VEURNE, provincie West-Vlaanderen. De oudste vermelding van Veurne is Furnum en deze plek lag op een eiland voor de Vlaamse kust. Er werd een burcht gebouwd tegen de Noormannen, die in de woelige jaren standhield. Ook werd de kapel van Sinte-Walburga daar opgericht. Na de 10de eeuw trok de zee zich terug; de monniken en de overheid konden land op de zee winnen, en Veurne werd verbonden met het vasteland.
Naar stedenlijst BelgiŽ / Luxemburg, naar provincie kaart Belg./Lux.
 Naar uw accommodatie.

† † †
    
Er ontstond een tweede nederzetting,
Butenburch = buiten de burcht, een van kooplieden, aan weerszijden van de Kolme. De stad groeide zeer snel en was spoedig een centrum van lakennijverheid. Ca. 1270 kwam aan de bloei een einde. Veurne bleef toen een administratief en religieus centrum, een plaats voor ledighgangers, renteniers uit U rijke agrarische sector. In de 17de eeuw kwam de stad opnieuw tot bloei onder Albrecht en Isabella, die de besturen van stad en kasselrij verenigden.

Sint-Nicolaaskerk  
Deze gotische kerk behoort tot het zuivere type van een Westvlaamse hallenkerk. Het westportaal, met afbeeldingen van de 12 apostelen, is 13de-eeuws, evenals de toren, met klokkenverdieping en beiaard van 48 klokken, waaronder de zeer oude klok 't Bomtje. De kerk behoorde vroeger aan de norbertijnen. Er bevinden zich een drieluik  van J. van Amstel en een Aanbidding der Wijzen; het kruis van de sodaliteit is Antwerps werk; voorts is er Brugs edelsmeedwerk.

Sinte-Walburgakerk
De onvoltooide gotische kerk heeft een koor met Doornikse zuilen en een kooromgang met apsis
kapellen uit de 13de en 14de eeuw. De bouw van de toren werd gestaakt in 1350. De gotische kapelafsluiting in blauwe steen is van 1528. Het neogotische transept met aanzet tot een schip van 2 traveeŽn dateert uit 1904. Het meubilair is hoofdzakelijk 18de-eeuws en van goede huize: preekstoel van H. Pulinckx de Oude, twee rococobiechtstoelen, koorgestoelte in renaissancestijl, een Nood Gods van Pieter Pourbus de Oude.

Grote Markt  
Hier staan de belangrijkste burgerlijke gebouwen. Het stadhuis bestaat uit twee gelijke gebouwen in de typische gele baksteen van Veurne, met een blauwe stenen pui en twee topgevels in krulvorm met daarachter een torentje. Het interieur is zeer rijk, o.rn. renaissanceschoorsteen.
Het gerechtshof
is het voormalige Landhuis van de kasselrij, opgetrokken in blauwe steen van Arquennes. Fraai interieur.
Het belfort is een laatgotisch vierkant bouwwerk
met achtkantig middenstuk en barokke spits. Het staat achter het gerechtshof.
De Hoge Wacht
is het voormalig verblijf van de nachtwakers.
Het Spaans paviljoen, oorspronkelijk stadhuis,
vertoont twee bouwfasen: een zware middeleeuwse en een lichtere vleugel, thans vredegerecht.
Daar tegenover staat het Vleeshuis, een fraai voorbeeld van de laat-renaissancearchitectuur.
 
Evenementen
 
De boetprocessie, laatste zondag van juli,
is een vrij uitzonderlijke gebeurtenis die massa's toeristen trekt. Sedert 1637 staan elk jaar opnieuw anonieme boetelingen op die een zwaar kruis torsen en die, blootsvoets, door de straten trekken, samen met 400 figuranten die een aantal taferelen uitbeelden van het Oude en Nieuwe Testament. De oorsprong moet worden gezocht bij de, van oorsprong Spaanse, boetedoening van de franciscanen. De processie begint en komt aan bij de Sinte-Walburgakerk en duurt twee uur.
Internet
: http://www.veurne.be/

** Uw accommodatie  in BelgiŽ
    kunt U goed boeken via Hotels/Booking/BelgiŽ. Er zijn 5877 accommodaties online boekbaar.
** Uw accommodatie in Luxemburg
     kunt U goed boeken via Hotels/Booking/Luxemburg. Er zijn 300 accommodaties online boekbaar.
    
** Booking is meer dan alleen hotels: zie eens ĒAlle accommodatietypesĒ ůf kies direct:
     Appartementen - Resorts  - Villa's  - Hostels  - Accommodaties met onsen - Bed & Breakfasts  - Pensions  - Motels  - Ryokans  -  Vakantieboerderijen  - Vakantieparken  - Campings  -  Botels  - Herbergen  -  Aparthotels  -  Vakantiehuizen  -  Lodges  - Accommodaties bij particulieren  -  Landhuizen  -  Luxe tenten  - Capsulehotels  -  Lovehotels  - Riads  - Luxe Chalets.