décanale
De tweeschepige gotische kerk in de benedenstad is 16de-eeuws. Zij werd in 1937-1938 vergroot en in 1968 gerestaureerd. Ze bevat grafstenen van de heren van Wiltz. Andere bezienswaardigheden. Er is een monument ter herinnering aan de algemene staking die op 30 augustus 1942 in het groothertogdom uitbrak tegen de Duitse bezetter, toen deze de dienstplicht instelde. Voorts is er het Oorlogsmuseum met herinneringen aan de Slag in de Ardennen in 1944.

Niederwiltz  
Het heiligdom van Maria "Op Baessent", Parochie Sint-Pieter en Paul
Oorlogsgelofte van de Luxemburgers en bedevaartplaats van de Portugezen
 «Werd er meer gebeden, zou de oorlog binnenkort ten einde zijn! », Maria, 1917, tegen de kinderen van Fatima.

*  1935: Een difteritisepidemie beweegt, meerdere families ertoe de deken Dr. Prosper Colling te verzoeken, voor de lokale heiligen Rochus en Sebastiaan een standplaats van verering onder de vrije hemel in te richten.

*  1942: 25ste verjaardag van der verschijning van Maria te Fatima. In grote nood rijpt in de parochie van Niederwiltz de gedachte, voor Onze-Lieve-Vrouw van Fatima een monument op te richten.  

*  1945: Op zaterdag, 13 januari, gedurende de zware gevechten van het «von-Runstedt- offensief», Ardennenoffensief, dreigt de evacuatie van de bevolking. In de kelder van het dekenhuis ondertekenen tien volwassenen de oorlogsgelofte, die per strooibiljetten in de kelders verspreid wordt. Facsimile in het parochieregister.
 
* 1945: Op zaterdag, 20 januari, wordt na een gebed van negen dagen de oorlogsgelofte in de hoogmis plechtig hernieuwd: “… wil wij allen helpen bij de oprichting van onze oorlogsnagedachtenis, van de openbare kruisweg met de kapel van het Goddelijke Hart van Jezus en het tafereel der Moeder Gods”.  

*  1947: Op 11 september rust het standbeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima tijdens haar reis door Westeuropa «op Baessent», op de latere standplaats van het monument, waar voor de eerste keer een plechtige hoogmis gecelebreerd wordt.

*  1951. Op 8 februari is de stichting van het actiecomité onder de naam «Oeuvres Paroissiales Niederwiltz - vzw». Dit werd al in 1950 gevormd. Hoofddoel is de oprichting en het onderhoud van het monument «op Baessent», waar later in de herfst de bouwwerken beginnen.  

* 1952: Op 13 juli wijdt de bisschop coadjutor Mgr. Dr. Léon Lommel, in vervanging van de ziek geworden bisschop Mgr. Joseph Philippe, en in aanwezigheid van de Minister van Cultuur Pierre Frieden het monument in. Pastoor Albert Gricius is de feestpredikant; de deken Dr. Prosper Colling hernieuwt de oorlogsgelofte.

*  1958: Op 20 juli worden de door particuliere personen en christelijke verenigingen gestichte kruiswegstaties ingewijd. Deze werden uit verschillende hier te lande voorkomende steensoorten vervaardigd.  
 
*  1968: Eerste officiële bedevaart van de Portugese gastarbeiderfamilies naar het monument van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima «op Baessent» te Wiltz.

*  1972- Z.Exc. bisschop Jean Hengen schenkt aan de parochie Niederwiltz een kopie van het standbeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima.

*  1973: Jumelage van de monumenten van Fatima en Wiltz.  

*  1974: Bekroning van het standbeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima door bisschoppen van Luxemburg en Vila Real, Portugal.

*  1995: Op 20 januari, op feest van de heilige Sebastiaan, hernieuwt de parochie plechtig de oorlogsgelofte, die 50 jaar geleden in hoogste nood afgelegd werd.

Ieder jaar herdenken de mensen van Wiltz op Goede Vrijdag, gedurende de kruisweg «op Baessent», het lijden van Onze Heer Jezus Christus. Ze herdenken ook de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, vooral degenen van het Ardennenoffensief, diens namen aan de voet van het standbeeld van Maria in steen zijn gebeiteld. Ieder jaar op Hemelvaartsdag heeft de pelgrimstocht van de Portugese landgenoten plaats, die met z'n duizenden innig biddend, van de decanaatskerk naar het heiligdom «op Fatima» trekken. Gedurende het hele jaar vinden ingezetenen en bezoekers voor bezinning en voor gebed de weg naar «op Baessent», waar volgens de wens van de oprichters, Maria haarbanden beschermend over de inwoners van de stad uitbreidt.
Internet±
www.wiltz.lu E-mail: siwiltz@pt.lu Syndicat d'Initiave.

Kunsthistorische schets geeft een eenvoudig totaal overzicht.

** Uw accommodatie  in België
    kunt U goed boeken via Hotels/Booking/België. Er zijn 5877 accommodaties online boekbaar.
** Uw accommodatie in Luxemburg
     kunt U goed boeken via Hotels/Booking/Luxemburg. Er zijn 300 accommodaties online boekbaar.
    
** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ”Alle accommodatietypes” óf kies direct:
     Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets.  

Algemene informatie over België
Algemene informatie over Luxemburg